Miesięczne archiwum: Październik 2013

Jeżeli brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i zgrzeszycie przeciwko Mnie

czwartek, 31 października 2013, godz. 23.30

Moja wielce umiłowana córko, bardzo wielu nie posłucha Mojego Głosu, ponieważ nie wiedzą, Kim Ja Jestem. Wielu twierdzi, że Mnie zna, ale tylko z powodu ich własnej, błędnej interpretacji są oni przekonani, że rozumieją, Kim Ja Jestem i co uczyniłem, aby ich ocalić z otchłani, która jest przeznaczeniem tych wszystkich Bożych dzieci, które Mnie nie poproszą, abym im wybaczył.

Wolna wola jest Darem Mojego Ojca. Jednak wolna wola może stanąć na przeszkodzie ludzkiemu dążeniu do poszukiwania Miłości Boga. Mimo tego Ojciec Mój dał Swoim dzieciom ten Dar. Tak bardzo jest On wspaniałomyślny. Tak bardzo kocha On Swoje dzieci. Jest to Dar, który dał im wolność przemierzania Ziemi, rozkoszowania się jej owocami i otaczania się jej pięknem. Ale człowiek, uległszy pokusie szatana, nadużył zaufania Mojego Ojca. W następstwie został przez szatana zniewolony i ukuł z nim pakt, przez co grzech nadal oddziela od Boga wszystkie Boże dzieci.

Dar Mojej Śmierci na Krzyżu sprawił, że rozerwałem tę nienaturalną więź pomiędzy człowiekiem a szatanem. Bo dzięki temu – poprzez Moją Śmierć na Krzyżu – umożliwiłem człowiekowi poszukiwanie zbawienia poprzez przebaczenie grzechu. Oznacza to, że człowiek jest w stanie wyrwać się z uścisku szatana, ale jedynie ci, którzy Mnie naśladują, w pełnym pokory uniżeniu, naprawdę są w stanie osiągnąć zbawienie. Dopóki nie jesteście w stanie w sakramencie pojednania otwarcie wyjawić Mnie, Jezusowi Chrystusowi, waszych słabości, waszych grzechów i waszej wzajemnej nienawiści, dopóty nie staniecie się niewinni. Nie doszedłszy zaś do czystości duszy, nie macie jak stać się w Moich Oczach pokorni. A jeżeli brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i zgrzeszycie przeciwko Mnie. Kiedy grzeszycie przeciwko Mnie, odbywa się to na wiele sposobów.

Zaczniecie od zaspokajania waszych pożądań, waszej chciwości i waszej pychy. Potem zaczniecie się tak zachowywać, jakbyście byli wszechwiedzący, mądrzejsi i lepsi od innych. Następnie zaczniecie innych osądzać. I wtedy przejdziecie do kolejnego etapu: Będziecie kpić sobie z tych, którzy znajdują się w prawdziwym zjednoczeniu ze Mną, szerząc przeświadczenie, że są oni niedoskonali. Potem z kolei dopuścicie się oszczerstwa przeciwko tym wszystkim, którzy pozostają wobec Mnie wierni. Paradoksalnie nabierzecie przekonania, że jesteście napełnieni Duchem Świętym. Ale to nie będzie Duch Święty, który was będzie inspirował. Wręcz przeciwnie, będzie to zły duch, który będzie napastował waszą duszę; ale wy będziecie wierzyć, że jesteście prowadzeni przez Niebiosa.

Jeżeli mówicie, że reprezentujecie Mnie i że macie korzystniejszą pozycję niż inni, aby stać się częścią Mojego Królestwa, a potem wypowiadacie na Mój temat kłamstwa, to są wam potrzebne modlitwy innych. W tym stadium jesteście bowiem w połowie drogi do głębin piekła i bez Mojej Interwencji będziecie zgubieni.

Weźcie Moje Orędzie. Przyciśnijcie je do serca i zapytajcie: – Jezu, czy to Ty? Czy ja naprawdę potrzebuję Twojej Pomocy? – a Ja dam wam odpowiedź.

