Miesięczne archiwa: listopad 2013

Szatan stosuje wobec wierzących taką strategię, że — zanim ich zniszczy — najpierw ich ogłupia i zwodzi

sobota, 30 listopada 2013, godz. 15.50 Moja wielce umiłowana córko, o jakże bardzo kocham świat. Jakże tęsknię za każdą jedną duszą, którą w tym czasie tracę. Obiecuję, że odszukam każdego człowieka z osobna, pojedynczo, i każdego spróbuję przyciągnąć do Mojego

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Ból, prześladowanie, cierpienie, naigrawanie się i kpiny zawsze będą przeznaczeniem tych wybranych, Bożych dusz

piątek, 29 listopada 2013, godz. 16.45 Moja wielce umiłowana córko, skoro pytasz, dlaczego Ja, Jezus Chrystus, dopuszczam na świecie cierpienie, to powinnaś zrozumieć Wolę Bożą. Wielu ludzi cierpi na świecie i zawsze cierpiało. Cierpienie jest spowodowane faktem, że grzech wywołuje

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Nowość: Duże Grupy Modlitewne

Istniejące Grupy Modlitewne — posiadające osobę lub osoby koordynujące ich działalność — mogą nam nadsyłać swoje dane kontaktowe, jeżeli chcą je opublikować w tej witrynie. Nie zajmujemy się jednak tworzeniem nowych grup i nie pośredniczymy w wymianie kontaktów. Zadanie to

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Wszystkie Boże dzieci są częścią Jego wyjątkowej rodziny

sobota, 28 grudnia 2013, godz. 23.36 Moja wielce umiłowana córko, wielu z tych, którzy wierzą w Boga, ma tylko mgliste pojęcie, Kim On jest i dlaczego stworzył świat. Mój Ojciec jest Miłością. Wszyscy, którzy Go otaczają, kochają Go właśnie tak,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Niebo obwieści niebawem ostatnią część Wielkiego Bożego Planu ocalenia ludzkości

wtorek, 26 listopada 2013, godz. 12.53 Moja wielce umiłowana córko, chcę, aby wszyscy, którzy są prześladowani z powodu Mojego Imienia, zrozumieli, dlaczego tak się dzieje. Pamiętajcie, że Moja Śmierć na Krzyżu i cierpienie, które przeszedłem, dokonały się po to, abym

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Matka Zbawienia: Wrogowie Boga będą tak długo dopuszczali się strasznych świętokradztw, jak długo nie zbezczeszczą Tabernakulów

poniedziałek, 25 listopada 2013, godz. 17.35 Moje dziecko, Kościół Mojego Syna jest przejmowany, a wydarzenia, które będą następowały, będą odzwierciedleniem tego, co wydarzyło się w czasie Jego Ukrzyżowania. Wrzawa będzie ogłuszająca, kiedy wrogowie Boga przywłaszczą sobie Jego Ciało i Je

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Miliardy ludzi będą się cieszyć życiem w wiecznej chwale w Obecności Boga

niedziela, 24 listopada 2013, godz.16.45 Moja wielce umiłowana córko, kiedy przychodzę, aby ludzkości przynieść ukojenie w bólu — bólu znoszonym przez nią z powodu jej oddzielenia się od Boga — to wszyscy ludzie muszą okazać wdzięczność za to Wielkie Miłosierdzie.

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Miłość rozkwita, ponieważ jest Ona Darem Bożym i posiada moc niszczenia zła

sobota, 23 listopada 2013, godz. 17.00 Moja wielce umiłowana córko, pragnę wam wyjaśnić znaczenie miłości oraz tego, jak przy jej udziale możecie zniszczyć zło i jak bez niej zło się rozprzestrzenia. Szatan jest niezdolny do miłości, natomiast, mając obsesję na

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Krucjata Modlitwy (129) O Dar Miłości

Krucjata Modlitwy (129) O Dar Miłości O Boże, proszę, napełnij mnie Twoją Miłością. Dopomóż mi dzielić Dar Miłości ze wszystkimi, którzy potrzebują Twojego Miłosierdzia. Dopomóż mi więcej Ciebie kochać. Dopomóż mi kochać wszystkich, którzy potrzebują Twojej Miłości. Dopomóż mi kochać

Napisano w Krucjata Modlitwy

Kiedy przybędę jako Król Miłosierdzia, wówczas nie będzie żadnej duszy, która by miała wątpliwości co do tego, Kim Ja Jestem

środa, 20 listopada 2013 godz. 14.15 Moja wielce umiłowana córko, przekaż wszystkim Moim wyznawcom – wszystkim tym, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa – że muszą oni każdego dnia przeznaczać czas na modlitwę do Mnie, aby uratować dusze tych, którzy

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Krucjata Modlitwy (128) Aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkie dusze

Krucjata Modlitwy (128) Aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkie dusze Najdroższy Jezu, dopomóż nam, Twoim umiłowanym uczniom, aby w Twoich Ramionach zjednoczyć świat i przedstawić Ci dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Umocnij nas Darem Ducha Świętego, sprawiając, że Płomień

