Ból, prześladowanie, cierpienie, naigrawanie się i kpiny zawsze będą przeznaczeniem tych wybranych, Bożych dusz

piątek, 29 listopada 2013, godz. 16.45

Moja wielce umiłowana córko, skoro pytasz, dlaczego Ja, Jezus Chrystus, dopuszczam na świecie cierpienie, to powinnaś zrozumieć Wolę Bożą. Wielu ludzi cierpi na świecie i zawsze cierpiało. Cierpienie jest spowodowane faktem, że grzech wywołuje wśród ludzi podział. Grzech odseparowuje człowieka od Boga i w tej sytuacji człowiek grzeszy przeciwko człowiekowi. Dopuszczam cierpienie, gdyż ono sprowadza dusze bliżej Mnie — poprzez oczyszczenie, które te dusze przechodzą. Cierpienie wcale Mnie nie cieszy. Przeciwnie, Jestem Obecny w każdej jednej duszy, która musi znosić ból i udręczenie. To, że niektóre dusze cierpią bardziej niż inne, Jest Wolą Bożą, ponieważ — za przyczyną tych dusz ofiarnych — inne dusze, które w mniejszym stopniu na to zasługują, mogą być uratowane.

Ja podczas Mojej Męki dobrowolnie cierpiałem, a Mój Ból i Pokora odniosły zwycięstwo, pokonując większą część potęgi szatana. Szatan nigdy nie mógłby się ukorzyć, ponieważ jest to niemożliwe. Tak więc to dzięki pokorze — która jest następstwem bólu, towarzyszącemu cierpieniu — dusze potrafią osłabić jego władzę nad innymi. Ból, prześladowanie, cierpienie, naigrawanie się i kpiny zawsze będą przeznaczeniem tych  wybranych, Bożych dusz. Takie dusze są Mi najbliższe i składane przez nie ofiary posłużą Mi do tego, aby te dusze, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia, przyciągnąć do zbawczego miejsca schronienia.

Lekcja ta jest bardzo trudna dla was wszystkich, którzy Mnie miłujecie, i może się wydawać niesprawiedliwa. Lecz wiedzcie, że cierpienie sprowadza was jeszcze bliżej Mnie i przyniesie wam ono Życie Wieczne wraz ze Mną w Raju. Nigdy nie obwiniajcie Boga za istniejące w świecie cierpienie, gdyż w pierwszym rzędzie zostało ono spowodowane upadkiem rasy ludzkiej, kiedy to dzieci Boże uległy grzechowi pychy.

Pycha jest korzeniem wszystkich grzechów i większość cierpienia na świecie jest nią spowodowana. Pycha prowadzi do wszystkich innych grzechów, co stwarza w świecie rozłam oraz jest przyczyną braku sprawiedliwości. Zapewniam was, że świat bardzo niedługo ostatecznie zrozumie prawdziwy sens Woli Bożej. A wtedy wola człowieka pokłoni się z szacunkiem Świętej Woli Mojego Ojca. Dopóki jednak nie nadejdzie ów dzień, kiedy człowiek nie pozbędzie się swojej pychy i nie ukorzy się przed Panem Bogiem, przed Najwyższym – cierpienie nie może się zakończyć.

Gdy świat w końcu przyjmie Prawdę o złożonej przeze Mnie Obietnicy, że znowu powrócę, wówczas obetrę każdą łzę z waszych oczu. W chwale uniosę żywych i umarłych i będą oni władać z wielkim majestatem w Nowym Niebie i Nowej Ziemi, kiedy staną się one we Mnie jednym. Znosząc więc cierpienie, zachowajcie pokój, jako że ono wkrótce się zakończy.

Wasz Jezus