Miesięczne archiwum: Październik 2013

Jeżeli brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i zgrzeszycie przeciwko Mnie

czwartek, 31 października 2013, godz. 23.30

Moja wielce umiłowana córko, bardzo wielu nie posłucha Mojego Głosu, ponieważ nie wiedzą, Kim Ja Jestem. Wielu twierdzi, że Mnie zna, ale tylko z powodu ich własnej, błędnej interpretacji są oni przekonani, że rozumieją, Kim Ja Jestem i co uczyniłem, aby ich ocalić z otchłani, która jest przeznaczeniem tych wszystkich Bożych dzieci, które Mnie nie poproszą, abym im wybaczył.

Wolna wola jest Darem Mojego Ojca. Jednak wolna wola może stanąć na przeszkodzie ludzkiemu dążeniu do poszukiwania Miłości Boga. Mimo tego Ojciec Mój dał Swoim dzieciom ten Dar. Tak bardzo jest On wspaniałomyślny. Tak bardzo kocha On Swoje dzieci. Jest to Dar, który dał im wolność przemierzania Ziemi, rozkoszowania się jej owocami i otaczania się jej pięknem. Ale człowiek, uległszy pokusie szatana, nadużył zaufania Mojego Ojca. W następstwie został przez szatana zniewolony i ukuł z nim pakt, przez co grzech nadal oddziela od Boga wszystkie Boże dzieci.

Dar Mojej Śmierci na Krzyżu sprawił, że rozerwałem tę nienaturalną więź pomiędzy człowiekiem a szatanem. Bo dzięki temu – poprzez Moją Śmierć na Krzyżu – umożliwiłem człowiekowi poszukiwanie zbawienia poprzez przebaczenie grzechu. Oznacza to, że człowiek jest w stanie wyrwać się z uścisku szatana, ale jedynie ci, którzy Mnie naśladują, w pełnym pokory uniżeniu, naprawdę są w stanie osiągnąć zbawienie. Dopóki nie jesteście w stanie w sakramencie pojednania otwarcie wyjawić Mnie, Jezusowi Chrystusowi, waszych słabości, waszych grzechów i waszej wzajemnej nienawiści, dopóty nie staniecie się niewinni. Nie doszedłszy zaś do czystości duszy, nie macie jak stać się w Moich Oczach pokorni. A jeżeli brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i zgrzeszycie przeciwko Mnie. Kiedy grzeszycie przeciwko Mnie, odbywa się to na wiele sposobów.

Zaczniecie od zaspokajania waszych pożądań, waszej chciwości i waszej pychy. Potem zaczniecie się tak zachowywać, jakbyście byli wszechwiedzący, mądrzejsi i lepsi od innych. Następnie zaczniecie innych osądzać. I wtedy przejdziecie do kolejnego etapu: Będziecie kpić sobie z tych, którzy znajdują się w prawdziwym zjednoczeniu ze Mną, szerząc przeświadczenie, że są oni niedoskonali. Potem z kolei dopuścicie się oszczerstwa przeciwko tym wszystkim, którzy pozostają wobec Mnie wierni. Paradoksalnie nabierzecie przekonania, że jesteście napełnieni Duchem Świętym. Ale to nie będzie Duch Święty, który was będzie inspirował. Wręcz przeciwnie, będzie to zły duch, który będzie napastował waszą duszę; ale wy będziecie wierzyć, że jesteście prowadzeni przez Niebiosa.

Jeżeli mówicie, że reprezentujecie Mnie i że macie korzystniejszą pozycję niż inni, aby stać się częścią Mojego Królestwa, a potem wypowiadacie na Mój temat kłamstwa, to są wam potrzebne modlitwy innych. W tym stadium jesteście bowiem w połowie drogi do głębin piekła i bez Mojej Interwencji będziecie zgubieni.

Weźcie Moje Orędzie. Przyciśnijcie je do serca i zapytajcie: – Jezu, czy to Ty? Czy ja naprawdę potrzebuję Twojej Pomocy? – a Ja dam wam odpowiedź.

Wasz Jezus

Gdy tylko Duch Święty pochłania jakąś duszę, ona się unosi się i natychmiast nagina się Woli Mojego Ojca, odpowiadając całkowitym wyrzeczeniem

środa, 30 października 2013, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, kiedy Mój Duch Święty na kogoś zstępuje, wówczas dzieje się wiele rzeczy. Po pierwsze odczuwa się oszołomienie i niedowierzanie. Po drugie ma się wrażenie, że jest się przytłoczonym czymś tak potężnym, że czyni to daną osobę kompletnie zależną od Świętej Woli Boga. Zanika wiara we własny, ludzki, przemożny rozum, gdyż rozum nie ma już żadnej istotnej roli do odegrania. W zamian za to dusza zostaje napełniona wiedzą, wglądem i zrozumieniem, które przekracza jej własny, ludzki, scherlały punkt widzenia.

Gdy tylko Duch Święty pochłania jakąś duszę, ona się unosi się i natychmiast nagina się Woli Mojego Ojca, odpowiadając całkowitym wyrzeczeniem. Kiedy tylko początkowy lęk przygaśnie, odczuje się głęboki spokój i daną osobę opuści strach, że zostanie przyuważona na głoszeniu Słowa Bożego. Dla takich osób nie będzie miało znaczenia, jak zapatrują się na to inni ludzie, gdyż z ich ust będzie wydobywać się sama Prawda. Osobowość takiej duszy – to, czy jest ona towarzyska, bojaźliwa czy nieśmiała – pójdzie w zapomnienie i będzie ona miała drugorzędne znaczenie w porównaniu z tym, jakiej metody ta dusza użyje, aby głosić Słowo Boże.

Wszystkie dusze, które otrzymują Dar Ducha Świętego – i to bez żadnego wyjątku – poddadzą ich własną wolną wolę Woli Mojego Ojca. Rolą dusz, które prawdziwie zostały pobłogosławione Darem Ducha Świętego, będzie rozprzestrzenianie Słowa Bożego, i z tego powodu będą one cierpieć. I to pomimo tego, że takie dusze osłania Aura Bożej Miłości, podczas gdy kroczą one naprzód, będąc pozbawionymi lęku oraz z odwagą głosząc Prawdę. Tym, którzy głoszą Prawdę Moich Nauk – w tych czasach pogaństwa i odchodzenia Mojego Kościoła od Prawdziwej Wiary – zostanie dana nadzwyczajna wytrzymałość, aby było zagwarantowane, że Mój Głos zostanie usłyszany. Wytrzymałość ta będzie pochodzić od Boga, Mojego umiłowanego Ojca. I to za przyczyną Siły Sprawczej tej Boskiej Wytrzymałości wielu z armii szatana się nawróci, podczas gdy jej pozostałość zostanie zniszczona.

Duch Święty – pod postacią jakby ognistych mieczy – przeszyje serca tych wszystkich, którzy słuchają i przyjmują Prawdę.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta

wtorek, 29 października 2013, godz. 19.30

Moja słodka dziecino, całe Niebiosa jednoczą się z Moim Synem, aby przybyć na ratunek tym świętym kapłanom, którzy znajdą się w centrum wielkiej bitwy. Tak wiele z tych drogocennych dusz będzie musiało znieść straszliwy ból i cierpienie, kiedy będą musieli stać się świadkami herezji, które wytrysną z wnętrza Kościoła. Będą oni zdezorientowani i przestraszeni, a wielu będzie miało wrażenie, że nie ma dokąd się zwrócić. Właśnie wtedy muszą zwrócić się do Mnie i Mnie poprosić, abym dokonała aktu poświęcenia ich Mojemu Synowi, tak aby mógł On wylać na nich każdą kroplę Swojej Drogocennej Krwi. Wtedy, osłonięci tym Darem, będą oni wiedzieć, co czynić. Musi też być im wiadome, że na przestrzeni wszystkich wieków ostrzegałam Moje dzieci o tym nikczemnym odstępstwie, które jest planowane przez diabła.

Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta, a teraz, kiedy Prawda jest objawiana, wielu będzie odczuwać przerażenie i cierpieć będzie ból Biczowania Mojego Syna. Kościół Mojego Syna będzie prześladowany, niszczony, hańbiony – aż w końcu zostanie umiejscowiony tam tron, na którym zasiądzie antychryst. I wtedy antychryst ogłosi, że to on jest Chrystusem i że świat zostanie przez niego zbawiony.

Jeżeli akceptujecie kłamstwa, odrzucacie Prawdę. Jeżeli zignorujecie Prawdę, uwierzycie w sfabrykowaną przez diabła pajęczynę oszustw – i to was usidli. Tak omotani, ulegniecie pokusie, aby pójść za tłumami każdego z narodów, które będą antychrystowi okazywały wielki szacunek. Proszę was, dzieci, odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy, aby zwalczać herezję, która spowije Kościół Mojego Syna na Ziemi.

Krucjata Modlitwy (125) O obronę Najświętszego Słowa Bożego

O Matko Zbawienia, dopomóż mi, pokornemu słudze Boga, bym bronił Jego Najświętszego Słowa w czasach udręki. Poświęć mnie, o droga Matko, Twojemu Synowi, tak aby mógł  On  mnie osłonić Swoją Najdroższą Krwią. Obdarz mnie, poprzez Wstawiennictwo u Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, łaską mocy i woli, abym pozostał prawdziwie wierny Naukom Chrystusa w tych czasach Ucisku, który pochłonie większość Jego Najświętszego Kościoła na Ziemi. Amen.

Pójdźcie do Mojego Syna, drodzy słudzy Chrystusa. Należycie do Niego. On was wesprze w okresie prześladowań. I w potrzebie nigdy was nie opuści.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Mój Kościół został zbudowany na Prawdzie i tylko Prawda powinna być głoszona jego ustami

sobota, 27 października 2013, godz. 23.30

Moja wielce umiłowana córko, jeżeli Mojemu Kościołowi otwarcie przyklaskuje zapatrzony w siebie, świecki świat, to wiedz, że te dwie oddzielne sfery są blisko tego, aby się połączyć w jedną. Jeżeli Mój Kościół bierze w ramiona zeświecczały świat, jeżeli bodźcem do działania są dla niego cele polityczne oraz jeżeli poszukuje uznania w świecie polityki i biznesu, to wiedz, że taka działalność nie może uzyskać Mojej aprobaty.

Mój Kościół został ustanowiony na Moim Słowie. Mój Kościół został zbudowany na Prawdzie i tylko Prawda powinna być głoszona jego ustami. Jeżeli Mój Kościół, posługując się Moim Autorytetem, opowiada się przeciwko grzechowi, to zawsze będzie cierpiał z powodu krytyki, gdyż człowiek zawsze będzie bronił grzechu. Grzech bowiem sprawia, że życie danego człowieka i innych otaczających go ludzi staje się łatwiejsze do zaakceptowania – tak więc człowiek, czyniąc wszystko, co w jego mocy, będzie głosił, że piekło jest bezsensem. Jeżeli Mój Kościół mówi tylko o tym świecie, o jego nieszczęściach, jego problemach, o cierpieniu człowieka, ale nie głosi Słowa Bożego, to się ode Mnie oddziela. Tylko ci spośród należących do Kościoła, którzy pozostają wierni temu, czego nauczałem, mogą naprawdę o sobie powiedzieć, że należą do Mojego Kościoła. Mój Kościół składa się jedynie z tych, którzy mówią Prawdę.

Jeżeli ci będący w Moim Kościele pozbywają się Mnie, Jezusa Chrystusa, to wkroczył na jego obszar zły duch. Ja – Jestem z Mojego Kościoła wypychany. Nie czci się Mnie już tak, jak czciło się Mnie kiedyś. Nie używa się już Moich słów, aby głosić Prawdę. One są przeinaczane, aby dopuścić słowa, czyny i działania, które nie pochodzą ode Mnie i który nigdy ode Mnie pochodzić nie będą. Moje Słowo przenigdy nie może być zmienione, a każdy człowiek, który bierze Moje Słowo i Je kala, będzie cierpiał wieczne potępienie.

Wasz Jezus

Nie będę stał i się przyglądał, jak niszczycie wasze życie, mogąc je posiąść na wieczność

sobota, 26 października 2013, godz. 17.52

Moja wielce umiłowana córko, skoro ludzie próbują dociec, któremu z Bożych dzieci chciałbym zaoferować Moje Miłosierdzie – to odpowiadam tak: wszystkim z nich. I nikogo nie dyskryminuję, ponieważ kocham każdą duszę, która się zrodziła, bo każdą z nich stworzył Mój Ojciec. Żadna dusza nie może zostać wykluczona z tej Mojej ostatniej Misji ratowania ludzkości. Przychodzę, aby wszystkim przynieść zbawienie.

Zapytajcie jakichkolwiek dobrych rodziców, czy poświęciliby jedno dziecko kosztem innego, a oni wam powiedzą, że bez względu na to, ile bólu zadają im ich dzieci swoim zachowaniem czy jak ich ranią, nigdy nie mogą oni ich odrzucić, ponieważ ich dzieci są częścią ich ciała. Ta Prawda dotyczy  w tej samej mierze wrogów Boga. Oni Go obrażają i wywołują u Niego wielki smutek, ale On wciąż ich kocha, albowiem oni od Niego pochodzą, mimo że – na skutek grzechów ludzkości – tak marnieją.

Jak to jest – możecie zapytać – że przebaczam tym, którzy Mnie ranią najbardziej? Tym, którzy biczują innych i zadają im ból i cierpienie? Dzieje się tak, ponieważ Ja ich kocham. Zawsze będę kochał tego, kto jest grzesznikiem. Ich grzechy napawają Mnie obrzydzeniem, ale zawsze będę czekał, aby mieć okazję wziąć ich w objęcia.

Misja ta dotyczy przebaczenia. Dotyczy tego wszystkiego, co ocala wasze dusze. I chociaż szorstkie mogą być czasami Moje Słowa, są wam one przekazywane, ponieważ was kocham i nie mogę znieść myśli, że mógłbym was utracić. Tym, którzy Mnie zdradzili z powodu swoich życiowych ambicji, nigdy nie wolno się bać do Mnie przyjść i poprosić Mnie o pomoc. Tęsknię za wami. I choć jest Mi smutno, dokonam każdej możliwej interwencji – nie naruszając jednak Przymierza Mojego Ojca, dotyczącego wolnej woli, która to zawsze pozostanie waszą wolną wolą, aż do nowego początku. Nic, cokolwiek byście uczynili, nie oddzieli was ode Mnie, jeżeli poprosicie Mnie, abym wam przebaczył.

