Dzienne archiwum: 24 września 2013

Biada tym chrześcijanom, którzy Mnie porzucili na rzecz pogaństwa “new age”

wtorek, 24 września 2013, godz. 22.44

Moja wielce umiłowana córko, każda żyjąca dusza posiada potężny instynkt, aby w swoim życiu poszukiwać Boga. Ci, którzy znajdują Miłość Bożą w jej najczystszej formie, otrzymują ten Dar z powodu ich pokory i akceptacji faktu, że wszelka Chwała należy do Boga.

Z drugiej strony poganie, w swoim dążeniu do pokoju duchowego, poszukują raczej rzeczy stworzonych przez Prawdziwego Boga, niż ich Stwórcy. Zamiast paść przed Bogiem, Moim Ojcem, Wszechmogącym Stwórcą wszystkich rzeczy, padają oni przed fałszywymi bożkami, w tym także stworzonymi przez Niego dla świata cudami : Ziemią, słońcem, księżycem i gwiazdami. Czczą oni te cuda, a potem budzi się w nich wiara, że jeżeli tak czynią, to nabywają wielkich mocy. To, czego szukają, to jest rodzaj duchowego oświecenia — mając przy tym nadzieję, że przyniesie im ono przyjemność i pokój. Wtedy wielu, poprzez medytację i jogę, otwiera swoje umysły i dusze, pozwalając złemu duchowi na deprawowanie siebie samych. Niesłusznie wierzą, że jakieś inne moce, odmienne od tych, które pochodzą od Boga Najwyższego, mogą przynieść im pokój, za którym tak tęsknią.

Wiedzcie, że istnieje tylko jeden Bóg. Gloryfikowanie kogokolwiek innego równa się do pogaństwu. Bez znaczenia jest, co oni mówią i jak tłumaczą swoje postępowanie, bo zapraszają oni szatana, aby wtargnął do ich dusz; a raz zdobywszy ten dostęp — ani on, ani jego demony nie pozostawią takich dusz w spokoju. Będą oni takie dusze dręczyć, napełniać je kłamstwami i prowadzać je do wiary, że posiadają one (szczególny) dar. Niektórzy wierzą, że potrafią innych leczyć, praktykując na przykład Reiki, jednak to, co oni robią, to jest skażanie innych, także tych bezwiednie biorących w tym udział. Gdy poganie skandują swoje intonacje, aby przyciągnąć dary duchowe, mówią, że przynosi im to spokój. Choć wielu w to wierzy, to wiedzcie, że w przeciągu krótkiego okresu czasu — jak już tylko zły duch wejdzie w ich umysły — staną się podekscytowani i już więcej nie znajdą wytchnienia. Będą wtedy poszukiwali wszelkich zmysłowych przyjemności, ale wszystko, co otrzymają w zamian, będzie ciemnością duszy.

Pogaństwo niesie ze sobą straszliwy niepokój, a kraje, gdzie poganie wzywają fałszywych bogów, ściągają na siebie Gniew Mojego Ojca. Takie dusze, wiele z nich, same nie rozumieją tego, co robią, ale tych ludzi rozpoznacie po tym, jak zdobią oni swoje ciała, uważając siebie za naczynia świętości w oczach fałszywych bogów, o których twierdzą, że ich czczą. Brakować im będzie miłości, pokory i osobistego poświęcenia dla dobra innych, gdyż obdarzają oni kultem tylko zmysły. Nie rozumieją oni, że ich dusze są Darem od Boga, i dlatego składają je w dani, dążąc do doskonałości, której nigdy nie posiądą.

Podczas Ostrzeżenia wzbudzę w tych duszach świadomość Prawdy co do tego, do Kogo one należą. Módlcie się, aby przyjęli oni Moją Dłoń Miłosierdzia. Biada zaś tym chrześcijanom, którzy Mnie porzucili na rzecz pogaństwa “new age”. To oni są tymi, którzy nie chcą Mojego Miłosierdzia i wolą babrać się w nonsensach, gdyż nadyma to ich ego, bo wierzą, że mają możność kontrolowania spraw materii duchowej. Poszukując tej osobistej doskonałości,  całkowicie odcinają się od Boga. A kiedy będą tak postępować, otworzą drzwi diabłu, który ich uwiedzie i zahipnotyzuje siłą przyciągania zabobonnych przesądów, czyniąc ich dusze jałowizną, gdzie Miłość Boga nie będzie mogła rozkwitać.

Wasz Jezus

Tak wielu o Mnie zapomniało i jestem dla nich często jak pusty slogan

wtorek, 24 września 2013, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, jakże samotny się czuję, kiedy tak wielu, włącznie z tymi, którzy są wierni Mojemu Świętemu Słowu, spędza tak niewiele ze stojącego im do dyspozycji czasu w Moim Towarzystwie. O, jakże chciałbym pozyskać ich uwagę, chociażby przez jeden moment w ciągu dnia. Tak wielu o Mnie zapomniało i jestem dla nich często jak pusty slogan. Czyż nie wiecie, że dzięki temu, że ze Mną rozmawiacie, choćby tylko przez krótką chwilkę, Ja wylewam na was Moje Łaski? Ci, którzy Mnie pocieszają przez to, że ze Mną rozmawiają — tak, jak jest im najłatwiej — osiągają pokój wewnętrzny, którego nie można znaleźć nigdzie indziej na świecie.