Napisano w Krucjata Modlitwy

Tego dnia zgromadzę Żyjących

wtorek, 19 listopada 2013, godz. 20.00 Moja wielce umiłowana córko, w życiu wielu chrześcijan stałem się jak kłopotliwy krewny, którego się wstydzą i którego trzeba od czasu do czasu obsłużyć, ale którego cały czas należy ukrywać poza zasięgiem wzroku. Właśnie

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Przychodzę jedynie jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę, aby was przestraszyć, gdyż kocham prawdziwie każdego z was

poniedziałek, 18 listopada 2013, godz. 20.10 Moja wielce umiłowana córko, wszyscy muszą się przygotować, tak aby okazali się godnymi stanąć przede Mną, gdyż Ja przybędę nocą, jak złodziej, i wielu nie będzie wiedzieć, co się dzieje. Dlatego ważne jest, aby

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Krucjata Modlitwy (127) O ocalenie mojej duszy i dusz moich najbliższych

Krucjata Modlitwy (127) O ocalenie mojej duszy i dusz moich najbliższych O Jezu, przygotuj mnie, tak abym przyszedł do Ciebie bez wstydu. Pomóż mi i moim najbliższym, (tu podać imiona…) abyśmy byli gotowi wyznać wszystkie nasze przewinienia. Abyśmy przyznali się

Napisano w Krucjata Modlitwy

Przychodzę, aby odnowić Ziemię, aby uwolnić człowieka od jego nędzy, zgryzoty i grzechu

niedziela, 17 listopada 2013, godz. 14.00 Moja wielce umiłowana córko, chcę, by świat ujrzał Mnie, swojego umiłowanego Zbawiciela, Syna Człowieczego, w całej Mojej Chwale, tak aby ludzie zostali przyciągnięci do Mojego Boskiego Miłosierdzia. Chcę, aby ci wszyscy – a szczególnie

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Miliardy się nawrócą i rozpoznają po raz pierwszy Boga – Boga w Trójcy Jedynego

sobota, 16 listopada 2013, godz. 22.17 Moja wielce umiłowana córko, kiedy w Moim Bożym Miłosierdziu przyjdę na świat, zostanie ludziom dana szansa, aby się o Moje Miłosierdzie starać, zwłaszcza że dla wielu będzie to pierwsza prawdziwa spowiedź, w jakiej uczestniczą.

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Będziecie stali przede Mną sami – i nikogo przy was nie będzie

piątek, 15 listopada 2013, godz. 20.00 Moja wielce umiłowana córko, w zgodzie z Autorytetem Mojego Ojca, Boga Najwyższego, pragnę poinformować wszystkich tych, którzy cierpią w Imię Moje, że czas, kiedy Ostrzeżenie się wydarzy, jest blisko. Wkrótce wy, którym została dana

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Krucjata Modlitwy (126) O przetrwanie prześladowań religijnych

Krucjata Modlitwy (126) O przetrwanie prześladowań religijnych Drogi Jezu, dopomóż mi, w Twoje Święte Imię, przetrzymać każdy rodzaj prześladowań. Dopomóż tym, którzy błądzą, będąc przekonanym, że świadczą o Twoim Dziele. Otwórz oczy tych wszystkich, którzy mogą zostać skuszeni, aby niszczyć

Napisano w Krucjata Modlitwy

Nigdy wcześniej wiara ich nie została poddana takiej próbie

czwartek, 14 listopada 2013, godz. 12.00 Moja wielce umiłowana córko, Światło Boga, opadając w dół, jaśnieje nad wszystkimi Jego dziećmi, które w tym czasie pozostają ze Mną, Jezusem Chrystusem, w jedności. Wszyscy ci chrześcijanie tego świata, którzy żyją zgodnie z

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Pierwszym znakiem będzie to, że Ziemia będzie kręciła się szybciej. Drugi znak dotyczy słońca, które złowieszczo się powiększy, stanie się jaśniejsze i zacznie wirować

wtorek, 12 listopada 2013, godz. 20.30 Moja wielce umiłowana córko, podczas gdy nadchodzi Mój Czas, wielu jeszcze śpi, ale ci, którzy są pobłogosławieni i mają oczy otwarte na Moje Światło, rozpoznają znaki. Zostaną też im dane łaski, aby się przygotowali,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Kary Mojego Ojca się rozpoczęły i świat doświadczy o wiele więcej ekologicznych wstrząsów

wtorek, 12 listopada 2013, godz. 15.52 Moja wielce umiłowana córko, wiara, że Bóg by w obecnym czasie nie okazał światu Swojej Sprawiedliwości, jest błędna. Kary Mojego Ojca się rozpoczęły i świat doświadczy o wiele więcej ekologicznych wstrząsów, jako że rozpoczyna

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Matka Zbawienia: Zbawienie staje się waszym udziałem tylko poprzez pojednanie się z Bogiem

niedziela, 10 listopada 2013, godz. 15.20 Moje drogie dziecko, Moja rola jako Matki Zbawienia powinna przywoływać wam na pamięć to wszystko, o czym wam mówiłam poprzez wieki. Miłujcie się nawzajem, tak jak miłuje was Mój Syn. Okazujcie miłosierdzie każdemu, a

