Plany, aby wszystko, co jest Prawdziwe, skazać na banicję, zostały sporządzone przez bezbożną trójcę

wtorek, 15 października 2013, godz. 15.45

Moja wielce umiłowana córko, jest Moim pragnieniem, aby wszyscy Moi kapłani, w każdym z chrześcijańskich wyznań, rozpoczęli zabezpieczanie Moich Świętych Sakramentów. Pierwszymi naocznymi świadkami zniszczenia i zbezczeszczenia Sakramentów będą ci w Kościele Katolickim. Ci, którzy są wierni Mnie, Jezusowi Chrystusowi, sumiennie przygotują się na to straszliwe pustkowie, w którym zostanie pogrążony Mój Kościół. Musicie przygotowywać się już teraz, gdyż to dzięki waszej wierności wszystkie Boże dzieci będą w stanie przyjmować Sakramenty w ich nieskalanej postaci.

A wszystkim innym chrześcijańskim kościołom mam do powiedzenia, co następuje: Przypomnijcie sobie o Mojej Obietnicy, że przyjdę ponownie tego Wielkiego i Chwalebnego Dnia, kiedy nastąpi Moje Drugie Przyjście. Wiedzcie także, że w poprzedzających je latach ci wszyscy, którzy za Mną podążają, wystawieni zostaną na potworne próby. Ci, którym uda się zdobyć nowe stanowiska władzy w waszych wspólnotach wyznaniowych, będą kierowani przez fałszywego proroka i wszyscy będą deklamować jego słowa i kopiować jego postępowanie.

Biada tym, którzy stają po stronie fałszywego proroka, gdyż jest on antytezą Jana Chrzciciela i stanie się prekursorem antychrysta, który będzie władał nad wami wszystkimi.

Wy zaś będziecie chronieni przeze Mnie, gdyż niebawem jedynie Ja będę wami kierował. Tylko Mnie możecie ufać, bo tylko Ja będę wam mówił Prawdę, kiedy będziecie szamotani przez herezje, które zostaną wam przedstawione jako nowa forma nowoczesnej teologii chrześcijańskiej. O, jak przebiegły jest szatan, on was bowiem nigdy nie zaszokuje, natomiast poprzez tych, którzy mu służą, pociągnie was w kierunku nowej, wypaczonej, wywróconej do góry nogami interpretacji Mojego Najświętszego Słowa.

Plany, aby wszystko, co jest Prawdziwe, skazać na banicję, zostały sporządzone przez bezbożną trójcę. Wszystko, co przemawia do świeckiego świata – ludzka chciwość i pragnienie lekceważenia grzechu – zostanie przedstawione wiernym we wszystkich chrześcijańskich kościołach. Ów dzień nieodwołalnie nadejdzie, a będzie on ostatnią obrazą, na jaką Bóg zezwoli, zanim nie wyśle Mnie, Swojego Jedynego Syna, aby zgromadził tych wszystkich, którzy pozostają wierni wobec Słowa Bożego. Kiedy kłamstwa te zostaną wam zaprezentowane, wydawać się będą dobrą rzeczą. Okazywanie pokory stanie się czymś zwyczajnym we wszystkich waszych kościołach, jako że przyswoją to sobie ci pomiędzy wami, którzy będą was zwodzić.

Każdy atrybut, który jest ze Mną kojarzony, czy to Moja Miłość do ubogich, Moja miłość do słabych i pokornych, czy Moja dezaprobata wobec chciwości, skąpstwa i pożądliwości, zostanie wykorzystany jako część argumentacji, aby na was wymusić akceptację tej nowej doktryny – tej nowej światowej religii, by przygotować świat do rządów antychrysta.

Jako miłujący Bóg udzielam wam tych ostrzeżeń w tym celu, aby was ocalić. Zważcie na to, o czym teraz mówię. Wszystko, o co proszę, to jest jedna rzecz: Pozostańcie wierni Mojemu Świętemu Słowu. Moje Święte Słowo zostało wam przekazane w Świętej Biblii. Ono nigdy nie może się zmienić. Ale wrogowie Boga wypaczą Jego sens. Kiedy to się wydarzy, odrzućcie tych, którzy wam powiedzą, że Bóg by zatwierdził takie zmiany. Nic nie może być dalsze od Prawdy.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.