Bóg Ojciec: Szatan i jego demony zwerbowali bardzo liczną armię

wtorek, 8 października 2013, godz.15.40

Moja najdroższa córko, Moje Boskie Moce są dawane wszystkim z Moich dzieci, które zwracają się do Mnie, prosząc Mnie – za przyczyną Mojego Syna – abym podtrzymał je na duchu w tych czasach wielkich prób, mających miejsce na ziemi.

Grzech panoszy się tak, że Mój Syn przeżywa teraz taką samą Udrękę, jaką zniósł za każdego z was na Krzyżu. Grzech jest tak rozpowszechniony, że wy wszyscy staliście się na niego niewrażliwi, jak i na zło, które nim oddycha. Moje dzieci, musicie do Mnie przyjść i nigdy nie wolno wam rezygnować z dążenia do pokoju i miłości. Nigdy nie myślcie, że nie usłyszę waszych głosów, gdy one Mnie wzywają, bez względu na to, jak mali jesteście.

Drugie Przyjście Mojego Syna spowoduje wielkie spustoszenie, podział, nieufność, nienawiść i smutek, gdyż Prawda Mojego Świętego Słowa zostanie odrzucona na margines. Szatan i jego demony zwerbowali bardzo liczną armię, armię tak wielką i potężną, że to, jak ona została uformowana, byłoby dla was nie do pojęcia, gdybyście potrafili to zobaczyć. Armia ta kontroluje, Moje dzieci, co wam się publicznie przekazuje. Od teraz już bardzo rzadko będzie wam mówiona Prawda. A przez to rozumiem Prawdę, odpowiadającą zawartości Mojego Najświętszego Przymierza.

Wszystkie sprawy, dotyczące świata, w którym żyjecie, nie będą przed wami ujawniane zgodnie z prawdą, gdy dojdzie do wojen, wywołanych celowo, aby zniszczyć Mój lud. Żadna z tych wojen nie będzie dla dobra człowieka ani też nie będzie sprawiedliwa. Moje Słowo, przekazywane światu od czasu, kiedy pierwszy prorok ujawnił Moje Życzenia, już dłużej nie będzie brane na poważnie. Słowo Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostanie bezprawnie wykorzystane i sprofanowane, aby usprawiedliwić kłamstwa.

Jest to czas, kiedy wszyscy, którzy są powołani do służby dla Mojego Syna,  muszą pozostawać czujni. Nie możecie ignorować tego Mojego Wołania do ludzkości. Proszę was, ze względu na Mojego Syna, abyście pozostawali razem, cały czas będąc z Nim w jedności. Wy, Moje dzieci, jesteście pierwszym celem szatana, on bowiem nie spocznie, zanim najpierw nie zawładnie Kościołem Mojego Syna na Ziemi. Gdyby nie zawładnął Kościołem Mojego Syna, nie przyciągnąłby do siebie dusz, na których najbardziej mu zależy. Wy, Moje dzieci, będziecie ranione i dręczone przez bestię – antychrysta – jeżeli ulegniecie wywieranemu na was naciskowi, abyście  przyjęli nową, fałszywą doktrynę, która jest teraz pieczołowicie i z zimną krwią preparowana.

Ja, Ojciec was wszystkich, Bóg Najwyższy, pragnę, aby było wam wiadome, że antychryst już wkrótce zostanie przyjęty w tajemnych rytuałach przez Moich wrogów, za ukrytymi murami, gdzie zostaje zaprzysiężony – w miejscach, które są przeznaczone do Adoracji Mojego Syna. Masoneria Kościelna, która teraz się unaoczni, odgrywa w tej obrzydliwości ważną rolę. Niestety, wszystko to musi się wydarzyć, zanim nie zostanie sfinalizowane Moje Przymierze, aby zgromadzić wszystkie Moje dzieci z powrotem w Raju, który Ja w pierwszej kolejności dla nich stworzyłem.

To będzie zależeć od tych z was, którzy są  Moimi wybranymi – aby Prawda zawsze była potwierdzana, tak abyście mogli pomóc Mojemu Synowi ocalić inne dusze, które złożą przysięgę, że będą naśladować bestię.

Wizerunek Mojego Syna, tak powszechny na całym świecie, zostanie wkrótce zastąpiony wizerunkiem fałszywego proroka. Jego podobizna będzie adorowana w pierwszym rzędzie, a nie ta Mojego Syna. Potem z kolei pojawią się wielkie wizerunki bestii – dostępne w każdym formacie – której symbol 666 zostanie osadzony w każdym jednym znaku, jakim ona oznakuje niczego niespodziewający się świat. Zobaczycie ten symbol ukryty w całkowicie bezbożnych  przedmiotach, które będą tak obnoszone, jak gdyby były one czymś świętym. Wykonany zostanie rodzaj różańca, aby uczcić nową unię kościołów świata, która niebawem zostanie ogłoszona. Tę Nową Światową Religię będzie się celebrować w taki sposób, że dokonane zostanie zbezczeszczenie świętych ksiąg modlitewnych, medalików, szkaplerzy, różańców, Krzyży i ich zredukowanie do przynoszących szczęście amuletów.

Każdy będzie kochał antychrysta – ponieważ z jednej strony będzie on reprezentował świat w sprawach pozareligijnych, z drugiej zaś będzie on brany w ramiona przez fałszywego oszusta w Kościele Mojego Syna na Ziemi, przez co będzie on postrzegany jako przedstawiciel tego wszystkiego, co jest na świecie święte.

Moje dzieci, nie dopuśćcie, aby  informacje na temat tych wydarzeń rozdarły wasze serca, bo jeżeli jesteście Mi posłuszni i podążacie ścieżką Mojego Syna, Ja zaoszczędzę wam wiele z tych duchowych prześladowań, które nadejdą. Wasze przywiązanie do tych orędzi będzie, z powodu ataków zasiewanych przez szatana, od czasu do czasu słabnąć. Niektórzy z was odejdą. Niektórzy będą wątpić. Zdecydowana większość pozostanie Mi jednak wierna, a Ja udzielę wam za wasze posłuszeństwo wspaniałych Przywilejów i Łask.

Kocham was, dzieci. Okażę wam miłosierdzie i odpowiem na wasze wołanie, jeżeli Mnie poprosicie, aby – za przyczyną Mojego Syna – ukoić wasze serca i dopomóc wam zachować pokój oraz kroczyć z ufnością w kierunku Bram Mojego Nowego Raju.

Wasz miłujący Ojciec

Bóg Najwyższy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.