Bóg Ojciec: Jeżeli — aby zatrzymać to zło — będę musiał zniszczyć miasta, to to uczynię

czwartek, 26 września 2013, godz. 17.55

Moja najdroższa córko, Moja Dłoń Sprawiedliwości opada nad światem — i ukarzę tych, którzy krzywdzą Moje dzieci na ciele i na duszy. Musicie lękać się Mojego Gniewu, a także przyjąć Moje Miłosierdzie.

Dokonam w waszych narodach interwencji, aby nie dopuścić do eskalacji wojen, a jeżeli — aby zatrzymać to zło — będę musiał zniszczyć miasta, to to uczynię. Skoro nikczemność człowieka rozprzestrzenia się jak wirus, to rozłupię te dusze na pół i je powalę. O, jaką odrazę wzbudzają we Mnie niecne grzechy aborcji, wojny, morderstwa i łgarstwa za sprawą tych, którzy przyczyniają się do tego, że grzech się rozpowszechnia. Oni teraz za to zapłacą.

Ci spośród sprawujących polityczną władzę, którzy mają pod swoją kontrolą sprawę dostępu do aborcji, będą ukarani — jako pierwsi. Spodziewajcie się teraz — a będzie to widoczne — że będą oni cierpieć za zbrodnie, które na Moich Oczach zaaprobowali. Te grupy, które knują zdziesiątkowanie ludzkiej populacji przy pomocy aborcji, skonają w męczarniach, zadanych Moją Dłonią. Nareszcie dosięgnie ich sprawiedliwość, gdyż Ja już dłużej nie pozwolę, by wyrządzali Moim dzieciom takie zło. Ich aroganckie twierdzenia, że działają dla dobra człowieka, nie będą więcej słyszalne, teraz bowiem, odciąwszy się ode Mnie, otrzymają niewiele czasu, żeby odkupić swe dusze.

Ci, którym przyznano odpowiedzialność za nauczanie Moich dzieci Prawdy Ewangelii, będą musieli wypełnić to Zobowiązanie. Wyniosę was, jeżeli będziecie głosić Prawdę, ale jeżeli zbezcześcicie Świętą Eucharystię, wrzucę was do czeluści. A choć kłamcy będą was przekonywać o potrzebie zmiany Prawdy i będą was prześladować, to będzie to niczym w porównaniu do ciemności, którą zrzucę na całą Ziemię. Będzie wtedy płacz i zgrzytanie zębami, ale nikt was nie usłyszy. Nie będziecie już ani niczego widzieć, ani niczego słyszeć, a jedynie odczuwać ból tych dusz, które zniszczyliście z powodu upadku wiary, do którego się przyczyniliście, tak długo go podsycając, jak długo nie ogarnął on tych wyświęconych sług, którym wy wydajecie polecenia.

Drżyjcie przed Moim Gniewem, gdyż dosięgnie on was niespodziewanie i wtedy będzie dla was za późno. Nigdy nie ujrzycie Mojego Oblicza. Jest to Moje ostatnie ostrzeżenie dla tych wszystkich przywódców, którzy mają pod sobą tych, którzy sprawują pieczę nad Moimi Kościołami na Ziemi.

Jeżeli zaniechacie obrony Słowa Bożego lub podtrzymania Świętej Eucharystii, spowoduje to śmierć i rozpacz. Nie dam wam czasu na zatratę dusz, których zniszczenie zaplanowali Moi wrogowie.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.