Dzienne archiwum: 10 listopada 2013

Matka Zbawienia: Zbawienie staje się waszym udziałem tylko poprzez pojednanie się z Bogiem

niedziela, 10 listopada 2013, godz. 15.20

Moje drogie dziecko, Moja rola jako Matki Zbawienia powinna przywoływać wam na pamięć to wszystko, o czym wam mówiłam poprzez wieki. Miłujcie się nawzajem, tak jak miłuje was Mój Syn. Okazujcie miłosierdzie każdemu, a szczególnie tym, którzy was prześladują. Bądźcie posłuszni temu, co objawiłam wizjonerom w La Salette i Fatimie, i studiujcie to szczegółowo. Bardzo niewiele z tego, o czym was pouczyłam, zostało przez was wcielone w życie. Moje ostrzeżenia zostały odrzucone, a konsekwencje zlekceważenia tego, co zostało wam przekazane, uwidocznią się obecnie, stając się rzeczywistością.

Gdy Niebo objawia orędzia ludzkości, to jest jak rozmowa z olbrzymią, kamienną fortecą. Niektóre z Moich objawień przeciekły do wnętrza i zostały zrealizowane. Wiele innych ci o słabej wierze po prostu odrzucili, a forteca stała się dla Niebiańskiej interwencji nie do przeniknięcia, choć interwencja ta jest wam dana, aby wzmocnić waszą wiarę i zachować was bezpiecznie w Bożych Ramionach.

Moja rola jako Współodkupicielki oznacza, że moc, jaka jest Mi dana przeciwko diabłu, została wzmocniona – i to w taki sposób, w jaki uprzednio nie została Mi ona przez Boga przyznana. Doprawdy jednak, nadchodzi obecnie czas, kiedy wszelkie nabożeństwa ku Mnie zostaną przez wrogów Mojego Syna ostrożnie wycofane. Jeżeli cześć oddaje się Mi w pośpiechu i jeżeli przeinacza się prośbę, mającą chronić kraje przed komunizmem, to znaczy to, że Moje życzenia nie zostały spełnione. Od teraz rzadko będę wchodzić w skład oficjalnego patronatu, który, jako Matce Boga, normalnie był Mi przyznawany w Kościołach Mojego Syna na ziemi. Będzie się unikać mocy, jaką mam w stosunku do bestii, poprzez usuwanie z wielu Kościołów Katolickich Mojego wizerunku, Mojego Świętego Różańca i wielu nabożeństw ku Mojej czci.

Następnie zaś Boże świątynie usuną wszystkie ślady po Moim Synu, Jezusie Chrystusie, przygotowując je dla bestii, która nadejdzie i zasiądzie na tronie – w najwyższej świątyni Boga. I wtedy prawdziwe znaczenie pojednania się z Bogiem zostanie zmanipulowane – od kiedy oni powiedzą, że nie istnieje już dłużej konieczność, aby prosić Boga, żeby wybaczył wam wasze grzechy, o ile prowadzicie dobre życie. Ludzie zaczną wierzyć w swój własny punkt widzenia, jeśli chodzi o to, co czyni ich dobrymi w Oczach Boga. Ale nigdy nie wolno wam zapominać, że Zbawienie – Dar dla każdego jednego grzesznika na świecie – nigdy nie będzie do nich należało, dopóki nie poproszą najpierw Boga, aby im wybaczył. Jest to istota Przymierza, które zostało wywalczone na rzecz ludzkości poprzez śmierć Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, na Krzyżu. Jezus Chrystus pozyskał dla świata Zbawienie od grzechu oraz Dar życia Wiecznego. Aby otrzymać ten Dar, musicie poprosić Boga, żeby przebaczył wam wasze grzechy.

Zbawienie staje się waszym udziałem tylko poprzez pojednanie się z Bogiem.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Bóg Ojciec: Żadna naukowa weryfikacja nie będzie mieć sensu, gdy staną się widoczne dwa słońca

niedziela, 10 listopada 2013, godz. 15.00

Moja najdroższa córko, Moim Pragnieniem jest zgromadzenie wszystkich Moich dzieci, i to bardzo szybko, aby stały się świadkami Mojej Obietnicy. Mój Wspaniały Dar  nadejdzie w środku straszliwych duchowych prześladowań, gdy wszystkiemu, czym Ja Jestem, się zaprzeczy. Nowi bogowie – z których żaden nie istnieje – zostaną przedstawieni światu. Pokryci będą oni błyszczącą fasadą, przeznaczeni zaś do tego, aby powstrzymać wiarę w Moje Istnienie. Cała ta herezja – stłumi Światło Boga.

Wkrótce gwiazdy nie będą już dłużej świecić ze swoją ogromną intensywnością. Wkrótce nowe, nieoczekiwane znaki, które zadadzą kłam wszelkiemu ludzkiemu, naukowemu rozumowaniu, zostaną przeze Mnie ukazane temu niewierzącemu światu – w początkowej fazie ujawniania się Mojej Interwencji. Żadna naukowa weryfikacja nie będzie mieć sensu, gdy staną się widoczne dwa słońca. Żadne wyjaśnienie, mające swoje źródło w ograniczonej wiedzy człowieka, nie będzie mieć sensu. A jednak, opierając się na wszystkich znakach, jakie zostaną dane z Nieba, oni powiedzą, że wskazują one na inne ludzkie życie istniejące we wszechświecie.

Ja jestem Twórcą wszelkiego życia. Ja stworzyłem człowieka. Ja stworzyłem świat. Nigdy temu nie zaprzeczajcie, ponieważ, jeżeli tak uczynicie, pójdziecie wówczas w ślady fałszywej doktryny. Każda interwencja z Nieba – a będzie ich wiele – zostanie naprędce wyjaśniona. Kiedy jednak ujrzycie te znaki, to wiedzcie, że Dzień Powtórnego Przyjścia jest blisko.

Proszę was, drogie dzieci, abyście nigdy się Mnie nie wyparły ani nie wyparły się Mojej Obietnicy o przyniesieniu światu ostatecznego pokoju i pojednania, które staną się waszym udziałem, o ile zaakceptujecie je na Moich Warunkach, a nie na swoich. Moja Wola nareszcie zostanie wypełniona. Aby was przygotować,  zaprezentuję światu na nieboskłonie, we wszechświecie i w obrębie układu planetarnego wiele cudów. Chciałbym, abyście się rozradowali, kiedy staniecie się świadkami tych wydarzeń, gdyż będziecie wówczas wiedzieć, że oto właśnie Ja zwiastuję powrót Mojego Syna, aby dopełnić Swojej Obietnicy o wiecznym zbawieniu.

Otrzyjcie z waszych oczu łzy. Ja wiem, jak ciężkie będą wasze próby. Zwracam się do wszystkich Moich dzieci, zarówno do wierzących, jak i do niewierzących, a także do tych obciążonych jakimś strasznym grzechem – nikt z was nie jest wykluczony. Jeżeli pojednacie się z Moim Synem, staniecie się Jego częścią i będziecie z Nim w Raju królować na wieczność.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy