Pierwszym znakiem będzie to, że Ziemia będzie kręciła się szybciej. Drugi znak dotyczy słońca, które złowieszczo się powiększy, stanie się jaśniejsze i zacznie wirować

wtorek, 12 listopada 2013, godz. 20.30

Moja wielce umiłowana córko, podczas gdy nadchodzi Mój Czas, wielu jeszcze śpi, ale ci, którzy są pobłogosławieni i mają oczy otwarte na Moje Światło, rozpoznają znaki. Zostaną też im dane łaski, aby się przygotowali, i jedynie ci, którzy się do Mnie przylgnęli, będą w stanie przetrzymać zmiany.

Im bliższy jest Dzień Mojego Wielkiego Przyjścia, tym więcej ludzi, mówiących, że kochają Boga, zacznie się ode Mnie oddalać. Nawet ci, którzy mówią, że są święci, i którzy sami wywyższają się w hierarchii Mojego Kościoła na ziemi, nie będą zdolni do tego, aby ujrzeć Prawdę. Nie ujrzą Prawdy, ponieważ będą ich pochłaniały sprawy i ceremonie, które będą Mnie obrażały.

Pierwszym znakiem będzie to, że Ziemia będzie kręciła się szybciej. Drugi znak dotyczy słońca, które złowieszczo się powiększy, stanie się jaśniejsze i zacznie wirować. Obok niego widoczne się stanie drugie słońce. Potem pogoda wstrząśnie światem, a zmiany te będą oznaczały, że w wiele regionów Ziemi zostanie zniszczonych. Kary – a będzie ich wiele – obedrą ludzkość z jej arogancji, tak iż dusze będą błagać o Boże Miłosierdzie. Nic innego nie poruszy kamiennych serc tych, którzy wykluczyli miłość Boga ze swojego życia.

Grzechy ludzkości będą szybko się rozszerzać, a grzech bałwochwalstwa trzykrotnie owinie się wokół Ziemi. Pogaństwo, w stroju monarchii królewskiej, przeniknie Mój Kościół na Ziemi. Kiedy poganie obejmą Mój Kościół, nie uczynią nic, aby oddawać cześć Bogu. I kiedy poganie, ateiści i inni niewierzący, którzy na zewnątrz odrzucają istnienie Boga, obejmą Mój Kościół, to nie przede Mną, Jezusem Chrystusem, zegną oni swoje kolana. Jeżeli Mój Kościół oświadczy, że ​​przyjmuje wszystkich, to nie dajcie się zwieść. Bo to nie będzie znaczyło, że poganie zostali zaproszeni do Mojego Kościoła, aby móc złożyć pokłon przed Moim Tabernakulum. Nie, stanie się to, aby zademonstrować przede Mną kult fałszywych bożków, co będzie spowodowane grzechem pychy, a na celu będzie miało profanację Nieskalanych i Przenajświętszych Tabernakulów. Będą umieszczać pogańskie symbole na Moich ołtarzach oraz się domagać od niczego niepodejrzewających wspólnot parafialnych, aby ugięły się i przyjęły z łaskawością i wspaniałomyślnością swoich braci i siostry. Wszyscy zostaną poproszeni, aby wyprzeć się Prawdy, aby powitać fałszywych czcicieli, którzy będą deptać Moje ołtarze. Wtedy opadnie ręka Boga.

Wojny się rozprzestrzenią; trzęsienia ziemi wstrząsną czterema narożnikami ziemi i klęska głodu dopadnie rasę ludzką, a każdy nikczemny gest i obraza, skierowane przeciwko Bogu, spowodują straszliwą karą. Jeżeli ci, którzy przyjmują Moje Miłosierdzie, prowadzić będą Mój Kościół, wówczas każdy demon rzuci klątwę na te Boże dzieci. Aby je chronić, Bóg zainterweniuje – i biada tym, którzy opluwają Oblicze swojego Stwórcy.

Oto nadszedł czas. Ci, którzy Mnie przeklinają, będą cierpieć. Ci, którzy za Mną podążają, przeżyją to prześladowanie – aż do Dnia, w którym przybędę, aby zamknąć ich w Moich Miłosiernych Ramionach. A wówczas tylko ci, którzy pozostaną na zewnątrz – ponieważ odmówili Mojej Dłoni Miłosierdzia – zostaną wydani bestii, której się oddali i u której poszukiwali przyjemności.

Tak wielu ludzi będzie Mnie odrzucało aż do samego końca. Dwóch na trzech na Mnie napluje, zwalczając Moją Interwencję oraz wykrzykując przeciwko Mnie wszelkiego rodzaju plugastwa. W miarę jak ten Dzień będzie się coraz bardziej i bardziej przybliżał, wszyscy staną się naocznymi świadkami nienawiści skierowanej przeciwko Mnie. Nawet Ci, którzy w oczach świata zdają się czcić Boga, będą Mnie po cichu przeklinać.

Dzień, w którym oszustwo bestii zostanie obnażone wobec wszystkich, będzie dniem, którego nikt nie zapomni. Albowiem tego dnia, kiedy świat ujrzy oszusta – antychrysta – powstającego z Moją Koroną na głowie – odzianego w czerwone szaty – będzie dniem, kiedy z jego ust wyzionie ogień. Kiedy ten koszmar ostatecznie dotrze do (zbiorowej) świadomości, wtedy pochłonie go ogień – i zostaną oni – on i ci wszyscy, którzy ślubowali mu wierność – wrzuceni precz do czeluści. A wtedy przybędę Ja, tak jak wam mówiłem. Wzbudzę Mój Kościół i doprowadzę do zjednoczenia świata ze Świętą Wolą Bożą Mojego Ojca, i zapanuje nareszcie pokój.

Wszystko, co wam powiedziałem, jest prawdą. Wszystko, co ma się wydarzyć, wydarzy się tak, jak Ja to wam zapowiedziałem. Wydarzy się to szybko, gdyż pomimo Mojego Gniewu, który jest spowodowany zakłamaniem i niewdzięcznością człowieka, Ja przychodzę tylko po to, aby ostatecznie doprowadzić do zakończenia tego cierpienia. Przychodzę, aby ocalić wszystkich grzeszników; jednak wielu ocalonych być nie chce.

Bądźcie silni, Moi umiłowani wyznawcy, gdyż ochronę dam wszystkim grzesznikom, którzy zaakceptują Moją Dłoń Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia. Tak więc każde Boże dziecko, wierzący i niewierzący, będą włączeni w tę Wielką Interwencję z Nieba. Ale po tym czasie anioł Boży oddzieli dobrych od złych. Czasu jest mało.

Wasz Jezus