Kary Mojego Ojca się rozpoczęły i świat doświadczy o wiele więcej ekologicznych wstrząsów

wtorek, 12 listopada 2013, godz. 15.52

Moja wielce umiłowana córko, wiara, że Bóg by w obecnym czasie nie okazał światu Swojej Sprawiedliwości, jest błędna. Kary Mojego Ojca się rozpoczęły i świat doświadczy o wiele więcej ekologicznych wstrząsów, jako że rozpoczyna się oczyszczenie Ziemi.

Przygotowania są teraz w toku i wkrótce wrogowie Boga zostaną  wyplenieni i ukarani, gdyż oni nigdy się nie zmienią i nie poproszą o Moje Miłosierdzie. Gniew Mojego Ojca jest wielki i biada tym, którzy przeciwstawiają się Słowu Bożemu, gdyż zostaną oni powaleni i stratowani,  kiedy – w tym samym czasie – dojdzie do kolizji pomiędzy tym, co jest ostatecznym oczyszczeniem Ziemi i diabelskim nasieniem.  

Kiedy zobaczycie zaciekłe reakcje żywiołów natury, to będziecie wiedzieć, że opadła Ręka Sprawiedliwości. Pycha człowieka, jego obsesja na własnym punkcie i jego wiara we własną, a przy tym w sprawach duchowych ułomną inteligencję, sprowadziły na ludzką rasę wylanie ognia z czterech czasz w czterech rogach Ziemi.

Zlekceważyliście ostrzeżenia – zatem walka, aby wykorzenić grzech, rozpoczęła się na dobre.

Jezus Chrystus

Syn Człowieczy