Miesięczne archiwum: Listopad 2013

Szatan stosuje wobec wierzących taką strategię, że — zanim ich zniszczy — najpierw ich ogłupia i zwodzi

sobota, 30 listopada 2013, godz. 15.50

Moja wielce umiłowana córko, o jakże bardzo kocham świat. Jakże tęsknię za każdą jedną duszą, którą w tym czasie tracę. Obiecuję, że odszukam każdego człowieka z osobna, pojedynczo, i każdego spróbuję przyciągnąć do Mojego Bożego Miłosierdzia. Pragnę, aby każdy poznał, czym jest Moja Obecność, Moja Miłość i Moje Współczucie. Łzy, które płyną teraz z Moich oczu, a których świadkiem pozwalam ci być, Moja maleńka, płyną za tych, którzy odrzucą Moją Boską Interwencję i którzy w rezultacie runą na głowę w próżnię nikczemnych kłamstw.

Moja Męka teraz się powtórzy, gdyż Moje Ciało będzie musiało przejść przez nową chłostę biczowania, kiedy poganie — którzy przybędą pod fałszywą maską pokoju, miłości i pokory — podepczą Mój Kościół, zanim Go nie ukrzyżują. Jedynie ci posiadający mądrość duchową rozpoznają Prawdę. Wojna będzie gorzka, a główną nagrodą, o którą ubiegała się będzie armia szatana, będą dusze wszystkich Bożych dzieci.

Dusze wierzących staną się głównym celem ataków szatana i to na nich właśnie skupi on całą swoją energię. Szatan stosuje wobec wierzących taką strategię, że — zanim ich zniszczy — najpierw ich ogłupia i zwodzi. Niewierzącymi praktycznie się on nie interesuje, ponieważ zdobył już ich dusze i one nie stanowią dla niego wielkiego wyzwania. Mój Ojciec nie będzie stał z boku i przyglądał się temu horrorowi, który już wcześniej został przepowiedziany. Wszelki cud, wszelkie wołanie z Niebios i wszelka Interwencja będą miały miejsce, podczas gdy ta ostatnia walka nabiera rozmachu — największa duchowa wojna wszechczasów.

Ci obdarzeni inteligencją z urodzenia nie okażą w tej kwestii za grosz mądrości, gdyż będą analizować stworzoną rzeczywistość za pomocą ludzkiej logiki. Ci, którzy się narodzili z czystą miłością dla Boga w swoich sercach, przyjmą Prawdę, nawet jeżeli ona będzie ich deprymować, ponieważ ich serca należą do Boga, i zostaną pobłogosławieni darem rozeznania. Ci, którzy dławią Słowo Boże oraz Interwencję Mojego Ojca, aby ocalić dusze, i którzy próbują przeszkodzić Mu w ratowaniu dusz — zostaną surowo osądzeni.

Ta walka o dusze trwa nadal, a wy musicie zwrócić się do Mnie i Mnie poprosić, abym dawał wam wsparcie oraz was chronił i pocieszał. Będąc ze Mną, przetrzymacie to straszliwe spustoszenie ze spokojem, który was samych zaskoczy. Ale jeżeli nie potraficie Mi zaufać i w zupełności Mi się zawierzyć, to te próby, które was jeszcze w Moim Kościele oczekują, będą dla was prawie niemożliwe do wytrzymania, tak bowiem będą one bolesne.

Nigdy nie wolno wam zapominać, że Bóg jest Wszechmogący i że szatan nie może wygrać tej wojny o dusze. Niestety, wielu nie będzie wystarczająco mocnych w swojej wierze lub nie będzie w stanie rozpoznać oszustwa, któremu będą musieli w Moim Imieniu się przeciwstawić —  i nie będą mieli możliwości, aby w Moich Oczach się odkupić.

To są dusze, które w tym czasie pogrążają Mnie w gorzkim smutku.

Wasz Jezus

Ból, prześladowanie, cierpienie, naigrawanie się i kpiny zawsze będą przeznaczeniem tych wybranych, Bożych dusz

piątek, 29 listopada 2013, godz. 16.45

Moja wielce umiłowana córko, skoro pytasz, dlaczego Ja, Jezus Chrystus, dopuszczam na świecie cierpienie, to powinnaś zrozumieć Wolę Bożą. Wielu ludzi cierpi na świecie i zawsze cierpiało. Cierpienie jest spowodowane faktem, że grzech wywołuje wśród ludzi podział. Grzech odseparowuje człowieka od Boga i w tej sytuacji człowiek grzeszy przeciwko człowiekowi. Dopuszczam cierpienie, gdyż ono sprowadza dusze bliżej Mnie — poprzez oczyszczenie, które te dusze przechodzą. Cierpienie wcale Mnie nie cieszy. Przeciwnie, Jestem Obecny w każdej jednej duszy, która musi znosić ból i udręczenie. To, że niektóre dusze cierpią bardziej niż inne, Jest Wolą Bożą, ponieważ — za przyczyną tych dusz ofiarnych — inne dusze, które w mniejszym stopniu na to zasługują, mogą być uratowane.

Ja podczas Mojej Męki dobrowolnie cierpiałem, a Mój Ból i Pokora odniosły zwycięstwo, pokonując większą część potęgi szatana. Szatan nigdy nie mógłby się ukorzyć, ponieważ jest to niemożliwe. Tak więc to dzięki pokorze — która jest następstwem bólu, towarzyszącemu cierpieniu — dusze potrafią osłabić jego władzę nad innymi. Ból, prześladowanie, cierpienie, naigrawanie się i kpiny zawsze będą przeznaczeniem tych  wybranych, Bożych dusz. Takie dusze są Mi najbliższe i składane przez nie ofiary posłużą Mi do tego, aby te dusze, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia, przyciągnąć do zbawczego miejsca schronienia.

Lekcja ta jest bardzo trudna dla was wszystkich, którzy Mnie miłujecie, i może się wydawać niesprawiedliwa. Lecz wiedzcie, że cierpienie sprowadza was jeszcze bliżej Mnie i przyniesie wam ono Życie Wieczne wraz ze Mną w Raju. Nigdy nie obwiniajcie Boga za istniejące w świecie cierpienie, gdyż w pierwszym rzędzie zostało ono spowodowane upadkiem rasy ludzkiej, kiedy to dzieci Boże uległy grzechowi pychy.

Pycha jest korzeniem wszystkich grzechów i większość cierpienia na świecie jest nią spowodowana. Pycha prowadzi do wszystkich innych grzechów, co stwarza w świecie rozłam oraz jest przyczyną braku sprawiedliwości. Zapewniam was, że świat bardzo niedługo ostatecznie zrozumie prawdziwy sens Woli Bożej. A wtedy wola człowieka pokłoni się z szacunkiem Świętej Woli Mojego Ojca. Dopóki jednak nie nadejdzie ów dzień, kiedy człowiek nie pozbędzie się swojej pychy i nie ukorzy się przed Panem Bogiem, przed Najwyższym – cierpienie nie może się zakończyć.

Gdy świat w końcu przyjmie Prawdę o złożonej przeze Mnie Obietnicy, że znowu powrócę, wówczas obetrę każdą łzę z waszych oczu. W chwale uniosę żywych i umarłych i będą oni władać z wielkim majestatem w Nowym Niebie i Nowej Ziemi, kiedy staną się one we Mnie jednym. Znosząc więc cierpienie, zachowajcie pokój, jako że ono wkrótce się zakończy.

Wasz Jezus

Nowość: Duże Grupy Modlitewne

Istniejące Grupy Modlitewne — posiadające osobę lub osoby koordynujące ich działalność — mogą nam nadsyłać swoje dane kontaktowe, jeżeli chcą je opublikować w tej witrynie.

Nie zajmujemy się jednak tworzeniem nowych grup i nie pośredniczymy w wymianie kontaktów. Zadanie to wypełniają:

http://www.internetgebetskreis.com/pl/ (czyli: internetowy krąg modlitewny — międzynarodowa strona, także w języku polskim, z wieloma linkami i ważnymi adresami)

dla mieszkających w kraju:

www.paruzja.info

na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/467250719965408/

https://www.facebook.com/groups/498323763549005/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/417108515032151/?fref=ts

e-mail: jesustomankindcentral@gmail.com

Wszystkie Boże dzieci są częścią Jego wyjątkowej rodziny

sobota, 28 grudnia 2013, godz. 23.36

Moja wielce umiłowana córko, wielu z tych, którzy wierzą w Boga, ma tylko mgliste pojęcie, Kim On jest i dlaczego stworzył świat.

Mój Ojciec jest Miłością. Wszyscy, którzy Go otaczają, kochają Go właśnie tak, jak można by sobie było wyobrazić miłość do ukochanego Ojca. Kiedy się z Nim przebywa, towarzyszy temu najbardziej naturalne uczucie i każdy w Niebie znajduje się z Nim w zupełnej jedności. Czują się oni otoczeni opieką i bardzo kochani, a to daje im pełne poczucie przynależności. Kiedy z Moim Ojcem jednoczą się wszyscy ci, którzy są w Jego Królestwie obdarzeni przywilejami, przeżywają oni ekstazę, której nie można porównać z niczym, co znane jest wam na Ziemi. Kiedy wy wszyscy, którzy naśladujecie Mnie, Jezusa Chrystusa, zjednoczycie się ze Mną, by poznać Mojego Ojca, to wy także doświadczycie tego poczucia przynależności.

Wszystkie dzieci Boże są częścią Jego wyjątkowej rodziny i każde z nich jest przez Niego kochane z nieprzemijającą intensywnością. Wy, pobłogosławieni Łaskami z Nieba i mający poczucie, że znajdujecie się blisko Mojego Ojca, musicie wiedzieć, że rozmawiając z Nim w swoich sercach, będziecie odczuwali trwogę — z jednej strony. Ale z drugiej strony będziecie się czuli kochani i za pomocą instynktu, którego nie rozumiecie, będziecie wiedzieli, że jesteście Jego dziećmi. Odnosi się to do wszystkich dzieci Bożych, bez względu na wiek. Bo w Królestwie Bożym coś takiego jak wiek nie istnieje. Wszystkie dusze są wyniesione zgodnie ze swoim statusem i odpowiednio do tego, jak wypełniły Wolę Mojego Ojca.

O, jak Mój Ojciec popadł w zapomnienie i jak źle jest On rozumiany. Ale nie jest On groźny. Nawet Jego Sprawiedliwość ma granice. Jest On pełen miłości i szlachetności i uczyni wszystko, co możliwe, aby odnowić świat, tak aby był on właściwie przygotowany na przyjęcie Mnie, Jego umiłowanego Syna.

Nigdy nie może wam się wydawać, że nie macie możliwości, aby wezwać Mojego Ojca, gdyż On jest waszym Ojcem, jest Wszechmogący, i to On jest tym, Który wydaje Komendę, aby życie się rozpoczęło lub aby zostało zabrane. Zachowujcie Przykazania Mojego Ojca. Z wdzięcznością przyjmijcie Jego Dar Moich narodzin, śmierci i zmartwychwstania, a waszym będzie Życie Wieczne.

Wasz Jezus

Niebo obwieści niebawem ostatnią część Wielkiego Bożego Planu ocalenia ludzkości

wtorek, 26 listopada 2013, godz. 12.53

Moja wielce umiłowana córko, chcę, aby wszyscy, którzy są prześladowani z powodu Mojego Imienia, zrozumieli, dlaczego tak się dzieje. Pamiętajcie, że Moja Śmierć na Krzyżu i cierpienie, które przeszedłem, dokonały się po to, abym mógł ludzkość wyzwolić od zniewolenia przez bestię. Wiedzcie, że Mój Krzyż — gdy zmuszeni jesteście, aby go dźwigać — jest bardzo ciężkim brzemieniem. Będzie to przyczyną nienawiści, która będzie wam okazywana nie tylko przez niegodziwców, ale także przez ludzi świętych, którzy prawdziwie Mnie kochają, ale którzy tracą rozeznanie, kiedy wy podejmujecie się dźwigać swój krzyż.

