Nie dałem żadnemu człowiekowi zezwolenia, aby osądzał kogoś innego, mówił źle o innych czy oszczerczo się wyrażał na temat duchowości innej duszy

niedziela, 3 listopada 2013, godz. 19.07

Moja wielce umiłowana córko, sposobem, dzięki któremu można się przekonać, czy kogoś ogarnia szatański atak, jest przyjrzenie się, jak zachowują się dusze, które są opanowane przez diabła. One nigdy nie będą spokojne. Będą natomiast z gwałtowną nadpobudliwością wykrzykiwać bluźnierstwa i kłamstwa oraz gniewnie wrzeszczeć na tych, którzy są celem ich ataków. Szatan i jego demony są obecnie strasznie wściekli i będą w tych czasach atakować każdego, kto – głosząc Słowo Boże – stanie im w drodze.

Dusze, które w pełnym zakresie odznaczają się cechami, jakie kojarzą się  z diabłem, a więc pychą, arogancją i przesadnym szacunkiem wobec ich własnej, szwankującej, ludzkiej inteligencji, staną w pierwszej linii, aby zaatakować tych, którzy przewodzą Mojej Reszcie Armii. Każda taktyka, każde posunięcie oraz każda napaść werbalna będą sprzęgnięte z głęboką i nieugiętą nienawiścią do dusz, które staną się obiektami ich ataków. W rezultacie ich ataki będą kończyły się zawsze tak, jakbyście wy, ofiary, zostali kopnięci w żołądek, co jest zresztą wyrazem klasycznego, szatańskiego ataku.

Kiedy spadną na was, Moi umiłowani wyznawcy, oszczerstwa, fałszywe oskarżenia i pomówienia, to wiedzcie, że to nigdy nie mogłoby pochodzić ode Mnie, waszego Jezusa. Nie dałem żadnemu człowiekowi zezwolenia, aby Oczami Bożymi osądzał kogoś innego, mówił o innych źle czy oszczerczo się wyrażał na temat duchowości innej duszy. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę Sądzić człowieka za jego grzechy. Nikomu innemu nie zostało dane do tego prawo, gdyż ono należy wyłącznie do Mnie.

Jeżeli w Moim Świętym Imieniu, z nienawiścią w swoim sercu, osądzacie kogoś innego, to wy też będziecie przeze Mnie sądzeni według swoich poczynań. Jeżeli ranicie inne dziecko Boże i piętnujecie ja jako złe, to i wy zostaniecie osądzeni jako źli w Moich Oczach. Dewiza “oko za oko” – to będzie wasza kara. Możecie się czuć usprawiedliwieni, kiedy napiętnujecie inną duszę w Moim Imieniu, ale to właśnie wy, a nie ona, zasługujecie w Moich Oczach na miano wrogów. Ci, którzy przed Moim Obliczem wywyższają siebie samych, roszcząc sobie prawo do tego, że ich ludzka wiedza w sprawach duchowych stawia ich wyżej, muszą się dowiedzieć, że staną się niczym. Jeżeli Mnie odrzucacie i Moje Święte Słowo kwalifikujecie jako wychodzące z ust diabła, to przypieczętowaliście swój los i nigdy nie ujrzycie Mojego Oblicza. Żadne Miłosierdzie nie może zostać wam okazane, gdyż dopuściliście się przeciwko Mnie bluźnierstwa.

Moje ostrzeżenie dla tych, którzy Mnie zdradzają, jest następujące: Walczcie ze Mną – a i tak nigdy nie wygracie. Moja Władza jest Wszechmogąca. Żaden człowiek nigdy Mnie nie pokona. A jednak wielu złamie Moje Serce, kiedy będą próbowali ze Mną rywalizować, głosząc, że są więksi ode Mnie, i twierdząc, że ich wiedza przewyższa Moją. Idźcie precz ode Mnie, o wy niewdzięczni mężczyźni i kobiety – wasze grzechy bluźnierstwa nigdy nie zostaną zapomniane.

Jezus Chrystus

Zbawiciel Ludzkości

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.