Największe prześladowanie zadadzą chrześcijanom – chrześcijanie

sobota, 2 listopada 2013, godz. 20.30

Moja wielce umiłowana córko, muszę przynaglić wszystkie Boże dzieci, aby połączyły się w jedno i modliły się za Mój Kościół na Ziemi.

Moje Serce drży w tym czasie, ponieważ okazuje się wielką nienawiść wobec tych, którzy są praktykującymi chrześcijanami. Prześladowanie chrześcijan będzie trwało nadal we wszystkich krajach i to łącznie z tymi wszystkimi, w których obecnie bez przeszkód można praktykować  oddawanie Mi czci. Największe prześladowanie zadadzą chrześcijanom chrześcijanie. Biczowanie Mojego Ciała na Ziemi okaże się najgorszym w samym jego wnętrzu, jako że brat zwróci się przeciwko swemu bratu, a siostra przeciwko siostrze. Wkrótce zobaczycie, jak zapowiedziane zostaną nowe modlitwy, które następnie zostaną wprowadzone w ramach nowej liturgii.

Największe zmiany będą dotyczyć Komunii Świętej, gdyż będzie Ona zaprezentowana jako coś, co niewiele ma wspólnego z Moją Śmiercią na Krzyżu, kiedy to za wszystkich grzeszników ofiarowałem Ciało Moje. Poprzez wydanie oświadczenia, że Komunia Święta oznacza wspólne zjednoczenie się całej ludzkości w jedną całość przed Bogiem – zostanę przez was znieważony, bo zaprzecza to Prawdzie. Prawda nie oznacza już dłużej Prawdy, ponieważ tak wielu rozpowszechnia kłamstwa, Prawdę koloryzuje i nie rozumie, jak Prawdę jest łatwo naruszyć. Kiedy będzie się Nią subtelnie manipulowało, wielu nie zauważy zmian, prowadzących do odchodzenia od Prawdy. Na miejsce Prawdy pojawią się kłamstwa, dzieląc ludzką rasę i wywołując odcięcie się od Boga, które doprowadzi do zagłady.

Zawsze miłujcie Prawdę, ponieważ bez Niej słońce ulegnie zaciemnieniu, księżyc nie wyda światła, gdy nastanie noc i gwiazdy nie będą już dłużej świecić, gdy nadejdą te dni, które będą sygnałem, że nadchodzi ostateczna ciemność, zanim przyjdę Ja, aby odzyskać Moje Królestwo.

Do tego czasu ocali was tylko Prawda.

Wasz Jezus