Jeżeli podnosicie Mój Krzyż i naśladujecie Moje Nauczanie, stajecie się obiektem pogardy. Jeżeli jednak podniesiecie Mój Krzyż poprzez to, że będziecie głosić Prawdę, która jest zawarta w tych Orędziach — zostaniecie bardziej oczernieni i znienawidzeni niż którykolwiek z Moich uczniów, żyjących przed wami. Żadnej innej Misji, od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu, nie można porównać z Tą — ostatnią z ostatnich — usankcjonowaną przez Mojego Ojca. Gdyby tak nie było, zostałaby Ona zignorowana. Moje Słowo jednak zostanie usłyszane w każdym zakątku Ziemi, a za przyczyną Mocy Ducha Świętego zostanie usłyszane przez wszystkich, łącznie z Moimi wrogami. Nikt nie przejdzie obojętnie obok Mojego Słowa, ponieważ tak się stać nie może. Kiedy bowiem Słowo Boże staje się słyszalne, wtedy nie ma człowieka — niezależnie od tego, w jakim stanie znajduje się jego dusza — który by w jakiś sposób nie zareagował. Ci, którzy pozwolili Mi dotknąć swoich serc, zostaną owładnięci miłością do Mnie, ale będą zarazem do głębi poruszeni, gdyż jedynie Głos Boga zdolny jest wywołać taką reakcję.

Ci z was, którzy Mnie słyszą, muszą teraz posłuchać: Proszę, przyjmijcie ciężar Mojego Krzyża, bez względu na to, jak ciężkim okaże się Jego Brzemię. Ten Krzyż będzie dla was wyczerpujący, ale obrodzi owocami przebaczenia dla Moich wrogów, których dusze pragnę ocalić. Wasze prześladowanie może wydać się wielkie, może być ono powodem waszej zgryzoty i smutku, ale wiedzcie, że jego przyczyną jest to, że jest to Moje Dzieło. Moje Dzieło, gdy jest nieskażone, powoduje straszliwe cierpienia pośród tych, którzy dają Mi odpowiedź. Wiedzcie jednak, że wasze cierpienie będzie krótkotrwałe i wkrótce zostanie zapomniane, jako że Niebo obwieści niebawem ostatnią część Wielkiego Bożego Planu ocalenia ludzkości. Następnie świat zostanie odnowiony, a Miłość Boga będzie się rozprzestrzeniać, dopóki Wola Boża się nie spełni.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Wrogowie Boga będą tak długo dopuszczali się strasznych świętokradztw, jak długo nie zbezczeszczą Tabernakulów

poniedziałek, 25 listopada 2013, godz. 17.35

Moje dziecko, Kościół Mojego Syna jest przejmowany, a wydarzenia, które będą następowały, będą odzwierciedleniem tego, co wydarzyło się w czasie Jego Ukrzyżowania.

Wrzawa będzie ogłuszająca, kiedy wrogowie Boga przywłaszczą sobie Jego Ciało i Je zbezczeszczą. Ponieważ dla wielu upartych przeciwników oraz byłych wrogów Kościoła Mojego Syna stanie się to okazją do postawienia na swoim, będą się cieszyć i rozgłaszać to wszem i wobec — i wszędzie będą wysłuchiwani, wśród wielkiego aplauzu na rzecz oszustów. Z ust tego kościoła wyleją się nowego rodzaju wyjaśnienia na temat znaczenia Świętego Słowa Mojego Syna. Aby do tego na nowo odrestaurowanego kościoła zwabić Boże dzieci, wykorzystane zostaną wszelkie możliwe kłamstwa — tak chytrze zakamuflowane, że będą się wydawały sensowną alternatywą. Każdy grzech będzie usprawiedliwiony, tak aby zachęcić więcej obcych do wstąpienia do świątyni Boga, aż w końcu w jej murach dojdzie do całkowitego zamieszania.

Podczas gdy będą oni, cegła za cegłą, burzyć Kościół Mojego Syna, Reszta Jego Kościoła będzie zmuszona do ucieczki. Każdy argument, każdy gest i każda obrona, które przedstawią ci, którzy pozostaną wierni obecnemu Kościołowi Mojego Syna — zostaną odrzucone. Będzie to milczące Ukrzyżowanie, właśnie takie, jakie Mój Syn zniósł, kiedy cierpiał, niemal nie wydając z siebie jęku. Głosy tych, którzy nadal głosić będą Prawdę, nie będą prezentowane w mediach. A nawet jeżeli uda im się spowodować, że ich głosy zostaną usłyszane, to będą oni demonizowani.

Usilnie proszę wszystkich, którzy kochają Mojego Syna i którzy rozumieją, że znaki te zostały przepowiedziane, aby nadal służyli Mojemu Synowi. Wielu kapłanów zamiast walczyć o swoją wiarę i zachować wierność Mojemu Synowi — odejdzie. Inni się nie poddadzą i będą dostarczać Pokarmu Życia tym wszystkim, którzy poszukują Prawdziwej Obecności Mojego Syna.

Wrogowie Boga będą tak długo dopuszczali się  strasznych świętokradztw, jak długo nie zbezczeszczą Tabernakulów. A kiedy to osiągną, wówczas przygotują tron, na którym zasiądzie antychryst.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ci, którzy znają Prawdę, byli w stanie zaoferować pocieszenie tym, którzy będą ogromnie cierpieć  z powodu największego odstępstwa, jakie kiedykolwiek zaistniało, by pochłonąć Kościół Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Mój smutek jest wielki i ciężko jest Mi na Sercu z powodu nikczemnego oszustwa, które dotknie nawet tych, którzy bardzo kochają Mojego Syna. Ich cierpienie będzie największe.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Miliardy ludzi będą się cieszyć życiem w wiecznej chwale w Obecności Boga

niedziela, 24 listopada 2013, godz.16.45

Moja wielce umiłowana córko, kiedy przychodzę, aby ludzkości przynieść ukojenie w bólu — bólu znoszonym przez nią z powodu jej oddzielenia się od Boga — to wszyscy ludzie muszą okazać wdzięczność za to Wielkie Miłosierdzie. Dzięki Niemu Miliardy ludzi będą się cieszyć życiem w wiecznej chwale w Obecności Boga.

Wraz z tym wielkim Aktem Miłosierdzia przyniosę wspaniałą wieść o Chwalebnej Obietnicy, kiedy Moje Powtórne Przyjście — które nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu — uwieńczy Plan Boga wobec Jego dzieci. Wszystkim duszom zostanie zaoferowany Dar Mojego Miłosierdzia, ale nie wszyscy go przyjmą. Tym, którzy Go nie przyjmą, zostanie dany jedynie krótki czas na podjęcie decyzji, jakim życiem chcą żyć. Będą mieli do wyboru albo żyć pełnią doskonałego życia z ciałem i duszą w Moim Nowym Raju, albo żyć bez Boga. Tym, którzy rozumieją, czym jest to, co Ja wam oferuję, nigdy nie wolno tego Daru odrzucić. Jednak ci, którzy Mi odmówią, przystaną na to, aby tarzać się w ciemności — w przekonaniu, że to nie ma znaczenia. To, czego nie wiedzą, to to, że będą odczuwać straszliwy ból, kiedy w sposób ostateczny zostaną ode Mnie oddzieleni. Znajdą się w czeluści ciemnej jak smoła, gdzie nic nie będą widzieć. Nie będą nic posiadać. A wszystko, co będą czuć, to będzie ziejący ogień, który będzie ich rozdzierać, jakby przeszywani byli mieczem — co będą musieli znosić na wieki.

Oddzielenie od Boga nastąpiło, kiedy Lucyfer skusił Adama i Ewę do grzechu pychy. Grzech pychy jest przyczyną wszystkich grzechów oraz tym, co związuje człowieka z szatanem. Kiedy przybędę, aby odzyskać Mój Tron — oddzielenie to przestanie istnieć. Ci, którzy są dla Mnie, ze Mną i we Mnie, złączą się w jedno. Ale tego dnia, kiedy w końcu przybędę i kiedy będę sądził świat, ci, którzy oddzielili się ode Mnie i którzy nadal będą Mnie odrzucać, doczekają się ostatecznego końca, poza którym Ja już nie będę Obecny. Poza którym nie będę w stanie już ich pocieszyć. Ani z powrotem przyciągnąć. Następnie ich udziałem stanie się wieczysty ból i cierpienie w ogniach piekła, wraz z bestią i jej wszystkimi demonami.

Nie chcę ani siać wśród was przerażenia, ani was szokować, ani narażać was na cierpienie, jednak abyście zrozumieli konsekwencje (waszego postępowania) — muszę wam powiedzieć Prawdę. Bo tak wielu z was nie wierzy w piekło. Nie wierzycie w nie, ponieważ tak długo byliście wprowadzani w błąd. Niebo, piekło i czyściec — istnieją. Natomiast w dniu ostatecznym będą istnieć tylko dwie rzeczywistości: Nowy Raj, gdy Niebo i Ziemia staną się jednym, oraz otchłań — czyli Piekło.

Prawdę jest trudno zaakceptować — ale nie znając Prawdy, nie możecie wybrać swojego Przeznaczenia.

Wasz Jezus

Miłość rozkwita, ponieważ jest Ona Darem Bożym i posiada moc niszczenia zła

sobota, 23 listopada 2013, godz. 17.00

Moja wielce umiłowana córko, pragnę wam wyjaśnić znaczenie miłości oraz tego, jak przy jej udziale możecie zniszczyć zło i jak bez niej zło się rozprzestrzenia.

Szatan jest niezdolny do miłości, natomiast, mając obsesję na punkcie własnej władzy i wielkości, uważa, że są one jego przymiotami. Kiedy dopada jakąś duszę, w pierwszym rzędzie niszczy w niej miłość. A gdy to osiągnie, przesyca tę duszę okropną nienawiścią, i to właśnie ta nienawiść powoduje rozłam. Rozłam i niezgoda, zainicjowane przez nienawiść, mogą doprowadzić do tego, że jedna dusza dopuści się przeciwko innym desperackich kroków. To przepełnione nienawiścią postępowanie może bardzo często prowadzić to straszliwego okrucieństwa, a nawet do morderstwa. Grzech pychy jest zaszczepiony w duszach, które same otwarły się na diabła — a to prowadzi do bezwzględnej ambicji i chciwości. Ale tam, gdzie jest miłość, tam daje o sobie znać Obecność Boga.

Miłość rozkwita, ponieważ jest Ona Darem Bożym i posiada moc niszczenia zła. Miłość nie jest samolubna. Miłość jest wspaniałomyślna, miłość przebacza i nie jest skażona grzechem pychy. Musicie prosić Boga, i to każdego dnia, o Dar Miłości, a kiedy zostanie on wam dany, użyjcie go jako tarczy przeciwko nienawiści. Miłość, jeżeli jest obecna w duszy czystej — przyciąga nienawiść tych dusz, które wygnały Boga ze swojego życia. Nie potrafią one ścierpieć Światła Bożego, które promieniuje z tych dusz, wypełnionych Bożą Miłością.

Idźcie teraz, bo już wiecie, że Miłość musi służyć temu, aby wesprzeć dusze, które bardzo potrzebują Mojej Pomocy.  Proszę, odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy o Dar Miłości.

Krucjata Modlitwy (129) O Dar Miłości

O Boże, proszę napełnij mnie Twoją Miłością.

Dopomóż mi dzielić Dar Miłości ze wszystkimi, którzy potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Dopomóż mi więcej Ciebie kochać.

Dopomóż mi kochać wszystkich, którzy potrzebują Twojej Miłości.

Dopomóż mi kochać Twoich wrogów.

Dozwól, aby miłość, którą mnie Błogosławisz, pochłaniała serca wszystkich ludzi, z którymi mam do czynienia.

Dopomóż mi — dzięki Miłości, jaką wlewasz do mojej duszy — zwyciężać wszelkie zło, nawracać dusze i udaremniać plany diabła i wszystkich, którzy są na jego usługach i usiłują zniweczyć Prawdę Twojego Świętego Słowa. Amen.

Ja Jestem Miłością. Jeżeli prawdziwie będziecie Mnie kochali, to zaleję wasze dusze nadmiarem miłości — i mając tę miłość, dopomożecie Mi ocalić świat.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (129) O Dar Miłości

Krucjata Modlitwy (129)

O Dar Miłości

O Boże, proszę,
napełnij mnie Twoją Miłością.

Dopomóż mi dzielić Dar Miłości
ze wszystkimi, którzy
potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Dopomóż mi więcej Ciebie kochać.

Dopomóż mi kochać wszystkich,
którzy potrzebują Twojej Miłości.

Dopomóż mi kochać Twoich wrogów.

