Matka Zbawienia: Mój Syn umarł, aby zbawić wasze dusze, a nie po to, aby uwolnić was od zła tego świata

czwartek, 5 grudnia 2013, godz. 14.00

Moje dziecko, świat doświadczy spełnienia się proroctw z La Salette, kiedy to wrogowie Boga — przebrani za jagniątka i w odzieniu owieczek — w swej pysze powstaną teraz w Kościele Mojego Syna na Ziemi i zaczną głosić herezje, przed którymi ostrzegałam świat. Oto naszedł ten czas.

Tak jak przepowiedziane, ciemność opadła już na Kościół i ów plan, aby pożreć dusze wierzących, będzie kontynuowany, dopóki Ciało Mojego Syna nie zostanie zbezczeszczone, zgodnie z planem antychrysta. To, czego wielu ludzi nie wie, to to, że wrogowie Boga, którym przewodzi antychryst — mający się dopiero ujawnić — wierzą w Boga. Nie tylko, że wierzą w Boga, ale ponieważ budzi w nich odrazę wszystko, co ma z Bogiem związek, to będą oni spiskować przeciwko Jego Planom przygotowania świata na Powtórne Przyjście Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Każdemu Słowu, które Mój Syn wypowie poprzez te Orędzia, będą się przeciwstawiać — małpując Jego słowa. Gdy Mój Syn mówi: — Przygotujcie się teraz poprzez Sakramenty i modlitwę — to oni, Jego wrogowie, poczynią podobne stwierdzenia, ale będą się one różnić. Wezwanie, aby pomóc ludzkości — ubogim i prześladowanym — będzie dla nich punktem ciężkości, nie zaś głoszenie Słowa. Oni nie będą was ponaglać, abyście się modlili za swoje dusze albo za zbawienie innych dusz, nie, nie. Za to w zamian będziecie proszeni, aby pomagać tym duszom z perspektywy humanitarnej.

Jeżeli nie słyszycie wołania o zbawienie waszych dusz ze strony tych, którzy twierdzą, że reprezentują Kościół Mojego Syna, to w swoich sercach wiecie, że jest to coś potwornie niedobrego.

Mój Syn umarł, aby zbawić wasze dusze, a nie po to, aby uwolnić was od zła tego świata, które zawsze będzie istnieć, dopóki Mój Syn nie odbierze Swojego Prawowitego Tronu, jaki został Mu obiecany przez Boga, Najwyższego. Nigdy nie wolno wam zapomnieć Słowa Bożego. Wszystko, co teraz się liczy, to błaganie o zbawienie wszystkich dusz bez względu na to, czy są to dusze królów czy żebraków.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia