Nade wszystko Jestem Bogiem Wielkiego Miłosierdzia

sobota, 7 grudnia 2013, godz.14.25 

Moja wielce umiłowana córko, chcę, aby wam wszystkim, którzy Mnie kochacie, stało się wiadome, że jest to czas, kiedy was wzywam, abyście przyszli do Mnie jako małe dzieci i przede Mną uklękli.

Otwórzcie wasze serca i złóżcie we Mnie w zupełności swoje zaufanie. Następnie poproście Mnie, abym — powodowany Miłością, którą mam dla was wszystkich — okazał Miłosierdzie wszystkim, którzy odrzucą Mnie w czasie Ostrzeżenia. Proszę, módlcie się za te biedne, zagubione dusze, które są tak ode Mnie oddalone, że uznają za niezmiernie bolesne, aby ukazać swoje twarze przed Moimi wszystko widzącymi Oczami podczas Rozświetlenia Świadomości.

Jestem zdruzgotany cierpieniem za każdym razem, kiedy spoglądam na tych ludzi, którzy Mnie nie znają ani nie rozumieją, co się wydarzy na świecie, bo przecież Mój Czas już właśnie niemal dla nich nadszedł. W zasadzie jest rzeczą niemożliwą, aby przygotować te dusze, one bowiem nigdy nie dadzą posłuchu Prawdziwemu Słowu Bożemu. Tak więc to wy, poprzez wasze modlitwy, musicie błagać dla nich o Miłosierdzie. Zaleję ich Moim Miłosierdziem, będzie to jednak skomplikowane zadanie.

Wołam do całego świata, aby dzisiaj usłyszał to Wezwanie. Nadszedł bowiem nieomal Mój Czas — czas, aby Bóg wreszcie dał Siebie Samego poznać światu w największym objawieniu od czasu, kiedy Moje Serce przestało bić, kiedy umarłem na krzyżu.

Kiedy stają przede Mną ci z was, którzy znają Moją Obietnicę, że ponownie przyjdę, to bardzo was proszę, módlcie się nie tylko za swoje własne dusze, ale i za dusze tych skazanych na potępienie. Zapamiętajcie sobie, co wam teraz powiem. Chciałbym, abyście tego dnia Mnie poprosili:

Jezu, błagam o Miłosierdzie dla tych wszystkich, którzy Ciebie odrzucają i którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Amen.”

Kiedy prosicie Mnie, abym innym dopomógł — mogę w takiej chwili wylać nadzwyczajne Łaski na tych, których los — na skutek oszustwa szatana — został przypieczętowany.

Jestem  nade wszystko Bogiem Wielkiego Miłosierdzia. Nigdy nie zapominajcie, jak wielkie jest Moje Miłosierdzie, zawsze bowiem istnieje nadzieja dla tych, którzy ode Mnie odeszli. Nie istnieje nic, czego bym nie uczynił, aby ich sprowadzić w Moje Emanujące Miłością Ramiona. Dopomóżcie Mi ich ocalić.

Wasz Jezus