Dozwól, aby miłość,
którą mnie Błogosławisz,
pochłaniała serca wszystkich ludzi,
z którymi mam do czynienia.

Dopomóż mi — dzięki Miłości,
jaką wlewasz do mojej duszy —
zwyciężać wszelkie zło,
nawracać dusze
i udaremniać plany diabła
i wszystkich, którzy są na jego usługach
i usiłują zniweczyć Prawdę
Twojego Świętego Słowa.

Amen.

Kiedy przybędę jako Król Miłosierdzia, wówczas nie będzie żadnej duszy, która by miała wątpliwości co do tego, Kim Ja Jestem

środa, 20 listopada 2013 godz. 14.15

Moja wielce umiłowana córko, przekaż wszystkim Moim wyznawcom – wszystkim tym, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa – że muszą oni każdego dnia przeznaczać czas na modlitwę do Mnie, aby uratować dusze tych, którzy są dla Mnie straceni. Udzielając wam tych Łask, pragnę, abyście w zamian Mi dopomogli przyprowadzić do Mnie dusze tych, którzy łamią Moje Serce.

Muszę was poprosić, abyście przetrzymali ból, który odczujecie z tego powodu, że ludzkość oddziela się ode Mnie, Jezusa Chrystusa. Ból ten będzie spowodowany podziałem Mojego Kościoła na Ziemi. Dzięki temu, że, całkowicie się poddając, zaakceptujecie to cierpienie, będę mógł popuścić ucisk, w którym diabeł trzyma tych, którzy są zbyt słabi, aby głosić Prawdziwe Słowo Boże. Nie wolno wam nigdy obawiać się tej Misji, jest ona bowiem dana światu z powodu szczodrości Mojego Umiłowanego Ojca. On po prostu chce odzyskać Swoje Stworzenie w nienaruszonym stanie, tak aby nie utracić ani jednego Swojego dziecka.

Jeżeli nawet dotykają was chłosty, drwiny czy prześladowania, miejcie przed oczami tylko to, jaka kara spadnie na tych, którzy opluwają Moje Oblicze. Mając to na uwadze, musicie ignorować te prowokacje i gorączkowo modlić się za każdą z tych nędznych dusz. Jeżeli będziecie przy tym szczodrzy w waszych sercach, zostaniecie napełnieni Duchem Świętym, przez co znajdziecie się wśród walczących po stronie Mojej Niebiańskiej Armii, której celem jest ocalić świat od zła. Dlatego też musicie w miłości i zaufaniu oczekiwać na te wielkie Błogosławieństwa, a Ja wam je z czasem przyniosę.

Nigdy nie wolno wam z powodu strachu odrzucać nadziei. Strach nigdy nie może was też zaślepić, uniemożliwiając wam wykonanie zadania, którego się od was wymaga — bo kiedy przybędę jako Król Miłosierdzia, wówczas nie będzie żadnej duszy, która by miała wątpliwości co do tego, Kim Ja Jestem. Zbierzcie się. Zjednoczcie się. Sprowadźcie wszystkie dusze w Moje Miłosierne Ramiona. Aby Mi w tym dopomóc, musicie Mnie wesprzeć przy gromadzeniu i jednoczeniu wszystkich dusz, odmawiając tę specjalną Krucjatę Modlitwy.

Krucjata Modlitwy (128) Aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkie dusze

Najdroższy Jezu, dopomóż nam, Twoim umiłowanym uczniom, aby w Twoich Ramionach zjednoczyć świat i przedstawić Ci dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Wielkiego Miłosierdzia.

Umocnij nas Darem Ducha Świętego, sprawiając, że Płomień Prawdy pochłonie wszystkich tych, którzy zostali od Ciebie oddzieleni.

Zbierz wszystkich grzeszników, tak aby każdy otrzymał za wszelką cenę szansę na pojednanie.

Obdarz nas wszystkich siłą, abyśmy pozostali nieugięcie wierni Twojemu Świętemu Słowu, gdy będziemy przymuszani, żeby odrzucić Prawdę, która została przekazana światu w Najświętszych Ewangeliach.

Trwamy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie na każdym pojedynczym kroku, jaki robimy na tej naszej drodze do zbawienia. Amen.

Pokój z wami. Zaufajcie Mi. Zostawcie u Moich Stóp wszystkie wasze modlitwy, a Ja odpowiem na każdą jedną prośbę, jaką Mi przedstawicie dla uratowania jakiejkolwiek duszy, której imię zostanie Mi przedstawione.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (128) Aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkie dusze

Krucjata Modlitwy (128)

Aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkie dusze

Najdroższy Jezu, dopomóż nam,
Twoim umiłowanym uczniom,
aby w Twoich Ramionach zjednoczyć świat
i przedstawić Ci dusze,
które najbardziej potrzebują
Twojego Wielkiego Miłosierdzia.
Umocnij nas Darem Ducha Świętego,
sprawiając, że Płomień Prawdy
pochłonie wszystkich tych,
którzy zostali od Ciebie oddzieleni.
Zbierz wszystkich grzeszników,
tak aby każdy otrzymał
za wszelką cenę szansę na pojednanie.
Obdarz nas wszystkich siłą,
abyśmy pozostali nieugięcie wierni
Twojemu Świętemu Słowu,
gdy będziemy przymuszani,
żeby odrzucić Prawdę,
która została przekazana światu
w Najświętszych Ewangeliach.
Trwamy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie
przy każdym pojedynczym kroku,
jaki robimy na tej naszej drodze
do zbawienia.

Amen.

Tego dnia zgromadzę Żyjących

wtorek, 19 listopada 2013, godz. 20.00

Moja wielce umiłowana córko, w życiu wielu chrześcijan stałem się jak kłopotliwy krewny, którego się wstydzą i którego trzeba od czasu do czasu obsłużyć, ale którego cały czas należy ukrywać poza zasięgiem wzroku. Właśnie tak traktują Mnie ci, którzy urodzili się jako chrześcijanie, ale którzy się ode Mnie oddalili. Nie posiadam dla nich większego znaczenia, a jednak, kiedy znajdą się w kłopocie, będą Mnie – odruchowo – przyzywać, ponieważ stało się to ich drugą naturą.

Dlaczego, o dlaczego oni Mnie nie przyjmują? Co człowieka ode Mnie oddzieliło? Dlaczego Moim wyświęconym sługom nie udało się ich do Mnie przyprowadzić? Moje cierpienie jest takie samo dzisiaj, jak podczas Mojej Męki; a i dzisiaj ci, którzy pozostali Mi wierni, za niedługo Mnie opuszczą. Zrobią to, bo na nowo zaczną się zastanawiać, Kim Ja właściwie Jestem i co Przymierze ze Mną tak naprawdę oznacza – a wszystko to z powodu nadchodzących herezji.

Wszelki hołd, jaki składany jest Mi w Moich Kościołach, zostanie wkrótce zredukowany do jednego zaledwie skinienia w Moim kierunku. Już dłużej nie będą przyklękać przed Moimi Tabernakulami. Nie będą składać Mi pokłonów ani przede Mną klękać, ani też nie będą modlić się przed Moim Krucyfiksem, gdyż Mój Wizerunek, o którego czczenie zostaną poproszeni, nie będzie Moim Wizerunkiem. Ubiczują Mnie i wystawią na pośmiewisko. Moje Słowa zostaną zamienione w najbardziej dziwaczną paplaninę, a Prawda o Mojej Śmierci na Krzyżu zostanie porzucona.

Moja Obecność na Ziemi w tym czasie jeszcze trwa. Nie wolno wam Mnie opuścić, bo gdy tak uczynicie, Moje Światło zostanie zdławione, a wówczas pochłonie was ciemność. Tylko ci, którzy pozostaną Mi wierni, będą w stanie zachować Mój Płomień, a gdy Światło Mojego Kościoła na Ziemi zostanie zredukowane, stając się jedynie słabym migotaniem, wtedy z Nieba rozlegnie się ostatnie wołanie. Tego dnia zgromadzę Żyjących. Reszta zostanie pozostawiona z wrogami Boga, wobec których złożyli przysięgę wierności. Później nie będą już doświadczać żadnej radości.

Wasz Jezus

Przychodzę jedynie jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę, aby was przestraszyć, gdyż kocham prawdziwie każdego z was

poniedziałek, 18 listopada 2013, godz. 20.10

Moja wielce umiłowana córko, wszyscy muszą się przygotować, tak aby okazali się godnymi stanąć przede Mną, gdyż Ja przybędę nocą, jak złodziej, i wielu nie będzie wiedzieć, co się dzieje. Dlatego ważne jest, aby teraz każdy z was wyznał Mi swoje grzechy.

Prawda Mojego Najświętszego Słowa zostanie zastąpiona pozmienianymi Jej wersjami i jako taka zostanie Ona uznana przez Moich wrogów, którzy tym samym poważą się was oszukać. Teraz jest czas, aby skoncentrować się na waszych własnych duszach oraz na tym, w jakim znajdują się one stanie. Każdemu człowiekowi, który we Mnie nie wierzy, mówię, co następuje: Czy odczujesz ulgę, dowiadując się, Kim Ja Jestem, kiedy do ciebie przyjdę? Czy pójdziesz ze Mną? Zabiorę cię i obetrę twe łzy, a ty będziesz żył chwalebnym życiem, jeżeli tylko wyznasz Mi swoje grzechy i poprosisz Mnie, abym cię zanurzył w Moim Miłosierdziu.

A ty, człowiecze, który we Mnie wierzysz, czy będziesz w stanie stanąć przede Mną bez wstydu? Czy pojawisz się przede Mną z czystą duszą, zdając sobie sprawę, czy wszystko, co robisz, zgodne jest z tym, czego ciebie nauczyłem? Zresztą to nie jest ważne. Bo kiedy do Mnie powiesz: – Jezu, przebacz mi, chcę pójść za Tobą – będziesz  uratowany.

Ty zaś, człowiecze, który wierzysz we Mnie, ale także w to, że jesteś idealny i że nie potrzebujesz wyznawać swoich grzechów, czy i ty jesteś zdolny do tego, aby przede Mną stanąć? Kiedy ukażę ci stan twojej duszy – czy będziesz się ze Mną kłócił i powiesz, że jesteś godzien stać przede Mną, mimo że tak nie jest? Jeżeli nie potrafisz przyjąć Mojego Daru Miłosierdzia i przyznać się, że niewłaściwie postępowałeś, to pozostaniesz ode Mnie oddzielony, a Ja udzielę ci tylko jeszcze jednej szansy odroczenia wyroku.

Proszę was, całą ludzkość, najpierw przygotujcie swoje dusze. Musicie odnowić każdy zakamarek waszej duszy, zanim staniecie się całkowicie gotowi, aby znaleźć się podczas Ostrzeżenia w Mojej Obecności. Jeżeli tego nie zrobicie, będziecie musieli przetrzymać bolesne oczyszczenie i wasz Czyściec będziecie znosić na Ziemi, zanim nie nadejdzie Dzień Mojego Powtórnego Przyjścia. Nalegam, abyście odmawiali tę Krucjatę Modlitwy, każdy za swoją własną duszę oraz za dusze waszych najbliższych.

Krucjata Modlitwy (127) O ocalenie mojej duszy i dusz moich najbliższych

O Jezu, przygotuj mnie, tak abym przyszedł do Ciebie bez wstydu. Pomóż mi i moim najbliższym (tu podać imiona…), abyśmy byli gotowi wyznać wszystkie nasze przewinienia. Abyśmy przyznali się do naszych wad. Abyśmy poprosili o przebaczenie wszystkich grzechów. Abyśmy okazali miłość tym, których skrzywdziliśmy. Abyśmy błagali o Miłosierdzie, by uzyskać zbawienie. Abyśmy ukorzyli się przed Tobą, tak aby w Dniu Wielkiego Ostrzeżenia moje sumienie i sumienie (tu podać imiona…) było  czyste i abyś zalał moją duszę Swoim Bożym Miłosierdziem. Amen.

Teraz jest czas, abyście przypomnieli sobie o wszystkim, czego was nauczyłem. Teraz jest czas, aby przyjrzeć się Dziesięciu Przykazaniom i zapytać samych siebie, czy rzeczywiście żyliście według nich.