Wasz Jezus

Gdy tylko Duch Święty pochłania jakąś duszę, ona się unosi się i natychmiast nagina się Woli Mojego Ojca, odpowiadając całkowitym wyrzeczeniem

środa, 30 października 2013, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, kiedy Mój Duch Święty na kogoś zstępuje, wówczas dzieje się wiele rzeczy. Po pierwsze odczuwa się oszołomienie i niedowierzanie. Po drugie ma się wrażenie, że jest się przytłoczonym czymś tak potężnym, że czyni to daną osobę kompletnie zależną od Świętej Woli Boga. Zanika wiara we własny, ludzki, przemożny rozum, gdyż rozum nie ma już żadnej istotnej roli do odegrania. W zamian za to dusza zostaje napełniona wiedzą, wglądem i zrozumieniem, które przekracza jej własny, ludzki, scherlały punkt widzenia.

Gdy tylko Duch Święty pochłania jakąś duszę, ona się unosi się i natychmiast nagina się Woli Mojego Ojca, odpowiadając całkowitym wyrzeczeniem. Kiedy tylko początkowy lęk przygaśnie, odczuje się głęboki spokój i daną osobę opuści strach, że zostanie przyuważona na głoszeniu Słowa Bożego. Dla takich osób nie będzie miało znaczenia, jak zapatrują się na to inni ludzie, gdyż z ich ust będzie wydobywać się sama Prawda. Osobowość takiej duszy – to, czy jest ona towarzyska, bojaźliwa czy nieśmiała – pójdzie w zapomnienie i będzie ona miała drugorzędne znaczenie w porównaniu z tym, jakiej metody ta dusza użyje, aby głosić Słowo Boże.

Wszystkie dusze, które otrzymują Dar Ducha Świętego – i to bez żadnego wyjątku – poddadzą ich własną wolną wolę Woli Mojego Ojca. Rolą dusz, które prawdziwie zostały pobłogosławione Darem Ducha Świętego, będzie rozprzestrzenianie Słowa Bożego, i z tego powodu będą one cierpieć. I to pomimo tego, że takie dusze osłania Aura Bożej Miłości, podczas gdy kroczą one naprzód, będąc pozbawionymi lęku oraz z odwagą głosząc Prawdę. Tym, którzy głoszą Prawdę Moich Nauk – w tych czasach pogaństwa i odchodzenia Mojego Kościoła od Prawdziwej Wiary – zostanie dana nadzwyczajna wytrzymałość, aby było zagwarantowane, że Mój Głos zostanie usłyszany. Wytrzymałość ta będzie pochodzić od Boga, Mojego umiłowanego Ojca. I to za przyczyną Siły Sprawczej tej Boskiej Wytrzymałości wielu z armii szatana się nawróci, podczas gdy jej pozostałość zostanie zniszczona.

Duch Święty – pod postacią jakby ognistych mieczy – przeszyje serca tych wszystkich, którzy słuchają i przyjmują Prawdę.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta

wtorek, 29 października 2013, godz. 19.30

Moja słodka dziecino, całe Niebiosa jednoczą się z Moim Synem, aby przybyć na ratunek tym świętym kapłanom, którzy znajdą się w centrum wielkiej bitwy. Tak wiele z tych drogocennych dusz będzie musiało znieść straszliwy ból i cierpienie, kiedy będą musieli stać się świadkami herezji, które wytrysną z wnętrza Kościoła. Będą oni zdezorientowani i przestraszeni, a wielu będzie miało wrażenie, że nie ma dokąd się zwrócić. Właśnie wtedy muszą zwrócić się do Mnie i Mnie poprosić, abym dokonała aktu poświęcenia ich Mojemu Synowi, tak aby mógł On wylać na nich każdą kroplę Swojej Drogocennej Krwi. Wtedy, osłonięci tym Darem, będą oni wiedzieć, co czynić. Musi też być im wiadome, że na przestrzeni wszystkich wieków ostrzegałam Moje dzieci o tym nikczemnym odstępstwie, które jest planowane przez diabła.

Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta, a teraz, kiedy Prawda jest objawiana, wielu będzie odczuwać przerażenie i cierpieć będzie ból Biczowania Mojego Syna. Kościół Mojego Syna będzie prześladowany, niszczony, hańbiony – aż w końcu zostanie umiejscowiony tam tron, na którym zasiądzie antychryst. I wtedy antychryst ogłosi, że to on jest Chrystusem i że świat zostanie przez niego zbawiony.

Jeżeli akceptujecie kłamstwa, odrzucacie Prawdę. Jeżeli zignorujecie Prawdę, uwierzycie w sfabrykowaną przez diabła pajęczynę oszustw – i to was usidli. Tak omotani, ulegniecie pokusie, aby pójść za tłumami każdego z narodów, które będą antychrystowi okazywały wielki szacunek. Proszę was, dzieci, odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy, aby zwalczać herezję, która spowije Kościół Mojego Syna na Ziemi.

