Jeżeli usiłujecie modyfikować Słowo Boże, to jesteście winni bluźnierstwa

poniedziałek, 30 grudnia 2013, godz. 20.06

Moja wielce umiłowana córko, jeżeli podważacie Mój Autorytet, to zaprzeczacie Prawdzie. Jeżeli Mojemu Słowu, które jest wykute w kamieniu, rzucane jest wyzwanie, to oznacza to, że nie akceptujecie Prawdy. Jeżeli usiłujecie modyfikować Słowo Boże, to jesteście winni bluźnierstwa. Świat otrzymał przestrogę, że do ustanowionego w Księdze Mojego Ojca Słowa w żadnym wypadku nikt — żaden wyświęcony sługa, żadna dusza wybrana, żaden prorok — nie ma prawa ani nic dodać, ani nic z Niego ująć. Ale dokładnie to nastąpi, kiedy Prawda zostanie sfałszowana przez tych, którzy twierdzą, że są wybrani jako przywódcy Mojego Kościoła na Ziemi. Ten dzień jest bardzo blisko. Jest to dzień, przed którym zostaliście ostrzeżeni. Każdy, kto ośmiela się zafałszować Słowo, stawia się powyżej Boga. A ten, kto twierdzi, że stoi ponad Bogiem — poprzez swoje działania i czyny — nigdy nie może być Moim przedstawicielem.

Z powodu tak słabej ludzkiej wiary oraz ponieważ Nowy Testament jest prawie nieznany, wielu da się zwieść i przyjmie herezję jako Prawdę. I stanie się to ich upadkiem.

Moja Interwencja będzie polegała na zalaniu Duchem Świętym tych, którzy pozostają Mi wierni — co będzie miało na celu ich oświecenie. Obecna próba będzie polegała na tym, że nigdy — jeżeli rzeczywiście wierzycie w Moje Istnienie, Moją Misję, Moje Ukrzyżowanie, Moje Zmartwychwstanie i Moją Obietnicę Zbawienia — nie poddacie w wątpliwość Mojego przekazanego wam w Świętej Biblii Słowa. Jeżeli jednak choćby przez jedną minutę dacie wiarę, że Ja mógłbym pobłogosławić nową interpretację Moich Ewangelii, Przykazań Bożych i wszystkiego, czego was nauczałem — aby dopasować to do współczesnego społeczeństwa — to bardzo się mylicie.

Dzień, w którym zwierzchnik, który twierdzi, że przewodzi Mojemu Kościołowi na Ziemi, powie wam, że pewne grzechy nie mają już dłużej znaczenia — będzie początkiem końca. To z powodu tego dnia musicie czuwać. Będzie to bowiem dzień, w którym Mój Kościół wkroczy w erę ciemności. Tego dnia nigdy nie wolno wam ulec pokusie, aby się Mnie wyprzeć — wyprzeć się Prawdy. Kłamstwa Prawdy nigdy nie mogą zastąpić.

Wasz Jezus