Bądźcie uczciwi z samym sobą, bo jeżeli nie, to – tak czy owak – zostanie wam pokazane, jak wiele smutku przysporzyliście Mi w waszym życiu. Ale pozwólcie Mi was pocieszyć:

Przychodzę jedynie jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę, aby was przestraszyć, gdyż kocham prawdziwie każdego z was, niezależnie od tego, jakich dopuściliście się uczynków; Moja Cierpliwość ma jednak swoje granice. Jedynie ci, którzy zaakceptują to, jak ciężkie są ich grzechy przeciwko Bogu, zostaną otuleni Moim Bożym Miłosierdziem. Ci, którzy Mnie odrzucą, będą mieć niewiele czasu, aby się odkupić, oddzielę bowiem owieczki od kozic. Ci z jednej strony pójdą ze Mną. Ci z drugiej będą pozostawieni, a potem nadejdzie Nowy Początek dla każdej żyjącej istoty. Tylko tym, którzy Mnie kochają, zostanie zaofiarowane Życie Wieczne.

Rozważcie Moje obecne Wezwanie, kieruję je bowiem do was po to, aby sprawić, żeby tak wielu z was, jak jest to tylko możliwe, dobrze się przygotowało przed Dniem Ostrzeżenia.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (127) O ocalenie mojej duszy i dusz moich najbliższych

Krucjata Modlitwy (127)

O ocalenie mojej duszy i dusz moich najbliższych

O Jezu, przygotuj mnie,
tak abym przyszedł do Ciebie bez wstydu.
Pomóż mi i moim najbliższym,
(tu podać imiona…)
abyśmy byli gotowi wyznać
wszystkie nasze przewinienia.
Abyśmy przyznali się do naszych wad.
Abyśmy poprosili o przebaczenie
wszystkich grzechów.
Abyśmy okazali miłość tym,
których skrzywdziliśmy.
Abyśmy błagali o Miłosierdzie,
by uzyskać zbawienie.
Abyśmy ukorzyli się przed Tobą,
tak aby w Dniu Wielkiego Ostrzeżenia
moje sumienie i sumienie (tu podać imiona…)
było czyste
i abyś zalał moją duszę
Swoim Bożym Miłosierdziem.

Amen.

Przychodzę, aby odnowić Ziemię, aby uwolnić człowieka od jego nędzy, zgryzoty i grzechu

niedziela, 17 listopada 2013, godz. 14.00

Moja wielce umiłowana córko, chcę, by świat ujrzał Mnie, swojego umiłowanego Zbawiciela, Syna Człowieczego, w całej Mojej Chwale, tak aby ludzie zostali przyciągnięci do Mojego Boskiego Miłosierdzia.

Chcę, aby ci wszyscy – a szczególnie ci, którzy nie wierzą w Boga – ujrzeli Mnie i jako pierwsi do Mnie przybiegli. Są oni Moją największą troską – i mam im to do powiedzenia: Nie znacie Mnie. Nie widzicie Mnie. Nie chcecie we Mnie uwierzyć, ale Ja was kocham. Chcę, abyście byli częścią Mojego Królestwa, tak bym obsypał was wszystkimi Darami Mojego Nowego Raju, Mojego Nowego Świata, Mojego Nowego Początku. Pragnę, abyście wy, wasze rodziny, wasi krewni i przyjaciele byli jedną całością ze Mną i z całą ludzkością. Musicie poczekać aż do wielkiego wydarzenia – dnia, w którym świat rozświetli się Moimi Promieniami i na piętnaście minut znieruchomieje. Kiedy ujrzycie to na własne oczy i tego doświadczycie, nie wolno wam się bać. Wiedzcie bowiem, że Moja Miłość jest Boskiej natury oraz że świat – od tego dnia – zmieni się nie do poznania.

Nie próbujcie ode Mnie uciekać, gdyż Ja przychodzę z dobrą nowiną. Przychodzę, aby odnowić Ziemię, aby uwolnić człowieka od jego nędzy, zgryzoty i grzechu. Przychodzę, aby zniszczyć na świecie wszelkie zło poprzez dostarczenie każdemu dowodu na Moje Istnienie. A kiedy dowód ten zostanie wam dany, musicie Mi pozwolić, abym was przygotował do Życia Wiecznego, które obiecałem. Życie Wieczne jest życiem, gdzie będziecie żyć w ciele i duszy, ze Mną na zawsze. Wyrwę was z waszej nędzy i usunę ból, który musieliście znosić z powodu istnienia szatana, a ten ostatni zostanie wygnany na wieki.

Nie odrzucajcie Mnie, gdyż Ja nie chcę was utracić. Jestem waszym Zbawieniem. Jestem Prawdą. Jestem waszym umiłowanym Jezusem Chrystusem i nareszcie już wkrótce dam Siebie poznać światu, a szczególnie tym, którzy we Mnie nie wierzą.

Wasz Jezus

Miliardy się nawrócą i rozpoznają po raz pierwszy Boga – Boga w Trójcy Jedynego

sobota, 16 listopada 2013, godz. 22.17

Moja wielce umiłowana córko, kiedy w Moim Bożym Miłosierdziu przyjdę na świat, zostanie ludziom dana szansa, aby się o Moje Miłosierdzie starać, zwłaszcza że dla wielu będzie to pierwsza prawdziwa spowiedź, w jakiej uczestniczą.

Każdy – niezależnie od tego, kim jest – doświadczy tego Mojego jedynego w swoim rodzaju objawienia, pobłogosławionego z Postanowienia Mojego Ojca. Rozświetlenie Świadomości przyniesie ze sobą wiele bólu, ponieważ rozgoryczenie, którego doświadczą dusze stracone, będzie takie, że nie będą one w stanie przetrzymać tego szoku. Wielu zemdleje i upadnie, tak będą owładnięci przygnębieniem. Ale dopiero wtedy sobie uświadomią, jak wielkiego oczyszczenia wymagają ich dusze, zanim osiągną stan, umożliwiający im wejście do Mojego Wiecznego Raju. Wtedy ludzie ci będą wiedzieli, czego się od nich oczekuje, i będą przez jakiś czas po tym Wielkim Wydarzeniu cierpieć pokutę. Wielu ludzi będzie myśleć, że to im się śni. Niektórzy będą myśleć, że to koniec świata, ale tak nie będzie. Niemniej będzie to Ostatnie Ostrzeżenie, jakie zostanie udzielone ludzkości, aby ludziom pomóc odkupić siebie przed Bogiem.

Miliardy się nawrócą i rozpoznają po raz pierwszy Boga – Boga w Trójcy Jedynego – i będą wdzięczni za dowód, jaki zostanie im dany co do Istnienia ich Stwórcy. Niektórzy jednak po prostu skulą się pod wpływem Mojego Światła i przyniesie im to ból nie do opisania; i nie okazawszy w swoich duszach cienia skruchy, skryją się i odwrócą. Oni nie uznają Mojej Interwencji. Natomiast reszta będzie się radować, kiedy doznają obecności Moich Promieni Miłosierdzia – dusze te bowiem będą bardzo wdzięczne za doświadczenie Mojej Obecności, tak iż z łatwością dadzą się one przyciągnąć w kierunku Mojego Światła i będą tęsknić za Moją Obecnością, która jednak będzie poza ich zasięgiem, gdyż to nie będzie jeszcze czas na otwarcie Bram Mojego Nowego Raju. Tak więc, jako Moi uczniowie, będą musieli odbyć pokutę za te dusze, które odrzucą Moją Dłoń Miłosierdzia.

Po tej Wielkiej Interwencji ze strony Boga, dającej szansę ludzkości, aby przygotowała się na Moje Powtórne Przyjście, świat będzie zadawał sobie wiele pytań. Niektórzy przeżyją w swoich duszach taką przemianę, że zaczną poświęcać wiele czasu tym, którym będą chcieli dopomóc ocalić ich przed oszustwem. Inni będą pełni skruchy i będą potrzebowali trochę czasu, aby w pełni zrozumieć znaczenie tego, co zaszło, kiedy byli przede Mną obecni; poświęcą oni wiele uwagi, aby się ze Mną pojednać.

Z kolei wrogowie Boga zaprzeczą, że Ostrzeżenie w ogóle miało miejsce i skłonią miliony ludzi, aby uwierzyli, że było to wydarzenie natury kosmicznej, kiedy to „światło słońca zrównało się z całą planetą”, co było zjawiskiem jednorazowym, a czego przyczyną był obrót Ziemi wokół własnej osi. Nie ma nic dalszego od Prawdy. I podczas kiedy będą oni to tak uzasadniać, zaprzeczą , że Bóg Istnieje i odwiodą ode Mnie wielu. Niestety, wielu do Mnie nie powróci – i dusze te będą mogły zostać oczyszczone tylko dzięki Interwencji Boga, kiedy będzie On zmuszony ukarać Swoich wrogów, aby doprowadzić ich do zdrowych zmysłów.

Bądźcie wdzięczni za to Miłosierdzie, gdyż bez tego Daru od Boga bardzo nieliczni byliby w stanie wejść do Bram Raju.

Wasz Jezus

Będziecie stali przede Mną sami – i nikogo przy was nie będzie

piątek, 15 listopada 2013, godz. 20.00

Moja wielce umiłowana córko, w zgodzie z Autorytetem Mojego Ojca, Boga Najwyższego, pragnę poinformować wszystkich tych, którzy cierpią w Imię Moje, że czas, kiedy Ostrzeżenie się wydarzy, jest blisko.

Wkrótce wy, którym została dana wiedza o tym Moim wielkim Dniu Miłosierdzia, ujrzycie znaki. Musicie wyznać przede Mną swoje przewinienia, tak abyście na to wydarzenie, które zaszokuje świat, byli odpowiednio przygotowani.

Dokonam tego wkrótce, tak abym mógł ocalić tych ludzi, którzy odcięli łączącą ich ze Mną pępowinę, zanim nie będzie za późno. Musicie mieć do Mnie zaufanie i gromadzić się na modlitwie, tak aby dusze, które tkwią w ciemności, nie zginęły, zanim nie ułaskawię ich z ich grzechów. Zajrzyjcie teraz do wnętrza waszych serc i dusz, i zobaczcie siebie takimi, jakimi Ja was widzę. Co widzicie? Czy będziecie w stanie stanąć przede Mną i powiedzieć: – Jezu, czynię wszystko, czego ode mnie żądasz, by żyć życiem, jakiego ode mnie oczekujesz? Czy też powiecie: – Jezu, ja Ciebie obrażam, ponieważ nie potrafię sobie z tym poradzić, więc proszę, Zmiłuj nad duszą moją? Albo czy powiecie: – Jezu, zgrzeszyłem, ale tylko dlatego, że musiałem sam wystąpić w swojej obronie?

Będziecie stali przede Mną sami – i nikogo przy was nie będzie. Ukażę wam waszą duszę. Ujrzycie na niej każdą plamę. Przeżyjecie na nowo swój grzech, a wówczas Ja dam wam czas, abyście Mnie poprosili o okazanie wam Mojego Miłosierdzia. Lecz wcale nie dlatego, że Ono się wam należy – ale wyłącznie dlatego, że Ja sam zadecydowałem, aby wam ten Dar ofiarować.

Mój Dzień nadejdzie nieoczekiwanie, poprzedzony znakami, które zostaną wam ukazane z wyprzedzeniem.

Przez trzy lata usiłowałem otworzyć wam oczy na Prawdę. Niektórzy z was Ją zaakceptowali. Inni odrzucili Mi Ją z powrotem w Twarz. Obecny czas jest czasem Mojego Bożego Miłosierdzia – i tylko tym, którzy otworzą dla Mnie swoje serce i którzy Mnie przyjmą, zostanie ofiarowana szansa, aby odkupić swoje grzechy.

Bądźcie wdzięczni za Moją bezwarunkową Miłość.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (126) O przetrwanie prześladowań religijnych

Krucjata Modlitwy (126)

O przetrwanie prześladowań religijnych

Drogi Jezu, dopomóż mi,
w Twoje Święte Imię,
przetrzymać każdy rodzaj prześladowań.

Dopomóż tym, którzy błądzą,
będąc przekonanym,
że świadczą o Twoim Dziele.

Otwórz oczy tych wszystkich,
którzy mogą zostać skuszeni,
aby niszczyć innych poprzez
nikczemne działania, uczynki i gesty.

Chroń mnie przed wrogami Boga,
którzy powstaną,
by spróbować stłumić
Twoje Słowo oraz Ciebie przegnać.

Pomóż mi przebaczyć tym,
którzy Cię zdradzą,
i udziel mi Łaski
pozostania niewzruszonym
w mojej Miłości dla Ciebie.