Pochłonę Moim Miłosierdziem świat i wam obiecuję, że na każde zło, jakiego dopuszczą się Moi wrogowie, aby wciągnąć was w odstępstwo, odpowiem Moją interwencją. Nie oddam was wilkom, które chcą was pożreć. Nie będę stał i się przyglądał, jak niszczycie wasze życie, mogąc je posiąść na wieczność. Będę was podtrzymywał, abyście nie zeszli z drogi, aż do czasu, kiedy będziecie musieli podjąć ostateczną decyzję. Nie wyrzeknę się tak łatwo waszych dusz. Umarłem okrutną śmiercią, aby was zbawić. Tym razem staniecie się więc świadkami najpotężniejszej Boskiej Interwencji – aby was odzyskać. Jesteście Moimi. Ja jestem wasz. Bestia nie pozyska dla siebie tak łatwo dusz, bo Ja jestem Bogiem, straszliwą siłą. Jestem Wszechpotężny. Szatan nie posiada nic, ale swoim sprytem przyciągnie tych słabych pomiędzy wami. Nalegam, abyście wy wszyscy – którzy Mnie kochacie – modlili się o to, żeby słabi z miłością w swych sercach przyjęli Moją Boską Interwencję.

Wasz Jezus

Zaświta Wielki Dzień i wkrótce nastanie świat niemający końca

sobota, 26 października 2013, godz. 11.15

Moja wielce umiłowana córko, wiara wszystkich Bożych dzieci, bez względu na to, jakiego są wyznania, jest tak słaba, że dla wielu z tych, którzy znają Prawdę, bardzo trudne okaże się otwarte praktykowanie swojej wiary, nienarażające ich na krytykę.

W tym czasie historycznym tak wielu odrzuca Mnie, Jezusa Chrystusa, że w wielu krajach nie akceptuje się już dłużej, aby mówiono o Mnie publicznie. Rzadko się słyszy, aby Moje Imię było wypowiadane w publicznych mediach, chyba że chodzi o podważenie Mojego Istnienia. Bardzo rzadko się zdarza, żeby ludzie publicznie oświadczali, że odczuwają dla Mnie miłość, gdyż byłoby to dla nich zbyt żenujące. Nawet Moi wyświęceni słudzy nie są już gotowi głosić Prawdy, bojąc się, że narazi ich to na ośmieszenie. Tym, którzy podążają za Mną, coraz trudniej będzie szerzyć Moje Święte Słowo. Tak wielu z tych, którzy Mnie kiedyś kochali, już Mnie nie kocha, a Moje osamotnienie i Mój smutek przenikają Moje Serce, jakby było Ono przeszyte mieczem.

Dlaczego, o dlaczego Mnie opuściliście? Dlaczego ci z was, którzy we Mnie wierzą i Mnie znają, ranią tak wiele swoich braci i sióstr? Dlaczego nienawiść kwitnie w waszych sercach? Dlaczego odczuwacie potrzebę podważania Moich Ewangelii, choć one już od tak dawna istnieją? Kto dał wam prawo, aby opacznie interpretować Moje Słowo, jakie dałem Moim apostołom? Dlaczego Je przeinaczacie i dlaczego nie wierzycie w to, co powiedziałem? Moje Słowo jest bardzo klarowne. Kiedy mówię, to to, co mówię, mam też na myśli. Jeżeli coś mówię, to nie mam na myśli czegoś innego. Dlaczego, na przykład, miałbym Sam Sobie zaprzeczać, a szczególnie teraz, w ramach tej Misji?

To, co jest przekazywane Bożym prorokom, jest Prawdą. Wszystko, co zaprzecza tym Orędziom, a pochodzi z ust tych, którzy twierdzą, że Ja do nich mówię, musi zostać przez was odrzucone. Nigdy bowiem nie rywalizowałbym z Moim Własnym Głosem, ponieważ muszę wam zapewnić przekazanie Prawdy.

Co muszę uczynić, abyście słuchali? Co muszę uczynić, abyście przestali się błąkać i poszukiwać innych rodzajów podniet? Dlaczego Mi nie ufacie? Tracicie tak wiele z waszego drogocennego czasu, jeżeli szukacie (pomocy) we wróżbiarstwie – które niczym jad dobywa się z warg uważających siebie za mistyków zwodzicieli i poszukiwaczy sensacji – i Mnie tym obrażacie, ponieważ poprzez to się ode mnie odwracacie. Ja Jestem tutaj. Oto Moje Słowa. Czego jeszcze szukacie, przecież Prawdę usłyszycie tylko z Moich ust? Przekazałem Prawdę w czasie Mojej ziemskiej wędrówki. Pozostawiłem dziedzictwo wielkiej nadziei i zbawienia. I teraz przekazuję Prawdę – przynosząc wam Moje Ostatnie Słowa w obecnym czasie, ponieważ zaświta Wielki Dzień i wkrótce nastanie świat niemający końca.

Jeżeli do was mówię, życzę sobie, żebyście słuchali. Nie mogę was do tego zmusić. A wy, choćbyście wszędzie szukali i próbowali odnaleźć takie Moje Orędzia, które byłyby przekazywane, aby w tym czasie przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście, to i tak ich nie odnajdziecie. Moje publiczne Orędzia – mające was przygotować na ten ostatni okres, zanim nie wypełni się Moje Przymierze – można odnaleźć tylko w Księdze Prawdy.

To jest Moje Słowo. Moje Słowa zostaną usłyszane przez każdy naród. Nikt Mnie nie zatrzyma, Moja Moc jest bowiem Wszechpotężna.

Wasz Jezus

Bardzo niewielu ludzi w dzisiejszym świecie darzy Boga zaufaniem czy też w Niego wierzy

piątek, 25 października 2013, godz. 23.55

Moja wielce umiłowana córko, skoro ludzie ci zarzucają, że za przyczyną tych Orędzi rozsiewasz strach, to znaczy, że nie rozumieją oni Moich prawdziwych intencji. Strach ten pochodzi od tych przebywających pośród was – tych, których dusze błądzą w mrocznych oparach ciemności. Wasi wrogowie są Moimi wrogami. Stworzą oni fałszywą duchowość w każdym narodzie, nie będzie ona jednak pochodzić ode Mnie. Tak będą pełni uroku, że przenikną pomiędzy prominentów, aby rozsiewać fałszywą doktrynę new age, która ma satanistyczny rodowód. Wielu będzie brać tę przerażającą działalność za nieszkodliwą zabawę, ale za tą z pozoru niewinną fasadą kłamstw ukryty jest przebiegły plan, aby pozbawić świat jego wiary w Trójcę Świętą.

Bardzo niewielu ludzi w dzisiejszym świecie darzy Boga zaufaniem czy też w Niego wierzy, tak więc kiedy sługusy szatana zaprezentują im fałszywe wartości, fałszywą duchowość oraz pogańską religijność, wielu zostanie zwiedzionych. Przyciągnięci zostaną fałszywymi, odwołującymi się do miłosierdzia apelami na rzecz praw tych, którzy poszukują akceptacji dla ich własnego życia, które przeciwstawia się Prawom ustanowionym przez Mojego Ojca. Ponieważ ich wiara w Boga jest słaba, będą otwarci na kłamstwa. Czcić będą w rzeczywistości fałszywego boga – antychrysta.

Mówię wam o tych sprawach, ponieważ one są Prawdą. Dlaczego nie miałbym was przed tym ostrzec? Ja jestem Zbawicielem i wreszcie przygotowuję się do uratowania was wszystkich po tym długotrwałym i bolesnym czasie. Człowiek wycierpiał niewypowiedzianą gehennę z powodu szatana. Tak wielu ludzi nie rozumie, jak bardzo niszczy on ich życie. Rujnuje on wasze związki z innymi ludźmi, zwabia was ku nałogom, które was niszczą, zmieniają i uzależniają. Niezależnie od tego, co on wam daje, będziecie się potem zawsze czuli od środka puści. Będziecie się staczać i staczać, aż uzależnicie się  od zboczonych i nienaturalnych zachowań, a i tak nie osiągnięcie zaspokojenia. Jedynie Ja, Jezus Chrystus, mogę wam przynieść prawdziwy pokój, miłość i zadowolenie. Ponieważ za sprawą antychrysta wasze życie na Ziemi zostanie w niewyobrażalny dla was sposób zmienione – muszę was ostrzec. Robię to nie po to, aby przynieść wam strach, ale aby was przygotować na Prawdę. Tylko Prawda was wyzwoli od podłości tych, którzy żyją i oddychają swoją lojalnością wobec szatana i jego demonów, i którzy z tego powodu umrą.

Tylko Ja, Jezus, Jestem waszą Drogą, na której możecie poszukiwać ulgi od prześladowań, których ci źli, chytrzy i podstępni ludzie przysporzą światu.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: To jest Wezwanie, aby ocalić tych z was, którzy nie zaoponują przeciwko herezjom, jakie już za niedługo zostaną ogłoszone

czwartek, 24 października 2013, godz. 19.45

Moja wielce umiłowana córko, przychodzę, aby powiedzieć światu, że wrogowie, którzy przemierzają Ziemię jako ci, którzy twierdzą, że przynoszą Słowo Mojego Syna całym masom, połączyli się teraz w jedną całość. Jako jedna całość zjednoczą wszystkie swoje siły i oszpecą Ziemię swoim nikczemnym oszustwem.

Ja Jestem gotów. Czekam. I jak tylko wprowadzą swoje podłe prawa, uderzę i świat doświadczy Moich kar. Moje Ostrzeżenia były dla jednych jak rzucanie grochem o ścianę, a inni są zbyt przemądrzali, aby przyjąć Dłoń Miłosierdzia, ofiarowaną im poprzez te Orędzia. Przywódcy tych, którzy będą was prześladować w imię praw człowieka, ucierpią z Mojej Ręki. Wierzą, że mają nieograniczoną władzę i że są nie do pokonania, ale wkrótce się dowiedzą, że są niczym bez Mocy swojego Stworzyciela.

Ja Jestem Twórcą Życia, więc jeżeli oni postanowią użyć swojej władzy, aby odebrać życie Moim dzieciom – na ciele jak i na duszy – to utracą wszystko. Skoro zwalczacie Moje dzieci i zdradzacie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, to nie ma dla was prawie żadnej nadziei. Nie jest Mi łatwo obdarzyć Was Moim Miłosierdziem, bo budzicie Mój wielki Gniew. Tęsknię jednak za tym, żebyście byli Mi wierni, a jednocześnie ostrzegam was przed niebezpieczeństwem igrania z diabłem. Dam wam każdą możliwą szansę wyrwania się z kajdan, które was przykuwają do bezbożnej trójcy. Musicie uwolnić się od łańcuchów szatana. Macie niewiele czasu.

Proszę, zajrzyjcie do Mojej Świętej Biblii, do Ewangelii, i odszukajcie tych znaków, które wam zostały przekazane na temat przepowiedzianej apostazji, gdyż pochłonęła ona świat i rozprzestrzenia się jak śmiercionośny wirus we wszystkich możliwych warstwach waszego społeczeństwa. Zostaliście zarażeni, a Ja, Wasz Ojciec, Przychodzę teraz, aby oczyścić was z tego straszliwego utrapienia. Musicie błagać Mnie o pomoc, zanim nie będzie dla was za późno.

Musicie teraz odmawiać tę Krucjatę Modlitwy. Proście Mnie o pomoc.

Krucjata Modlitwy (124) Usłysz moje błaganie o wolność

O Boże, Mój Miłosierny Ojcze, Stworzycielu wszystkiego, co istnieje, usłysz moją prośbę o wolność. Wyzwól mnie z łańcuchów zniewolenia i uchroń mnie od złowrogich prześladowań. Dopomóż mi zobaczyć Prawdę i przybądź mi na ratunek, nawet jeżeli jestem zdezorientowany i być może nie dowierzam Twojemu Słowu. Wybacz mi, jeżeli Ciebie obrażam, i zabierz mnie do siedziby Twojego Nowego Raju na Ziemi. Amen.

Wkrótce nadejdzie dla Mnie czas ogłoszenia Drugiego Przyjścia Mojego Syna. Okres ten upłynie szybko, ale panowanie Moich wrogów – choćby nie wiem jak krótkotrwałe – będzie wydawać się wiecznością z powodu okrucieństwa, jakiego przysporzą Moim dzieciom. Nie okażą w ogóle żadnej lojalności tym ogłupionym ludziom, którzy poprzysięgną wierność bestii. Tak samo, jak diabeł Mnie nienawidzi, tak i nienawidzi on wszystkich Moich dzieci, tak dobrych, jak i złych. To jest Wezwanie, aby ocalić tych z was, którzy nie zaoponują przeciwko herezjom, jakie już za niedługo zostaną ogłoszone. Musicie badać i roztrząsać każdą wątpliwość, która wtargnie do waszych dusz, kiedy nie będziecie zadowoleni z powodu jakiejkolwiek nowej  doktryny, którą w waszych sercach będziecie odbierali jako fałszywą.

Ja nikomu nie udzieliłem upoważnienia na wprowadzanie w Moim Najświętszym Imieniu jakichkolwiek nowych praw czy sakramentów.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Matka Zbawienia: Mój Syn planuje w tym czasie na Ziemi wielką odnowę, a to spowoduje dużo bólu

środa, 23 października 2013, godz. 15.34

Moje dziecko, w obecnym czasie okrywam wszystkie Moje dzieci, dając im Moją ochronę, tak aby były one spokojne oraz zachowały pokój i siłę w tych czasach wielkich prób.

Musicie, drogie dzieci, zaakceptować fakt, że zawsze będziecie odczuwać ból, spowodowany izolacją, odrzuceniem i pozbywaniem się was przez tych, którzy lekceważą Słowo Boże. Światło przyciąga tych, którzy są w ciemności, i będą was oni zawsze atakować i chłostać, jeżeli trwacie w pełnej jedności z Moim Synem, Jezusem Chrystusem.

