Dzienne archiwum: 26 października 2013

Nie będę stał i się przyglądał, jak niszczycie wasze życie, mogąc je posiąść na wieczność

sobota, 26 października 2013, godz. 17.52

Moja wielce umiłowana córko, skoro ludzie próbują dociec, któremu z Bożych dzieci chciałbym zaoferować Moje Miłosierdzie – to odpowiadam tak: wszystkim z nich. I nikogo nie dyskryminuję, ponieważ kocham każdą duszę, która się zrodziła, bo każdą z nich stworzył Mój Ojciec. Żadna dusza nie może zostać wykluczona z tej Mojej ostatniej Misji ratowania ludzkości. Przychodzę, aby wszystkim przynieść zbawienie.

Zapytajcie jakichkolwiek dobrych rodziców, czy poświęciliby jedno dziecko kosztem innego, a oni wam powiedzą, że bez względu na to, ile bólu zadają im ich dzieci swoim zachowaniem czy jak ich ranią, nigdy nie mogą oni ich odrzucić, ponieważ ich dzieci są częścią ich ciała. Ta Prawda dotyczy  w tej samej mierze wrogów Boga. Oni Go obrażają i wywołują u Niego wielki smutek, ale On wciąż ich kocha, albowiem oni od Niego pochodzą, mimo że – na skutek grzechów ludzkości – tak marnieją.

Jak to jest – możecie zapytać – że przebaczam tym, którzy Mnie ranią najbardziej? Tym, którzy biczują innych i zadają im ból i cierpienie? Dzieje się tak, ponieważ Ja ich kocham. Zawsze będę kochał tego, kto jest grzesznikiem. Ich grzechy napawają Mnie obrzydzeniem, ale zawsze będę czekał, aby mieć okazję wziąć ich w objęcia.

Misja ta dotyczy przebaczenia. Dotyczy tego wszystkiego, co ocala wasze dusze. I chociaż szorstkie mogą być czasami Moje Słowa, są wam one przekazywane, ponieważ was kocham i nie mogę znieść myśli, że mógłbym was utracić. Tym, którzy Mnie zdradzili z powodu swoich życiowych ambicji, nigdy nie wolno się bać do Mnie przyjść i poprosić Mnie o pomoc. Tęsknię za wami. I choć jest Mi smutno, dokonam każdej możliwej interwencji – nie naruszając jednak Przymierza Mojego Ojca, dotyczącego wolnej woli, która to zawsze pozostanie waszą wolną wolą, aż do nowego początku. Nic, cokolwiek byście uczynili, nie oddzieli was ode Mnie, jeżeli poprosicie Mnie, abym wam przebaczył.

Pochłonę Moim Miłosierdziem świat i wam obiecuję, że na każde zło, jakiego dopuszczą się Moi wrogowie, aby wciągnąć was w odstępstwo, odpowiem Moją interwencją. Nie oddam was wilkom, które chcą was pożreć. Nie będę stał i się przyglądał, jak niszczycie wasze życie, mogąc je posiąść na wieczność. Będę was podtrzymywał, abyście nie zeszli z drogi, aż do czasu, kiedy będziecie musieli podjąć ostateczną decyzję. Nie wyrzeknę się tak łatwo waszych dusz. Umarłem okrutną śmiercią, aby was zbawić. Tym razem staniecie się więc świadkami najpotężniejszej Boskiej Interwencji – aby was odzyskać. Jesteście Moimi. Ja jestem wasz. Bestia nie pozyska dla siebie tak łatwo dusz, bo Ja jestem Bogiem, straszliwą siłą. Jestem Wszechpotężny. Szatan nie posiada nic, ale swoim sprytem przyciągnie tych słabych pomiędzy wami. Nalegam, abyście wy wszyscy – którzy Mnie kochacie – modlili się o to, żeby słabi z miłością w swych sercach przyjęli Moją Boską Interwencję.

Wasz Jezus

Zaświta Wielki Dzień i wkrótce nastanie świat niemający końca

sobota, 26 października 2013, godz. 11.15

Moja wielce umiłowana córko, wiara wszystkich Bożych dzieci, bez względu na to, jakiego są wyznania, jest tak słaba, że dla wielu z tych, którzy znają Prawdę, bardzo trudne okaże się otwarte praktykowanie swojej wiary, nienarażające ich na krytykę.