Pomóż mi żyć Prawdą,
której nas nauczałeś,
i pozostać na zawsze
pod Twoją Ochroną.

Amen.

Nigdy wcześniej wiara ich nie została poddana takiej próbie

czwartek, 14 listopada 2013, godz. 12.00

Moja wielce umiłowana córko, Światło Boga, opadając w dół, jaśnieje nad wszystkimi Jego dziećmi, które w tym czasie pozostają ze Mną, Jezusem Chrystusem, w jedności. Wszyscy ci chrześcijanie tego świata, którzy żyją zgodnie z Moim Słowem, którzy spożywają Moje Ciało i piją Moją Krew, doświadczą, jak nikt inny, duchowego cierpienia z powodu wiary, jaką Mnie obdarzają. Chodzi tu o wszystkich chrześcijan, którzy żyją według Prawdy, którzy postępują tak, jak ich nauczałem, i którzy naśladują Moje Nauki – Słowo w Słowo.

Wszyscy ci, łącznie z tymi, którzy nigdy nie słyszeli o tych Moich Orędziach dla świata, zrozumieją wkrótce, co to znaczy – żyć we Mnie i ze Mną. Nigdy wcześniej wiara ich nie została poddana takiej próbie – i niestety wielu nie będzie w stanie wytrzymać presji, z jaką będą mieli do czynienia, a która spowodowana będzie okazywaną im nienawiścią. Uczynią wszystko, co w ich mocy, aby pozostać wiernym Świętym Ewangeliom, ale właśnie dlatego ściągną na siebie okropną nienawiść i zostaną nazwani kłamcami. Nie potrwa to już długo, a wszyscy chrześcijanie, którzy z uporem będą głosić Moje Słowo, zostaną oskarżeni o bycie prawicowymi despotami, podczas gdy prawdziwi winowajcy to ci, którzy będą obrzucać ich wyzwiskami.

Usilnie proszę was wszystkich, abyście zachowali milczenie i nigdy nie odpowiadali tym złoczyńcom, którzy próbują zniszczyć waszą wiarę i waszą miłość do Mnie. Ci, którzy będą opluwali was jadem i się na was wydzierali, potrzebują waszych modlitw i przebaczenia. Modląc się za takie dusze, zniwelujecie wpływ szatana i nie będzie mu łatwo wyładowywać na was swojej złości.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych wszystkich, którzy zostaną wykorzystani jako pionki w tej gorzkiej walce, podczas której dokonuje się demontażu Mojego Kościoła na Ziemi. Proszę, odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy, aby przetrzymać prześladowania religijne.

Krucjata Modlitwy (126) O przetrwanie prześladowań religijnych

Drogi Jezu, dopomóż mi, w Twoje Święte Imię, przetrzymać każdy rodzaj prześladowań.

Dopomóż tym, którzy błądzą, będąc przekonanym, że świadczą o Twoim Dziele.

Otwórz oczy tych wszystkich, którzy mogą zostać skuszeni, aby niszczyć innych poprzez nikczemne działania, uczynki i gesty.

Chroń mnie przed wrogami Boga, którzy powstaną, by spróbować stłumić Twoje Słowo oraz Ciebie przegnać.

Pomóż mi przebaczyć tym, którzy Cię zdradzą, i udziel mi Łaski pozostania niewzruszonym w mojej Miłości dla Ciebie.

Pomóż mi żyć Prawdą, której nas nauczałeś, i pozostać na zawsze pod Twoją Ochroną. Amen.

Idźcie, wy wszyscy, którzy prawdziwie Mnie kochacie i naśladujcie wszystko, czego Ja was nauczałem. Miłujcie jeden drugiego, tak jak wam powiedziałem. Nigdy nie okazujcie innym nienawiści. Módlcie się natomiast za tych, którzy was prześladują. Okazujcie miłość, gdy okazywana jest wam nienawiść, albowiem będzie to wasza broń przeciwko mocy zła.

Wasz Jezus

Pierwszym znakiem będzie to, że Ziemia będzie kręciła się szybciej. Drugi znak dotyczy słońca, które złowieszczo się powiększy, stanie się jaśniejsze i zacznie wirować

wtorek, 12 listopada 2013, godz. 20.30

Moja wielce umiłowana córko, podczas gdy nadchodzi Mój Czas, wielu jeszcze śpi, ale ci, którzy są pobłogosławieni i mają oczy otwarte na Moje Światło, rozpoznają znaki. Zostaną też im dane łaski, aby się przygotowali, i jedynie ci, którzy się do Mnie przylgnęli, będą w stanie przetrzymać zmiany.

Im bliższy jest Dzień Mojego Wielkiego Przyjścia, tym więcej ludzi, mówiących, że kochają Boga, zacznie się ode Mnie oddalać. Nawet ci, którzy mówią, że są święci, i którzy sami wywyższają się w hierarchii Mojego Kościoła na ziemi, nie będą zdolni do tego, aby ujrzeć Prawdę. Nie ujrzą Prawdy, ponieważ będą ich pochłaniały sprawy i ceremonie, które będą Mnie obrażały.

Pierwszym znakiem będzie to, że Ziemia będzie kręciła się szybciej. Drugi znak dotyczy słońca, które złowieszczo się powiększy, stanie się jaśniejsze i zacznie wirować. Obok niego widoczne się stanie drugie słońce. Potem pogoda wstrząśnie światem, a zmiany te będą oznaczały, że w wiele regionów Ziemi zostanie zniszczonych. Kary – a będzie ich wiele – obedrą ludzkość z jej arogancji, tak iż dusze będą błagać o Boże Miłosierdzie. Nic innego nie poruszy kamiennych serc tych, którzy wykluczyli miłość Boga ze swojego życia.

Grzechy ludzkości będą szybko się rozszerzać, a grzech bałwochwalstwa trzykrotnie owinie się wokół Ziemi. Pogaństwo, w stroju monarchii królewskiej, przeniknie Mój Kościół na Ziemi. Kiedy poganie obejmą Mój Kościół, nie uczynią nic, aby oddawać cześć Bogu. I kiedy poganie, ateiści i inni niewierzący, którzy na zewnątrz odrzucają istnienie Boga, obejmą Mój Kościół, to nie przede Mną, Jezusem Chrystusem, zegną oni swoje kolana. Jeżeli Mój Kościół oświadczy, że ​​przyjmuje wszystkich, to nie dajcie się zwieść. Bo to nie będzie znaczyło, że poganie zostali zaproszeni do Mojego Kościoła, aby móc złożyć pokłon przed Moim Tabernakulum. Nie, stanie się to, aby zademonstrować przede Mną kult fałszywych bożków, co będzie spowodowane grzechem pychy, a na celu będzie miało profanację Nieskalanych i Przenajświętszych Tabernakulów. Będą umieszczać pogańskie symbole na Moich ołtarzach oraz się domagać od niczego niepodejrzewających wspólnot parafialnych, aby ugięły się i przyjęły z łaskawością i wspaniałomyślnością swoich braci i siostry. Wszyscy zostaną poproszeni, aby wyprzeć się Prawdy, aby powitać fałszywych czcicieli, którzy będą deptać Moje ołtarze. Wtedy opadnie ręka Boga.

Wojny się rozprzestrzenią; trzęsienia ziemi wstrząsną czterema narożnikami ziemi i klęska głodu dopadnie rasę ludzką, a każdy nikczemny gest i obraza, skierowane przeciwko Bogu, spowodują straszliwą karą. Jeżeli ci, którzy przyjmują Moje Miłosierdzie, prowadzić będą Mój Kościół, wówczas każdy demon rzuci klątwę na te Boże dzieci. Aby je chronić, Bóg zainterweniuje – i biada tym, którzy opluwają Oblicze swojego Stwórcy.

Oto nadszedł czas. Ci, którzy Mnie przeklinają, będą cierpieć. Ci, którzy za Mną podążają, przeżyją to prześladowanie – aż do Dnia, w którym przybędę, aby zamknąć ich w Moich Miłosiernych Ramionach. A wówczas tylko ci, którzy pozostaną na zewnątrz – ponieważ odmówili Mojej Dłoni Miłosierdzia – zostaną wydani bestii, której się oddali i u której poszukiwali przyjemności.

Tak wielu ludzi będzie Mnie odrzucało aż do samego końca. Dwóch na trzech na Mnie napluje, zwalczając Moją Interwencję oraz wykrzykując przeciwko Mnie wszelkiego rodzaju plugastwa. W miarę jak ten Dzień będzie się coraz bardziej i bardziej przybliżał, wszyscy staną się naocznymi świadkami nienawiści skierowanej przeciwko Mnie. Nawet Ci, którzy w oczach świata zdają się czcić Boga, będą Mnie po cichu przeklinać.

Dzień, w którym oszustwo bestii zostanie obnażone wobec wszystkich, będzie dniem, którego nikt nie zapomni. Albowiem tego dnia, kiedy świat ujrzy oszusta – antychrysta – powstającego z Moją Koroną na głowie – odzianego w czerwone szaty – będzie dniem, kiedy z jego ust wyzionie ogień. Kiedy ten koszmar ostatecznie dotrze do (zbiorowej) świadomości, wtedy pochłonie go ogień – i zostaną oni – on i ci wszyscy, którzy ślubowali mu wierność – wrzuceni precz do czeluści. A wtedy przybędę Ja, tak jak wam mówiłem. Wzbudzę Mój Kościół i doprowadzę do zjednoczenia świata ze Świętą Wolą Bożą Mojego Ojca, i zapanuje nareszcie pokój.

Wszystko, co wam powiedziałem, jest prawdą. Wszystko, co ma się wydarzyć, wydarzy się tak, jak Ja to wam zapowiedziałem. Wydarzy się to szybko, gdyż pomimo Mojego Gniewu, który jest spowodowany zakłamaniem i niewdzięcznością człowieka, Ja przychodzę tylko po to, aby ostatecznie doprowadzić do zakończenia tego cierpienia. Przychodzę, aby ocalić wszystkich grzeszników; jednak wielu ocalonych być nie chce.

Bądźcie silni, Moi umiłowani wyznawcy, gdyż ochronę dam wszystkim grzesznikom, którzy zaakceptują Moją Dłoń Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia. Tak więc każde Boże dziecko, wierzący i niewierzący, będą włączeni w tę Wielką Interwencję z Nieba. Ale po tym czasie anioł Boży oddzieli dobrych od złych. Czasu jest mało.

Wasz Jezus

Kary Mojego Ojca się rozpoczęły i świat doświadczy o wiele więcej ekologicznych wstrząsów

wtorek, 12 listopada 2013, godz. 15.52

Moja wielce umiłowana córko, wiara, że Bóg by w obecnym czasie nie okazał światu Swojej Sprawiedliwości, jest błędna. Kary Mojego Ojca się rozpoczęły i świat doświadczy o wiele więcej ekologicznych wstrząsów, jako że rozpoczyna się oczyszczenie Ziemi.

Przygotowania są teraz w toku i wkrótce wrogowie Boga zostaną  wyplenieni i ukarani, gdyż oni nigdy się nie zmienią i nie poproszą o Moje Miłosierdzie. Gniew Mojego Ojca jest wielki i biada tym, którzy przeciwstawiają się Słowu Bożemu, gdyż zostaną oni powaleni i stratowani,  kiedy – w tym samym czasie – dojdzie do kolizji pomiędzy tym, co jest ostatecznym oczyszczeniem Ziemi i diabelskim nasieniem.  

Kiedy zobaczycie zaciekłe reakcje żywiołów natury, to będziecie wiedzieć, że opadła Ręka Sprawiedliwości. Pycha człowieka, jego obsesja na własnym punkcie i jego wiara we własną, a przy tym w sprawach duchowych ułomną inteligencję, sprowadziły na ludzką rasę wylanie ognia z czterech czasz w czterech rogach Ziemi.

Zlekceważyliście ostrzeżenia – zatem walka, aby wykorzenić grzech, rozpoczęła się na dobre.