Uganiając się za przyjemnościami, wygodami i podnietami, przeżywacie jedynie krótkotrwałe eksplozje satysfakcji. Nic — łącznie z największymi skarbami świata — was nie nasyci. To dzięki Mnie, dzięki Mojemu Wspaniałemu Miłosierdziu, został wam przyznany największy skarb — Dar życia wypełnionego wielką świetnością, cudownym otoczeniem, danym wam doskonałym, przepięknym ciałem oraz umiejętnością odczuwania miłości na stałe, miłości, która was obezwładni, ale i obdarzy was bezgranicznym błogostanem. Tak wygląda Życie Wieczne — i czas, kiedy was przeniosę do Mojego Nowego Królestwa na Ziemi, jest blisko.

Jeżeli ze Mną rozmawiacie i prosicie Mnie, abym was na ten Wielki Dzień przygotował, to będziecie przygotowani, ale potrzeba czasu, aby spowodować zmiany, które przed tym Wielkim Dniem Pańskim muszą w was zajść.

Jak panna młoda i pan młody — musicie wszystko mieć ułożone na swoim miejscu, zanim nadejdzie Dzień Wielkiego Błogosławieństwa. Musicie z dużym wyprzedzeniem przygotować wasze rodziny, waszych przyjaciół, waszych krewnych. Albowiem tego Dnia, kiedy przybędę, aby być przy tym wspaniałym Przejściu, wy musicie być gotowi ciałem i duszą, tak abyście okazali się godni wejścia do Nowego Raju.

Każdego dnia, który spędzacie, zabiegając o potrzebyinnych, musicie wygospodarować przynajmniej dziesięć minut, aby pokutować za swoje grzechy. Jest to bardzo ważne, gdyż Ja was kocham i przyjmuję was z otwartymi ramionami. Aby móc się ze Mną we właściwy sposób porozumieć, zawsze musicie najpierw przyjść do Mnie jako pokorni słudzy. Kiedy klękacie przede Mną lub po prostu rozmawiacie ze Mną w swoim sercu, zawsze rozpoczynajcie, mówiąc:

“Jezu przebacz mi, bo zgrzeszyłem”.

Wtedy odczujecie Moją Obecność i Ja zamieszkam w waszej duszy. Im częściej będziecie się do Mnie zwracać, tym bardziej się do Mnie zbliżycie. Niedługo potem stanę się dla was jak przyjaciel, bez którego nie będziecie mogli żyć. Następnie będziecie się zwracać do Mnie z każdą najmniejszą rzeczą, a Ja będę obecny. Zawsze będę dbał o to, aby ci, którzy spędzają czas w Moim Towarzystwie, otrzymywali wielkie łaski, a Moje błogosławieństwo spowoduje ukojenie duszy i pokój umysłu. Pamiętajcie, Ja natychmiast odpowiadam tym, którzy Mnie szukają.

Wasz Jezus

Cztery regiony świata, do których nawiązuję, to cztery wielkie imperia — USA, Rosja, Europa i Chiny

wtorek, 24 września 2013, godz. 11.18

Moja wielce umiłowana córko, cztery regiony świata, do których nawiązuję, to cztery wielkie imperia — USA, Rosja, Europa i Chiny. Wszystkie przepowiedziane proroctwa dotyczą tych mocarstw, wokół których będą się kształtować te radykalne zmiany w zakresie systemów religijnych i politycznych.

Syria i Egipt, z powodu zamieszek w tych krajach, staną się katalizatorem dla większej wojny, która uwikła cztery wielkie mocarstwa. Wszystkie te mocarstwa będą ze sobą połączone, aby stworzyć jednolity reżim, który zostanie wykorzystany do kontrolowania globalnych zasobów i światowej populacji.

Wojna religijna będzie miała dla tej kontroli kluczowe znaczenie, a odpowiedni przywódcy Moich Kościołów Chrześcijańskich zostaną pokonani i zniszczeni w ramach przygotowań, jakie prowadzi bestia, która będzie kontrolować wszystkie cztery imperia. Żadnemu z rządzących, którzy przeciwstawiają się Słowu Bożemu lub którzy próbują unicestwić Jego Dzieci, nie zostanie przyznane przez Boga prawo, aby przemocą ogarnąć tych, których imiona znajdują się w Księdze Życia. I chociaż mówię o chrześcijanach oraz o tym, że jest konieczne, aby pozostali Mi oni wierni, to  odnoszę to także do Żydów, ponieważ ich obrońca, Michał Archanioł, będzie nad nimi czuwał i dopomoże im przetrzymać prześladowanie, które oni, jako wybrany naród Boga, będą także musieli przejść.

Plan Boży został uformowany i wszyscy aniołowie i święci w Niebie obecnie się przygotowują, aby pomóc Mi w Mojej Misji, mającej na celu zjednoczenie i ochronę tych wszystkich, którzy Mnie kochają, przed wielkim oszustwem, jakie zostało zaplanowane, aby ogłupić świat. Nigdy wcześniej nikczemność skierowana przeciwko Bogu nie była przez rasę ludzką tak wspólnie okazywana, jak dzieje się to dziś. Nigdy wcześniej śmiertelny człowiek nie był w stanie — poprzez przejęcie władzy, mające na celu sprawowanie kontroli — zadawać tak wiele cierpienia, jak ma to miejsce w tym momencie historii. Wielkie prześladowanie przeciwko Bożym dzieciom — wywołane przez szatana przy skwapliwym wsparciu złych, żądnych władzy mężczyzn oraz przez kobiety, zajmujące pozycje, dające im wielką władzę — rozkwita na waszych oczach. Jednak wielu z was nie potrafi tego dostrzec, ponieważ zostaliście ogłupieni.

Wasz Jezus