Krucjata Modlitwy (125) O obronę Najświętszego Słowa Bożego

O Matko Zbawienia, dopomóż mi, pokornemu słudze Boga, bym bronił Jego Najświętszego Słowa w czasach udręki. Poświęć mnie, o droga Matko, Twojemu Synowi, tak aby mógł  On  mnie osłonić Swoją Najdroższą Krwią. Obdarz mnie, poprzez Wstawiennictwo u Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, łaską mocy i woli, abym pozostał prawdziwie wierny Naukom Chrystusa w tych czasach Ucisku, który pochłonie większość Jego Najświętszego Kościoła na Ziemi. Amen.

Pójdźcie do Mojego Syna, drodzy słudzy Chrystusa. Należycie do Niego. On was wesprze w okresie prześladowań. I w potrzebie nigdy was nie opuści.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Mój Kościół został zbudowany na Prawdzie i tylko Prawda powinna być głoszona jego ustami

sobota, 27 października 2013, godz. 23.30

Moja wielce umiłowana córko, jeżeli Mojemu Kościołowi otwarcie przyklaskuje zapatrzony w siebie, świecki świat, to wiedz, że te dwie oddzielne sfery są blisko tego, aby się połączyć w jedną. Jeżeli Mój Kościół bierze w ramiona zeświecczały świat, jeżeli bodźcem do działania są dla niego cele polityczne oraz jeżeli poszukuje uznania w świecie polityki i biznesu, to wiedz, że taka działalność nie może uzyskać Mojej aprobaty.

Mój Kościół został ustanowiony na Moim Słowie. Mój Kościół został zbudowany na Prawdzie i tylko Prawda powinna być głoszona jego ustami. Jeżeli Mój Kościół, posługując się Moim Autorytetem, opowiada się przeciwko grzechowi, to zawsze będzie cierpiał z powodu krytyki, gdyż człowiek zawsze będzie bronił grzechu. Grzech bowiem sprawia, że życie danego człowieka i innych otaczających go ludzi staje się łatwiejsze do zaakceptowania – tak więc człowiek, czyniąc wszystko, co w jego mocy, będzie głosił, że piekło jest bezsensem. Jeżeli Mój Kościół mówi tylko o tym świecie, o jego nieszczęściach, jego problemach, o cierpieniu człowieka, ale nie głosi Słowa Bożego, to się ode Mnie oddziela. Tylko ci spośród należących do Kościoła, którzy pozostają wierni temu, czego nauczałem, mogą naprawdę o sobie powiedzieć, że należą do Mojego Kościoła. Mój Kościół składa się jedynie z tych, którzy mówią Prawdę.

Jeżeli ci będący w Moim Kościele pozbywają się Mnie, Jezusa Chrystusa, to wkroczył na jego obszar zły duch. Ja – Jestem z Mojego Kościoła wypychany. Nie czci się Mnie już tak, jak czciło się Mnie kiedyś. Nie używa się już Moich słów, aby głosić Prawdę. One są przeinaczane, aby dopuścić słowa, czyny i działania, które nie pochodzą ode Mnie i który nigdy ode Mnie pochodzić nie będą. Moje Słowo przenigdy nie może być zmienione, a każdy człowiek, który bierze Moje Słowo i Je kala, będzie cierpiał wieczne potępienie.

Wasz Jezus

Nie będę stał i się przyglądał, jak niszczycie wasze życie, mogąc je posiąść na wieczność

sobota, 26 października 2013, godz. 17.52

Moja wielce umiłowana córko, skoro ludzie próbują dociec, któremu z Bożych dzieci chciałbym zaoferować Moje Miłosierdzie – to odpowiadam tak: wszystkim z nich. I nikogo nie dyskryminuję, ponieważ kocham każdą duszę, która się zrodziła, bo każdą z nich stworzył Mój Ojciec. Żadna dusza nie może zostać wykluczona z tej Mojej ostatniej Misji ratowania ludzkości. Przychodzę, aby wszystkim przynieść zbawienie.