Jezus Chrystus

Syn Człowieczy

Matka Zbawienia: Zbawienie staje się waszym udziałem tylko poprzez pojednanie się z Bogiem

niedziela, 10 listopada 2013, godz. 15.20

Moje drogie dziecko, Moja rola jako Matki Zbawienia powinna przywoływać wam na pamięć to wszystko, o czym wam mówiłam poprzez wieki. Miłujcie się nawzajem, tak jak miłuje was Mój Syn. Okazujcie miłosierdzie każdemu, a szczególnie tym, którzy was prześladują. Bądźcie posłuszni temu, co objawiłam wizjonerom w La Salette i Fatimie, i studiujcie to szczegółowo. Bardzo niewiele z tego, o czym was pouczyłam, zostało przez was wcielone w życie. Moje ostrzeżenia zostały odrzucone, a konsekwencje zlekceważenia tego, co zostało wam przekazane, uwidocznią się obecnie, stając się rzeczywistością.

Gdy Niebo objawia orędzia ludzkości, to jest jak rozmowa z olbrzymią, kamienną fortecą. Niektóre z Moich objawień przeciekły do wnętrza i zostały zrealizowane. Wiele innych ci o słabej wierze po prostu odrzucili, a forteca stała się dla Niebiańskiej interwencji nie do przeniknięcia, choć interwencja ta jest wam dana, aby wzmocnić waszą wiarę i zachować was bezpiecznie w Bożych Ramionach.

Moja rola jako Współodkupicielki oznacza, że moc, jaka jest Mi dana przeciwko diabłu, została wzmocniona – i to w taki sposób, w jaki uprzednio nie została Mi ona przez Boga przyznana. Doprawdy jednak, nadchodzi obecnie czas, kiedy wszelkie nabożeństwa ku Mnie zostaną przez wrogów Mojego Syna ostrożnie wycofane. Jeżeli cześć oddaje się Mi w pośpiechu i jeżeli przeinacza się prośbę, mającą chronić kraje przed komunizmem, to znaczy to, że Moje życzenia nie zostały spełnione. Od teraz rzadko będę wchodzić w skład oficjalnego patronatu, który, jako Matce Boga, normalnie był Mi przyznawany w Kościołach Mojego Syna na ziemi. Będzie się unikać mocy, jaką mam w stosunku do bestii, poprzez usuwanie z wielu Kościołów Katolickich Mojego wizerunku, Mojego Świętego Różańca i wielu nabożeństw ku Mojej czci.

Następnie zaś Boże świątynie usuną wszystkie ślady po Moim Synu, Jezusie Chrystusie, przygotowując je dla bestii, która nadejdzie i zasiądzie na tronie – w najwyższej świątyni Boga. I wtedy prawdziwe znaczenie pojednania się z Bogiem zostanie zmanipulowane – od kiedy oni powiedzą, że nie istnieje już dłużej konieczność, aby prosić Boga, żeby wybaczył wam wasze grzechy, o ile prowadzicie dobre życie. Ludzie zaczną wierzyć w swój własny punkt widzenia, jeśli chodzi o to, co czyni ich dobrymi w Oczach Boga. Ale nigdy nie wolno wam zapominać, że Zbawienie – Dar dla każdego jednego grzesznika na świecie – nigdy nie będzie do nich należało, dopóki nie poproszą najpierw Boga, aby im wybaczył. Jest to istota Przymierza, które zostało wywalczone na rzecz ludzkości poprzez śmierć Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, na Krzyżu. Jezus Chrystus pozyskał dla świata Zbawienie od grzechu oraz Dar życia Wiecznego. Aby otrzymać ten Dar, musicie poprosić Boga, żeby przebaczył wam wasze grzechy.

Zbawienie staje się waszym udziałem tylko poprzez pojednanie się z Bogiem.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Bóg Ojciec: Żadna naukowa weryfikacja nie będzie mieć sensu, gdy staną się widoczne dwa słońca

niedziela, 10 listopada 2013, godz. 15.00

Moja najdroższa córko, Moim Pragnieniem jest zgromadzenie wszystkich Moich dzieci, i to bardzo szybko, aby stały się świadkami Mojej Obietnicy. Mój Wspaniały Dar  nadejdzie w środku straszliwych duchowych prześladowań, gdy wszystkiemu, czym Ja Jestem, się zaprzeczy. Nowi bogowie – z których żaden nie istnieje – zostaną przedstawieni światu. Pokryci będą oni błyszczącą fasadą, przeznaczeni zaś do tego, aby powstrzymać wiarę w Moje Istnienie. Cała ta herezja – stłumi Światło Boga.

Wkrótce gwiazdy nie będą już dłużej świecić ze swoją ogromną intensywnością. Wkrótce nowe, nieoczekiwane znaki, które zadadzą kłam wszelkiemu ludzkiemu, naukowemu rozumowaniu, zostaną przeze Mnie ukazane temu niewierzącemu światu – w początkowej fazie ujawniania się Mojej Interwencji. Żadna naukowa weryfikacja nie będzie mieć sensu, gdy staną się widoczne dwa słońca. Żadne wyjaśnienie, mające swoje źródło w ograniczonej wiedzy człowieka, nie będzie mieć sensu. A jednak, opierając się na wszystkich znakach, jakie zostaną dane z Nieba, oni powiedzą, że wskazują one na inne ludzkie życie istniejące we wszechświecie.

Ja jestem Twórcą wszelkiego życia. Ja stworzyłem człowieka. Ja stworzyłem świat. Nigdy temu nie zaprzeczajcie, ponieważ, jeżeli tak uczynicie, pójdziecie wówczas w ślady fałszywej doktryny. Każda interwencja z Nieba – a będzie ich wiele – zostanie naprędce wyjaśniona. Kiedy jednak ujrzycie te znaki, to wiedzcie, że Dzień Powtórnego Przyjścia jest blisko.

Proszę was, drogie dzieci, abyście nigdy się Mnie nie wyparły ani nie wyparły się Mojej Obietnicy o przyniesieniu światu ostatecznego pokoju i pojednania, które staną się waszym udziałem, o ile zaakceptujecie je na Moich Warunkach, a nie na swoich. Moja Wola nareszcie zostanie wypełniona. Aby was przygotować,  zaprezentuję światu na nieboskłonie, we wszechświecie i w obrębie układu planetarnego wiele cudów. Chciałbym, abyście się rozradowali, kiedy staniecie się świadkami tych wydarzeń, gdyż będziecie wówczas wiedzieć, że oto właśnie Ja zwiastuję powrót Mojego Syna, aby dopełnić Swojej Obietnicy o wiecznym zbawieniu.

Otrzyjcie z waszych oczu łzy. Ja wiem, jak ciężkie będą wasze próby. Zwracam się do wszystkich Moich dzieci, zarówno do wierzących, jak i do niewierzących, a także do tych obciążonych jakimś strasznym grzechem – nikt z was nie jest wykluczony. Jeżeli pojednacie się z Moim Synem, staniecie się Jego częścią i będziecie z Nim w Raju królować na wieczność.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Wielu wkrótce zacznie wykorzystywać swoją naukową wiedzę, aby poddać ocenie Najświętsze Ewangelie

sobota, 9 listopada 2013, godz. 11.48

Moja wielce umiłowana córko, wielu wkrótce zacznie wykorzystywać swoją naukową wiedzę, aby poddać ocenie Najświętsze Ewangelie. Zamiast głosić Prawdę Mojego Słowa, które swoje źródło ma w Bożej Mądrości, oni zaczną Je przeinaczać, aby nadać Mu bardziej nowoczesny wizerunek.

Wszystkie Moje Słowa, zawarte w Świętej Biblii, będą odmiennie interpretowane. Powiedzą, że Moje Słowa oznaczają coś nowego, co jest dla dzisiejszego świata bardziej znaczące. Spróbują podać wam przykłady, jak Ja bym was nauczał, gdybym w obecnym czasie chodził po Ziemi. Prostota Słowa Bożego, sprawiająca, że dostępne jest ono dla każdego, przestanie być dostrzegana. Ci, którzy są inteligentni, wykształceni i dumni z ludzkiego postępu w świecie nauki, zaczną się posługiwać obraźliwymi stwierdzeniami.

Kościół przyjmie tak zwane nowe naukowe odkrycia, które zdyskredytują to, co zawiera Święta Biblia. Ujawnią oni rzeczy, o których powiedzą, że są one nowym dowodem, poddającym w wątpliwość to, jak ten świat został stworzony. I wtedy powiedzą, że wiele z tego, co jest zawarte w Biblii, to po prostu metafory, których celem je zaprowadzenie pokoju pomiędzy ludźmi. Użyją oni humanistycznego przesłania o wzajemnej miłości, aby odwołać się do waszych umiejętności w zakresie troszczenia się o biednych, niewykształconych i potrzebujących – i potraktują to jako ekwiwalent Prawdy, która została wam przekazana w Ewangeliach. Następnie przez kapłanów zostaną przyjęte nowe, fałszywe doktryny, które będą wydawać się podobne do Prawdy – i tylko ci, którzy niewzruszenie trwać będą przy Moim Słowie, zachowają Prawdę przy życiu.

Moi umiłowani wyznawcy, kiedy zauważycie, że już tylko nieliczni nadal posłuszni są Prawdzie – Słowu Bożemu – wtedy musicie pocieszać jeden drugiego. Musicie nadal przypominać o Prawdzie tym w Moich Kościołach, którzy oklaskami powitają herezje, jakie zostaną wprowadzone, gdyż wielu nie okaże w tej kwestii za grosz mądrości. Odejdą ode Mnie tak daleko, że ochoczo przyjmą te zmiany. Tym, których wiara jest słaba, będzie o wiele łatwiej przyjąć słowa tych, którzy domagają się reformacji, niż pozostać wiernym Słowu Bożemu.

Wezwanie do pierwszych zmian nastąpi niedługo. Kojąca słodycz oraz namiętnie przemowy, aby powstać jako jeden zjednoczony świat i okazać miłość i tolerancję wobec wszystkich – sprawią, że zostaniecie wprowadzeni w najgorszy błąd. Wielu będzie zaszokowanych, jak szybko Mój Kościół zdaje się witać z otwartymi ramionami świecki świat. Wielu popadnie w zachwyt, widząc, jak różne religie, poganie i heretycy będą się dobijać, aby przyłączyć się do tego nowego, jednego, światowego, charytatywnego kościoła. Powiedzą: „Nareszcie kościół, który jest tolerancyjny, otwiera się na wszystkich.” Już dłużej nie będą się wstydzić Bogu okazywać nieposłuszeństwa. Przeciwnie, z dumą ogłoszą, że ich nikczemne grzechy nie tylko, że są do przyjęcia w Oczach Bożych, ale że one już więcej nie będą poczytywane za grzechy. Wywoła to wszędzie wielką radość.

Po raz pierwszy w historii ci, którzy wprowadzą Mój Kościół w błąd, będą kochani, uwielbiani i właściwie nie dotknie ich żadna krytyka.

Największa herezja, nieznana od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu, pochłonie teraz Mój ziemski Kościół. Moje Kościoły zostaną wypełnione znieważającymi pogańskimi symbolami, a Mnie nie będzie można nigdzie zobaczyć. I podczas gdy oni będą zapełniać budynki, które powstały, aby Mnie adorować – to Mój Prawdziwy Kościół, składający się z tych, którzy pozostaną wierni Prawdzie, stanie się jedyną Prawdziwą Świątynią Boga, ponieważ ci ostatni nigdy nie zaakceptują profanacji Mojego Ciała. Ich wiara uzdolni ich do szerzenia Ewangelii i pozwoli im zachować Płomień Ducha Świętego.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Kiedy misja, która deklaruje, że głosi Słowo Boże, jest fałszywa, to żadna nienawiść nie będzie jej okazywana

piątek, 8 listopada 2013, godz. 12.09

Moje drogie dzieci, jako umiłowanym Bożym maleństwom nie wolno wam nigdy dopuścić, aby wasze różne punkty widzenia powodowały wzajemną nienawiść. Diabeł wywołuje wśród was straszliwe cierpienie, rozsiewając swoją złośliwą zarazę, a skierowana jest ona przede wszystkim przeciwko wybranym przez Boga wizjonerom i prorokom.

Jeżeli Bóg jest prezentowany w Misji, która jest przez Niego na Ziemi zatwierdzona, aby ratować dusze – to szatan zawsze ją zaatakuje. Prawdziwych proroków Bożych rozpoznacie po tym, że spotkają się oni z prześladowaniami i nienawiścią. Poznacie ich po tym, że ich Misja zostanie publicznie odrzucona, oraz po złowrogich akcjach, jakie będą w nich przez innych wymierzane.