Mój Syn planuje w tym czasie na Ziemi wielką odnowę, a to spowoduje dużo bólu, gdyż przyjmie ona formę oczyszczenia. Oznacza to, że wielu będzie teraz cierpieć za swoje grzechy oraz że Ziemia jest przygotowywana dla Jezusa Chrystusa, tak iż, gdy oczyszczenie dobiegnie końca, zostanie to ogłoszone. Wrogowie Boga będą w międzyczasie rozpowszechniali kłamstwa i herezje, aby na swoją stronę przeciągnąć grzeszników i wszystkich tych, którzy kochają Mojego Syna – robiąc to w tym celu, aby ich kontrolować. Wszystkie te smutne wydarzenia muszą się dokonać przed Drugim Przyjściem Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Proszę was, drogie dzieci, abyście były cierpliwe i przetrzymały te trudności, ze względu na Mojego Syna, Który kocha was z całego serca. Nigdy nie dajcie się ponieść trwodze, ponieważ wkrótce zaznacie Jego Nowego Raju, gdzie ani smutek, ani ból, ani zło nie będą istnieć. To, że cierpicie dla Mojego Syna, jest to taka drobnostka, i jest to znikome w porównaniu z tym, co On zniósł dla każdego jednego z was, kiedy umarł na Krzyżu, aby was ocalić.

Tak więc proszę, złóżcie całe wasze zaufanie w Moim Synu i bądźcie wdzięczni, że jest wam zesłane przewodnictwo z Niebios. Radujcie się, ponieważ otrzymaliście odpowiednią ilość czasu, aby się właściwie przygotować na Wielki Dzień Pański.

Pokój z wami.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Jesteście pokoleniem, które będzie musiało doświadczyć ostatecznego Ukrzyżowania Mojego Kościoła

wtorek, 22 października 2013, godz. 13.30

Moja wielce umiłowana córko, Moi umiłowani słudzy połączą się ze Mną w jedną całość – mniej niż połowa z nich – lecz ich wierność dla Mnie pomoże Mojej Armii przetrwać i wzrastać w tym celu, aby rozpowszechniać Ewangelie, podczas kiedy cały świat ogarnie mrok ciemności, która będzie odczuwana w czasie tego największego upadku wiary wszechczasów.

Brak szacunku dla Mnie, Jezusa Chrystusa, staje się ewidentny we wszystkich krajach: w miejscach publicznych i w Moich Kościołach. Moim obecnym pragnieniem jest przygotowanie Mojej Armii we właściwy sposób. Nie pozwólcie, Moi umiłowani uczniowie, aby te sprawy was niepokoiły, gdyż to was rozproszy, podczas gdy Ja potrzebuję, abyście byli mocni w waszej wierze. Tak samo jak drzwi zostały zatrzaśnięte przed Moją Matką, kiedy tuż przed Moim Narodzeniem próbowała znaleźć schronienie, tak i drzwi zatrzasną się przed wami. Wiedzcie, że gdy owi wprowadzeni w błąd słudzy w Moim Kościele drzwi te przed waszym nosem wam zatrzasną, wtedy musicie zwrócić się do Mnie samego. Wiedzcie także, że ci, którzy twierdzą, że są świętymi ludźmi, obeznanymi z Pismem Świętym i Nauczaniem Mojego Kościoła, jako pierwsi ustawią się w kolejce, aby was potępić, ponieważ podążacie za Prawdą. Mówiąc to, mam na myśli te dusze, które Mnie kochają i które znają Prawdę, a niekoniecznie tylko tych, którzy śledzą te Moje Orędzia dla całego świata.

Dar Ducha Świętego ogarnie jedynie tych, którzy są godni, aby ten drogocenny Dar od Boga przyjąć. Ci nienapełnieni Duchem Świętym rzucać będą obelgami i próbować was przekonać, abyście podążyli za herezjami, które wkrótce grasować będą we wszystkich chrześcijańskich kościołach. Im większym strachem będą napawały ich te Orędzia, tym intensywniej będą was napastować. Musicie zignorować ich nienawistny jad i zachować milczenie. Dni te już prawie nadeszły. Niektórzy z was właściwie już zaznali próbki tej gwałtownej opozycji, którą z Mojego powodu będziecie musieli znosić.

Jesteście pokoleniem, które będzie musiało doświadczyć ostatecznego Ukrzyżowania Mojego Kościoła, ale wiedzcie o tym: Z popiołów powstanie Moje Chwalebne Ciało, Nowa Jerozolima, a wy zostaniecie wybrani, aby władać pośród dwunastu narodów. O ile pozostaniecie Mi wierni, wyniosę was w chwale, a w przyszłym świecie Ziemia i Niebo będą należeć do was. W czasie trwania tej ohydy spustoszenia, która będzie rzeczą krótkotrwałą, musicie polegać wyłącznie na Mnie. A potem nic już nigdy was ode Mnie nie oddzieli.

Wasz Jezus

Wszyscy ci, którzy noszą trójkąt – znak najbardziej bezbożnej trójcy – zostaną zmobilizowani, aby wspierać takie organizacje charytatywne

wtorek, 22 października 2013, godz. 13.20

Moja wielce umiłowana córko, każdy zakątek Mojego Kościoła jest przygotowywany do odprawiania nowych obrzędów. Publiczne wystąpienia, mówiące o potrzebie bycia pokornym i opiekuńczym, nadadzą rangę priorytetu sprawie świeckiej filantropii, która będzie upowszechniania przez antychrysta. Wszyscy ci słudzy szatana spotykają się w czasie niepublicznych uroczystości, a ich rozciągająca się na cały świat siatka powiązań da początek światowym instytucjom charytatywnym – założonym po to, aby was przekonać, że pochodzą one z bożego natchnienia.

Wszyscy ci, którzy noszą trójkąt – znak najbardziej bezbożnej trójcy – zostaną zmobilizowani, aby wspierać takie organizacje charytatywne, a to wyniesie ich w oczach świata. Ni stąd ni zowąd będzie się mówiło o nowym, potężnym, tak zwanym ruchu ewangelizacyjnym i ludzie będą dawali do dyspozycji swoje pieniądze, aby wesprzeć wysiłki, mające na celu niesienie pomocy światu ubogich. Wszyscy oni będą wierzyli, że działają na rzecz większego dobra, a niektórzy przywódcy Moich Kościołów będą podziwiani we wszystkich zakątkach świata. Bardzo niewielu będzie podważać ich intencje, ale kiedy zobaczycie, że największe światowe banki łączą się z nimi w wysiłkach, wówczas będziecie wiedzieć, że dzieło to jest tak zaplanowane, aby was oszukać. O, jakże bestia jest przebiegła! Jakże przemyślne zdaje się być to, co robi, i jak dobrze warstwa słodkiego lukru pokrywa jej oszustwa; warstwa, pod którą zajrzeć będą w stanie jedynie ci pobłogosławieni Darem Ducha Świętego. Ale w czasie całej tej gadaniny o tym, co dla człowieka stanowi wspólne dobro, i o tym, że byłoby rzeczą pożądaną połączenie wszystkich religii, aby uformować jedną, wielką, ludzką wspólnotę – nie padnie ani jedno słowo o Moim Nauczaniu, o tym, że dzieci Boże muszą wytrwać przy Moim Świętym Słowie.

Czas upływa szybko i w murze tej pozornie dobrze zorganizowanej i starannie zaaranżowanej propagandy zaczną pojawiać się pęknięcia. Kiedy szatan się do czegoś przykłada, szerzy się zamieszanie, powstają podziały, piętrzą się sprzeczności i nic nigdy nie jest uporządkowane. Niektóre z godności, jakie się Mi przyznaje przed Moimi Tabernakulami, zanikną. Wieczysta Adoracja nie będzie miała więcej miejsca, wkrótce też Kościoły zostaną przez nich ogołocone z figurek świętych. Na wszystkie ich działania będzie się patrzyło przez palce, a ich celem będzie wykorzenienie starego Kościoła i uczynienia go bardziej ważkim, atrakcyjnym i bardziej ponętnym dla niewierzących.

Ci, którzy Mnie znają, muszą uczynić wszystko, co jest w ich mocy, by szerzyć Ewangelie, bo – możecie być tego pewni – nie usłyszycie żadnej rozmowy na temat Pisma Świętego. Jedyne przytoczenia z Biblii, jakie usłyszycie, zostaną tak przekręcone, aby wspierały kłamstwa. Skoro jednak obedrą oni Kościół z jego godności, zaczną się na nich wylewać kary z Niebios. Nadejdzie czas, kiedy zostaną powstrzymani, ale te próby muszą się odbyć, tak jak przepowiedziane.

Wasz Jezus

Pójdą jak baranki na rzeź, drogą do zatracenia

poniedziałek, 21 października 2013, godz. 10.56

Moja wielce umiłowana córko, do największej zdrady, jaka dotknie Moich umiłowanych, wiernych uczniów – tych, którzy zawsze zdecydowanie trzymają się Prawdy – dojdzie ze strony tych wyznawców w Moim Kościele, którzy padną ofiarą wielkiego oszustwa.

Tak wielu ludzi, z powodu ich fałszywie rozumianej lojalności, zostanie oszukanych przez oszusta, który przechwyci stery wszędzie w Moich Kościołach. I chociaż czasami będą oni być może odczuwać niepokój, wysłuchując dziwnych tłumaczeń Mojego Świętego Słowa, gdzie nie będzie Ono użyte we właściwym kontekście, to jednak pójdą jak baranki na rzeź, drogą do zatracenia. Będą fałszywego proroka obsypywać pochwałami i przed nim salutować jak przed wielkim dyktatorem, i staną się jedną całością, aby stworzyć wielką armię. Armia ta dopuści się największego prześladowania w stosunku do swoich braci chrześcijan. W tej strasznej walce o Prawdę brat będzie walczył z bratem. Liczba tych, którzy naśladować będą bezbożną trójcę, składającą się z fałszywego proroka, antychrysta i szatana, będzie o wiele większa niż tych, którzy pozostaną wierni Świętemu Bożemu Słowu – takiemu, jakim zostało Ono od początku ustanowione.

Dla ciebie, Mój wybrany ludu, który nie odchodzisz od Prawdy, podróż ta będzie ciężka. Nigdy – ani przez chwilę w swoim dotychczasowym życiu – nie potrafilibyście sobie wyobrazić tego potwornego oszustwa, którego wkrótce staniecie się świadkami. Moi wrogowi są dobrze przygotowani, mają duże wpływy i dobrą sytuację finansową. Ich przewaga jest znaczna, ale nie mają po swojej stronie Mocy Bożej. Nie tylko, że nie posiadają Mocy Bożej, jaką ma Mój Ojciec, Bóg Wszechmogący, ale mogą z Jego Woli w każdej chwili zostać powaleni. Niestety, odciągną oni ode Mnie wiele dusz, a Ja na to pozwolę w ramach ostatecznego oczyszczenia ludzkości. W tym czasie nastąpi na ziemi oddzielenie tych dobrych od tych złych.

Co przez to rozumiem? Z pewnością powiecie, że dobrzy zostaną wywiedzieni w pole, a zatem nie mają winy. Tak, to prawda. Lecz gdy ci, którzy twierdzą, że są prawdziwymi chrześcijanami, przyjmują herezję zamiast Mojego Świętego Słowa, to bluźnią przeciw Mnie. Znają Prawdę bardzo dokładnie i o każdej sekundzie muszą zachowywać czujność, jeśli chodzi o Moje Słowo. Tak wielu z was śpi. Tak wielu Mnie prawdziwie nie zna, gdyż nie macie żadnej pokory w waszych duszach, przez co przepełnia was pycha z powodu waszej znajomości Pisma Świętego. Wielu z was nie przeczytało w Ewangeliach lub nie zrozumiało, co wydarzy się przed Moim Drugim Przyjściem. I nadal tego nie wiecie, chociaż w Najświętszej Biblii została wam przekazana Prawda. Dlaczego nadal kwestionujecie Słowo Boże, toczycie spory, odrzucacie Dłoń, która was stworzyła, i przeciwko Niej walczycie? Nie posiadacie więcej wiedzy aniżeli ci, którzy Mnie ukrzyżowali. Nie posiadacie więcej wiedzy niż Faryzeusze, którzy wierzyli, że ich interpretacja Świętego Słowa Bożego przewyższa tę Syna Człowieczego. Jeżeli nie przyjmiecie tych ostatnich proroctw, wyprzecie się Mnie. Cała wasza służba dla Mnie nie będzie miała znaczenia, gdyż pójdziecie śladem tego jednego – po to wysłanego przez szatana, aby wam odebrać wasze prawowite dziedzictwo w Moim Raju.

O, jaki wywołujecie u Mnie tym płacz! Wasza zdrada w stosunku do Mnie uwidoczni się w prześladowaniu, które w Moim Imieniu zadacie tym, których nazywacie waszymi braćmi i siostrami. Zostaniecie zaagitowani przez kłamstwa, tak samo jak inni zostali przed wami w przeszłości indoktrynowani przez nikczemnych przywódców i dyktatorów. Ponieważ nie obdarzacie Mnie prawdziwą Miłością, co wymaga wielkiej ofiary, przysporzycie Mi wiele smutku i cierpienia. Kiedy wrogowie Mojego Kościoła będą was wciągać w pajęczynę oszustwa, wy będziecie im śpiewać hymny pochwalne i ich czcić oraz kochać tych, którzy Mnie nienawidzą, podczas gdy Ja zostanę zapomniany.

Zapamiętajcie te Słowa: Jeżeli stawiacie przede Mną fałszywych bożków, ściągniecie na siebie Gniew Boga.

Wasz Jezus

poniedziałek, 21 października 2013, godz. 10.56

Moja wielce umiłowana córko, do największej zdrady, jaka dotknie Moich umiłowanych, wiernych uczniów – tych, którzy zawsze zdecydowanie trzymają się Prawdy – dojdzie ze strony tych wyznawców w Moim Kościele, którzy padną ofiarą wielkiego oszustwa.