Zapytajcie jakichkolwiek dobrych rodziców, czy poświęciliby jedno dziecko kosztem innego, a oni wam powiedzą, że bez względu na to, ile bólu zadają im ich dzieci swoim zachowaniem czy jak ich ranią, nigdy nie mogą oni ich odrzucić, ponieważ ich dzieci są częścią ich ciała. Ta Prawda dotyczy  w tej samej mierze wrogów Boga. Oni Go obrażają i wywołują u Niego wielki smutek, ale On wciąż ich kocha, albowiem oni od Niego pochodzą, mimo że – na skutek grzechów ludzkości – tak marnieją.

Jak to jest – możecie zapytać – że przebaczam tym, którzy Mnie ranią najbardziej? Tym, którzy biczują innych i zadają im ból i cierpienie? Dzieje się tak, ponieważ Ja ich kocham. Zawsze będę kochał tego, kto jest grzesznikiem. Ich grzechy napawają Mnie obrzydzeniem, ale zawsze będę czekał, aby mieć okazję wziąć ich w objęcia.

Misja ta dotyczy przebaczenia. Dotyczy tego wszystkiego, co ocala wasze dusze. I chociaż szorstkie mogą być czasami Moje Słowa, są wam one przekazywane, ponieważ was kocham i nie mogę znieść myśli, że mógłbym was utracić. Tym, którzy Mnie zdradzili z powodu swoich życiowych ambicji, nigdy nie wolno się bać do Mnie przyjść i poprosić Mnie o pomoc. Tęsknię za wami. I choć jest Mi smutno, dokonam każdej możliwej interwencji – nie naruszając jednak Przymierza Mojego Ojca, dotyczącego wolnej woli, która to zawsze pozostanie waszą wolną wolą, aż do nowego początku. Nic, cokolwiek byście uczynili, nie oddzieli was ode Mnie, jeżeli poprosicie Mnie, abym wam przebaczył.

Pochłonę Moim Miłosierdziem świat i wam obiecuję, że na każde zło, jakiego dopuszczą się Moi wrogowie, aby wciągnąć was w odstępstwo, odpowiem Moją interwencją. Nie oddam was wilkom, które chcą was pożreć. Nie będę stał i się przyglądał, jak niszczycie wasze życie, mogąc je posiąść na wieczność. Będę was podtrzymywał, abyście nie zeszli z drogi, aż do czasu, kiedy będziecie musieli podjąć ostateczną decyzję. Nie wyrzeknę się tak łatwo waszych dusz. Umarłem okrutną śmiercią, aby was zbawić. Tym razem staniecie się więc świadkami najpotężniejszej Boskiej Interwencji – aby was odzyskać. Jesteście Moimi. Ja jestem wasz. Bestia nie pozyska dla siebie tak łatwo dusz, bo Ja jestem Bogiem, straszliwą siłą. Jestem Wszechpotężny. Szatan nie posiada nic, ale swoim sprytem przyciągnie tych słabych pomiędzy wami. Nalegam, abyście wy wszyscy – którzy Mnie kochacie – modlili się o to, żeby słabi z miłością w swych sercach przyjęli Moją Boską Interwencję.

Wasz Jezus

Zaświta Wielki Dzień i wkrótce nastanie świat niemający końca

sobota, 26 października 2013, godz. 11.15

Moja wielce umiłowana córko, wiara wszystkich Bożych dzieci, bez względu na to, jakiego są wyznania, jest tak słaba, że dla wielu z tych, którzy znają Prawdę, bardzo trudne okaże się otwarte praktykowanie swojej wiary, nienarażające ich na krytykę.

W tym czasie historycznym tak wielu odrzuca Mnie, Jezusa Chrystusa, że w wielu krajach nie akceptuje się już dłużej, aby mówiono o Mnie publicznie. Rzadko się słyszy, aby Moje Imię było wypowiadane w publicznych mediach, chyba że chodzi o podważenie Mojego Istnienia. Bardzo rzadko się zdarza, żeby ludzie publicznie oświadczali, że odczuwają dla Mnie miłość, gdyż byłoby to dla nich zbyt żenujące. Nawet Moi wyświęceni słudzy nie są już gotowi głosić Prawdy, bojąc się, że narazi ich to na ośmieszenie. Tym, którzy podążają za Mną, coraz trudniej będzie szerzyć Moje Święte Słowo. Tak wielu z tych, którzy Mnie kiedyś kochali, już Mnie nie kocha, a Moje osamotnienie i Mój smutek przenikają Moje Serce, jakby było Ono przeszyte mieczem.

