Gdy tylko Duch Święty pochłania jakąś duszę, ona się unosi się i natychmiast nagina się Woli Mojego Ojca, odpowiadając całkowitym wyrzeczeniem

środa, 30 października 2013, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, kiedy Mój Duch Święty na kogoś zstępuje, wówczas dzieje się wiele rzeczy. Po pierwsze odczuwa się oszołomienie i niedowierzanie. Po drugie ma się wrażenie, że jest się przytłoczonym czymś tak potężnym, że czyni to daną osobę kompletnie zależną od Świętej Woli Boga. Zanika wiara we własny, ludzki, przemożny rozum, gdyż rozum nie ma już żadnej istotnej roli do odegrania. W zamian za to dusza zostaje napełniona wiedzą, wglądem i zrozumieniem, które przekracza jej własny, ludzki, scherlały punkt widzenia.

Gdy tylko Duch Święty pochłania jakąś duszę, ona się unosi się i natychmiast nagina się Woli Mojego Ojca, odpowiadając całkowitym wyrzeczeniem. Kiedy tylko początkowy lęk przygaśnie, odczuje się głęboki spokój i daną osobę opuści strach, że zostanie przyuważona na głoszeniu Słowa Bożego. Dla takich osób nie będzie miało znaczenia, jak zapatrują się na to inni ludzie, gdyż z ich ust będzie wydobywać się sama Prawda. Osobowość takiej duszy – to, czy jest ona towarzyska, bojaźliwa czy nieśmiała – pójdzie w zapomnienie i będzie ona miała drugorzędne znaczenie w porównaniu z tym, jakiej metody ta dusza użyje, aby głosić Słowo Boże.

Wszystkie dusze, które otrzymują Dar Ducha Świętego – i to bez żadnego wyjątku – poddadzą ich własną wolną wolę Woli Mojego Ojca. Rolą dusz, które prawdziwie zostały pobłogosławione Darem Ducha Świętego, będzie rozprzestrzenianie Słowa Bożego, i z tego powodu będą one cierpieć. I to pomimo tego, że takie dusze osłania Aura Bożej Miłości, podczas gdy kroczą one naprzód, będąc pozbawionymi lęku oraz z odwagą głosząc Prawdę. Tym, którzy głoszą Prawdę Moich Nauk – w tych czasach pogaństwa i odchodzenia Mojego Kościoła od Prawdziwej Wiary – zostanie dana nadzwyczajna wytrzymałość, aby było zagwarantowane, że Mój Głos zostanie usłyszany. Wytrzymałość ta będzie pochodzić od Boga, Mojego umiłowanego Ojca. I to za przyczyną Siły Sprawczej tej Boskiej Wytrzymałości wielu z armii szatana się nawróci, podczas gdy jej pozostałość zostanie zniszczona.

Duch Święty – pod postacią jakby ognistych mieczy – przeszyje serca tych wszystkich, którzy słuchają i przyjmują Prawdę.

Wasz Jezus