On, antychryst, będzie mówił wieloma językami, lecz po łacinie nie spłynie z jego ust ani jedno słowo

poniedziałek, 9 grudnia 2013, godz. 19.46

Moja wielce umiłowana córko, Mój Czas jest blisko. Im bliżej zaś jest do Wielkiego Dnia, tym więcej znaków będzie zaznawał świat.

Ten, który objawi się światu jako „człowiek pokoju”, przygotowuje się, aby pod każdym względem Mnie imitować. Zna on Pismo Święte od deski do deski, ale na skutek swego rodowodu będzie wypowiadał Słowa od tyłu do przodu, tak że ich znaczenie będzie odwrócone. Z jego warg wyleją się bluźnierstwa, herezje, kłamstwa i zbezcześci on Moje Słowo. Na każdym będzie wywierał wrażenie swoją wiedzą na temat wszystkich Świętych spraw. Będzie przytaczał fragmenty z Mojego Nauczania, namiętnie wieszcząc je z każdego świeckiego podium tego świata, aż ludzie nieoczekiwanie nastawią ucha i zwrócą na niego uwagę.

Wielu powie: Kim jest ten człowiek, który przemawia z taką mądrością? Kim jest ten, który woła do świata, mając w swoim sercu taką miłość dla tłumów? Czy jest on Panem Bogiem, Jezusem Chrystusem? Będą tak pytali, kiedy zostanie mu przypisanych wiele cudów. A kiedy wstąpi na ołtarze wraz z Moimi innymi wrogami, którzy będą wystrojeni jak święci słudzy Boga, zostanie w pełni zaakceptowany przez istniejące w tym świecie oba odłamy — przez prawdziwych wyznawców i przez pogan.

On, antychryst, zmanipuluje Prawdę i ogłosi kłamstwo, że on jest Mną i że przychodzi, aby wam przynieść zbawienie. Kłamstwem, które ogłosi, będzie to, że on przychodzi w ciele. On  nigdy nie napomknie o Jezusie Chrystusie, Który przyszedł w ciele, czy o Jego Śmierci na Krzyżu, gdyż jest to niemożliwe. Nie, on zmieni kolejność wydarzeń na odwrotną. On powie, że nareszcie przyszedł w ciele w tym oto czasie. Wielu uwierzy, że jest on Chrystusem. On, antychryst, będzie mówił wieloma językami, lecz po łacinie nie spłynie z jego ust ani jedno słowo.

Bestia będzie ubóstwiana, podczas gdy Ja, Prawdziwy Zbawiciel świata, popadnę w zapomnienie, a Moje Słowo zostanie zdeptane. Nigdy nie wolno wam uwierzyć w kłamstwa, które zostaną wypowiedziane przez bestię, gdy będzie ona dumnie zasiadać w świątyni — świątyni wzniesionej, aby ją czcić.

Wasz Jezus