Dlaczego, o dlaczego Mnie opuściliście? Dlaczego ci z was, którzy we Mnie wierzą i Mnie znają, ranią tak wiele swoich braci i sióstr? Dlaczego nienawiść kwitnie w waszych sercach? Dlaczego odczuwacie potrzebę podważania Moich Ewangelii, choć one już od tak dawna istnieją? Kto dał wam prawo, aby opacznie interpretować Moje Słowo, jakie dałem Moim apostołom? Dlaczego Je przeinaczacie i dlaczego nie wierzycie w to, co powiedziałem? Moje Słowo jest bardzo klarowne. Kiedy mówię, to to, co mówię, mam też na myśli. Jeżeli coś mówię, to nie mam na myśli czegoś innego. Dlaczego, na przykład, miałbym Sam Sobie zaprzeczać, a szczególnie teraz, w ramach tej Misji?

To, co jest przekazywane Bożym prorokom, jest Prawdą. Wszystko, co zaprzecza tym Orędziom, a pochodzi z ust tych, którzy twierdzą, że Ja do nich mówię, musi zostać przez was odrzucone. Nigdy bowiem nie rywalizowałbym z Moim Własnym Głosem, ponieważ muszę wam zapewnić przekazanie Prawdy.

Co muszę uczynić, abyście słuchali? Co muszę uczynić, abyście przestali się błąkać i poszukiwać innych rodzajów podniet? Dlaczego Mi nie ufacie? Tracicie tak wiele z waszego drogocennego czasu, jeżeli szukacie (pomocy) we wróżbiarstwie – które niczym jad dobywa się z warg uważających siebie za mistyków zwodzicieli i poszukiwaczy sensacji – i Mnie tym obrażacie, ponieważ poprzez to się ode mnie odwracacie. Ja Jestem tutaj. Oto Moje Słowa. Czego jeszcze szukacie, przecież Prawdę usłyszycie tylko z Moich ust? Przekazałem Prawdę w czasie Mojej ziemskiej wędrówki. Pozostawiłem dziedzictwo wielkiej nadziei i zbawienia. I teraz przekazuję Prawdę – przynosząc wam Moje Ostatnie Słowa w obecnym czasie, ponieważ zaświta Wielki Dzień i wkrótce nastanie świat niemający końca.

Jeżeli do was mówię, życzę sobie, żebyście słuchali. Nie mogę was do tego zmusić. A wy, choćbyście wszędzie szukali i próbowali odnaleźć takie Moje Orędzia, które byłyby przekazywane, aby w tym czasie przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście, to i tak ich nie odnajdziecie. Moje publiczne Orędzia – mające was przygotować na ten ostatni okres, zanim nie wypełni się Moje Przymierze – można odnaleźć tylko w Księdze Prawdy.

To jest Moje Słowo. Moje Słowa zostaną usłyszane przez każdy naród. Nikt Mnie nie zatrzyma, Moja Moc jest bowiem Wszechpotężna.

Wasz Jezus

Bardzo niewielu ludzi w dzisiejszym świecie darzy Boga zaufaniem czy też w Niego wierzy

piątek, 25 października 2013, godz. 23.55

Moja wielce umiłowana córko, skoro ludzie ci zarzucają, że za przyczyną tych Orędzi rozsiewasz strach, to znaczy, że nie rozumieją oni Moich prawdziwych intencji. Strach ten pochodzi od tych przebywających pośród was – tych, których dusze błądzą w mrocznych oparach ciemności. Wasi wrogowie są Moimi wrogami. Stworzą oni fałszywą duchowość w każdym narodzie, nie będzie ona jednak pochodzić ode Mnie. Tak będą pełni uroku, że przenikną pomiędzy prominentów, aby rozsiewać fałszywą doktrynę new age, która ma satanistyczny rodowód. Wielu będzie brać tę przerażającą działalność za nieszkodliwą zabawę, ale za tą z pozoru niewinną fasadą kłamstw ukryty jest przebiegły plan, aby pozbawić świat jego wiary w Trójcę Świętą.

