Przychodzę po was, by zabrać was do Mojego Ojca. Przychodzę, aby wypełnić Jego Boską Wolę i zwieńczyć Jego Przymierze

wtorek, 17 września 2013, godz. 22.45

Moja wielce umiłowana córko, jeżeli Dzieło to wydaje ci się trudne i jeżeli masz wątpliwości, czy światu przekazywać te złe wiadomości, to musisz zrozumieć, że ty jesteś tylko pośrednikiem. Jesteś tylko narzędziem Świętego i Najwyższego Boga – i Twoim obowiązkiem jest odpowiedzieć na Jego Wezwanie. Twoje posłuszeństwo jest sprawą o podstawowym znaczeniu i nie wolno ci mieć obaw przed konsekwencjami, jakie może to ci przynieść jako prorokowi Pańskiemu.

Wszystkie przepowiedziane wydarzenia zostały ustanowione na początku i stanowią część Planu Bożego, by ostatecznie sfinalizować Przymierze, dotyczące zgromadzenia Jego dzieci, tak aby one mogły żyć w harmonii z Jego Boską Wolą. Ostatnia bitwa pomiędzy hierarchią Mojego Ojca i diabłem oznacza, że wielu ludzi, którzy doprowadzą do narażenia samych siebie, zostanie opanowanych przez grzech i zwrócą się przeciwko swoim braciom i siostrom, którzy pozostaną wierni Bogu.

Gdy bój będzie się toczył, wrogowie Boga dopuszczą się na Jego umiłowanych dzieciach wielu nikczemnych okrucieństw. Niemniej, jak wam to już poprzednio powiedziałem, oni mogą posunąć się tylko do pewnych granic, ponieważ nie posiadają władzy, aby zniszczyć ludzkość, chociaż oni sami wierzą, że tak jest.

Bądźcie pocieszeni, wy wszyscy, ponieważ Mój Ojciec podejmie interwencję przeciwko złowrogim działaniom tych, którzy chcą kontrolować wszystkie narody, a śmiercią porazi tych, którzy odważą się zranić Jego dzieci. Liczne biedne dusze będą cierpieć w czasie prześladowań, lecz Mój Ojciec jest wszechmiłosierny. Jego Moc jest nietykalna. Jego Dłoń Jest Wszechmogąca. Może On w dowolnym czasie przegnać swoich wrogów. Jednak przepowiedziane proroctwa są czymś realnym i muszą się wydarzyć, zanim nastąpi Moje Powtórne Przyjście. Będą one miały taki przebieg, że być może nie będzie to ewidentne dla was wszystkich, ale wiedzcie o tym: Waszą bronią jest modlitwa. Modlitwa wyposaży was w zbroję, której potrzebujecie, aby pokonać diabła. Modlitwa złagodzi skutki wojny, cierpienia i wszelkiego rodzaju prześladowań, wymierzone w rasę ludzką przez nieprzyjaciół Boga. Modlitwa ocali was i tych wszystkich, za których się modlicie. Wasze modlitwy zniszczą zło, a kiedy nadejdzie Wielki Dzień, zaleją was łzy radości, gdy staniecie się świadkami tego Nowego Pokolenia – tych miliardów ludzi, którzy zostali ocaleni, ponieważ wy odpowiedzieliście na Moje Wezwanie.

I chociaż Moje Orędzia są mieszaniną smutku i strachu i przyczyniają się do frustracji – to przynoszą one także nadzieję, gdyż powodują liczne nawrócenia. Plan Mojego Ojca jest większości z was nieznany. To, co musicie zrozumieć, to to, że Jego Plan zniszczy Jego wrogów. Dopuszczając do tych prób, uwolni On wreszcie ludzką rasę także z jej niewoli grzechu. Bądźcie cierpliwi. Zachowajcie spokój. Ponieważ wkrótce radość, miłość i pokój staną się ostatecznie wasze na wieczność.

Przychodzę tylko dlatego, że stanowimy jedność – jedną świętą rodzinę  w Królestwie Bożym. Przychodzę po was, by zabrać was do Mojego Ojca. Przychodzę, aby wypełnić Jego Boską Wolę i zwieńczyć Jego Przymierze. Przychodzę, aby przynieść wam Prawdę.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus