Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

Przygotowujcie się zawsze, każdego dnia, jak gdyby Ostrzeżenie miało być jutro, gdyż nadejdzie ono na was nagle

piątek, 31 stycznia 2014, godz. 16.13

Moja wielce umiłowana córko, słuchaj Mnie teraz, kiedy mówię o nadchodzącym Ostrzeżeniu. Bez Mojej Interwencji większość świata pogrążyłaby się w czeluści bestii i nigdy nie ujrzałaby Światła Bożego. Bez tego cudu miliardy dusz poszłyby do piekła.

Tak więc muszę wam przypomnieć, że musicie przygotować się na to Wydarzenie, gdyż przyniesie ono wielu straszliwy ból i cierpienie. Będzie to tak, jak gdyby wielu spadło do najniższego poziomu Czyśćca, który oczyszcza duszę wielkim żarem i wywołuje straszliwe poczucie wyrzutów sumienia, powodujące cierpienie ciała.

Wiele dusz będzie doznawać radości; a jednak nawet te dusze, które są blisko Mnie, także odczują ból, kiedy ujrzą w Mojej obecności swoje złe uczynki. Wstyd, jaki odczują, zostanie jednak szybko zapomniany, jako że Światło Mojego Miłosierdzia pochłonie ich i napełni ich Łaskami. Dusze, które Mnie wcale nie znają, będą jak zahipnotyzowane i wielu będzie myśleć, że oni umarli i są osądzani przeze Mnie, jak w Dniu Ostatecznym. Także jednak te dusze będą się radować, gdy Prawda zostanie im objawiona. Natomiast te biedne, nędzne dusze, które lubują się w swoim grzesznym życiu, będą ogromnie cierpieć. Niektóre załamią się i legną u Mych Stóp, zasłaniając swoje oczy przed Moim Światłem, ponieważ ból, jaki będą odczuwały, stojąc przede Mną — samotnie i nie mogąc się obronić — będzie dla nich nie do zniesienia. One nie poproszą o Moje Miłosierdzie, ponieważ ich nienawiść do Mnie jest głęboko zakorzeniona.

Wreszcie te dusze, które zupełnie się Mnie wyrzekły i oddały się duszą i ciałem diabłu, będą cierpieć jeszcze większą udrękę — tak, jakby pełzały w głębinach piekła. Wielu nie będzie w stanie znieść Mojej Obecności i padną oni przede Mną martwi jak kamień. Inni będą usiłowali Mnie zawołać, ale zostaną ode Mnie odwleczeni przez diabła.

Po tym, jak ta Moja potężna Interwencja będzie miała miejsce, nawrócą się jednak miliardy, i także i oni przyłączą się do Mojej Reszty Kościoła, by znosić pokutę za te dusze, które zupełnie odcinają się od Mojego Miłosierdzia — żeby ich dusze pomóc Mi uratować.

Wszystko będzie dobrze, ponieważ w końcu to Ja Jestem Wszelkim Miłosierdziem, Wszelką Dobrocią i Wszelką Miłością. Ci, którzy Mnie kochają, otrzymają Dar Mojej Miłości w obfitości. Moja Miłość rozpali w nich Obraz Mojej Męki, a to zachęci ich do złożenia wielkich ofiar w zadośćuczynieniu za grzechy dusz zgubionych, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia.

Przygotowujcie się zawsze, każdego dnia, jak gdyby Ostrzeżenie miało być jutro, gdyż nadejdzie ono na was nagle.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Pamiętajcie, że szatan lży przeciwko tej Misji, ponieważ utraci on z Jej powodu miliardy dusz

piątek, 31 stycznia 2014, godz. 15.27

Moje drogie dzieci, nie pozwólcie, aby nienawiść do tej Misji zaprzątała wasze serca. W zamian pochylcie wasze głowy w dziękczynieniu za to, że w tych niespokojnych na Ziemi czasach dany jest wam Dar Księgi Prawdy.