Bardzo niewielu ludzi w dzisiejszym świecie darzy Boga zaufaniem czy też w Niego wierzy, tak więc kiedy sługusy szatana zaprezentują im fałszywe wartości, fałszywą duchowość oraz pogańską religijność, wielu zostanie zwiedzionych. Przyciągnięci zostaną fałszywymi, odwołującymi się do miłosierdzia apelami na rzecz praw tych, którzy poszukują akceptacji dla ich własnego życia, które przeciwstawia się Prawom ustanowionym przez Mojego Ojca. Ponieważ ich wiara w Boga jest słaba, będą otwarci na kłamstwa. Czcić będą w rzeczywistości fałszywego boga – antychrysta.

Mówię wam o tych sprawach, ponieważ one są Prawdą. Dlaczego nie miałbym was przed tym ostrzec? Ja jestem Zbawicielem i wreszcie przygotowuję się do uratowania was wszystkich po tym długotrwałym i bolesnym czasie. Człowiek wycierpiał niewypowiedzianą gehennę z powodu szatana. Tak wielu ludzi nie rozumie, jak bardzo niszczy on ich życie. Rujnuje on wasze związki z innymi ludźmi, zwabia was ku nałogom, które was niszczą, zmieniają i uzależniają. Niezależnie od tego, co on wam daje, będziecie się potem zawsze czuli od środka puści. Będziecie się staczać i staczać, aż uzależnicie się  od zboczonych i nienaturalnych zachowań, a i tak nie osiągnięcie zaspokojenia. Jedynie Ja, Jezus Chrystus, mogę wam przynieść prawdziwy pokój, miłość i zadowolenie. Ponieważ za sprawą antychrysta wasze życie na Ziemi zostanie w niewyobrażalny dla was sposób zmienione – muszę was ostrzec. Robię to nie po to, aby przynieść wam strach, ale aby was przygotować na Prawdę. Tylko Prawda was wyzwoli od podłości tych, którzy żyją i oddychają swoją lojalnością wobec szatana i jego demonów, i którzy z tego powodu umrą.

Tylko Ja, Jezus, Jestem waszą Drogą, na której możecie poszukiwać ulgi od prześladowań, których ci źli, chytrzy i podstępni ludzie przysporzą światu.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: To jest Wezwanie, aby ocalić tych z was, którzy nie zaoponują przeciwko herezjom, jakie już za niedługo zostaną ogłoszone

czwartek, 24 października 2013, godz. 19.45

Moja wielce umiłowana córko, przychodzę, aby powiedzieć światu, że wrogowie, którzy przemierzają Ziemię jako ci, którzy twierdzą, że przynoszą Słowo Mojego Syna całym masom, połączyli się teraz w jedną całość. Jako jedna całość zjednoczą wszystkie swoje siły i oszpecą Ziemię swoim nikczemnym oszustwem.

Ja Jestem gotów. Czekam. I jak tylko wprowadzą swoje podłe prawa, uderzę i świat doświadczy Moich kar. Moje Ostrzeżenia były dla jednych jak rzucanie grochem o ścianę, a inni są zbyt przemądrzali, aby przyjąć Dłoń Miłosierdzia, ofiarowaną im poprzez te Orędzia. Przywódcy tych, którzy będą was prześladować w imię praw człowieka, ucierpią z Mojej Ręki. Wierzą, że mają nieograniczoną władzę i że są nie do pokonania, ale wkrótce się dowiedzą, że są niczym bez Mocy swojego Stworzyciela.

Ja Jestem Twórcą Życia, więc jeżeli oni postanowią użyć swojej władzy, aby odebrać życie Moim dzieciom – na ciele jak i na duszy – to utracą wszystko. Skoro zwalczacie Moje dzieci i zdradzacie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, to nie ma dla was prawie żadnej nadziei. Nie jest Mi łatwo obdarzyć Was Moim Miłosierdziem, bo budzicie Mój wielki Gniew. Tęsknię jednak za tym, żebyście byli Mi wierni, a jednocześnie ostrzegam was przed niebezpieczeństwem igrania z diabłem. Dam wam każdą możliwą szansę wyrwania się z kajdan, które was przykuwają do bezbożnej trójcy. Musicie uwolnić się od łańcuchów szatana. Macie niewiele czasu.

Proszę, zajrzyjcie do Mojej Świętej Biblii, do Ewangelii, i odszukajcie tych znaków, które wam zostały przekazane na temat przepowiedzianej apostazji, gdyż pochłonęła ona świat i rozprzestrzenia się jak śmiercionośny wirus we wszystkich możliwych warstwach waszego społeczeństwa. Zostaliście zarażeni, a Ja, Wasz Ojciec, Przychodzę teraz, aby oczyścić was z tego straszliwego utrapienia. Musicie błagać Mnie o pomoc, zanim nie będzie dla was za późno.