Tak wielu ludzi, z powodu ich fałszywie rozumianej lojalności, zostanie oszukanych przez oszusta, który przechwyci stery wszędzie w Moich Kościołach. I chociaż czasami będą oni być może odczuwać niepokój, wysłuchując dziwnych tłumaczeń Mojego Świętego Słowa, gdzie nie będzie Ono użyte we właściwym kontekście, to jednak pójdą jak baranki na rzeź, drogą do zatracenia. Będą fałszywego proroka obsypywać pochwałami i przed nim salutować jak przed wielkim dyktatorem, i staną się jedną całością, aby stworzyć wielką armię. Armia ta dopuści się największego prześladowania w stosunku do swoich braci chrześcijan. W tej strasznej walce o Prawdę brat będzie walczył z bratem. Liczba tych, którzy naśladować będą bezbożną trójcę, składającą się z fałszywego proroka, antychrysta i szatana, będzie o wiele większa niż tych, którzy pozostaną wierni Świętemu Bożemu Słowu – takiemu, jakim zostało Ono od początku ustanowione.

Dla ciebie, Mój wybrany ludu, który nie odchodzisz od Prawdy, podróż ta będzie ciężka. Nigdy – ani przez chwilę w swoim dotychczasowym życiu – nie potrafilibyście sobie wyobrazić tego potwornego oszustwa, którego wkrótce staniecie się świadkami. Moi wrogowi są dobrze przygotowani, mają duże wpływy i dobrą sytuację finansową. Ich przewaga jest znaczna, ale nie mają po swojej stronie Mocy Bożej. Nie tylko, że nie posiadają Mocy Bożej, jaką ma Mój Ojciec, Bóg Wszechmogący, ale mogą z Jego Woli w każdej chwili zostać powaleni. Niestety, odciągną oni ode Mnie wiele dusz, a Ja na to pozwolę w ramach ostatecznego oczyszczenia ludzkości. W tym czasie nastąpi na ziemi oddzielenie tych dobrych od tych złych.

Co przez to rozumiem? Z pewnością powiecie, że dobrzy zostaną wywiedzieni w pole, a zatem nie mają winy. Tak, to prawda. Lecz gdy ci, którzy twierdzą, że są prawdziwymi chrześcijanami, przyjmują herezję zamiast Mojego Świętego Słowa, to bluźnią przeciw Mnie. Znają Prawdę bardzo dokładnie i o każdej sekundzie muszą zachowywać czujność, jeśli chodzi o Moje Słowo. Tak wielu z was śpi. Tak wielu Mnie prawdziwie nie zna, gdyż nie macie żadnej pokory w waszych duszach, przez co przepełnia was pycha z powodu waszej znajomości Pisma Świętego. Wielu z was nie przeczytało w Ewangeliach lub nie zrozumiało, co wydarzy się przed Moim Drugim Przyjściem. I nadal tego nie wiecie, chociaż w Najświętszej Biblii została wam przekazana Prawda. Dlaczego nadal kwestionujecie Słowo Boże, toczycie spory, odrzucacie Dłoń, która was stworzyła, i przeciwko Niej walczycie? Nie posiadacie więcej wiedzy aniżeli ci, którzy Mnie ukrzyżowali. Nie posiadacie więcej wiedzy niż Faryzeusze, którzy wierzyli, że ich interpretacja Świętego Słowa Bożego przewyższa tę Syna Człowieczego. Jeżeli nie przyjmiecie tych ostatnich proroctw, wyprzecie się Mnie. Cała wasza służba dla Mnie nie będzie miała znaczenia, gdyż pójdziecie śladem tego jednego – po to wysłanego przez szatana, aby wam odebrać wasze prawowite dziedzictwo w Moim Raju.

O, jaki wywołujecie u Mnie tym płacz! Wasza zdrada w stosunku do Mnie uwidoczni się w prześladowaniu, które w Moim Imieniu zadacie tym, których nazywacie waszymi braćmi i siostrami. Zostaniecie zaagitowani przez kłamstwa, tak samo jak inni zostali przed wami w przeszłości indoktrynowani przez nikczemnych przywódców i dyktatorów. Ponieważ nie obdarzacie Mnie prawdziwą Miłością, co wymaga wielkiej ofiary, przysporzycie Mi wiele smutku i cierpienia. Kiedy wrogowie Mojego Kościoła będą was wciągać w pajęczynę oszustwa, wy będziecie im śpiewać hymny pochwalne i ich czcić oraz kochać tych, którzy Mnie nienawidzą, podczas gdy Ja zostanę zapomniany.

Zapamiętajcie te Słowa: Jeżeli stawiacie przede Mną fałszywych bożków, ściągniecie na siebie Gniew Boga.

Wasz Jezus

Podział w Moim Kościele będzie rozłożony na rozmaite etapy

niedziela, 20 października 2013, godz. 17.48

Moja wielce umiłowana córko, idźcie – wy wszyscy – w świat i rozpowszechniajcie Ewangelie, gdyż musicie tego dokonać, zanim prześladowanie Mojego Kościoła nie rozpocznie się na dobre.

Musicie w pełni Mi zaufać i znaleźć pocieszenie w tym, co już wiecie – że kiedy nadejdzie Wielki Dzień, zostaniecie uniesieni z ciałem i duszą w Moje Ramiona, dosłownie w mgnieniu oka. Dlatego właśnie musicie z miłością i cierpliwością przypominać światu o Moim Nauczaniu. Przypomnijcie im, że grzech istnieje i zostanie wybaczony, ale najpierw musicie Mnie o to wybaczenie poprosić. To, że zostanie im powiedziane, że grzech jest drugą naturą człowieka, nie ma żadnego znaczenia – oni bowiem muszą wiedzieć, że jako Boże dzieci muszą prosić o pojednanie za każdym jednym razem, niezależnie od tego, jak błahe mogą się im wydawać ich grzechy. Grzech jest tym, co oddziela was od Boga. Im więcej grzeszycie, tym ciemniejsi się stajecie, tym głębszą udrękę będziecie odczuwać i będziecie tak niespokojni, że nic poza Moją Łaską nie ulży waszemu bólowi i nie przyniesie wam prawdziwego pokoju.

Wiedzcie o tym, że kiedy rozpoczyna się panowanie herezji, to ci, którzy aktywnie mają z nią do czynienia, będą odczuwali straszliwe osamotnienie i roztrzęsienie. Jednak światu zewnętrznemu będzie się wydawało, że wszystko, co dzieje się w Kościele, jest do przyjęcia. Będziecie toczyć wewnętrzną walkę, a wszystkie zewnętrzne obrzędy, odprawiane w imię globalnego, zjednoczonego kościoła, doprowadzą do tego, że zaczniecie odczuwać niepokój. W przeciągu sześciu miesięcy od czasu, kiedy herezja zostanie wprowadzona do Mojego Kościoła, wielu, którzy zlekceważyli Moje Wołanie, ucieknie i będzie szukało tych, którzy pozostali wierni Mojemu Świętemu Słowu. Wtedy Moja Armia powiększy się i rozrośnie oraz zgromadzi rozbitków z wszystkich kościołów chrześcijańskich, by zwalczać złego ducha.

Podział w Moim Kościele będzie rozłożony na rozmaite etapy. Pierwszy etap nastąpi wtedy, gdy tylko ci, którzy prawdziwie Mnie znają i rozumieją Prawdę Świętych Ewangelii, zdecydują, że nie mogą przyjąć szerzonych w Moim Imieniu kłamstw. Drugi etap nastanie, kiedy odmówi się ludziom udzielania Świętych Sakramentów takimi, jakimi one są. Trzeci etap będzie miał miejsce, kiedy Moje Kościoły zostaną zbezczeszczone; i to właśnie wtedy Moi wyświęceni słudzy nareszcie zrozumieją Prawdę zawartą w Apokalipsie.

Moi prorocy nie kłamią. Nie robią chętnie tego, o co są teraz proszeni. Oni tylko objawiają Moje Święte Słowo oraz to, co zawarte jest we wskazówkach, udzielanych im zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca. Znaki, że nadszedł ostatni prorok – jedyny prorok, któremu dzisiaj dane jest z Niebios pozwolenie, aby przygotować świat na Powtórne Przyjście – są teraz tu obecne. Kiedy zrozumiecie, że te dawane światu z Niebios proroctwa prowadzą do wzrostu wiary i mają sprawić, że pozostaniecie wierni Mojemu Świętemu Słowu, wtedy je zaakceptujecie. Kiedy będą się one spełniały, tak jak zostały ujawnione, wtedy dostrzeżecie Prawdę.

Bądźcie gotowi. Zachowajcie pokój, gdyż Ja będę szedł z wami wszystkimi, którzy teraz się gromadzicie, aby uformować Moją Resztę Armii na Ziemi.

Was Jezus

Musicie być spokojni i zachować pokój, jednocześnie mocno postanawiając, że będziecie nadal głosić Święte Słowo zawarte w Ewangeliach

niedziela, 20 października 2013, godz.12.07

Moja wielce umiłowana córko, pragnę, by dotarło do was wszystkich, Moi umiłowani apostołowie – do was, którzy przemierzacie Ziemię i głosicie Moje Święte Słowo – że musicie przylgnąć do Mnie, waszego Jezusa, jak nigdy dotąd. Okres, który jest przed wami, będzie ciężki, a wszyscy ci, którzy trwają we Mnie, ze Mną i dla Mnie, będą odpowiedzialni za to, aby w tych nadchodzących dniach ciemności nadal płonął Płomień Mojego Światła.

Musicie być spokojni i zachować pokój, jednocześnie mocno postanawiając, że będziecie nadal głosić Święte Słowo zawarte w Ewangeliach w każdym zakątku świata. Wy, Moja Reszta Armii, przyprowadzicie do Mnie wszystkie Boże dzieci i pomożecie ocalić je z oparów zła, jakimi otoczone będą miliony dusz. Wy jesteście Moi i kroczycie w Boskim Świetle, i równacie światu drogę, aby go uratować.

Wylewane są na was Moje Łaski, Moi umiłowani apostołowie, a skoro wiecie, że to Ja wam przewodzę, i skoro w zupełności Mi ufacie, to żadna krzywda was nie spotka. Ale jeżeli dobrowolnie oddacie się służbie na rzecz oszustwa, wówczas Moja Ochrona przestanie być dla was tarczą. Ci z was, którzy stoją po stronie fałszywego proroka i antychrysta, zostaną usidleni przez szatana; a on nie pozwoli wam odjeść. Ci z was, którzy kroczycie u boku Moich nieprzyjaciół i popijacie z kielicha węża, zostaniecie przez niego zniszczeni, jeżeli tylko spróbujecie mu się przeciwstawić.

Strzeżcie się teraz, oto jest Moje ostrzeżenie: Jeżeli staniecie po stronie bestii i złożycie przysięgę, bezbożnie oddając hołd herezji, to będzie wam bardzo ciężko wyrwać się z jego podłego uścisku. Módlcie się, byście posiedli mądrość, aby ujrzeć Prawdę.

Wasz Jezus

Antychryst zaoferuje dotacje, chcąc zachęcić firmy, organizacje oraz instytucje charytatywne, żeby pracowały w jego nowym światowym centrum handlowym

sobota, 19 października 2013, godz. 20.00

Moja wielce umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich uczniów, którzy Mnie usłyszeli i którzy rozpoznają Mnie w tych Orędziach, aby Mnie teraz posłuchali.

To dzieło, którym jesteście obdarowywani, jest Święte. Choćby jednak ta Misja miała wam przysporzyć udręki, złorzeczeń, cierpienia i kpin, pamiętajcie o tym, że to jest Moje Dzieło. Moja ostatnia Misja, przekazywana światu poprzez Bożego proroka, co jest wielkim Darem dla ludzkości. Wznieście się ponad kpiny, które staną się waszym udziałem, i wiedzcie, że dzieje się to za sprawą złego, który usiłuje powstrzymać rozszerzanie się Prawdy. Moja Prawda, Moje Święte Słowo, będzie deptane, a każdy demon, uwolniony z piekielnych głębin, uczyni wszystko, co możliwe, aby stłumić Mój Głos.

Za pośrednictwem dusz, które gotowe są otworzyć się na to skażenie, złe szatańskie dzieło zostanie zakamuflowane i przedstawione światu niczym Pismo Święte. O tej nowej doktrynie powiedzą, że została ona zainspirowana w boski sposób przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Podczas gdy będzie ona karta za kartą otwierana, zostanie do niej przyciągnięta uwaga całego świata i przyjęta zostanie oklaskami, w szczególności przez laicki świat. Ci, co do których nigdy byście nie oczekiwali, że będą oddawać cześć Bogu, jako pierwsi ustawią się w kolejce, aby przyswoić sobie tę rzeszę herezji – kłamstw wymierzonych we Mnie – gdy one zostaną ujawnione.

Kościół Katolicki dozna takiego publicznego zaszczytu ze strony światowych mediów i elity politycznej, jak nigdy wcześniej. Tak jak nigdy wcześniej ateiści i wszystkie religie, łącznie z tymi, które nie oddają czci Mnie, otworzą swoje ramiona i padną na kolana, czcząc tych, którzy twierdzą, że są od Boga.

Kiedy Moje Wizerunki zaczną znikać i przestaną być widoczne, i kiedy Moje Krzyże, Święte Biblie, mszały, różańce, medaliki, szkaplerze oraz Krzyże Świętego Benedykta nie będą dostępne, to wówczas będziecie wiedzieć, że władanie bestii się rozpoczęło.

Świat będzie wyśpiewywał pieśni pochwalne na cześć antychrysta. Tak szybko, jak szybko zaprowadzi on pokój – fałszywy pokój, wprowadzony na skutek wojen, które on sam dopomoże wszcząć – tak samo szybko poczyni on zaskakujące stwierdzenia. On, antychryst, ogłosi, że otrzymuje przesłania od Boga Ojca, a te wydawać się będą autentyczne. Następnie, za sprawą okultystycznych mocy, będzie się go widzieć, jak wielu uzdrawia, i wydawać się będzie, że posiada wielkie dary duchowe. Wielu będzie zaskoczonych tymi  tak zwanymi „cudami”, kiedy ujrzą, jak on ich dokonuje, i świat go uwielbi i padnie na twarz do jego stóp. Potem on, antychryst, ogłosi się Jezusem Chrystusem, synem człowieczym, i powie, że oto nadszedł dla niego czas, aby odzyskać świat i zbawić całą ludzkość. Ktokolwiek ośmieli się zakwestionować plugastwo i nieczystości, które wylewać się będą z gęby bestii, zostanie surowo ukarany.

