Mój Prawdziwy Kościół zostanie wyrzucony z Rzymu i będzie musiał trwać przez szereg lat w stanie spustoszenia

sobota, 28 września 2013, godz. 15.23

Moja wielce umiłowana córko, przypominaj zawsze tym, którzy we Mnie wierzą, ale którzy nie mają najmniejszego pojęcia, że zbliża się Moje Powtórne Przyjście, że muszą pozostać czujni na znaki, które zostały zapowiedziane w Księdze Mojego Ojca proroctwami na czasy poprzedzające Wielki Dzień.

Wielkie odstępstwo jest pierwszym znakiem. A polega ono na tym, że wiara w Prawdę — Słowo Boże — zanika i grzech gloryfikowany jest w każdym zakątku świata. Znakiem zaś tego, że Moje Drugie Przyjście bardzo szybko się przybliża, jest wielkie odstępstwo, opanowujące Mój Kościół na Ziemi od wewnątrz. Kiedy ujrzycie, jak ci, którzy twierdzą, że zostali wyznaczeni przeze Mnie, by przewodzić Mojemu Kościołowi na Ziemi, angażują się w świeckim świecie, aby pozyskać jego względy, to będziecie wiedzieć, że zmiany się rozpoczęły. Kiedy zobaczycie, że Moja Wielka Ofiara — Moje Ukrzyżowanie — staje się przedmiotem dyskusji oraz że Mojej Eucharystii przypisuje się nowe znaczenia, to będziecie wiedzieć, że Mój Kościół wygania się na pustkowie.

Przez Mój Kościół rozumiem tych, którzy nie odejdą od Prawdy i którzy nadal będą, tak jak wcześniej, przyjmowali Słowo Boże. Mój Prawdziwy Kościół zostanie wyrzucony z Rzymu i będzie musiał trwać przez szereg lat w stanie spustoszenia. Będzie on deptany przez pogan i będzie cierpiał, ale dzięki Mojej Łasce pozostanie on nienaruszony, a te dzielne dusze, które nie przystaną na to, aby Mnie opuścić, otrzymają ode Mnie nadzwyczajne Dary. Kiedy przebrzydłe tak zwane „cuda”, uzdrowienia i gesty fałszywej pokory oraz miłości wobec ludzkości staną się widoczne w murach Mojego Kościoła, wówczas zostanie zauważona Moja prawdziwie cudowna interwencja. Dzięki Moim Grupom Krucjat Modlitwy dam tym, którzy z nich sobie szydzą i drwią, poznać Obecność Ducha Świętego. Moje Grupy Modlitewne, jak i ci, którzy odmawiają Krucjaty Modlitwy, zostaną obsypani wieloma cudami jako darem, aby Moim umiłowanym uczniom pomóc sobie poradzić, kiedy dotkną ich prześladowania religijne.

Prześladowania, o których mówię, będą głównie natury duchowej. Moi prawdziwi uczniowie, a mam na myśli wszystkich chrześcijan — wszędzie i wszystkich wyznań, będą bardzo zatroskani, kiedy staną się świadkami wielkiego oszustwa, które ogarnie Kościół Katolicki. Kościół Katolicki weźmie świecki świat w ramiona i ogłosi, że żaden grzech śmiertelny już nie istnieje. Grzech nie będzie uznawany i — aby oszukać niewinnych — zostanie im powiedziane, że wejście do Mojego Królestwa nie jest sprawą trudną. Spowiedź w obecnej formie zostanie wstrzymana. Ludziom zostanie powiedziane, aby prosili o umorzenie grzechów na swój własny sposób, a to spowoduje, że wielu nawet nie będzie się fatygować, aby prosić o Moje Przebaczenie. Nie będą tego robić, gdyż nie będą zakładać, że grzech jest popełniany umyślnie, a skoro tak jest, to Bóg wszystko wybacza. Jest to odstępstwo, które zostało przepowiedziane i które miliony poprowadzi do ogni piekielnych, a zostaną tam poprowadzeni przez fałszywego proroka i antychrysta.

Wkrótce wszystkie pogańskie święta i festiwale zostaną wszędzie włączone do Kościoła Katolickiego. Poganie i ci, którzy nienawidzą Boga, zostaną zaproszeni na ołtarze, wprost przed tabernakula. Owo święto zostanie ogłoszone nową formą Komunii — wszystkie Boże dzieci złączone razem po to, aby okazać sobie wzajemnie poszanowanie dla swoich przekonań oraz dla praw człowieka. Wy, Moi wyznawcy, zostaniecie poproszeni o okazanie szacunku tym, którzy chcą zniszczyć Moją Obecność w Świętej Eucharystii. Zostanie wam zarzucona antychrześcijańska postawa, jeżeli nie przyjmiecie pogaństwa. Tak właśnie zostaniecie wyprowadzeni w pole. Tak właśnie Ja, Jezus Chrystus, zostanę sprofanowany. To samo zrobią w szkołach, aby chrześcijaństwo zesłać na banicję. I to samo w kręgach politycznych, gdzie wszystko, co ma ze Mną związek, zostanie unicestwione. Żadna inna religia nie będzie atakowana z taką nienawiścią. Chrześcijaństwo — ponieważ jest Prawdą — zostanie zniszczone.

To, czego sobie nie uświadamiacie, to to, że jeżeli stajecie się dobrowolnym uczestnikiem tej nikczemniej profanacji, to wasza dusza ulegnie zaciemnieniu, a z czasem zapomnicie o swoim własnym zbawieniu.

Jeżeli Mnie zdradzicie, Ja wam wybaczę. Jeżeli się Mnie zaprzecie, także wam wybaczę. Ale jeżeli Mnie zbezcześcicie i przysięgniecie wierność bestii, zupełnie odseparujecie się ode Mnie i przyjęcie Mojego Miłosierdzia stanie się dla was niemożliwe.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.