Kiedy misja, która deklaruje, że głosi Słowo Boże, jest fałszywa, to żadna nienawiść nie będzie jej okazywana, ponieważ szatan nigdy nie zaatakuje publicznie tych, których zwodzi. Jeżeli Mój Syn ujawnia Siebie, to On zawsze zostanie sprofanowany, ponieważ grzech człowieka odseparowuje go od Boga. W czasie, kiedy Mój Syn chodził po ziemi, wrzeszczano na Niego wszędzie, gdzie by nie poszedł. Oni Go przeklinali, obrzucali Go kamieniami, jak i tych wszystkich, którzy szli za Nim. A w czasie, gdy ogłaszali Go oszustem, płaszczyli się przed wieloma fałszywymi prorokami, którzy próbowali się z Nim mierzyć. Sprawdzi się to i dzisiaj, kiedy On dokonuje Swej ostatecznej podróży, aby zgromadzić tych wszystkich, którzy pozostali w Nim i z Nim. Zjednoczy tych wszystkich, którzy żyją zgodnie z Jego Nauczaniem i którzy pozostają wiernymi i pokornymi sługami. Następnie, z pomocą Swojej Reszty Kościoła, będzie walczył aż do gorzkiego końca, aby zbawić tak wiele dusz, jak jest to tylko możliwe, łącznie z duszami Jego wrogów i wszystkich tych, którzy Go odrzucają.

Jeżeli kochacie Mojego Syna, to nigdy nie wolno wam Go ranić – wzajemnie się nienawidząc. Mój Syn powiedział wam, że nie możecie pozostawać z Nim w jedności, gdy nienawiść gości w waszych sercach.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście wy wszyscy, którzy o sobie twierdzicie, że jesteście chrześcijanami, naśladowali przykład dany wam przez Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Wszystkie przewroty, których niebawem doświadczycie, staną się dowodem na prawdziwość proroctw, przekazanych Mojemu umiłowanemu Janowi w Księdze Apokalipsy

czwartek, 7 listopada 2013, godz. 18.35

Moja wielce umiłowana córko, blisko jest czas nowego początku. Podczas gdy nadal będziecie odczuwać Wielki Ucisk, będzie miało miejsce wiele wydarzeń.

Wrogowie w łonie Mojego Kościoła, pozbawieni jakiegokolwiek poczucia wstydu, spróbują powiedzieć, że nowy, jeden światowy świecki kościół – który powita wszystkich grzeszników i wszystkie religie – jest zaaprobowany przez Boga. Jeżeli ci w Moim Kościele otworzą się na laicki świat, to Kościół nie będzie już dłużej podążał za Prawdą. Jeżeli jednak jesteście Moimi prawdziwymi wyznawcami, to wasza wiara będzie widoczna w waszych uczynkach i dziełach. Skoro należycie do Mnie, to pozostaniecie wierni Słowu Bożemu. Jeżeli zachowujecie Moje Słowo, to jesteście posłuszni wszystkiemu, czego was nauczyłem. Jeżeli do Mnie nie należycie, to będziecie przeklinać waszych braci i siostry. Jeżeli nie należycie do Mnie, będziecie też nienawidzić tych, którzy do Mnie należą. Jeżeli zaś wierzycie, że posiądziecie życie wieczne, nie zasłużywszy sobie na nie, to jesteście w bardzo wielkim błędzie.

Jeżeli twierdzicie, że grzech jest czymś naturalnym i że tylko sprawiedliwy i prawy Bóg przebaczyłby każdy grzech, to jest to zgodne z prawdą. Lecz jeżeli jesteście przekonani, że życie wieczne jest waszym naturalnym prawem i że nie musicie najpierw odpokutować, to zaprzeczacie Prawdzie. Kocham każdego jednego z was. Nigdy bym nie mógł być okrutny, nieżyczliwy, złośliwy czy rzucać obelgami, albo też zranić jakieś z Bożych dzieci. Ale też nigdy nie otworzę drzwi do Mojego Królestwa żadnemu grzesznikowi, chyba że okaże prawdziwą skruchę za swoje przewinienia. Prowadząc was tak w kierunku Zbawienia, będę otwierał każde jedne drzwi, tak abym Ja mógł was powitać w dniu ostatecznym. Obecnie otwieranych jest wiele drzwi, ale tylko nieliczni przez nie przechodzą. Ani jeden z was nie wejdzie do Mojego Królestwa, jeżeli nie jest posłuszny Mojemu Słowu, jakie zostało wam przekazane w Świętych Ewangeliach. Wasza wiara musi być nieskazitelna. Wasza wzajemna miłość, która musi być autentyczna, i wasze posłuszeństwo Mojemu Słowu przyniosą wam życie wieczne.

Wielu nazywających siebie Chrześcijanami nie dochowuje wierności Mojemu Kościołowi. Przyjmujecie Mnie w Komunii Świętej ze sczerniałymi duszami. Lekceważycie Moje Nauczanie i pobłażacie grzechom, będąc przekonanym – zgodnie z waszym punktem widzenia – że są one nieistotne. Nikczemnie innych pomawiając,  rozprzestrzeniacie o nich kłamstwa i potępiacie wielu w Moje Święte Imię. Prawda została wam dana w Świętych Ewangeliach, ale wy nie praktykujecie tego, czego One was nauczają. Moja Miłość do was oznacza, że chociaż wielu z was nie zasłużyło na Zbawienie – które ofiarowałem światu dzięki Mojej Śmierci na Krzyżu – to Ja dam wam wszystkim szansę ujrzenia Prawdy za przyczyną Mojego Bożego Miłosierdzia, kiedy wcześniej do was przybędę, aby dopomóc wam zadecydować, czy ten Mój Dar zaakceptujecie, czy też nie.

Wszystkie przewroty, których niebawem doświadczycie, staną się dowodem na prawdziwość proroctw, przekazanych Mojemu umiłowanemu Janowi w Księdze Apokalipsy. Kiedy ujrzycie Kościół przystępujący do unii ze świeckim światem, to będziecie wiedzieli, że nadszedł czas dla Mojej Misji, aby zgromadzić dusze z całego świata.

Wasz Jezus

Światło Boga dla was zajaśnieje, a Ja obiecuję, że nie będziecie się czuć samotnie

wtorek, 5 listopada 2013, godz. 11.00

Moja wielce umiłowana córko, Bóg już rozpoczął finałowe przygotowania, aby zapewnić, że zbawienie zostanie przyniesione wszystkim z Jego dzieci. Tak wielu z was podchodzi z niefrasobliwością wobec tego, czym dokładnie jest Powtórne Przyjście, i dlatego się nie przygotowujecie. Wielu z was wierzy, że nie nastąpi Ono przez bardzo długi czas. Tak więc tylko ci, którzy poczynili prawdziwie starania, będą gotowi, aby przywitać Mnie, Swojego Oblubieńca, wystrojeni i prezentujący się przede Mnie tak, jak przystoi. Inni zaśpią i będą nieprzygotowani i zdezorientowani. Niektórzy we Mnie nie uwierzą, dopóki nie ujrzą Mnie w każdym z zakątków świata. Niektórzy umrą z powodu szoku, ale większość wypełniona będzie radością i zachwytem. Tym, którzy dopuszczą do tego, aby zostać oszukanym, zostanie to wybaczone, o ile będą Mnie błagać, abym udzielił im ułaskawienia. Niestety, wielu odmówi Mojego Wspaniałego Miłosierdzia, ponieważ serca ich zamieniły się w głazy i nic ich nie otworzy.

Czas, jaki jest przed wami, będzie pełen wspaniałych objawień, i szczególne Łaski zostaną na was wylane. Uczynię tak, aby was umocnić i pokrzepić, tak abyście nie sprzedali waszej duszy za cenę światowych atrakcji. Coraz więcej i więcej z was będzie się do Mnie przybliżać, i gdy będę przemawiał do waszej duszy, odczujecie pokój pośród zgrozy wielkiego odstępstwa. A kiedy staniecie się świadkami tego horroru, będziecie lepiej wyposażeni, aby powstać i dopomóc innym.

Światło Boga dla was zajaśnieje, a Ja obiecuję, że nie będziecie się czuć samotnie nawet wówczas, kiedy zostaniecie odrzuceni przez tych, którzy nie wiedzą, co czynią. Kiedy Ja chodziłem po ziemi, faryzeusze odwrócili ode Mnie tak wielu. To samo wydarzy się i teraz. Wielu z was nie tylko, że zostanie zachęconych, aby odrzucić w tym czasie to Moje Wołanie z Nieba – ale i Moje Nauki. Moje Nauki nigdy nie mogą zostać zmienione, ponieważ one są Prawdą, a tylko Prawda może was ocalić.

Wasz Jezus

Gniew Mojego Ojca będzie się nasilał, im bardziej Jego niewdzięczne dzieci będą się buntować przeciwko Jego Wszechpotężnemu Przymierzu

poniedziałek, 4 listopada 2013, godz.16.00

Moja wielce umiłowana córko, Boże dzieci muszą zrozumieć gigantyczną skalę tej wielkiej bitwy, która odbywa się pomiędzy Moim umiłowanym Ojcem a diabłem. Tak niewielu z was byłoby kiedykolwiek w stanie pojąć zaciekłość tej wielkiej bitwy, która już się rozpoczęła.

Aniołowie z Nieba zapoczątkowali ostatnią bitwę, aby zniszczyć wrogów Mojego Ojca na Ziemi. Jako że bitwa ta szaleje, to będzie wszędzie wciągać dusze. W szczególności zaś zostaną omamione te dusze, które tkwią w ciemnościach, oraz te, które prawdziwie Mnie nie znają, aby walczyły przeciwko tym, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Tacy, którzy Mnie nie znają, którzy we Mnie nie wierzą, którzy nie wierzą w Mojego Ojca i którzy nie wierzą, że szatan istnieje, będą przyglądać się z boku, jak te dwie armie chrześcijańskie uderzą przeciwko sobie. Należący do tych dwóch obozów będą pochodzili z Kościołów Chrześcijańskich. Chrześcijanie po obu stronach ucierpią w największym prześladowaniu oraz pociągani będą we wszystkich kierunkach, aby ich zachęcić, żeby Mnie opuścili.

Niewinne dusze zostaną poranione z powodu nienawiści, okazywanej im przez nieprzyjaciół Boga, a szatan wykorzysta obie strony jako pionki w tej wypełnionej nienawiścią rozgrywce, co doprowadzi do straszliwego spustoszenia Ziemi. Spustoszenie zostanie spowodowane ludzkimi grzechami oraz zdradą, jakiej się wobec Mnie dopuszczą. Odrzucenie przez nich Boga, Mojego Ojca, stanie się oczywiste, kiedy zdecydują się zmienić Prawa, ustanowione z Jego Rozkazu – czego dokonają, chcąc uczynić je możliwymi do przyjęcia w ramach swojego grzesznego życia. Wiedzcie, że rezultatem tego będzie okropna kara.

Gniew Mojego Ojca będzie się nasilał, im bardziej Jego niewdzięczne dzieci będą się buntować przeciwko Jego Wszechpotężnemu Przymierzu. Ci, którzy przygotowują się na Moje Powtórne Przyjście, zostaną zabarykadowani w pewnego rodzaju więzieniach, gdzie będą zmuszani do przełknięcia kłamstw. A jeżeli odmówią akceptacji herezji, które zostaną wepchnięte żywcem do ich gardeł, zostaną przegnani ze swoich kościołów. Moje Słowo zostanie wkrótce zapomniane. Wszystko, przed czym was ostrzegam, wypełni się dokładnie tak, jak to wam powiedziałem. Ci, którzy są ślepi na Prawdę, będą raczej żyli kłamstwem, gdyż łatwiej im będzie zaakceptować kłamstwa, jako że będą one przedstawione w wielce pociągający sposób.

Herezja zostanie przedstawiona masom jako część nowego konstytuowania się Mojego Kościoła, które nie ma ze Mną nic wspólnego. Wszyscy będą się rozbijać, aby je zaakceptować, gdyż nie zachowali czujności w czasach, co do których zostali ostrzeżeni, że prowadzą one do Wielkiego Dnia. Musicie się teraz na ten Dzień przygotować. Musicie odejść, kiedy Moja Boskość zostanie zakwestionowana – a będzie ona kwestionowana na wiele sposobów – w łonie Mojego Kościoła na Ziemi. Jeżeli atakujecie Moich wrogów, wtedy ich nie zwyciężycie. Zignorujcie ich. Módlcie się za ich dusze i przygotujcie swoją własną, gdyż wkrótce wszytko się skończy.

