Matka Zbawienia: Tylko niewielu będzie na tyle odważnych, aby otwarcie głosić Słowo Boże, podczas gdy Kościół Mojego Syna na Ziemi będzie Krzyżowany

Załaduj kopię Matka Zbawienia: Tylko niewielu będzie na tyle odważnych, aby otwarcie głosić Słowo Boże, podczas gdy Kościół Mojego Syna na Ziemi będzie Krzyżowany:

środa, 25 września 2013, godz. 12.15

Moje dziecko, Ukrzyżowanie Kościoła Mojego Syna na Ziemi prawdziwie i na dobre się rozpoczęło, a wszystkie tego przejawy zaczęły być widoczne. Tak samo było, gdy Mój Syn był przeszyty przybitymi do Krzyża gwoździami, i tylko jeden z Jego apostołów pozostał przy Nim do końca — niewielu więc z Jego uczniów na Ziemi odważy się otwarcie stanąć się w obronie Jego Mistycznego Ciała, gdy będzie Ono plądrowane, prześladowane, a następnie obracane wniwecz.

Bardzo nieliczni z tych, którzy Mojemu Synowi poprzysięgli wierność, widziało Jego biczowanie czy kroczyło u Jego boku podczas wspinaczki na Kalwarię. Ja miałam tylko czterech lojalnych uczniów — moją kuzynkę Marię, Martę, Marię Magdalenę i Jana — aby Mnie podtrzymywali i wspierali w Mojej udręce, podczas gdy musiałam być świadkiem tych potwornych tortur, jakich dopuszczono się na Moim Synu. Wielu będzie wykonywać polecenia Mojego Syna, przekazane w tych świętych Orędziach dla świata, ale tylko niewielu będzie na tyle odważnych, aby otwarcie głosić Słowo Boże, podczas gdy  Kościół Mojego Syna na Ziemi będzie Krzyżowany.

Wielki jest Mój smutek w tym czasie, gdy wszystko, co zostało przepowiedziane przeze Mnie podczas objawień w La Salette i Fatimie, odsłania się przed wami, lecz wielu z was jest ślepych. Ci z was, którzy poświęcili Mi całe godziny, przebywając w Moich najświętszych sanktuariach, muszą przyjść do Mnie i zwrócić się do Mnie, waszej Matki, z prośbą, abym otworzyła wasze oczy na Prawdę. Musicie Mnie poprosić, abym poświęciła wasze serca i dusze Mojemu Synowi, w przeciwnym bowiem wypadku wy także się Go wyprzecie.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia