Podział w Moim Kościele będzie rozłożony na rozmaite etapy

niedziela, 20 października 2013, godz. 17.48

Moja wielce umiłowana córko, idźcie – wy wszyscy – w świat i rozpowszechniajcie Ewangelie, gdyż musicie tego dokonać, zanim prześladowanie Mojego Kościoła nie rozpocznie się na dobre.

Musicie w pełni Mi zaufać i znaleźć pocieszenie w tym, co już wiecie – że kiedy nadejdzie Wielki Dzień, zostaniecie uniesieni z ciałem i duszą w Moje Ramiona, dosłownie w mgnieniu oka. Dlatego właśnie musicie z miłością i cierpliwością przypominać światu o Moim Nauczaniu. Przypomnijcie im, że grzech istnieje i zostanie wybaczony, ale najpierw musicie Mnie o to wybaczenie poprosić. To, że zostanie im powiedziane, że grzech jest drugą naturą człowieka, nie ma żadnego znaczenia – oni bowiem muszą wiedzieć, że jako Boże dzieci muszą prosić o pojednanie za każdym jednym razem, niezależnie od tego, jak błahe mogą się im wydawać ich grzechy. Grzech jest tym, co oddziela was od Boga. Im więcej grzeszycie, tym ciemniejsi się stajecie, tym głębszą udrękę będziecie odczuwać i będziecie tak niespokojni, że nic poza Moją Łaską nie ulży waszemu bólowi i nie przyniesie wam prawdziwego pokoju.

Wiedzcie o tym, że kiedy rozpoczyna się panowanie herezji, to ci, którzy aktywnie mają z nią do czynienia, będą odczuwali straszliwe osamotnienie i roztrzęsienie. Jednak światu zewnętrznemu będzie się wydawało, że wszystko, co dzieje się w Kościele, jest do przyjęcia. Będziecie toczyć wewnętrzną walkę, a wszystkie zewnętrzne obrzędy, odprawiane w imię globalnego, zjednoczonego kościoła, doprowadzą do tego, że zaczniecie odczuwać niepokój. W przeciągu sześciu miesięcy od czasu, kiedy herezja zostanie wprowadzona do Mojego Kościoła, wielu, którzy zlekceważyli Moje Wołanie, ucieknie i będzie szukało tych, którzy pozostali wierni Mojemu Świętemu Słowu. Wtedy Moja Armia powiększy się i rozrośnie oraz zgromadzi rozbitków z wszystkich kościołów chrześcijańskich, by zwalczać złego ducha.

Podział w Moim Kościele będzie rozłożony na rozmaite etapy. Pierwszy etap nastąpi wtedy, gdy tylko ci, którzy prawdziwie Mnie znają i rozumieją Prawdę Świętych Ewangelii, zdecydują, że nie mogą przyjąć szerzonych w Moim Imieniu kłamstw. Drugi etap nastanie, kiedy odmówi się ludziom udzielania Świętych Sakramentów takimi, jakimi one są. Trzeci etap będzie miał miejsce, kiedy Moje Kościoły zostaną zbezczeszczone; i to właśnie wtedy Moi wyświęceni słudzy nareszcie zrozumieją Prawdę zawartą w Apokalipsie.

Moi prorocy nie kłamią. Nie robią chętnie tego, o co są teraz proszeni. Oni tylko objawiają Moje Święte Słowo oraz to, co zawarte jest we wskazówkach, udzielanych im zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca. Znaki, że nadszedł ostatni prorok – jedyny prorok, któremu dzisiaj dane jest z Niebios pozwolenie, aby przygotować świat na Powtórne Przyjście – są teraz tu obecne. Kiedy zrozumiecie, że te dawane światu z Niebios proroctwa prowadzą do wzrostu wiary i mają sprawić, że pozostaniecie wierni Mojemu Świętemu Słowu, wtedy je zaakceptujecie. Kiedy będą się one spełniały, tak jak zostały ujawnione, wtedy dostrzeżecie Prawdę.

Bądźcie gotowi. Zachowajcie pokój, gdyż Ja będę szedł z wami wszystkimi, którzy teraz się gromadzicie, aby uformować Moją Resztę Armii na Ziemi.

Was Jezus