Wasz Jezus

Nie dałem żadnemu człowiekowi zezwolenia, aby osądzał kogoś innego, mówił źle o innych czy oszczerczo się wyrażał na temat duchowości innej duszy

niedziela, 3 listopada 2013, godz. 19.07

Moja wielce umiłowana córko, sposobem, dzięki któremu można się przekonać, czy kogoś ogarnia szatański atak, jest przyjrzenie się, jak zachowują się dusze, które są opanowane przez diabła. One nigdy nie będą spokojne. Będą natomiast z gwałtowną nadpobudliwością wykrzykiwać bluźnierstwa i kłamstwa oraz gniewnie wrzeszczeć na tych, którzy są celem ich ataków. Szatan i jego demony są obecnie strasznie wściekli i będą w tych czasach atakować każdego, kto – głosząc Słowo Boże – stanie im w drodze.

Dusze, które w pełnym zakresie odznaczają się cechami, jakie kojarzą się  z diabłem, a więc pychą, arogancją i przesadnym szacunkiem wobec ich własnej, szwankującej, ludzkiej inteligencji, staną w pierwszej linii, aby zaatakować tych, którzy przewodzą Mojej Reszcie Armii. Każda taktyka, każde posunięcie oraz każda napaść werbalna będą sprzęgnięte z głęboką i nieugiętą nienawiścią do dusz, które staną się obiektami ich ataków. W rezultacie ich ataki będą kończyły się zawsze tak, jakbyście wy, ofiary, zostali kopnięci w żołądek, co jest zresztą wyrazem klasycznego, szatańskiego ataku.

Kiedy spadną na was, Moi umiłowani wyznawcy, oszczerstwa, fałszywe oskarżenia i pomówienia, to wiedzcie, że to nigdy nie mogłoby pochodzić ode Mnie, waszego Jezusa. Nie dałem żadnemu człowiekowi zezwolenia, aby Oczami Bożymi osądzał kogoś innego, mówił o innych źle czy oszczerczo się wyrażał na temat duchowości innej duszy. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę Sądzić człowieka za jego grzechy. Nikomu innemu nie zostało dane do tego prawo, gdyż ono należy wyłącznie do Mnie.

Jeżeli w Moim Świętym Imieniu, z nienawiścią w swoim sercu, osądzacie kogoś innego, to wy też będziecie przeze Mnie sądzeni według swoich poczynań. Jeżeli ranicie inne dziecko Boże i piętnujecie ja jako złe, to i wy zostaniecie osądzeni jako źli w Moich Oczach. Dewiza “oko za oko” – to będzie wasza kara. Możecie się czuć usprawiedliwieni, kiedy napiętnujecie inną duszę w Moim Imieniu, ale to właśnie wy, a nie ona, zasługujecie w Moich Oczach na miano wrogów. Ci, którzy przed Moim Obliczem wywyższają siebie samych, roszcząc sobie prawo do tego, że ich ludzka wiedza w sprawach duchowych stawia ich wyżej, muszą się dowiedzieć, że staną się niczym. Jeżeli Mnie odrzucacie i Moje Święte Słowo kwalifikujecie jako wychodzące z ust diabła, to przypieczętowaliście swój los i nigdy nie ujrzycie Mojego Oblicza. Żadne Miłosierdzie nie może zostać wam okazane, gdyż dopuściliście się przeciwko Mnie bluźnierstwa.

Moje ostrzeżenie dla tych, którzy Mnie zdradzają, jest następujące: Walczcie ze Mną – a i tak nigdy nie wygracie. Moja Władza jest Wszechmogąca. Żaden człowiek nigdy Mnie nie pokona. A jednak wielu złamie Moje Serce, kiedy będą próbowali ze Mną rywalizować, głosząc, że są więksi ode Mnie, i twierdząc, że ich wiedza przewyższa Moją. Idźcie precz ode Mnie, o wy niewdzięczni mężczyźni i kobiety – wasze grzechy bluźnierstwa nigdy nie zostaną zapomniane.

Jezus Chrystus

Zbawiciel Ludzkości

Największe prześladowanie zadadzą chrześcijanom – chrześcijanie

sobota, 2 listopada 2013, godz. 20.30

Moja wielce umiłowana córko, muszę przynaglić wszystkie Boże dzieci, aby połączyły się w jedno i modliły się za Mój Kościół na Ziemi.

Moje Serce drży w tym czasie, ponieważ okazuje się wielką nienawiść wobec tych, którzy są praktykującymi chrześcijanami. Prześladowanie chrześcijan będzie trwało nadal we wszystkich krajach i to łącznie z tymi wszystkimi, w których obecnie bez przeszkód można praktykować  oddawanie Mi czci. Największe prześladowanie zadadzą chrześcijanom chrześcijanie. Biczowanie Mojego Ciała na Ziemi okaże się najgorszym w samym jego wnętrzu, jako że brat zwróci się przeciwko swemu bratu, a siostra przeciwko siostrze. Wkrótce zobaczycie, jak zapowiedziane zostaną nowe modlitwy, które następnie zostaną wprowadzone w ramach nowej liturgii.

Największe zmiany będą dotyczyć Komunii Świętej, gdyż będzie Ona zaprezentowana jako coś, co niewiele ma wspólnego z Moją Śmiercią na Krzyżu, kiedy to za wszystkich grzeszników ofiarowałem Ciało Moje. Poprzez wydanie oświadczenia, że Komunia Święta oznacza wspólne zjednoczenie się całej ludzkości w jedną całość przed Bogiem – zostanę przez was znieważony, bo zaprzecza to Prawdzie. Prawda nie oznacza już dłużej Prawdy, ponieważ tak wielu rozpowszechnia kłamstwa, Prawdę koloryzuje i nie rozumie, jak Prawdę jest łatwo naruszyć. Kiedy będzie się Nią subtelnie manipulowało, wielu nie zauważy zmian, prowadzących do odchodzenia od Prawdy. Na miejsce Prawdy pojawią się kłamstwa, dzieląc ludzką rasę i wywołując odcięcie się od Boga, które doprowadzi do zagłady.

Zawsze miłujcie Prawdę, ponieważ bez Niej słońce ulegnie zaciemnieniu, księżyc nie wyda światła, gdy nastanie noc i gwiazdy nie będą już dłużej świecić, gdy nadejdą te dni, które będą sygnałem, że nadchodzi ostateczna ciemność, zanim przyjdę Ja, aby odzyskać Moje Królestwo.

Do tego czasu ocali was tylko Prawda.

Wasz Jezus

Moi wierni uczniowie, w tym kapłani i wyświęceni słudzy wszystkich wyznań chrześcijańskich, pozostaną blisko u Mego Boku

piątek, 1 listopada 2013, godz. 23.17

Moja wielce umiłowana córko, szerzy się zły duch i wpływa on na wszystkich, którzy zajadle sprzeciwiają się w tym Orędziom. Doprowadzi to do jeszcze większej nikczemności, kłamstw i skomplikowanych intryg, które stawiają sobie za cel zastopowanie tej Misji. Musisz zignorować tych mających wredne języki oraz tych, których pożera zazdrość duchowa i którzy uczyniliby wszystko, aby udało im się zniszczyć tę Moją Misję, niosącą wszystkim zbawienie.

Oto, co powiadam tym wszystkim, którzy za Mną podążają: Orędzia te są dla was zbyt ważne, abyście zwracali jakąkolwiek uwagę na tych, którzy, w Moje Imię, was nienawidzą. Ponieważ to Ja, Jezus Chrystus, jestem ich celem. Nie zapominajcie o tym. Natomiast ich pycha sprawi, że uwierzą, że to, co czynią, czynią dlatego, że Mnie kochają. Muszą oni jednak wiedzieć, że Ja nigdy nikomu bym w Moim Imieniu nie pozwolił ani wypowiadać takich kłamstw, ani rozpowszechniać podłych plotek o innej duszy.

Jedynie Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, posiadam odpowiedni Prestiż, aby w tych obecnych czasach odsłonić przed wami Prawdę. Ta Prawda zbulwersuje wielu i będzie ona gorzka do przełknięcia, gdyż jest ona takiej wagi, że jedynie ci, którzy darzą Mnie silną miłością, będą w stanie Ją zaakceptować. Prawda ta jednak – bez względu na to, jak trudna będzie ona dla was do strawienia – was wyzwoli. Otworzy ona wasze oczy na zło, kiedy upozoruje się ono na dobro, a także na złych ludzi, którzy sieją bluźnierstwa, twierdząc, że głoszą Moje Słowo; i wreszcie na Moich wrogów, którzy chcą zniszczyć Boże dzieci.

Powstanie wielu fałszywych proroków, rozsianych w każdym narodzie, aby ogłosić, że kłamstwa wylewające się z gęby antychrysta, są prawdą. Powiedzą także, że Ja jestem antychrystem. Wszystko, co będą mówić o Ewangeliach, wydawać się będzie bezbłędne; wykorzystają oni urywki z Biblii, cytując także Moje własne słowa, aby znaleźć uzasadnienie dla swoich haniebnych misji. Ale ci z was, którzy Mnie znają, zawsze dostrzegą kłamstwo i herezję, jakie będą się ukrywały w ich tak zwanych proroczych słowach. Będą one przeczyć tym Orędziom oraz głosić, że to Moje Słowo jest herezją. Teraz nastał ten czas, aby odciąć się od tych wszystkich głosów, które na was nalegają, abyście ich – zamiast Mnie – słuchali. Musicie nadal mieć w pamięci Prawdę, zawartą w Świętych Ewangeliach. Musicie słuchać Mnie, gdyż Ja udzielam wam wskazówek.

Wkrótce wszyscy ci, którzy przewodzili Mojemu Kościołowi w przeszłości, wszyscy ci, którzy udostępniają dzieciom Bożym Prawdziwe Słowo Boże, oraz wszyscy ci, którzy pozostaną wierni Prawdzie, zostaną zepchnięci na pobocze. Kościół Katolicki uczyni wiele dramatycznych oświadczeń, dlaczego to musi się on zmienić i wnieść poprawki do każdej części jego struktury. Wykorzysta on grzechy tych obecnych w Moim Kościele oraz tych, którzy Mnie zdradzili, jako usprawiedliwienie do wywrócenia Mojego Kościoła do góry dnem. Wielu z Moich wyświęconych sług zostanie wykluczonych i z wielu uczyni się kozły ofiarne. Wielu z nich się wytropi i ich dobre imię zostanie nadwerężone, kiedy postawi się im zarzuty, m. in. o dopuszczeniu się kłamstw, zanim nie zostaną oddaleni. Oto w jaki sposób wielu wyświęconych sług zostanie odsuniętych od Mojego Kościoła, aby pozwolić wrogom Boga przejąć od wewnątrz pełną kontrolę. Każda kalumnia, rzucona przez wrogów Boga przeciwko Moim wyświęconym sługom, będzie publicznie oklaskiwana i przedstawiana jako dobra rzecz, tak aby dobre imię Kościoła pozostało nienaruszone.

Och, jak wy wszyscy zostaniecie zwiedzeni i jak Prawda zostanie zatuszowana, ukryta, a następnie zignorowana. Te wszystkie przyszłe zmiany szybko nadejdą, a ich rozmach zaskoczy wielu. Pośród tego wszystkiego zapanuje dezorientacja, przestrach, smutek i wielka niedola. Mój Kościół zostanie tak rozdrobniony, że wszelkie zaufanie w jego murach zostanie zniszczone. Spowoduje to wielkie przerażenie, a następnie – w sposób, który początkowo nie będzie się wydawał zrozumiały – Kościół Katolicki stanie się siłą przewodnią nowej jednej światowej religii. Ta nowa ohyda zdeklaruje wielką miłość dla ubogich i głodnych tego świata Ale nie będzie ona ani nauczać Mojego Słowa, ani nie pozostanie wierna Mojemu Kościołowi. Pomimo tego Kościół Mój będzie nadal żył.

Moi wierni uczniowie, w tym kapłani i wyświęceni słudzy wszystkich wyznań chrześcijańskich, pozostaną blisko u Mego Boku. Moja Reszta wytrzyma próbę czasu i nigdy nie umrze, gdyż Ja Jestem Kościołem. Ja nigdy nie mogę zostać zniszczony.

Wasz Jezus