Musicie teraz odmawiać tę Krucjatę Modlitwy. Proście Mnie o pomoc.

Krucjata Modlitwy (124) Usłysz moje błaganie o wolność

O Boże, Mój Miłosierny Ojcze, Stworzycielu wszystkiego, co istnieje, usłysz moją prośbę o wolność. Wyzwól mnie z łańcuchów zniewolenia i uchroń mnie od złowrogich prześladowań. Dopomóż mi zobaczyć Prawdę i przybądź mi na ratunek, nawet jeżeli jestem zdezorientowany i być może nie dowierzam Twojemu Słowu. Wybacz mi, jeżeli Ciebie obrażam, i zabierz mnie do siedziby Twojego Nowego Raju na Ziemi. Amen.

Wkrótce nadejdzie dla Mnie czas ogłoszenia Drugiego Przyjścia Mojego Syna. Okres ten upłynie szybko, ale panowanie Moich wrogów – choćby nie wiem jak krótkotrwałe – będzie wydawać się wiecznością z powodu okrucieństwa, jakiego przysporzą Moim dzieciom. Nie okażą w ogóle żadnej lojalności tym ogłupionym ludziom, którzy poprzysięgną wierność bestii. Tak samo, jak diabeł Mnie nienawidzi, tak i nienawidzi on wszystkich Moich dzieci, tak dobrych, jak i złych. To jest Wezwanie, aby ocalić tych z was, którzy nie zaoponują przeciwko herezjom, jakie już za niedługo zostaną ogłoszone. Musicie badać i roztrząsać każdą wątpliwość, która wtargnie do waszych dusz, kiedy nie będziecie zadowoleni z powodu jakiejkolwiek nowej  doktryny, którą w waszych sercach będziecie odbierali jako fałszywą.

Ja nikomu nie udzieliłem upoważnienia na wprowadzanie w Moim Najświętszym Imieniu jakichkolwiek nowych praw czy sakramentów.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Matka Zbawienia: Mój Syn planuje w tym czasie na Ziemi wielką odnowę, a to spowoduje dużo bólu

środa, 23 października 2013, godz. 15.34

Moje dziecko, w obecnym czasie okrywam wszystkie Moje dzieci, dając im Moją ochronę, tak aby były one spokojne oraz zachowały pokój i siłę w tych czasach wielkich prób.

Musicie, drogie dzieci, zaakceptować fakt, że zawsze będziecie odczuwać ból, spowodowany izolacją, odrzuceniem i pozbywaniem się was przez tych, którzy lekceważą Słowo Boże. Światło przyciąga tych, którzy są w ciemności, i będą was oni zawsze atakować i chłostać, jeżeli trwacie w pełnej jedności z Moim Synem, Jezusem Chrystusem.

Mój Syn planuje w tym czasie na Ziemi wielką odnowę, a to spowoduje dużo bólu, gdyż przyjmie ona formę oczyszczenia. Oznacza to, że wielu będzie teraz cierpieć za swoje grzechy oraz że Ziemia jest przygotowywana dla Jezusa Chrystusa, tak iż, gdy oczyszczenie dobiegnie końca, zostanie to ogłoszone. Wrogowie Boga będą w międzyczasie rozpowszechniali kłamstwa i herezje, aby na swoją stronę przeciągnąć grzeszników i wszystkich tych, którzy kochają Mojego Syna – robiąc to w tym celu, aby ich kontrolować. Wszystkie te smutne wydarzenia muszą się dokonać przed Drugim Przyjściem Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Proszę was, drogie dzieci, abyście były cierpliwe i przetrzymały te trudności, ze względu na Mojego Syna, Który kocha was z całego serca. Nigdy nie dajcie się ponieść trwodze, ponieważ wkrótce zaznacie Jego Nowego Raju, gdzie ani smutek, ani ból, ani zło nie będą istnieć. To, że cierpicie dla Mojego Syna, jest to taka drobnostka, i jest to znikome w porównaniu z tym, co On zniósł dla każdego jednego z was, kiedy umarł na Krzyżu, aby was ocalić.

Tak więc proszę, złóżcie całe wasze zaufanie w Moim Synu i bądźcie wdzięczni, że jest wam zesłane przewodnictwo z Niebios. Radujcie się, ponieważ otrzymaliście odpowiednią ilość czasu, aby się właściwie przygotować na Wielki Dzień Pański.

