Matka Zbawienia do kapłanów Kościoła Katolickiego: Nalegam na was, abyście nosili przy sobie Mój Najświętszy Różaniec

poniedziałek, 14 października 2013, godz. 15.30

Moje drogie dziecko, ani przez jedną chwilę nie wierz w to, że ktokolwiek z was – sam z siebie – jest wystarczająco silny, aby przetrzymać pokusy, które napotkacie, by odwrócić się od Prawdy – Prawdziwego Słowa Bożego. Bez nieustannej modlitwy nie odkryjecie, że nie jesteście w stanie powstać i głosić Prawdy, gdy tylko zostaną wam zaprezentowane kłamstwa.

Wy wszyscy musicie odmawiać Krucjaty Modlitwy, gdyż nad Kościołem Mojego Syna na Ziemi zaczęła już zapadać ciemność i musicie być na nią przygotowani w każdej sekundzie.

Do kapłanów Kościoła Katolickiego: Nalegam na was, abyście przez cały czas nosili przy sobie Mój Najświętszy Różaniec i Krzyż Świętego Benedykta. Mój Święty Różaniec musicie odmawiać każdego jednego dnia oraz przypatrywać się tym wyższym rangą wewnątrz Mojego Kościoła, aby widzieć, kto z nich publicznie odmawia Mój Różaniec. Aby oddać Mi hołd, Mój Święty Różaniec musi być odmawiany przede Mną przez wszystkich obecnych. Jeżeli ci, którzy mówią, że przewodzą wiernym, by poszukiwali Mojego orędownictwa przed Tronem Boga, nie potrafią odmawiać Mojego Różańca, to potrzebują oni waszych modlitw. Przychodzenie do Mnie w poszukiwaniu Mojej pomocy, jest – bez odmawiania Mojego Różańca – pozbawione sensu; jest to bowiem tak, jakby żołnierz wybierał się do boju bez żadnej zbroi.

Mój Różaniec jest najpotężniejszą modlitwą i jeżeli jest codziennie odmawiany, niszczy moc diabła. Dla tych, których dusze zostały zaciemnione przez szatana, odmawianie tej modlitwy okaże się zbyt kłopotliwe. Po ich uczynkach poznacie, kim oni są, i musicie prosić Boga, aby – przez Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa – dopomógł On wam ich przyciągnąć do Światła Bożego.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia