Gniew Mojego Ojca będzie się nasilał, im bardziej Jego niewdzięczne dzieci będą się buntować przeciwko Jego Wszechpotężnemu Przymierzu

poniedziałek, 4 listopada 2013, godz.16.00

Moja wielce umiłowana córko, Boże dzieci muszą zrozumieć gigantyczną skalę tej wielkiej bitwy, która odbywa się pomiędzy Moim umiłowanym Ojcem a diabłem. Tak niewielu z was byłoby kiedykolwiek w stanie pojąć zaciekłość tej wielkiej bitwy, która już się rozpoczęła.

Aniołowie z Nieba zapoczątkowali ostatnią bitwę, aby zniszczyć wrogów Mojego Ojca na Ziemi. Jako że bitwa ta szaleje, to będzie wszędzie wciągać dusze. W szczególności zaś zostaną omamione te dusze, które tkwią w ciemnościach, oraz te, które prawdziwie Mnie nie znają, aby walczyły przeciwko tym, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Tacy, którzy Mnie nie znają, którzy we Mnie nie wierzą, którzy nie wierzą w Mojego Ojca i którzy nie wierzą, że szatan istnieje, będą przyglądać się z boku, jak te dwie armie chrześcijańskie uderzą przeciwko sobie. Należący do tych dwóch obozów będą pochodzili z Kościołów Chrześcijańskich. Chrześcijanie po obu stronach ucierpią w największym prześladowaniu oraz pociągani będą we wszystkich kierunkach, aby ich zachęcić, żeby Mnie opuścili.

Niewinne dusze zostaną poranione z powodu nienawiści, okazywanej im przez nieprzyjaciół Boga, a szatan wykorzysta obie strony jako pionki w tej wypełnionej nienawiścią rozgrywce, co doprowadzi do straszliwego spustoszenia Ziemi. Spustoszenie zostanie spowodowane ludzkimi grzechami oraz zdradą, jakiej się wobec Mnie dopuszczą. Odrzucenie przez nich Boga, Mojego Ojca, stanie się oczywiste, kiedy zdecydują się zmienić Prawa, ustanowione z Jego Rozkazu – czego dokonają, chcąc uczynić je możliwymi do przyjęcia w ramach swojego grzesznego życia. Wiedzcie, że rezultatem tego będzie okropna kara.

Gniew Mojego Ojca będzie się nasilał, im bardziej Jego niewdzięczne dzieci będą się buntować przeciwko Jego Wszechpotężnemu Przymierzu. Ci, którzy przygotowują się na Moje Powtórne Przyjście, zostaną zabarykadowani w pewnego rodzaju więzieniach, gdzie będą zmuszani do przełknięcia kłamstw. A jeżeli odmówią akceptacji herezji, które zostaną wepchnięte żywcem do ich gardeł, zostaną przegnani ze swoich kościołów. Moje Słowo zostanie wkrótce zapomniane. Wszystko, przed czym was ostrzegam, wypełni się dokładnie tak, jak to wam powiedziałem. Ci, którzy są ślepi na Prawdę, będą raczej żyli kłamstwem, gdyż łatwiej im będzie zaakceptować kłamstwa, jako że będą one przedstawione w wielce pociągający sposób.

Herezja zostanie przedstawiona masom jako część nowego konstytuowania się Mojego Kościoła, które nie ma ze Mną nic wspólnego. Wszyscy będą się rozbijać, aby je zaakceptować, gdyż nie zachowali czujności w czasach, co do których zostali ostrzeżeni, że prowadzą one do Wielkiego Dnia. Musicie się teraz na ten Dzień przygotować. Musicie odejść, kiedy Moja Boskość zostanie zakwestionowana – a będzie ona kwestionowana na wiele sposobów – w łonie Mojego Kościoła na Ziemi. Jeżeli atakujecie Moich wrogów, wtedy ich nie zwyciężycie. Zignorujcie ich. Módlcie się za ich dusze i przygotujcie swoją własną, gdyż wkrótce wszytko się skończy.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.