Mój umiłowany Syn, Jezus Chrystus, był podczas Jego Misji głoszenia Prawdy, w czasie Swojego Pobytu na Ziemi, dręczony, wzgardzany i obrzucany obelgami. Ci, którzy znali Słowo Boże, odmówili uznania Tego, Który był przyrzeczonym Mesjaszem, podczas kiedy On stał przed nimi. Jego Słowa zostały rozdarte na strzępy, lecz, wbrew pozorom, nie zostały one zlekceważone. Kiedy Bóg przemawia przez Swoich proroków — a w przypadku Mojego Syna przez Prawdziwego Mesjasza — wtedy jest niemożliwe, aby człowiek lekceważył Słowo. Dla tych, którzy nie przyjmują Słowa Bożego, gdy spływa Ono z ust proroków, stanie się niemożliwe ich zignorowanie. W zamian za to będzie dręczyła ich nienawiść i nie odczują w swoich sercach ani przez chwilę pokoju.

Podczas Ukrzyżowania Syn Mój był brutalnie traktowany i torturowany z odbierającym godność okrucieństwem, czego ci, którzy zostali ukrzyżowani wraz z Nim tego samego dnia, nie musieli znosić. Ale to przecież oni byli skazanymi przestępcami, podczas gdy jedynym przestępstwem Mojego Syna było to, że mówił Prawdę. Kiedy Prawda — Słowo Boże — jest wypowiadana przez proroków, jest Ona jak obosieczny miecz. Niektórym przyniesie Ona radość i specjalne Łaski, ale u innych wywoła strach, który może przerodzić się w nienawiść. Tak więc, kiedy widzicie nienawiść, przejawiającą się podłymi postępkami, kłamstwami i celowym przeinaczaniem Słowa — wiedzcie, że taka Misja pochodzi od Boga. Wielu fałszywych proroków, którzy przemierzają w tym czasie Ziemię, nie prowokuje takiej reakcji, gdyż oni nie przychodzą od Boga.

Pamiętajcie, że szatan lży przeciwko tej Misji, ponieważ utraci on z Jej powodu miliardy dusz. Dlatego też dla tych, którzy za Nią podążają, będzie to bardzo trudna ścieżka. Nalegam, abyście zdali sobie sprawę, że są tacy, którzy mówią, że przychodzą w Imieniu Mojego Syna, a następnie oświadczają, że właśnie to Słowo Boże pochodzi od szatana. Popełniają oni jeden z najcięższych błędów — bluźniąc przeciwko Duchowi Świętemu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te biedne dusze. Nie bądźcie na nich zagniewani. Dla ich dusz musicie jednak błagać o Miłosierdzie.

Proszę was, abyście — po to, żeby zachować tę Misję od nikczemności szatana — rozpoczęli odmawianie tej potężnej Modlitwy w celu wyrzeczenia się szatana. Jeżeli będziecie odmawiali tę Krucjatę Modlitwy przynajmniej dwa razy w tygodniu, to dopomożecie w ochronie tej Misji Zbawienia i sprowadzicie więcej dusz w do Sfery Królestwa Bożego.

Krucjata Modlitwy (132) Wyrzeczenie się szatana dla ochrony tej Misji

O Matko Zbawienia, przybądź na pomoc tej Misji. Dopomóż nam, Reszcie Bożej Armii, wyrzec się szatana. Błagamy Ciebie, abyś Swoją piętą zmiażdżyła głowę bestii i usunęła wszystkie przeszkody na drodze naszej Misji ocalania dusz. Amen

