Matka Zbawienia: Medaliki te nawrócą wszystkie dusze, które są otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa

sobota, 14 września 2013, godz. 16.10

Moje dziecko, tak samo jak Ja ukochałam Mojego Syna w chwili, gdy spojrzałam na Jego przepiękną Twarz, tak samo kocham wszystkie Boże dzieci niczym Moje własne.

Jestem Matką Bożą, ale jestem zarazem Matką wszystkich Bożych dzieci; ślubowałam bowiem, że będę im pomocna w tym czasie – czasie ich ostatecznego zbawienia. Mój Syn, ukoronowawszy Mnie w czasie Koronacji w Niebie, przyznał Mi rangę Matki dwunastu plemion – dwunastu narodów w Nowej Jerozolimie. Zanim ten dzień zajaśnieje, Ja, jako Matka Zbawienia, będę poszukiwała wszędzie dusz, aby przybliżyć je do Mojego Syna. Pomogę Mu w tym uciążliwym zadaniu, bo – tak jak Moje Serce jest splecione z Jego – tak też jest splecione z sercami tych, którzy Mojego Syna prawdziwie kochają.

Jako wasza Matka kocham was, wszystkie Boże dzieci. Odczuwam dla każdego z was tę samą miłość, jaką każda matka odczuwa dla swojego potomstwa. Patrzę na Boże dzieci tak, jakby one wszystkie były tylko małymi dziećmi. Odczuwam ich ból. Cierpię z Moim Synem, gdy spogląda On na grzeszników, którzy odrzucają Miłość, jaką On ich obdarza. O, jakie to przechodzi On udręczenia z ich powodu! I jak wiele łez wylewam teraz Ja, widząc jak wzrasta ludzka nikczemność w następstwie rozpowszechniania się grzechu. Niemniej na świecie jest jeszcze wiele miłości. Miłość ta, jeżeli jest czysta, oprze się ciemności i, jak strumień światła, przyciągnie dusze do siebie. Tak właśnie Bóg będzie działał, aby oświecić ludzkość. Posłuży się miłością tych, którzy Go kochają, aby sprowadzili Mu dusze całej reszty.

Moim obowiązkiem jest zaoferować tak wielu grzesznikom, jak tylko możliwe, szansę ocalenia ich dusz. Czynię to poprzez objawienia, które są naocznie poświadczane, kiedy się ukazuję – aby rozpalić wszędzie wiarę wśród grzeszników. Obecnie uczynię to poprzez wręczenie Medalika Zbawienia. Moje dziecko, tak jak powiedziałam, Medalik ten musi stać się za twoim pośrednictwem dostępny dla całego świata, w zgodzie z wskazówkami, jakich ci udzieliłam. Wskazówki te znane są wyłącznie tobie. Medaliki te nawrócą wszystkie dusze, które są otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. A rezultatem tego będzie zbawienie milionów.

Dziękuję wam, dzieci, za otwarcie waszych serc dla Mnie, waszej Matki, i okazanie posłuszeństwa Mojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi ludzkości.

Wasza Matka

Matka Zbawienia