W tym to czasie, z powodu skażenia świata przez szatana, grzech będzie się tak panoszył, że godność człowieka stoczy się do najgłębszych nizin, gdzie nieczystość, pożądanie, chciwość i każdy inny rodzaj odrażających w Oczach Boga grzechów będzie widoczny we wszystkich publicznych miejscach. Ponieważ grzech zostanie uznany za naturalną, ludzką słabość i ponieważ zostanie wam powiedziane, że Bóg nie będzie was sądził z powodu ułomności ludzkiej natury, wielu zatem weźmie grzech w objęcia i nie będzie doznawać żadnego wstydu w swoich duszach.

Światowe sławy, artyści, media, gwiazdy filmowe będą zabijać się o to, aby być widzianym z antychrystem, a jego wizerunek będzie o wiele bardziej wyeksponowany, niż kogokolwiek przed nim. Będzie on się biegle posługiwał wieloma językami, będzie przystojny, będzie posiadał wielkie poczucie humoru i będzie niezwykle komunikatywny. Będzie niesłychanie ostrożnie wyrażał się o Bogu i nigdy nie będzie nawiązywał do Matki Bożej, ponieważ będzie Ona postrzegana jako ktoś, kto nie ma już w przyszłości do odegrania żadnej roli.

Wywiady telewizyjne antychrysta będą zwyczajną rzeczą, a ludzie będą się chwytać każdego słowa, które wyjdzie z jego ust. Będzie miał on wpływ na polityków wszystkich narodów, a ci, z którymi będzie widywany, będą traktowani jak należący do rodziny królewskiej. Ale to jeszcze nie koniec. Na podstawie jego cytatów będą głoszone kazania z ambon wszystkich kościołów. Będzie przyjmowany z wielkimi honorami i będzie poważany we wszystkich kościołach, aż w końcu zasiądzie na nowym tronie w nowej świątyni Babilonu. Wpływy jego rozciągną się na wszystkie banki, prawo handlowe i światową ekonomię. Antychryst zaoferuje dotacje, chcąc zachęcić firmy, organizacje oraz instytucje charytatywne, żeby pracowały w jego nowym światowym centrum handlowym. Do wielkiego bogactwa dojdą ci, którzy zechcą być częścią imperium antychrysta. Każdy, kto poprzysięgnie mu wierność, czy to poprzez ceremonie religijne, czy w ramach działalności biznesowej lub umów handlowych, będzie musiał przyjąć znak. Ci, którzy przyjmą znak – a będzie on miał postać karty bankowej i specjalnego chipu, który zostanie osadzony w dłoni każdego z nich – utracą swoje dusze na jego rzecz. Wszyscy ci, którzy noszą Pieczęć Boga Żywego, unikną szponów antychrysta i staną się odporni na tę zgrozę. Nie lekceważcie tego ostrzeżenia. Nie miejcie przed nim obaw, gdyż jeżeli będziecie postępować według Moich wskazówek, będziecie chronieni.

Wylałem wiele Łez, przekazując ci to Orędzie, i dlatego Mój obecny w tobie Ból, Moja córko, jest w tym czasie tak duży. Pocieszcie Mnie, wzywając Mojego Miłosierdzia i prosząc Mnie o Ochronę.

Wasz Jezus

Byłbym ich jedynym prawdziwym przyjacielem, ich jedynym ratunkiem, lecz wielu z nich zlekceważy Moje Ostrzeżenia

piątek, 18 października 2013, godz. 12.38

Moja wielce umiłowana córko, Moim największym zmartwieniem jest to, że tak bardzo wielu spośród tych, którzy Mnie najbardziej kochają, nie zechce usłyszeć Mojego Głosu, gdy do nich teraz wołam.

Byłbym ich jedynym prawdziwym przyjacielem, ich jedynym ratunkiem, lecz wielu z nich zlekceważy Moje Ostrzeżenia. Nawet tacy, którzy słyszą Mój Głos, zignorują Mnie i odrzucą Moje Słowa jako herezję. Nie rozpoznają czasów, w których żyją, i Prawdę uświadomią sobie dopiero podczas Ostrzeżenia. Do tego czasu wielu z nich zdąży Mnie przekląć i odsunąć się ode Mnie tak daleko, że nie będę w stanie przeniknąć do ich serc czy uratować ich dusz.

Nie potraficie ocenić, jak dalece diabeł Mnie nienawidzi. To on dopuścił się straszliwej zdrady w stosunku do Mojego Ojca, ale to on się Mną brzydzi. Oznacza to, że nienawidzi on Mojego Kościoła, i to pomiędzy Moim Kościołem na ziemi a wysłanymi przez szatana demonami odbędzie się ostatnia bitwa. Bitwa ta już się rozpoczęła i dokonała się grabież Moich umiłowanych dusz, z których wiele nie zauważyło, jak bardzo obrażają Boga.

Kiedy wkrótce Moja Obecność stanie się odczuwalna dla wszystkich, którzy Mnie kochają – niezależnie od tego, czy wierzą w te Orędzia czy też nie – Ja, dzięki Mocy Ducha Świętego, zaleję ich dusze, przynosząc im oświecenie. Jest to Moja Obietnica dla świata. Nigdy nie pozostawię was na pastwę złych mocy, bo tak bardzo was wszystkich kocham. Jesteście jednym z członków Mojego Ciała. Jesteście Jego cząstką. Jesteście cząstką Mnie.

Niezależnie od tego, czy  tego chcecie czy nie, Ja będę podążał za wami aż do Wielkiego Dnia – walcząc o wasze dusze. Możecie odwrócić się do Mnie plecami, ale Ja was nie opuszczę, gdyż Jestem cierpliwy. Moja Wytrwałość i Boskość przekracza waszą zdolność pojmowania. Nigdy nie wolno wam o Mnie, Waszym Jezusie, zapominać, gdyż Ja zawsze Jestem z wami i czekam, abyście do Mnie przyszli.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Odkupiciel Ludzkości

Jezus Chrystus

Każde nowe prawo, jakie wkrótce zostanie wprowadzone przez wrogów wewnątrz Mojego Kościoła, będzie drwiną z Prawdy, ustanowionej przez Mojego Ojca

czwartek, 17 października 2013, godz. 20.38

Moja wielce umiłowana córko, gdyby tylko więcej ludzi we Mnie, ich Jezusa, prawdziwie wierzyło, znaleźliby wówczas pokój w swoich sercach. Tam, gdzie nie ma żadnego zaufania, tam panuje strach. Strach sprawia, że Boża Miłość nie może przeniknąć do waszych dusz, a wtedy stajecie się więźniami. Nic – poza Moim Światłem – nie ulży temu brzemieniu.

Kiedy mówię wam Prawdę, robię to dlatego, że was kocham i tęsknię za dniem, gdy wreszcie się zjednoczymy. Nie lękajcie się Prawdy! Moja Miłość napełni was odwagą i siłą, by trwać niezłomnie i pozostać Mi wiernym we wszystkim. Chronię was wszystkich, którzy Mnie o to prosicie, ale tylko te dusze, które się Mi całkowicie zawierzą, będą bez trwogi.

Niegodziwość bestii będzie ubrana w maskę powabu i nowoczesności i będzie się ujawniać wszystkim jako humanitaryzm, dobroczynność i „troska o ubogich”. Ani przez chwilę nie wierzcie, że uczniowie szatana ukazaliby wam kiedykolwiek  swoją prawdziwą twarz. Każde kłamstwo, które zostanie wam zaprezentowane na miejsce Prawdy, będzie w się wydawać logiczne i służące wspólnemu dobru wszystkich. Każde nowe prawo, jakie wkrótce zostanie wprowadzone przez wrogów wewnątrz Mojego Kościoła, będzie drwiną z Prawdy, ustanowionej przez Mojego Ojca w Dziesięciu Przykazaniach, przekazanych Mojżeszowi. Każdy jeden gest, choćby był on subtelny, będzie tak zaplanowany, aby znieważyć Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Oszust, posługując się rękami swoich sług, nie oprze się pokusie, aby wystawić Mnie na pośmiewisko – ponieważ on Mnie nienawidzi. Poprzez swoje postępowanie, swoje słowa i dodawanie satanistycznych symboli, znieważy on każdy jeden przedmiot, będący na wyposażeniu w Moim Kościele. Tylko ci, którzy znają Prawdę, dostrzegą te obrzydliwości i dokładnie zrozumieją, co takie gesty naprawdę oznaczają.

Moc szatana może wprowadzić wśród Moich uczniów dezorientację, rozproszyć ich i poddać ich udrękom. On, szatan, nigdy nie zostawi was w spokoju, a w szczególności wtedy nie, kiedy dajecie świadectwo Prawdzie. Jednak wiedzcie: Może on zostać pokonany, o ile w zupełności Mi zaufacie. Jeżeli zrezygnujecie na Moją rzecz z siebie samych, nie będzie mu dana władza, aby wpływać na wiarę, jaką dla Mnie macie. On – szatan – jest skończony. Jego panowanie, choć tak bolesne dla ludzkości, znajduje się u swego kresu. Ostateczna zniewaga, jakiej się on wobec Mnie dopuści, zostanie urzeczywistniona przez antychrysta, który podszyje się pode Mnie i sprawi, że świat uwierzy, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem, i że przyszedł, aby świat zbawić.

Jeżeli znacie Prawdę, to będziecie w stanie tę pokusę przetrzymać. Jeżeli będziecie trwali w Prawdzie, jaka zawarta jest w Najświętszej Biblii, to zostaniecie ocaleni.

Ostatni atak nastąpi szybko, a wtedy Prawdę ukażę światu – i zaprzeczą Jej tylko ci, którzy są dla Mnie pełni nienawiści. Nie trwóżcie się, gdyż Ja Jestem jedynym Zbawicielem ludzkości. Tylko Moja Miłość was podtrzyma. Drżyjcie jedynie o te nędzne dusze, które na Mnie naplują, kiedy Ja przy końcu po nie sięgnę, aby je zabrać do Nowego Raju.

Wasz Jezus

Wąż daje antychrystowi specjalne przesłania, które ten pieczołowicie dokumentuje

środa, 16 października 2013, godz. 23.27

Moja wielce umiłowana córko, ta najbardziej bezbożna trójca, składająca się z Moich trzech wrogów – fałszywego proroka, antychrysta i smoka, czyli szatana – podniesie się teraz w buncie przeciwko Najświętszej Trójcy. Wiedzcie, że posiadają oni tysiące tysięcy gorliwych uczniów, i podczas gdy czas się przybliża, będzie miało miejsce wiele tajemnych i ohydnych ceremonii ku czci węża.

Wąż tak uważa, aby nie ujawnić swojego prawdziwego ja, że jego rzeczywiste złe intencje w stosunku do każdego z Bożych dzieci pozostają w ukryciu, a on prezentuje samego siebie swoim kilku wybranym pod postacią czarującego, ślicznego księcia, ujawniając się przed nimi w najbardziej uwodzicielski sposób. Tak samo jak ma miejsce komunikacja z Moimi wybranymi prorokami, tak samo wąż daje antychrystowi specjalne przesłania, które ten pieczołowicie dokumentuje, a następnie przekazuje je swojej hierarchii na ziemi. Przesłania te zawierają instrukcje, jak sprofanować Mój Kościół w ramach przygotowań antychrysta do wstąpienia na tron oraz jak na tyle oszukać świat, aby świat uwierzył, że on, antychryst, jest Chrystusem, Zbawicielem Świata.

Baczcie teraz, o wy, którzy odrzucacie to ostrzeżenie. Niebawem wielu Moich uczniów, którzy Mnie kochają, ale którzy nie wierzą w te Orędzia, narazi się na wielkie niebezpieczeństwo. Rozpoczął się plan, którego celem jest, aby was Mnie odebrać, i o ile nie pozostaniecie ostrożni i czujni, to zostaniecie zwabieni do jaskimi ciemności. On, antychryst, będzie gorliwie kopiował każdy aspekt Mojej Boskości, a wiedzy w tym zakresie udzielił mu wąż. On, wąż, obserwował Moje Ukrzyżowanie i tylko on posiada wiedzę na temat szczegółów, które dotyczyły tego straszliwego wydarzenia. On sobie ze Mnie zadrwi, udzielając swoim gorliwym sługom instrukcji, jak zrekonstruować w Moich Kościołach rytuały, odwracając ich kolejność. Moje Słowo zostanie wzięte i w celu uczczenia bestii zostaną do Niego dodane nowe, obsceniczne części, znaczenia czego wielu nie będzie pojmowało.

Jeżeli zajmujecie się diabłem i oddajecie się do jego dyspozycji, to doprowadzi to was do wielkich utrapień. Powtarzając jego nikczemne słowa, które on rzuca pomiędzy was, otwieracie na niego swoją duszę. Jeżeli go czcicie, okazując miłość antychrystowi, podczas gdy ten arogancko się przed wami puszy, wówczas umieszczacie go w waszych sercach zamiast Mnie. Wszystko, czego was nauczyłem, będzie miało zmienioną kolejność, będzie odwrócone do góry nogami i wywrócone z lewej na prawą. Ponieważ tak wielu z was tak naprawdę nie rozumie Mojego Nauczania i ponieważ tak niewielu uważnie wsłuchiwało się w Ewangelię, jeśli idzie o zakres wydarzeń, wiodących do Mojego Powtórnego Przyjścia, nie okażecie się więc mądrzejsi.

O, jakże Moje serce boleje, musząc ujawnić wam tę wiadomość. O, jakże Ja nie chcę, abyście musieli tak cierpieć. Lecz obiecuję, że ulżę waszemu bólowi, a jego panowanie, kiedy nadejdzie, szybko przeminie.

Duszom, które bez własnej winy zostaną pochwycone w tę farsę Mojej Boskości, będzie ukazane Moje Miłosierdzie. Niestety ci, którzy wierzą, że będą władać w raju obiecanym im przez oszusta, zostaną wrzuceni do jeziora ognia, gdzie będą cierpieć poprzez wieczność. Nie będzie tam nikogo, kto by im pomógł, gdyż przełknęli kłamstwa, skonstruowane tak, aby zdobyć ich zaufanie, a to spowoduje utratę wielu dusz, które ślepo podążą za tą fałszywą doktryną.

Módlcie się o Miłosierdzie dla tych, którzy zostaną oszukani przez króla ciemności.

