Wszystkie Boże dzieci są częścią Jego wyjątkowej rodziny

sobota, 28 grudnia 2013, godz. 23.36

Moja wielce umiłowana córko, wielu z tych, którzy wierzą w Boga, ma tylko mgliste pojęcie, Kim On jest i dlaczego stworzył świat.

Mój Ojciec jest Miłością. Wszyscy, którzy Go otaczają, kochają Go właśnie tak, jak można by sobie było wyobrazić miłość do ukochanego Ojca. Kiedy się z Nim przebywa, towarzyszy temu najbardziej naturalne uczucie i każdy w Niebie znajduje się z Nim w zupełnej jedności. Czują się oni otoczeni opieką i bardzo kochani, a to daje im pełne poczucie przynależności. Kiedy z Moim Ojcem jednoczą się wszyscy ci, którzy są w Jego Królestwie obdarzeni przywilejami, przeżywają oni ekstazę, której nie można porównać z niczym, co znane jest wam na Ziemi. Kiedy wy wszyscy, którzy naśladujecie Mnie, Jezusa Chrystusa, zjednoczycie się ze Mną, by poznać Mojego Ojca, to wy także doświadczycie tego poczucia przynależności.

Wszystkie dzieci Boże są częścią Jego wyjątkowej rodziny i każde z nich jest przez Niego kochane z nieprzemijającą intensywnością. Wy, pobłogosławieni Łaskami z Nieba i mający poczucie, że znajdujecie się blisko Mojego Ojca, musicie wiedzieć, że rozmawiając z Nim w swoich sercach, będziecie odczuwali trwogę — z jednej strony. Ale z drugiej strony będziecie się czuli kochani i za pomocą instynktu, którego nie rozumiecie, będziecie wiedzieli, że jesteście Jego dziećmi. Odnosi się to do wszystkich dzieci Bożych, bez względu na wiek. Bo w Królestwie Bożym coś takiego jak wiek nie istnieje. Wszystkie dusze są wyniesione zgodnie ze swoim statusem i odpowiednio do tego, jak wypełniły Wolę Mojego Ojca.

O, jak Mój Ojciec popadł w zapomnienie i jak źle jest On rozumiany. Ale nie jest On groźny. Nawet Jego Sprawiedliwość ma granice. Jest On pełen miłości i szlachetności i uczyni wszystko, co możliwe, aby odnowić świat, tak aby był on właściwie przygotowany na przyjęcie Mnie, Jego umiłowanego Syna.

Nigdy nie może wam się wydawać, że nie macie możliwości, aby wezwać Mojego Ojca, gdyż On jest waszym Ojcem, jest Wszechmogący, i to On jest tym, Który wydaje Komendę, aby życie się rozpoczęło lub aby zostało zabrane. Zachowujcie Przykazania Mojego Ojca. Z wdzięcznością przyjmijcie Jego Dar Moich narodzin, śmierci i zmartwychwstania, a waszym będzie Życie Wieczne.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.