Dzieci, musicie pamiętać, że nigdy nie jest to łatwe, kiedy pomagacie Mojemu Synowi dźwigać Jego Krzyż. Jego cierpienie staje się waszym, kiedy oferujecie Mu swoją wierność. Stajecie się silniejsi, jeżeli całkowicie Mu ufacie i trwacie w waszej podróży, by pomóc ocalać Mu dusze. Otrzymacie odwagę, siłę i godność, aby wznieść się ponad kpiny, bluźnierstwo i pokusy, które codziennie będą waszym udziałem, aż do Dnia Powtórnego Przyjścia Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Idźcie w pokoju. Zawierzcie się Mojemu Synowi i zawsze przyzywajcie Mnie, waszej ukochanej Matki Zbawienia, abym przybyła wam ku pomocy w waszej Misji niesienia duszom zbawienia.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Muszę zainterweniować, aby uchronić ludzkość od samozniszczenia jeszcze przed Wielkim Dniem Pańskim

środa, 29 stycznia 2014, godz. 15.00

Moja wielce umiłowana córko, nie płaczcie nad sobą, ale nade Mną, waszym Jezusem, Który płacze i cierpi z powodu tempa, w jakim rasa ludzka stacza się w swoim życiu w deprawację i grzeszność.

Ponieważ Moje Słowo było odrzucane przez tak wielu i przez tak długi okres, wielu ludzi nie posiada żadnego ukierunkowania czy odpowiedniej wiedzy co do tego, jak postępować, jeżeli chodzi sprawę dokonywania wyborów w swoim życiu. Dusze, które podryfowały daleko od Prawdy, mają tylko swoje własne pragnienia i kieruje nimi wzgląd na siebie samego. Obsesja na własnym punkcie, rozwiązłość seksualna, samozaspokojenie oraz poszukiwanie dobór materialnych rujnują ich dusze. Nic ich nie zaspokoi i nie jest w stanie ich usatysfakcjonować. Kiedy tylko dosięgają głębin grzechu, aktywnie zabiegają o to, aby inne dusze usidlić. Dzieje się tak, ponieważ szatan tak dalece ich dusze pochłonął, że wykorzystuje on ich, aby inne dusze wciągnąć w tę perfidną zasadzkę.

Moralność ludzkości osiągnęła takie niziny, że zły duch pochłania codziennie miliony dusz. Och, jak zintensyfikował się Mój Ból i jak wiele pracy jest potrzebne, aby wyplenić tę zarazę. Nadejdzie taki czas, że Łaska, umożliwiająca rozszyfrowanie różnicy pomiędzy dobrem i złem, dana będzie tylko jednej trzeciej rasy ludzkiej.

Ci, którzy otwierają się na zło — w jakiejkolwiek postaci — będą je przedstawiali jako rzecz dobrą. Wkrótce będzie dla każdego człowieka aktem wielkiej odwagi, żeby się odezwać i stwierdzić, że „to jest złem”, bo taki człowiek stanie się obiektem demonizacji i wzgardy, gdyż jego zachowanie będzie postrzegane jako jakiś nieracjonalny wyskok.

Och, jak nisko stoczą się dzieci Boże. Przybędzie dusz o zatwardziałych sercach, nie mających dla innych współczucia, pałających nienawiścią, chciwością i żądzą przemocy. Świat będzie je podziwiał, podczas gdy parę dziesiątek lat temu budziłyby one w świecie grozę. Dlatego też muszę zainterweniować, aby uchronić ludzkość od samozniszczenia jeszcze przed Wielkim Dniem Pańskim.

Planem szatana jest zniszczenie tak wielu dusz, jak tylko jest to możliwe. Moim Planem jest zatrzymanie tej plagi — i Ja się nie zawaham, aby dostarczyć znaków, które będą potrzebne, aby was przebudzić na Miłość Bożą i odpowiednio przygotować na świat, który nadchodzi.

Nigdy nie odrzucajcie Bożej Dłoni. Nigdy nie ignorujcie Słowa Bożego — gdyż bez nich jesteście niczym.

Wasz Jezus

Dzisiaj w Słowo Boże wierzy mniej ludzi niż kiedykolwiek

wtorek, 28 stycznia 2014, godz. 23.15

Moja wielce umiłowana córko, niech nikt nie sądzi, że nie może odnaleźć Prawdy w Księdze Mojego Ojca, w Najświętszej Biblii. Słowo jest tam dla wszystkich obecne, jak było to od wieków. Święta Biblia zawiera Prawdę i wszystko, czego oczekuje się od ludzkości, jest wyłożone na jej stronicach.