Wasz Jezus

Plany, aby wszystko, co jest Prawdziwe, skazać na banicję, zostały sporządzone przez bezbożną trójcę

wtorek, 15 października 2013, godz. 15.45

Moja wielce umiłowana córko, jest Moim pragnieniem, aby wszyscy Moi kapłani, w każdym z chrześcijańskich wyznań, rozpoczęli zabezpieczanie Moich Świętych Sakramentów. Pierwszymi naocznymi świadkami zniszczenia i zbezczeszczenia Sakramentów będą ci w Kościele Katolickim. Ci, którzy są wierni Mnie, Jezusowi Chrystusowi, sumiennie przygotują się na to straszliwe pustkowie, w którym zostanie pogrążony Mój Kościół. Musicie przygotowywać się już teraz, gdyż to dzięki waszej wierności wszystkie Boże dzieci będą w stanie przyjmować Sakramenty w ich nieskalanej postaci.

A wszystkim innym chrześcijańskim kościołom mam do powiedzenia, co następuje: Przypomnijcie sobie o Mojej Obietnicy, że przyjdę ponownie tego Wielkiego i Chwalebnego Dnia, kiedy nastąpi Moje Drugie Przyjście. Wiedzcie także, że w poprzedzających je latach ci wszyscy, którzy za Mną podążają, wystawieni zostaną na potworne próby. Ci, którym uda się zdobyć nowe stanowiska władzy w waszych wspólnotach wyznaniowych, będą kierowani przez fałszywego proroka i wszyscy będą deklamować jego słowa i kopiować jego postępowanie.

Biada tym, którzy stają po stronie fałszywego proroka, gdyż jest on antytezą Jana Chrzciciela i stanie się prekursorem antychrysta, który będzie władał nad wami wszystkimi.

Wy zaś będziecie chronieni przeze Mnie, gdyż niebawem jedynie Ja będę wami kierował. Tylko Mnie możecie ufać, bo tylko Ja będę wam mówił Prawdę, kiedy będziecie szamotani przez herezje, które zostaną wam przedstawione jako nowa forma nowoczesnej teologii chrześcijańskiej. O, jak przebiegły jest szatan, on was bowiem nigdy nie zaszokuje, natomiast poprzez tych, którzy mu służą, pociągnie was w kierunku nowej, wypaczonej, wywróconej do góry nogami interpretacji Mojego Najświętszego Słowa.

Plany, aby wszystko, co jest Prawdziwe, skazać na banicję, zostały sporządzone przez bezbożną trójcę. Wszystko, co przemawia do świeckiego świata – ludzka chciwość i pragnienie lekceważenia grzechu – zostanie przedstawione wiernym we wszystkich chrześcijańskich kościołach. Ów dzień nieodwołalnie nadejdzie, a będzie on ostatnią obrazą, na jaką Bóg zezwoli, zanim nie wyśle Mnie, Swojego Jedynego Syna, aby zgromadził tych wszystkich, którzy pozostają wierni wobec Słowa Bożego. Kiedy kłamstwa te zostaną wam zaprezentowane, wydawać się będą dobrą rzeczą. Okazywanie pokory stanie się czymś zwyczajnym we wszystkich waszych kościołach, jako że przyswoją to sobie ci pomiędzy wami, którzy będą was zwodzić.

Każdy atrybut, który jest ze Mną kojarzony, czy to Moja Miłość do ubogich, Moja miłość do słabych i pokornych, czy Moja dezaprobata wobec chciwości, skąpstwa i pożądliwości, zostanie wykorzystany jako część argumentacji, aby na was wymusić akceptację tej nowej doktryny – tej nowej światowej religii, by przygotować świat do rządów antychrysta.

Jako miłujący Bóg udzielam wam tych ostrzeżeń w tym celu, aby was ocalić. Zważcie na to, o czym teraz mówię. Wszystko, o co proszę, to jest jedna rzecz: Pozostańcie wierni Mojemu Świętemu Słowu. Moje Święte Słowo zostało wam przekazane w Świętej Biblii. Ono nigdy nie może się zmienić. Ale wrogowie Boga wypaczą Jego sens. Kiedy to się wydarzy, odrzućcie tych, którzy wam powiedzą, że Bóg by zatwierdził takie zmiany. Nic nie może być dalsze od Prawdy.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia do kapłanów Kościoła Katolickiego: Nalegam na was, abyście nosili przy sobie Mój Najświętszy Różaniec

poniedziałek, 14 października 2013, godz. 15.30

Moje drogie dziecko, ani przez jedną chwilę nie wierz w to, że ktokolwiek z was – sam z siebie – jest wystarczająco silny, aby przetrzymać pokusy, które napotkacie, by odwrócić się od Prawdy – Prawdziwego Słowa Bożego. Bez nieustannej modlitwy nie odkryjecie, że nie jesteście w stanie powstać i głosić Prawdy, gdy tylko zostaną wam zaprezentowane kłamstwa.

Wy wszyscy musicie odmawiać Krucjaty Modlitwy, gdyż nad Kościołem Mojego Syna na Ziemi zaczęła już zapadać ciemność i musicie być na nią przygotowani w każdej sekundzie.

Do kapłanów Kościoła Katolickiego: Nalegam na was, abyście przez cały czas nosili przy sobie Mój Najświętszy Różaniec i Krzyż Świętego Benedykta. Mój Święty Różaniec musicie odmawiać każdego jednego dnia oraz przypatrywać się tym wyższym rangą wewnątrz Mojego Kościoła, aby widzieć, kto z nich publicznie odmawia Mój Różaniec. Aby oddać Mi hołd, Mój Święty Różaniec musi być odmawiany przede Mną przez wszystkich obecnych. Jeżeli ci, którzy mówią, że przewodzą wiernym, by poszukiwali Mojego orędownictwa przed Tronem Boga, nie potrafią odmawiać Mojego Różańca, to potrzebują oni waszych modlitw. Przychodzenie do Mnie w poszukiwaniu Mojej pomocy, jest – bez odmawiania Mojego Różańca – pozbawione sensu; jest to bowiem tak, jakby żołnierz wybierał się do boju bez żadnej zbroi.

Mój Różaniec jest najpotężniejszą modlitwą i jeżeli jest codziennie odmawiany, niszczy moc diabła. Dla tych, których dusze zostały zaciemnione przez szatana, odmawianie tej modlitwy okaże się zbyt kłopotliwe. Po ich uczynkach poznacie, kim oni są, i musicie prosić Boga, aby – przez Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa – dopomógł On wam ich przyciągnąć do Światła Bożego.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Nie znacie Mnie, ponieważ Mnie nie rozpoznajecie

niedziela, 13 października 2013, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, wam – tym z was, którzy czują się opuszczeni i nie są pewni, że kieruje Mną Miłość wobec świata – nigdy nie wolno wam zaprzestać Mnie przyzywać, abym wam dopomógł. Przylgnąwszy do Mojego Świętego Słowa, przekazanego światu w Mojej Świętej Ewangelii, od czasu do czasu będziecie mieli wrażenie, że wszystko jest beznadziejne, będziecie odczuwali strach oraz przeżywali poczucie osamotnienia. Nawet obecnie, kiedy Moja Święta Ewangelia będzie wam przedstawiana, będzie się czuć bardzo wyizolowani, ponieważ niewielu ludzi praktykuje to, czego ich nauczyłem poprzez Moje Słowo.

Jeżeli mówicie, że miłujecie swojego bliźniego, a następnie go obmawiacie, to nadal do Mnie przynależycie. Jeżeli twierdzicie, że wierzycie w Dziesięć Przykazań Bożych, ale dopasowujecie je tak, by przystawały do waszego stylu życia, to jesteście ślepi na Prawdę. Jeżeli akceptujecie Sakramenty, które wam ofiarowałem, ale je łamiecie, to Mi ubliżacie. Jeżeli głosicie Moje Święte Słowo innym, a następnie umieszczacie siebie ponad nimi, twierdząc, że w Moich Oczach jesteście bardziej godni niż oni, to Mnie obrażacie. Jeżeli zaś oznajmiacie, że Słowo Boże w nowoczesnym świecie przestało już mieć znaczenie i że musi Ono zostać tak przystosowane, aby podobało się świeckiemu światu, to plujecie Bogu w Twarz.Jeżeli jesteście przekonani, że wasza wiedza na Mój temat przewyższa Moje Święte Słowo, które obecnie daję wam poprzez te Orędzia, jak i przekonani, że zawierają one w sobie błąd, to jesteście dyletantami, jeśli idzie o Prawdę. Nie znacie Mnie, ponieważ Mnie nie rozpoznajecie.

Tak więc nawet ci z was, którzy czują się usatysfakcjonowani swoim rozumieniem Mojego Świętego Słowa, a odrzucają Mnie teraz w tej Misji – wy Mnie opuściliście. Właśnie wy musicie wzywać Mojej Pomocy, gdyż beze Mnie jesteście niczym.

Wasz Jezus

Kiedy tylko Niebiosa i Ziemia staną się jednym, Czyściec przestanie istnieć

sobota, 12 października 2013, godz. 17.10

Moja wielce umiłowana córko, Mój Tron zostanie umieszczony na odnowionej Ziemi i wkrótce wszyscy będą żyć w pokoju i harmonii, zgodnie z Wolą Mojego Ojca.

Świat stanie się takim, jakim był na samym początku, i nie będzie się odczuwało żadnego rozdźwięku. Wszystkie Boże dzieci, które są wybrane, aby złączyć się z aniołami i świętymi, żyć będą idealną egzystencją. Jednak dowiedzcie się o tym. Ci, którzy nie zaakceptują realności Nowego Raju – po tym, jak zostanie im dana każda jedna szansa, którą ścieżkę życzą dla siebie wybrać – nie otrzymają już drugiej szansy. Kiedy tylko Niebiosa i Ziemia staną się jednym, Czyściec przestanie istnieć. Jedyną ścieżkę, obraną przez te dusze, które odmówią przyjęcia Mojego Miłosierdzia, gdy zostanie Ono darmowo im wręczone – będzie ta, wiodąca do piekła. Wielu będzie zbyt upartych, ponieważ polegają oni praktycznie w zupełności na intelektualnym rozumowaniu, tak że oni, mimowolnie, wybiorą przebywanie na wieczność w ogniach piekła.

Ci, którzy nie wierzą w Boga czy nie akceptują Prawdy, nie wierzą też w istnienie szatana. On zaś, oszust, zaćmi kłamstwami ich umysły, tak aby ich zwabić do komór tortur. A kiedy tam się znajdą – wówczas, z powodu jego nienawiści do człowieka – będzie im nieprzerwanie, poprzez wieczność, zadawał cierpienia. Takim duszom nie będę mógł już pomóc. O, jakże gorzko i boleśnie szlocham z powodu dusz arogantów, ignorantów i tych o zatwardziałych sercach. Są oni tak nabrzmiali pychą, że nigdy Mnie nie ujrzą, ponieważ nie są w stanie. Nie ma takiej możliwości, aby ktokolwiek mógł Mnie zobaczyć czy zostać napełniony Moim Prawdziwym Słowem, jeżeli jest on porażony grzechem pychy. Z drugiej strony, ci z was, którzy Mnie znacie, ale którzy Mnie przyjmujecie na swoich własnych warunkach – wy także się ode Mnie oddalacie.

Dlaczego twierdzisz, że Mnie znasz, a następnie przekręcasz to, co ci powiedziałem na temat tego, aby Mnie naśladować. Jak możesz nazywać siebie chrześcijaninem, a jednocześnie być gotowym przyjąć fałszywą teologię i kłamstwa, które są wypaczeniem, bo dopasowujesz je do swojego własnego stylu życia? Kimże więc jesteś, skoro Mnie nie naśladujesz ani nie przyjmujesz całej Prawdy Mojego Nauczania? Jesteś zdrajcą! Zdradzasz Mnie! A kiedy raz Mnie zdradzisz, to będziesz kuszony, aby to zrobić ponownie i ponownie, aż w końcu w Moich Oczach pzestaniesz być chrześcijaninem.

Muszę wezwać tych wszystkich, którzy wierzą w Moje Słowo i was zapytać, kiedyż to Ja pobłażałem grzechowi? Ja przebaczam grzech, ale nigdy mu nie pobłażam. Jeżeli wierzycie, że Ja pobłażam grzechowi, oznacza to, że usprawiedliwiacie grzech. Za ten błąd, wynikły z waszej samowoli, będziecie cierpieć; wcale nie jesteście lepsi od tych, którzy Mnie zdradzili, wydrwili, wyśmiali i Mnie ukrzyżowali.

Pamiętajcie, nauczyłem was Prawdy. Nic innego, tylko Prawda doprowadzi was do przyjęcia zbawienia. Obecnie – w tym finałowym etapie Mojego Przymierza – przychodzę, aby przynieść światu zbawienie, polegające na uratowaniu ludzkości.

Nigdy nie zapomnijcie, że Ja Jestem Prawdą. Prawda pochodzi jedynie ode Mnie.

Wasz Jezus

Zachowajcie spokój, wy wszyscy, i przyjmijcie do wiadomości, że Bóg jest Wszechpotężny i że nie ma żadnego działania, choćby nie wiadomo jak złego, którego On by nie potrafił stratować

piątek, 11 października 2013, godz. 22.30

Moja wielce umiłowana córko, wiedz o tym, że Ja kroczę u twojego boku każdego dnia, o każdej minucie, oczekując na twoją reakcję. Są takie chwile, kiedy masz zbyt wiele do zrobienia dla Tej Misji, lecz zawsze musisz wygospodarować na boku czas dla Mnie, twojego Jezusa. Pamiętaj, Ja zawsze jestem Obecny i zawsze odpowiadam tym, którzy Mnie wzywają. Nic i nigdy nie może ciebie odłączyć od Mojego Towarzystwa, ponieważ czas, który przeznaczasz dla Mnie, nagradza cię wspaniałymi Łaskami.

Dzisiaj proszę tych wszystkich, którzy akceptują, że to Ja obecnie – poprzez Księgę Prawdy – mówię do całego świata, aby się przygotowali. Nigdy nie dopuszczajcie, aby Moje Orędzia były dla was powodem zmartwień, obaw czy wywoływały panikę. Nigdy nie wierzcie, że Ja bym do was apelował, żebyście uciekali z własnych domów do miejsc schronienia, gdyż taki nakaz nie pochodzi ode Mnie. Schroniska, o których Ja mówię, są tymi miejscami, do których będziecie musieli pójść, aby uczestniczyć we Mszy i otrzymać Sakramenty.

