Niebo obwieści niebawem ostatnią część Wielkiego Bożego Planu ocalenia ludzkości

wtorek, 26 listopada 2013, godz. 12.53

Moja wielce umiłowana córko, chcę, aby wszyscy, którzy są prześladowani z powodu Mojego Imienia, zrozumieli, dlaczego tak się dzieje. Pamiętajcie, że Moja Śmierć na Krzyżu i cierpienie, które przeszedłem, dokonały się po to, abym mógł ludzkość wyzwolić od zniewolenia przez bestię. Wiedzcie, że Mój Krzyż — gdy zmuszeni jesteście, aby go dźwigać — jest bardzo ciężkim brzemieniem. Będzie to przyczyną nienawiści, która będzie wam okazywana nie tylko przez niegodziwców, ale także przez ludzi świętych, którzy prawdziwie Mnie kochają, ale którzy tracą rozeznanie, kiedy wy podejmujecie się dźwigać swój krzyż.

Jeżeli podnosicie Mój Krzyż i naśladujecie Moje Nauczanie, stajecie się obiektem pogardy. Jeżeli jednak podniesiecie Mój Krzyż poprzez to, że będziecie głosić Prawdę, która jest zawarta w tych Orędziach — zostaniecie bardziej oczernieni i znienawidzeni niż którykolwiek z Moich uczniów, żyjących przed wami. Żadnej innej Misji, od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu, nie można porównać z Tą — ostatnią z ostatnich — usankcjonowaną przez Mojego Ojca. Gdyby tak nie było, zostałaby Ona zignorowana. Moje Słowo jednak zostanie usłyszane w każdym zakątku Ziemi, a za przyczyną Mocy Ducha Świętego zostanie usłyszane przez wszystkich, łącznie z Moimi wrogami. Nikt nie przejdzie obojętnie obok Mojego Słowa, ponieważ tak się stać nie może. Kiedy bowiem Słowo Boże staje się słyszalne, wtedy nie ma człowieka — niezależnie od tego, w jakim stanie znajduje się jego dusza — który by w jakiś sposób nie zareagował. Ci, którzy pozwolili Mi dotknąć swoich serc, zostaną owładnięci miłością do Mnie, ale będą zarazem do głębi poruszeni, gdyż jedynie Głos Boga zdolny jest wywołać taką reakcję.

Ci z was, którzy Mnie słyszą, muszą teraz posłuchać: Proszę, przyjmijcie ciężar Mojego Krzyża, bez względu na to, jak ciężkim okaże się Jego Brzemię. Ten Krzyż będzie dla was wyczerpujący, ale obrodzi owocami przebaczenia dla Moich wrogów, których dusze pragnę ocalić. Wasze prześladowanie może wydać się wielkie, może być ono powodem waszej zgryzoty i smutku, ale wiedzcie, że jego przyczyną jest to, że jest to Moje Dzieło. Moje Dzieło, gdy jest nieskażone, powoduje straszliwe cierpienia pośród tych, którzy dają Mi odpowiedź. Wiedzcie jednak, że wasze cierpienie będzie krótkotrwałe i wkrótce zostanie zapomniane, jako że Niebo obwieści niebawem ostatnią część Wielkiego Bożego Planu ocalenia ludzkości. Następnie świat zostanie odnowiony, a Miłość Boga będzie się rozprzestrzeniać, dopóki Wola Boża się nie spełni.

Wasz Jezus