Dzienne archiwum: 18 września 2013

Odmawiajcie tę specjalną Krucjatę Modlitwy, by uświęcić wszystkich, którzy są wam bliscy, tak żebym mógł ich okryć Moją Najdroższą Krwią

środa, 18 września 2013, godz. 23.30

Moja wielce umiłowana córko, proszę was wszystkich – odmawiajcie tę specjalną Krucjatę Modlitwy, by uświęcić wszystkich, którzy są wam bliscy, tak żebym mógł ich okryć Moją Najdroższą Krwią.

Krucjata Modlitwy (122) Aby zostać uświęconym Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa

Drogi Jezu, proszę Cię, abyś uświęcił mnie, moją rodzinę, moich przyjaciół i mój naród dla Ochrony Twoją Najdroższą Krwią.

Umarłeś za mnie i Twoje rany są moimi ranami, gdyż wdzięcznie przyjmuję cierpienie, które będę znosił, podążając ku Twojemu Drugiemu Przyjściu.

Cierpię z Tobą, Drogi Jezu, podczas gdy Ty starasz się nas, wszystkie Dzieci Boże, zgromadzić w Twoim Sercu, abyśmy posiedli życie wieczne.

Okryj mnie i wszystkich tych, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią.

Amen.

Wszystko, co musicie uczynić, to Mi zaufać; a Ja będę chronił tych, którzy poproszą Mnie o ich własne ocalenie i ocalenie dla innych dusz.

Idźcie i przygotujcie się na Dzień Sądu. Błogosławię was wszystkich i udzielam wam mocy, abyście kontynuowali wasze nabożeństwo dla Moich Krucjat Modlitwy.

Wasz Jezus

Kiedy powtórnie przyjdę, sądził będę każdego, kto pozostanie do tego czasu na Ziemi przy życiu, kierując się tym, co ta osoba uczyniła dla Chwały Bożej

środa, 18 września 2013, godz. 17.08

Moja wielce umiłowana córko, kiedy powiedziałem, że powrócę, aby sądzić żywych i umarłych, to dokładnie to miałem na myśli. Pierwszy Sąd musi się dokonać; a mówiąc to, mam na myśli, że kiedy powtórnie przyjdę, sądził będę każdego, kto pozostanie do tego czasu na Ziemi przy życiu, kierując się tym, co ta osoba uczyniła dla Chwały Bożej. Mój Osąd będzie surowy, gdyż do tego czasu Moje Miłosierdzie zostanie już wylane nad Ziemią.

Ci z was, którzy do samego końca będą uparci i nie będą Mnie uznawali – chociaż Prawda będzie wam znana – zostaniecie ode Mnie odrzuceni. Bo wy nigdy nie przyjmiecie Mojego Miłosierdzia, niezależnie od tego, jak bym nie zabiegał o wasze zbawienie. Wasza odmowa i wasza nienawiść w stosunku do Mnie sprowadzi na was wieczne cierpienie, a Ja będę wylewał za wami gorzkie i bolesne łzy. O, jakże będziecie tęsknić za Ziemią, mimo iż zmarnowaliście na niej swój czas, niegodnie uganiając się za grzesznymi przyjemnościami i władzą i ciemiężąc innych. Ziemia wyda się wam dawno utraconym rajem, gdy tak w głębinach ciemności będziecie zdzierali sobie gardła, wzywając Mojej Pomocy.

Ci pośród was, którzy Mnie kochają, ale dusze których zostały zniszczone przez grzech, nie muszą się bać, gdyż Ja pochłonę was Moim Miłosierdziem, kiedy tylko o Nie poprosicie. Wszyscy grzesznicy zostaną ocaleni, jeżeli tylko zrehabilitują się w Moich Oczach, bez względu na to, jak ciężkie są ich grzechy.

Żyjący, którzy będą w stanie Mojej Łaski, zostaną uniesieni do Mojego Chwalebnego Raju. A w tym każdy grzesznik,  wyznawcy każdej wiary, każda rasa – ci wszyscy, którzy wezwali Mnie, ich Zbawiciela, Syna Człowieczego, oraz ci wszyscy, którzy Mnie poproszą, aby ich uratować.

Wskrzeszę umarłych – tych, którzy zostali oczyszczeni w głębiach Czyśćca, jak i tych, którzy cierpliwie oczekują w Niebie na nadejście tego Wielkiego Dnia. Reszta zostanie wygnana.

Czas waszego pobytu na Ziemi został ustalony przez Mojego Ojca i dzień ten jest jeszcze Mi nieznany, ale mówię wam rzecz następującą: Wy, z tego pokolenia, zostaniecie zgromadzeni i zabrani do Mojego Nowego Raju, kiedy Niebo i Ziemia staną się jednym. Został wam przyznany czas na to, abyście się przygotowali, tak więc czas ten dobrze wykorzystajcie, gdyż możecie posiąść Życie Wieczne i dzielić Je z waszymi najbliższymi. Proszę was teraz, poświęćcie Mi każdego, kto jest wam bliski, wasze rodziny, waszych przyjaciół i wasze narody – tak abym mógł ich ochronić, okrywając ich Moją Najdroższą Krwią.

Wasz Jezus