Moi wierni słudzy na całym świecie przygotowują się teraz na ten dzień, kiedy nie będzie już żadnej codziennej Mszy Świętej.

Musicie w waszych domach zawsze posiadać Poświęconą Pieczęć Boga Żywego oraz – w takim formacie, w jakim to jest możliwe – egzemplarz, który moglibyście nosić przy sobie. Ona was będzie chronić przed jakimkolwiek prześladowaniem, a wy uzyskacie siłę konieczną, aby pozostać wiernym Bogu i temu wszystkiemu, co zostało wyraźnie w Najświętszej Biblii ustanowione.

Zachowajcie spokój, wy wszyscy, i przyjmijcie do wiadomości, że Bóg jest Wszechpotężny i nie ma żadnego działania, choćby nie wiadomo jak złego, którego On by nie potrafił stratować.

Wy, ci z was, którzy się zdecydowali, aby odpowiedzieć na Moje Wezwanie – jesteście pobłogosławieni. Będziecie zatem, w akcie miłości  dla waszego bliźniego, rozpowszechniać Pieczęć Boga Żywego wszędzie, dokądkolwiek nie pójdziecie. Musicie to uczynić teraz. Ufajcie Mi. Nigdy nie odczuwajcie niepokoju, gdyż i Ja nie szerzę strachu. Ja rozpowszechniam Prawdę, która może dla niektórych okazać się przygniatająca. Ja jestem waszym Obrońcą, waszym Zbawicielem i przyjdę wkrótce, aby wam przynieść ostateczne zbawienie w przyszłym świecie, w którym nie będzie żadnego zła. Pozostańcie w pokoju. Poprowadzę was i dam wam wszystkim ochronę oraz udzielę wam Daru wytrwałości we wszystkich próbach, które są jeszcze przed wami.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Szatan i jego demony zwerbowali bardzo liczną armię

wtorek, 8 października 2013, godz.15.40

Moja najdroższa córko, Moje Boskie Moce są dawane wszystkim z Moich dzieci, które zwracają się do Mnie, prosząc Mnie – za przyczyną Mojego Syna – abym podtrzymał je na duchu w tych czasach wielkich prób, mających miejsce na ziemi.

Grzech panoszy się tak, że Mój Syn przeżywa teraz taką samą Udrękę, jaką zniósł za każdego z was na Krzyżu. Grzech jest tak rozpowszechniony, że wy wszyscy staliście się na niego niewrażliwi, jak i na zło, które nim oddycha. Moje dzieci, musicie do Mnie przyjść i nigdy nie wolno wam rezygnować z dążenia do pokoju i miłości. Nigdy nie myślcie, że nie usłyszę waszych głosów, gdy one Mnie wzywają, bez względu na to, jak mali jesteście.

Drugie Przyjście Mojego Syna spowoduje wielkie spustoszenie, podział, nieufność, nienawiść i smutek, gdyż Prawda Mojego Świętego Słowa zostanie odrzucona na margines. Szatan i jego demony zwerbowali bardzo liczną armię, armię tak wielką i potężną, że to, jak ona została uformowana, byłoby dla was nie do pojęcia, gdybyście potrafili to zobaczyć. Armia ta kontroluje, Moje dzieci, co wam się publicznie przekazuje. Od teraz już bardzo rzadko będzie wam mówiona Prawda. A przez to rozumiem Prawdę, odpowiadającą zawartości Mojego Najświętszego Przymierza.

Wszystkie sprawy, dotyczące świata, w którym żyjecie, nie będą przed wami ujawniane zgodnie z prawdą, gdy dojdzie do wojen, wywołanych celowo, aby zniszczyć Mój lud. Żadna z tych wojen nie będzie dla dobra człowieka ani też nie będzie sprawiedliwa. Moje Słowo, przekazywane światu od czasu, kiedy pierwszy prorok ujawnił Moje Życzenia, już dłużej nie będzie brane na poważnie. Słowo Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostanie bezprawnie wykorzystane i sprofanowane, aby usprawiedliwić kłamstwa.

Jest to czas, kiedy wszyscy, którzy są powołani do służby dla Mojego Syna,  muszą pozostawać czujni. Nie możecie ignorować tego Mojego Wołania do ludzkości. Proszę was, ze względu na Mojego Syna, abyście pozostawali razem, cały czas będąc z Nim w jedności. Wy, Moje dzieci, jesteście pierwszym celem szatana, on bowiem nie spocznie, zanim najpierw nie zawładnie Kościołem Mojego Syna na Ziemi. Gdyby nie zawładnął Kościołem Mojego Syna, nie przyciągnąłby do siebie dusz, na których najbardziej mu zależy. Wy, Moje dzieci, będziecie ranione i dręczone przez bestię – antychrysta – jeżeli ulegniecie wywieranemu na was naciskowi, abyście  przyjęli nową, fałszywą doktrynę, która jest teraz pieczołowicie i z zimną krwią preparowana.

Ja, Ojciec was wszystkich, Bóg Najwyższy, pragnę, aby było wam wiadome, że antychryst już wkrótce zostanie przyjęty w tajemnych rytuałach przez Moich wrogów, za ukrytymi murami, gdzie zostaje zaprzysiężony – w miejscach, które są przeznaczone do Adoracji Mojego Syna. Masoneria Kościelna, która teraz się unaoczni, odgrywa w tej obrzydliwości ważną rolę. Niestety, wszystko to musi się wydarzyć, zanim nie zostanie sfinalizowane Moje Przymierze, aby zgromadzić wszystkie Moje dzieci z powrotem w Raju, który Ja w pierwszej kolejności dla nich stworzyłem.

To będzie zależeć od tych z was, którzy są  Moimi wybranymi – aby Prawda zawsze była potwierdzana, tak abyście mogli pomóc Mojemu Synowi ocalić inne dusze, które złożą przysięgę, że będą naśladować bestię.

Wizerunek Mojego Syna, tak powszechny na całym świecie, zostanie wkrótce zastąpiony wizerunkiem fałszywego proroka. Jego podobizna będzie adorowana w pierwszym rzędzie, a nie ta Mojego Syna. Potem z kolei pojawią się wielkie wizerunki bestii – dostępne w każdym formacie – której symbol 666 zostanie osadzony w każdym jednym znaku, jakim ona oznakuje niczego niespodziewający się świat. Zobaczycie ten symbol ukryty w całkowicie bezbożnych  przedmiotach, które będą tak obnoszone, jak gdyby były one czymś świętym. Wykonany zostanie rodzaj różańca, aby uczcić nową unię kościołów świata, która niebawem zostanie ogłoszona. Tę Nową Światową Religię będzie się celebrować w taki sposób, że dokonane zostanie zbezczeszczenie świętych ksiąg modlitewnych, medalików, szkaplerzy, różańców, Krzyży i ich zredukowanie do przynoszących szczęście amuletów.

Każdy będzie kochał antychrysta – ponieważ z jednej strony będzie on reprezentował świat w sprawach pozareligijnych, z drugiej zaś będzie on brany w ramiona przez fałszywego oszusta w Kościele Mojego Syna na Ziemi, przez co będzie on postrzegany jako przedstawiciel tego wszystkiego, co jest na świecie święte.

Moje dzieci, nie dopuśćcie, aby  informacje na temat tych wydarzeń rozdarły wasze serca, bo jeżeli jesteście Mi posłuszni i podążacie ścieżką Mojego Syna, Ja zaoszczędzę wam wiele z tych duchowych prześladowań, które nadejdą. Wasze przywiązanie do tych orędzi będzie, z powodu ataków zasiewanych przez szatana, od czasu do czasu słabnąć. Niektórzy z was odejdą. Niektórzy będą wątpić. Zdecydowana większość pozostanie Mi jednak wierna, a Ja udzielę wam za wasze posłuszeństwo wspaniałych Przywilejów i Łask.

Kocham was, dzieci. Okażę wam miłosierdzie i odpowiem na wasze wołanie, jeżeli Mnie poprosicie, aby – za przyczyną Mojego Syna – ukoić wasze serca i dopomóc wam zachować pokój oraz kroczyć z ufnością w kierunku Bram Mojego Nowego Raju.

Wasz miłujący Ojciec

Bóg Najwyższy

Zostanie wam niebawem powiedziane, żebyście wykorzystali swoją wiarę celem zorganizowania na całym świecie kampanii politycznej na rzecz ratowania ubogich

niedziela, 6 października 2013, godz. 23.20

Moja wielce umiłowana córko, głos fałszywego proroka rozbrzmiewa z wrzaskiem na temat wszystkiego, co jest święte w Moim Kościele. Ale niewiele będzie się mówiło o wadze podtrzymania Bożego Nauczania, Sakramentów i wadze Głoszenia Prawdy. Zamiast tego ujrzycie, że się różnymi sposobami odwraca waszą uwagę – tak jak sprawą troski o biednych i głodnych na świecie – i to zostanie uznane za wasze pierwszoplanowe zadanie jako sług Bożych.

Jako sługom i naśladowcom Boga w Kościele waszym pierwszym obowiązkiem jest wierność Prawdzie o tym, co Ja wam powiedziałem. Miłość do ubogich i głodnych oraz okazywanie im pomocy jest dobrą rzeczą, ale Mój Kościół na ziemi posiada o wiele większą funkcję, której wypełnienie Mi poprzysiągł. Obejmuje on nauczanie Prawdy o wszystkim, czego was nauczyłem, i jeżeli Mnie prawdziwie kochacie, to będziecie tak postępować.

Misją Kościoła jest nauczać Prawdy Moich Nauk. Wydobycie jednego z aspektów Mojego Słowa – jak tego o pomocy ubogim – jest wspaniałe, ale wprowadza to w błąd, jako że Moje Nauczanie wyraźnie stwierdza, że musicie dopomóc ubogim na duchu. Pomóżcie im uleczyć ich dusze, zanim pomożecie im w uwolnieniu się od życiowych nieszczęść. Gdybym Ja postawił przed wami biednego człowieka i was poprosił, żebyście mu pomogli, to jak byście tego dokonali? Podarowalibyście mu odzienie? Pieniądze, aby wyżywił swoją rodzinę? Lub może wolelibyście, żebym najpierw ocalił jego duszę?

Wkrótce zostanie wam powiedziane, że powinniście skupić swoją uwagę na ubogich tego świata. Zostaniecie poproszeni o pieniądze – a one zostaną pobrane z rozmaitych źródeł, aby pomóc biednym, bezrobotnym i bezdomnym na świecie. Powiedzą wam, że Ja, Jezus Chrystus, zawsze kochałem biednych. Problem jednak tkwi w tym: Ja poszukiwałem jako pierwszych biednych na duchu, aby uwolnić ich od utraty swojego życia. Ubodzy duchem – ci, którzy posiadają niewiele duchowych uczuć dla Boga – są tymi, za którymi Ja więdnę z tęsknoty. Błogosławieni są ci, którzy są biedakami w tym życiu i nie mają żadnego statusu, ale którzy Mnie kochają, gdyż ludzie ci w żadnym wypadku biedakami nie są. Ten, kto jest bogaty i nie ma dla Mnie żadnej miłości, bardziej potrzebuje Mojej Miłości, Mojego Miłosierdzia, Mojego Współczucia, niż ci, którzy są zmuszeni, by poszukiwać żywności, okrycia czy dachu nad głową. To, jak Mnie kochacie i w jaki sposób Mnie prosicie, abym was uratował, jest tym, na co musicie zwracać uwagę. To sakramenty są siłą ocalającą dla tych, którzy – bogaci czy biedni – nie mają dla Mnie żadnej miłości.

Zostanie wam niebawem powiedziane, żebyście wykorzystali swoją wiarę celem zorganizowania na całym świecie kampanii politycznej na rzecz ratowania ubogich – przy udziale przywódców w Moich Kościołach na całym świecie. Nic nie zostanie powiedziane, aby zachęcić was do przygotowania was na Moje Powtórne Przyjście, gdyż oni się nie będą mieli na tyle śmiałości, aby was przygotować na ten Wielki Dzień. Oni raczej oderwą wasze myśli ode Mnie, prosząc was, abyście spędzili więcej czasu na honorowaniu dzieł fałszywego proroka.

W bardzo krótkim czasie posągi, pamiątki, plakaty, naczynia oraz olbrzymie, namalowane na zlecenie obrazy fałszywego proroka zostaną wykonane i umieszczone wszędzie w Kościołach. Jego wizerunek, razem z wizerunkiem antychrysta – który z czasem do niego dołączy – będą zdobić wiele miejsc publicznych, kościołów, ośrodków politycznych, także w tych krajach, których parlamenty będą postrzegane jako te, które Kościół Katolicki w „nowym świetle” ochotnie przyjmą. Spowoduje to nową formę fałszywej ewangelizacji, a ponieważ przypadnie to do gustu nowoczesnemu, świeckiemu społeczeństwu, przyciągnie to wielbicieli z całego świata.

Ani jedno słowo nie potwierdzi znaczenia Świętych Sakramentów, jakie zostały udzielone światu, czy też znaczenia Łask, którymi one owocują. Zamiast tego wszystkie sakramenty zostaną zbanalizowane – poprzez przypisanie im dodatkowych znaczeń, aby przyciągnąć tych, którzy nie przyjmują ich takimi, jakimi one są. Uczynione to zostanie w nadziei, że ohyda spustoszenia, która dotknie Moich Sakramentów, zostanie zaoferowana tak wielu ludziom, jak to tylko możliwe, aby – oderwawszy ich od Boga – wrogowie Boga mogli sfinalizować swój pakt z diabłem.

W obecnym czasie historycznym diabeł zwiedzie wielu, którzy należą do Mojego Kościoła. Uczyni to najbardziej czarująco i przekonywająco, kiedy jego sługi potwierdzą, że Ja zaaprobowałbym te nowe zmiany, usprawiedliwi on te kłamstwa. W tym celu Ja, Jezus Chrystus, będę fałszywie cytowany, a Moje Nauczanie zostanie przeinaczone, aby zniszczyć Mój Kościół i skraść dusze tych, którzy są najbliżej Mnie. Miliony zupełnie lekkomyślnie przyjmą te kłamstwa. Musicie się za nich modlić – w nadziei, że zdążą na czas sobie uświadomić, że coś jest nie tak.