W tym czasie historycznym tak wielu odrzuca Mnie, Jezusa Chrystusa, że w wielu krajach nie akceptuje się już dłużej, aby mówiono o Mnie publicznie. Rzadko się słyszy, aby Moje Imię było wypowiadane w publicznych mediach, chyba że chodzi o podważenie Mojego Istnienia. Bardzo rzadko się zdarza, żeby ludzie publicznie oświadczali, że odczuwają dla Mnie miłość, gdyż byłoby to dla nich zbyt żenujące. Nawet Moi wyświęceni słudzy nie są już gotowi głosić Prawdy, bojąc się, że narazi ich to na ośmieszenie. Tym, którzy podążają za Mną, coraz trudniej będzie szerzyć Moje Święte Słowo. Tak wielu z tych, którzy Mnie kiedyś kochali, już Mnie nie kocha, a Moje osamotnienie i Mój smutek przenikają Moje Serce, jakby było Ono przeszyte mieczem.

Dlaczego, o dlaczego Mnie opuściliście? Dlaczego ci z was, którzy we Mnie wierzą i Mnie znają, ranią tak wiele swoich braci i sióstr? Dlaczego nienawiść kwitnie w waszych sercach? Dlaczego odczuwacie potrzebę podważania Moich Ewangelii, choć one już od tak dawna istnieją? Kto dał wam prawo, aby opacznie interpretować Moje Słowo, jakie dałem Moim apostołom? Dlaczego Je przeinaczacie i dlaczego nie wierzycie w to, co powiedziałem? Moje Słowo jest bardzo klarowne. Kiedy mówię, to to, co mówię, mam też na myśli. Jeżeli coś mówię, to nie mam na myśli czegoś innego. Dlaczego, na przykład, miałbym Sam Sobie zaprzeczać, a szczególnie teraz, w ramach tej Misji?

To, co jest przekazywane Bożym prorokom, jest Prawdą. Wszystko, co zaprzecza tym Orędziom, a pochodzi z ust tych, którzy twierdzą, że Ja do nich mówię, musi zostać przez was odrzucone. Nigdy bowiem nie rywalizowałbym z Moim Własnym Głosem, ponieważ muszę wam zapewnić przekazanie Prawdy.

Co muszę uczynić, abyście słuchali? Co muszę uczynić, abyście przestali się błąkać i poszukiwać innych rodzajów podniet? Dlaczego Mi nie ufacie? Tracicie tak wiele z waszego drogocennego czasu, jeżeli szukacie (pomocy) we wróżbiarstwie – które niczym jad dobywa się z warg uważających siebie za mistyków zwodzicieli i poszukiwaczy sensacji – i Mnie tym obrażacie, ponieważ poprzez to się ode mnie odwracacie. Ja Jestem tutaj. Oto Moje Słowa. Czego jeszcze szukacie, przecież Prawdę usłyszycie tylko z Moich ust? Przekazałem Prawdę w czasie Mojej ziemskiej wędrówki. Pozostawiłem dziedzictwo wielkiej nadziei i zbawienia. I teraz przekazuję Prawdę – przynosząc wam Moje Ostatnie Słowa w obecnym czasie, ponieważ zaświta Wielki Dzień i wkrótce nastanie świat niemający końca.

Jeżeli do was mówię, życzę sobie, żebyście słuchali. Nie mogę was do tego zmusić. A wy, choćbyście wszędzie szukali i próbowali odnaleźć takie Moje Orędzia, które byłyby przekazywane, aby w tym czasie przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście, to i tak ich nie odnajdziecie. Moje publiczne Orędzia – mające was przygotować na ten ostatni okres, zanim nie wypełni się Moje Przymierze – można odnaleźć tylko w Księdze Prawdy.

To jest Moje Słowo. Moje Słowa zostaną usłyszane przez każdy naród. Nikt Mnie nie zatrzyma, Moja Moc jest bowiem Wszechpotężna.

Wasz Jezus