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Bóg Ojciec: Żadna naukowa weryfikacja nie będzie mieć sensu, gdy staną się widoczne dwa słońca

niedziela, 10 listopada 2013, godz. 15.00 Moja najdroższa córko, Moim Pragnieniem jest zgromadzenie wszystkich Moich dzieci, i to bardzo szybko, aby stały się świadkami Mojej Obietnicy. Mój Wspaniały Dar  nadejdzie w środku straszliwych duchowych prześladowań, gdy wszystkiemu, czym Ja Jestem,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Wielu wkrótce zacznie wykorzystywać swoją naukową wiedzę, aby poddać ocenie Najświętsze Ewangelie

sobota, 9 listopada 2013, godz. 11.48 Moja wielce umiłowana córko, wielu wkrótce zacznie wykorzystywać swoją naukową wiedzę, aby poddać ocenie Najświętsze Ewangelie. Zamiast głosić Prawdę Mojego Słowa, które swoje źródło ma w Bożej Mądrości, oni zaczną Je przeinaczać, aby nadać

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Matka Zbawienia: Kiedy misja, która deklaruje, że głosi Słowo Boże, jest fałszywa, to żadna nienawiść nie będzie jej okazywana

piątek, 8 listopada 2013, godz. 12.09 Moje drogie dzieci, jako umiłowanym Bożym maleństwom nie wolno wam nigdy dopuścić, aby wasze różne punkty widzenia powodowały wzajemną nienawiść. Diabeł wywołuje wśród was straszliwe cierpienie, rozsiewając swoją złośliwą zarazę, a skierowana jest ona

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Wszystkie przewroty, których niebawem doświadczycie, staną się dowodem na prawdziwość proroctw, przekazanych Mojemu umiłowanemu Janowi w Księdze Apokalipsy

czwartek, 7 listopada 2013, godz. 18.35 Moja wielce umiłowana córko, blisko jest czas nowego początku. Podczas gdy nadal będziecie odczuwać Wielki Ucisk, będzie miało miejsce wiele wydarzeń. Wrogowie w łonie Mojego Kościoła, pozbawieni jakiegokolwiek poczucia wstydu, spróbują powiedzieć, że nowy,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Światło Boga dla was zajaśnieje, a Ja obiecuję, że nie będziecie się czuć samotnie

wtorek, 5 listopada 2013, godz. 11.00 Moja wielce umiłowana córko, Bóg już rozpoczął finałowe przygotowania, aby zapewnić, że zbawienie zostanie przyniesione wszystkim z Jego dzieci. Tak wielu z was podchodzi z niefrasobliwością wobec tego, czym dokładnie jest Powtórne Przyjście, i

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Gniew Mojego Ojca będzie się nasilał, im bardziej Jego niewdzięczne dzieci będą się buntować przeciwko Jego Wszechpotężnemu Przymierzu

poniedziałek, 4 listopada 2013, godz.16.00 Moja wielce umiłowana córko, Boże dzieci muszą zrozumieć gigantyczną skalę tej wielkiej bitwy, która odbywa się pomiędzy Moim umiłowanym Ojcem a diabłem. Tak niewielu z was byłoby kiedykolwiek w stanie pojąć zaciekłość tej wielkiej bitwy,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Nie dałem żadnemu człowiekowi zezwolenia, aby osądzał kogoś innego, mówił źle o innych czy oszczerczo się wyrażał na temat duchowości innej duszy

niedziela, 3 listopada 2013, godz. 19.07 Moja wielce umiłowana córko, sposobem, dzięki któremu można się przekonać, czy kogoś ogarnia szatański atak, jest przyjrzenie się, jak zachowują się dusze, które są opanowane przez diabła. One nigdy nie będą spokojne. Będą natomiast

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Dwa krzyże papieskie i twórca jednego z nich

Autorem projektu jest rzeźbiarz Maurizio Lauri

Napisano w Bez kategorii

Największe prześladowanie zadadzą chrześcijanom – chrześcijanie

sobota, 2 listopada 2013, godz. 20.30 Moja wielce umiłowana córko, muszę przynaglić wszystkie Boże dzieci, aby połączyły się w jedno i modliły się za Mój Kościół na Ziemi. Moje Serce drży w tym czasie, ponieważ okazuje się wielką nienawiść wobec

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Moi wierni uczniowie, w tym kapłani i wyświęceni słudzy wszystkich wyznań chrześcijańskich, pozostaną blisko u Mego Boku

piątek, 1 listopada 2013, godz. 23.17 Moja wielce umiłowana córko, szerzy się zły duch i wpływa on na wszystkich, którzy zajadle sprzeciwiają się w tym Orędziom. Doprowadzi to do jeszcze większej nikczemności, kłamstw i skomplikowanych intryg, które stawiają sobie za

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia
listopad 2013
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
listopad 2013
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Wszystkie wpisy

Nasz adres kontaktowy:

 

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

poczta.ostrzezenie@posteo.pl

www.ostrzezenie.net