Jeżeli Ja wyznaczam przywódców i jeżeli dusza wybrana zostaje powołana, aby rozprzestrzeniać Moje Święte Słowo w łonie Mojego Kościoła na Ziemi, to Prawda jest zawsze prosta, jasna, zwięzła i precyzyjna. Jeżeli się was okłamuje, pod wpływem złego ducha, to ulegniecie dezorientacji; stosowane sformułowania nie będą miały sensu. Pochodzące od wrogów w Moim Kościele, tak zwane ulepszenia, oznaczałyby, że Prawda nie jest „wystarczająco dobra”.

Mojego Słowa, Moich Sakramentów, Mojego Nauczania nie potrzeba ulepszać, gdyż one pochodzą ode Mnie. Ja Jestem Bogiem. Ja Jestem Doskonały. Moje Słowo trwa na wieki. Każdy człowiek, który manipuluje Moim Najświętszym Słowem, jest wrogiem Boga. Mój Gniew jest w obecnym czasie wielki, a jeżeli ktokolwiek traktuje Moje Ciało, Moją Najświętszą Eucharystię, nie okazując szacunku, oraz jednocześnie twierdzi, że przewodzi on Mojemu Ludowi, to wiedzcie, że to nie jest zgodne z prawdą. Ja nigdy nie zażądałbym od przywódcy Mojego Kościoła, aby zmieniał Słowo Boże poprzez wprowadzanie nowych znaczeń oraz nowych interpretacji. To nie wchodzi w rachubę.

Wasz Jezus

Jeżeli zakwestionujecie istnienie grzechu, to zakwestionujecie i Moje

piątek, 4 października 2013, godz. 23.44

Moja wielce umiłowana córko, żaden człowiek nie może Mnie zwalczać i oczekiwać, że zazna wiecznego zbawienia, chyba że jednak w zupełności się Mi zawierzy. Wszystkie Boże dzieci muszą wiedzieć, że przybliża się ten czas, kiedy świat musi się dowiedzieć, że Moje Ostatnie Wołanie już prawie ma miejsce.

Nigdy się nie bójcie, kiedy rozlega się Moje Wołanie. Powitajcie Je serdecznie, gdyż niesie Ono ze sobą Miłość, Pokój i Zbawienie. Jeżeli Mnie zignorujecie, to na własne ryzyko, bo Ja dam wam tylko tyle czasu, abyście odpowiedzieli na Moje Wezwanie z Niebios.

Wy, Moi umiłowani wyznawcy – bez względu na to, kim jesteście – wkrótce będziecie odizolowani i odcięci od Mojej Prawdziwej Obecności. Moja Obecność, Moje Słowo i Prawdziwe Nauczanie, pochodzące od Boga, są bliskie skazaniu ich na banicję, a wy znajdziecie się w stanie wielkiego osamotnienia. Ci z was, wy, którzy szydzicie i drwicie sobie z tych Moich Świętych Orędzi Miłości dla świata,  popadniecie w zdumienie, że podążacie ścieżką oszustwa. Im dalej będziecie podążali tą ścieżką, tym większy stworzycie dystans pomiędzy waszymi duszami a Moim Miłosierdziem.

Jeżeli Mnie kochacie, będziecie wierzyć Mojemu Nauczaniu. Jeżeli Mnie znacie, to rozpoznacie Moje Święte Słowo w Piśmie Świętym. Jeżeli Mnie znacie, ale nie akceptujecie, że nigdy bym nie zezwolił, aby Moje Święte Słowo – bez Mojego udziału – przerobione zostało na coś, czym Ono nie jest – to nie możecie powiedzieć, że Mnie znacie. Jeżeli wierzycie, że Ja, Syn Człowieczy, Który umarł bestialską śmiercią z waszego powodu, aby was ocalić od grzechu, mógłbym siedzieć bezczynnie i tolerować taką sytuację, to zaprzeczacie Słowu Bożemu.

Jeżeli zakwestionujecie istnienie grzechu, to zakwestionujecie i Moje. Jeżeli zaakceptujcie grzech jako dobrą rzecz albo jeżeli uwierzycie chociażby przez minutę, że Ja bym wam go – bez pojednania – wybaczył, to już dłużej nie możecie domagać się miejsca w Moim Królestwie. Ostrzegam was, że ten okres, który jest przed wami, poprowadzi was na najniebezpieczniejszą ścieżkę zagłady – chyba że pozostaniecie wierni Mojemu Świętemu Słowu.

Moje Słowo jest wieczne. Moje Królestwo należy do was, gdy przyjmujecie Moje Słowo takim, jakim Ono zostało wam dane. Jeżeli jednak ważycie się Nim manipulować albo akceptujecie, że jest Ono w jakikolwiek sposób dopasowywane, to będziecie za to cierpieć. Mój Gniew obecnie narasta, gdyż widzę, jak mało szacunku wielu z was okazuje Prawdzie – takiej, jaką jest Ona spisana w Księdze Mojego Ojca. Nie może istnieć żadna inna Prawda. Bóg nie może zaakceptować, aby pod jakimkolwiek względem została Ona wypaczona. Żadnych argumentów! Żadnego ludzkiego rozumowania! Żadnych wyjątków! Prawda będzie żyła na Wieczność. Kłamstwa wpędzą was w ramiona bestii.

Wasz Jezus

Ponieważ rozpoczyna się Ukrzyżowanie Mojego Kościoła na Ziemi, musicie uważać na wszystkie znaki, które zostały przepowiedziane

czwartek, 3 października 2013, godz. 22.35

Moja wielce umiłowana córko, ponieważ rozpoczyna się Ukrzyżowanie Mojego Kościoła na Ziemi, musicie uważać na wszystkie znaki, które zostały przepowiedziane.

Wrogowie Boga będą pieczołowicie kopiować każdy aspekt Mojego Własnego Ukrzyżowania, rozpoczynając od zbezczeszczenia Mojego Ciała. Kiedy zostałem zaciągnięty przed Moich katów, obnażyli Mnie do naga, aby wystawić Mnie na pośmiewisko i narobić Mi wstydu. Następnie odziali Mnie w czerwień – kolor kojarzący się z bestią. Potem wdali się w sprzeczkę o to, który z nich będzie mógł wbić pierwszy gwóźdź w Moje Ciało. Wtedy jak dzikusy targali Moje Kończyny i, aby zadać Mi dodatkowy ból, rozpięli Moje Ramiona tak dalece, że wydarli Mi je ze Stawów. Żeby Moje cierpienie było jeszcze dotkliwsze, wbili gwoździe na ukos poprzez Moje Dłonie, tak aby wychodząc, przebiły Mi Nadgarstki. Moje oba Ramiona zostały w dwóch miejscach boleśnie nagięte i wisiałem w tej bolesnej, nienaturalnej pozycji, co zostało specjalnie zaplanowane, aby przyprawić Mnie o jak najwięcej cierpienia i upokorzenia.

Ciągnęli losy o to, kto z nich będzie mógł należeć do tych ośmiu mężczyzn, którzy będę zadawali Mojemu Ciału krwawe tortury. Skandowali sprośności, policzkowali i bili Mnie, kopali Mnie w żołądek i dziko wyli. Pohańbili Mnie na wszelkie sposoby, aby pokazać tym wszystkim, którzy byli świadkami Mojej Śmierci na Krzyżu, że zostaję ukarany za Moje tak niecne kłamstwa. Zamordowali Mnie, aby Mnie uciszyć i nie dopuścić, aby Słowo Boże dotarło do dusz.

To samo wydarzy się wkrótce. Moim wrogom nie wystarczy, że zmienią sposób prezentowania Mojej Eucharystii – oni zbezczeszczą Moje Ciało raz jeszcze. Pohańbią Mnie w podobny sposób. Zostanie użyty czerwony kolor, będą wykonywać przed Moim Krzyżem swoje gesty i znieważać Mnie swoimi nowymi rytuałami. Tylko ci, którzy rozpoznają te znaki, dostrzegą, z jakim entuzjazmem te świętokradztwa przedstawiane będą światu, wśród wielkiej pompy i przepychu.

Nowe kazania będą bezsensowne, a większa część nowej liturgii nie będzie mieć sensu. Wy, którzy znacie Moje Nauczanie, miejcie świadomość tych dezorientujących, nielogicznych i skomplikowanych wypowiedzi, które będą towarzyszyć wprowadzeniu nowego, zmienionego nauczania i sposobów wyznawania wiary. One nie tylko że was zdezorientują i wprowadzą wielki niepokój w waszych duszach, ale będą pełne sprzeczności i kłamstw, które nigdy nie mogłyby pochodzić ode Mnie, Jezusa Chrystusa.

Prawda jest wam przekazywana od czasu, gdy Ja chodziłem po Ziemi. Teraz zostaną wam przedstawione kłamstwa, których celem jest, aby odwrócić was od Boga. Czuwajcie, gdyż zostaniecie pochłonięci i wciągnięci w fałszywą doktrynę. Ta doktryna ciemności, bardzo starannie przygotowywana przez wiele lat, wkrótce was ogarnie. Nigdy nie wolno wam akceptować obietnic, które są sprzeczne ze Słowem Bożym. Kiedy zobaczycie, że te rzeczy mają miejsce, wtedy będziecie wiedzieć, że zostały one wam dostarczone przez złego ducha, aby zniszczyć waszą szansę na wieczne zbawienie.

Wasz Jezus

Istnieje wielkie nieporozumienie co do tego, co mężczyznę lub kobietę czyni świętymi w Moich Oczach

środa, 2 października 2013, godz. 22.15

Moja wielce umiłowana córko, istnieje wielkie nieporozumienie co do tego, co mężczyznę lub kobietę czyni świętymi w Moich Oczach.

Dla wielu żyjących na świecie ludzi praktykowanie Wiary Chrześcijańskiej jest trudne do przyjęcia ze względu na modlitwę. Tak wielu godziwym i mającym dobre intencje ludziom ciężko jest cichutko usiąść, zanurzając się spokojnie w zadumie nad tą Moją, udzielaną światu, Wielką Lekcją – aby zrozumieli, czego się od nich oczekuje. Ja nie mam wielkich wymagań. Nie przymuszam dusz, aby przebywały przede Mną całymi godzinami, a jednak Jestem szczęśliwy, gdy dusze pokorne tak postępują – choć należy to do rzadkości.

Chciałbym, aby intymna więź ze wszystkimi dziećmi Boga realizowała się w określony sposób. Chciałbym usłyszeć tylko wasz nikły głosik, który by Mnie przyzywał, gdybyście chcieli podzielić się ze Mną waszymi osobistymi myślami, waszymi smutkami, radościami, zmartwieniami, waszymi niepowodzeniami i waszą tęsknotą za Mną, tak abym mógł stać się Obecny i abyście Mojej Obecności doświadczyli.

Tak jak nigdy przedtem w historii świata, Bóg zezwala obecnie dać Siebie wewnętrznie odczuć tym duszom, które Go poszukują – odczuć przeze Mnie, Jego Jedynego Syna. Dzięki Mocy Boga, Ojca, Najwyższego – Ja przyjdę nawet do mających najniższe pochodzenie, najbardziej niegodnych, najbardziej zdezorientowanych, najbardziej dręczonych duchowo, aby ofiarować wam Dar doświadczenie Mojej Obecności. Jak tego dokonam? Jak będziecie wiedzieć, że się z wami komunikuję? Napełnię was łzami nawrócenia. Zaczniecie odczuwać wielki smutek, gdyż przeżyjecie Moje Ukrzyżowanie. Nawet w zwykłych, codziennych sytuacjach zaczniecie postrzegać życie Moimi Oczami. Będziecie przyciągani do innych, którzy zostali już napełnieni Darem Ducha Świętego.

Ja nie wybieram tych, o których wy sądzicie, że są bardziej godni, bardziej święci, bardziej pobłogosławieni, bardziej zdyscyplinowani niż wy. Wybieram tylko tych, którzy przychodzą do Mnie w całkowitej pokorze, a przy tym dobrowolnie z własnej wolnej woli zrezygnowali, tak aby ich wola stałą się Moją.

Jeżeli prawdziwie Mnie kochacie, zaznacie prawdziwego pokoju. Jeżeli prawdziwie Mnie kochacie, to do Mnie powiecie:

„Jezu, Twoja Wola jest wszystkim, co się liczy. Moja wolna wola należy do Ciebie. Rób  z nią, co chcesz.”

Kiedy dusze to do Mnie mówią, to są one Moimi prawdziwymi sługami oraz jest to powód, dla którego ocalę resztę – tych, którzy są zbyt uparci, żeby rozpoznać znaczenie pozostawania ze Mną w jedności.

Mogę uczynić wiele rzeczy i dokonać wielu cudów, kiedy wolna wola, sprezentowana każdej istocie ludzkiej przez Mojego Ojca, zostaje podarowana z powrotem Mnie, Jego Synowi. Staje się ona wówczas największą mocą, która wyeliminuje moc bestii, kiedy dojdzie ona do władzy. Przyjdźcie do Mnie i podarujcie waszą wolną wolę Mojemu Ojcu, aby przynieść wolność rasie ludzkiej. Proszę, odmawiajcie tę specjalną Krucjatę Modlitwy:

Krucjata Modlitwy (123) Podarowanie wolnej woli Bogu

O Mój Najdroższy Jezu,
usłysz tę moją modlitwę,
modlitwę całkowicie niegodnej duszy,
i dopomóż mi bardziej Ciebie kochać.
Ofiaruję Ci z powrotem w Darze
moją wolną wolę, drogi Jezu,
tak abym mógł się stać
Twoim pokornym sługą
i pozostał posłuszny Woli Bożej.

Moja wola jest Twoją Wolą.
Twoje Zwierzchnictwo oznacza,
że jestem posłuszny
każdemu Twojemu pragnieniu.

Moja wolna wola należy do Ciebie,
abyś uczynił z nią to, co jest potrzebne,
aby na całym świecie ratować ludzi,
którzy są od Ciebie oddzieleni.

Udostępniam ten podarunek,
który został mi dany przy narodzinach,
w Najświętszej Służbie dla Ciebie.

Amen.

Im lepiej zaczniecie Mnie poznawać, tym lepiej będziecie rozumieć dwie sprawy: Moje Nauczanie nigdy się nie zmienia. Kocham wszystkie dusze.

Wasz Jezus