Pokój z wami.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Jesteście pokoleniem, które będzie musiało doświadczyć ostatecznego Ukrzyżowania Mojego Kościoła

wtorek, 22 października 2013, godz. 13.30

Moja wielce umiłowana córko, Moi umiłowani słudzy połączą się ze Mną w jedną całość – mniej niż połowa z nich – lecz ich wierność dla Mnie pomoże Mojej Armii przetrwać i wzrastać w tym celu, aby rozpowszechniać Ewangelie, podczas kiedy cały świat ogarnie mrok ciemności, która będzie odczuwana w czasie tego największego upadku wiary wszechczasów.

Brak szacunku dla Mnie, Jezusa Chrystusa, staje się ewidentny we wszystkich krajach: w miejscach publicznych i w Moich Kościołach. Moim obecnym pragnieniem jest przygotowanie Mojej Armii we właściwy sposób. Nie pozwólcie, Moi umiłowani uczniowie, aby te sprawy was niepokoiły, gdyż to was rozproszy, podczas gdy Ja potrzebuję, abyście byli mocni w waszej wierze. Tak samo jak drzwi zostały zatrzaśnięte przed Moją Matką, kiedy tuż przed Moim Narodzeniem próbowała znaleźć schronienie, tak i drzwi zatrzasną się przed wami. Wiedzcie, że gdy owi wprowadzeni w błąd słudzy w Moim Kościele drzwi te przed waszym nosem wam zatrzasną, wtedy musicie zwrócić się do Mnie samego. Wiedzcie także, że ci, którzy twierdzą, że są świętymi ludźmi, obeznanymi z Pismem Świętym i Nauczaniem Mojego Kościoła, jako pierwsi ustawią się w kolejce, aby was potępić, ponieważ podążacie za Prawdą. Mówiąc to, mam na myśli te dusze, które Mnie kochają i które znają Prawdę, a niekoniecznie tylko tych, którzy śledzą te Moje Orędzia dla całego świata.

Dar Ducha Świętego ogarnie jedynie tych, którzy są godni, aby ten drogocenny Dar od Boga przyjąć. Ci nienapełnieni Duchem Świętym rzucać będą obelgami i próbować was przekonać, abyście podążyli za herezjami, które wkrótce grasować będą we wszystkich chrześcijańskich kościołach. Im większym strachem będą napawały ich te Orędzia, tym intensywniej będą was napastować. Musicie zignorować ich nienawistny jad i zachować milczenie. Dni te już prawie nadeszły. Niektórzy z was właściwie już zaznali próbki tej gwałtownej opozycji, którą z Mojego powodu będziecie musieli znosić.

Jesteście pokoleniem, które będzie musiało doświadczyć ostatecznego Ukrzyżowania Mojego Kościoła, ale wiedzcie o tym: Z popiołów powstanie Moje Chwalebne Ciało, Nowa Jerozolima, a wy zostaniecie wybrani, aby władać pośród dwunastu narodów. O ile pozostaniecie Mi wierni, wyniosę was w chwale, a w przyszłym świecie Ziemia i Niebo będą należeć do was. W czasie trwania tej ohydy spustoszenia, która będzie rzeczą krótkotrwałą, musicie polegać wyłącznie na Mnie. A potem nic już nigdy was ode Mnie nie oddzieli.

Wasz Jezus

Wszyscy ci, którzy noszą trójkąt – znak najbardziej bezbożnej trójcy – zostaną zmobilizowani, aby wspierać takie organizacje charytatywne

wtorek, 22 października 2013, godz. 13.20

Moja wielce umiłowana córko, każdy zakątek Mojego Kościoła jest przygotowywany do odprawiania nowych obrzędów. Publiczne wystąpienia, mówiące o potrzebie bycia pokornym i opiekuńczym, nadadzą rangę priorytetu sprawie świeckiej filantropii, która będzie upowszechniania przez antychrysta. Wszyscy ci słudzy szatana spotykają się w czasie niepublicznych uroczystości, a ich rozciągająca się na cały świat siatka powiązań da początek światowym instytucjom charytatywnym – założonym po to, aby was przekonać, że pochodzą one z bożego natchnienia.

Wszyscy ci, którzy noszą trójkąt – znak najbardziej bezbożnej t