Jeżeli zakwestionujecie istnienie grzechu, to zakwestionujecie i Moje

piątek, 4 października 2013, godz. 23.44

Moja wielce umiłowana córko, żaden człowiek nie może Mnie zwalczać i oczekiwać, że zazna wiecznego zbawienia, chyba że jednak w zupełności się Mi zawierzy. Wszystkie Boże dzieci muszą wiedzieć, że przybliża się ten czas, kiedy świat musi się dowiedzieć, że Moje Ostatnie Wołanie już prawie ma miejsce.

Nigdy się nie bójcie, kiedy rozlega się Moje Wołanie. Powitajcie Je serdecznie, gdyż niesie Ono ze sobą Miłość, Pokój i Zbawienie. Jeżeli Mnie zignorujecie, to na własne ryzyko, bo Ja dam wam tylko tyle czasu, abyście odpowiedzieli na Moje Wezwanie z Niebios.

Wy, Moi umiłowani wyznawcy – bez względu na to, kim jesteście – wkrótce będziecie odizolowani i odcięci od Mojej Prawdziwej Obecności. Moja Obecność, Moje Słowo i Prawdziwe Nauczanie, pochodzące od Boga, są bliskie skazaniu ich na banicję, a wy znajdziecie się w stanie wielkiego osamotnienia. Ci z was, wy, którzy szydzicie i drwicie sobie z tych Moich Świętych Orędzi Miłości dla świata,  popadniecie w zdumienie, że podążacie ścieżką oszustwa. Im dalej będziecie podążali tą ścieżką, tym większy stworzycie dystans pomiędzy waszymi duszami a Moim Miłosierdziem.

Jeżeli Mnie kochacie, będziecie wierzyć Mojemu Nauczaniu. Jeżeli Mnie znacie, to rozpoznacie Moje Święte Słowo w Piśmie Świętym. Jeżeli Mnie znacie, ale nie akceptujecie, że nigdy bym nie zezwolił, aby Moje Święte Słowo – bez Mojego udziału – przerobione zostało na coś, czym Ono nie jest – to nie możecie powiedzieć, że Mnie znacie. Jeżeli wierzycie, że Ja, Syn Człowieczy, Który umarł bestialską śmiercią z waszego powodu, aby was ocalić od grzechu, mógłbym siedzieć bezczynnie i tolerować taką sytuację, to zaprzeczacie Słowu Bożemu.

Jeżeli zakwestionujecie istnienie grzechu, to zakwestionujecie i Moje. Jeżeli zaakceptujcie grzech jako dobrą rzecz albo jeżeli uwierzycie chociażby przez minutę, że Ja bym wam go – bez pojednania – wybaczył, to już dłużej nie możecie domagać się miejsca w Moim Królestwie. Ostrzegam was, że ten okres, który jest przed wami, poprowadzi was na najniebezpieczniejszą ścieżkę zagłady – chyba że pozostaniecie wierni Mojemu Świętemu Słowu.

Moje Słowo jest wieczne. Moje Królestwo należy do was, gdy przyjmujecie Moje Słowo takim, jakim Ono zostało wam dane. Jeżeli jednak ważycie się Nim manipulować albo akceptujecie, że jest Ono w jakikolwiek sposób dopasowywane, to będziecie za to cierpieć. Mój Gniew obecnie narasta, gdyż widzę, jak mało szacunku wielu z was okazuje Prawdzie – takiej, jaką jest Ona spisana w Księdze Mojego Ojca. Nie może istnieć żadna inna Prawda. Bóg nie może zaakceptować, aby pod jakimkolwiek względem została Ona wypaczona. Żadnych argumentów! Żadnego ludzkiego rozumowania! Żadnych wyjątków! Prawda będzie żyła na Wieczność. Kłamstwa wpędzą was w ramiona bestii.

Wasz Jezus