Wszystko, co spłynęło z ust proroków oraz Moich uczniów, którzy byli prowadzeni przez Ducha Świętego, jest w niej zawarte. Prawda jest zawarta w Słowie, to znaczy — w Księdze Mojego Ojca. Dlaczego więc człowiek poddaje w wątpliwość, że Słowo zachowało swoją ważność? Wszystko, co służy duszy człowieka, może zostać odnalezione w Piśmie Świętym.

Dusze przyswajają sobie Prawdę na różne sposoby. Te dusze, które są pokorne i przyjmują Słowo Boże, Prawdy nie negują. Inni biorą Ją, ale odrzucają Jej części, tak iż z czasem nie przypomina ona już Prawdy. Z kolei są i tacy, którzy Słowa nigdy nie zaakceptują, ponieważ jest Ono dla nich mało interesujące. Patrzą oni na Prawdę, która zawarta jest w Piśmie Świętym, nie inaczej jak na jakiś folklor.

Dzisiaj w Słowo Boże wierzy mniej ludzi niż kiedykolwiek. Ci zaś, którzy wierzą, biorą z niego jedynie te fragmenty, które odpowiadają ich własnemu stylowi życia, a oddalają się od Bożych Praw, z którymi nie czują się związani. Dzisiaj Prawda, której się naucza, jest jedynie cieniem tego, co znajduje się w Biblii.

Mówię do was teraz o Prawdzie z trzech powodów. Pierwszym jest przypomnienie wam o Słowie, będącym Prawdą — a które zawarte jest w Księdze Mojego Ojca. Drugim jest chęć uwypuklenia faktu, że nie można spisywać Słowa Bożego na nowo. Trzecim jest to, że chciałbym dzieci Boże nakarmić Bożym Słowem w czasie, kiedy zostanie wam Ono wkrótce odebrane. Dokonuję tego teraz poprzez Księgę Prawdy, która została wam obiecana przez proroków. Jeżeli Prawda wam nie odpowiada, to nie przyjmujecie Słowa Bożego, a wówczas nie mogę was zabrać do Mojego Nowego Królestwa i przynieść wam zbawienia, które wam obiecałem, umierając za wasze grzechy na Krzyżu.

Wasz Jezus

Bóg Ojciec: Czekałem cierpliwie przez bardzo długi czas, aby zgromadzić Moje dzieci na nowo w Świątyni Mojej Świętej Woli*

poniedziałek, 27 stycznia 2014, godz. 17.18

Moja najdroższa córko, ile jest w was obaw, choć jest to tak niepotrzebne. Skoro Ja ofiarowuję światu Dar o takim znaczeniu, to czynię to z poczucia obowiązku, które bierze się z Mojej Wielkiej Miłości dla wszystkich Moich dzieci.

Ostrzegam was po to, aby was wszystkich ochronić. W każdym pojedynczym Orędziu, które daję światu, odsłaniam przed wami cząstkę Siebie Samego. Tobie, Moja córko, ukazuję Moją wielką tęsknotę, aby stać się bliskim Moim Dzieciom. Pokazuję wam Moje Współczucie, Moją Radość, Moją Dezaprobatę, Mój Gniew, Moją Miłość i Moje Miłosierdzie. Dlaczego więc się Mnie boicie, mimo że wychodzę wam naprzeciw? Nigdy nie wolno wam się bać Ojca, Który kocha całe Swoje potomstwo, a w szczególności grzeszników, którzy otwarcie bezczeszczą każde Prawo, jakie wam dałem, aby przyciągnąć ludzkość do Mojej Czułości.

Dzieci, bądźcie gotowe, aby przyjąć Moje Wielkie Miłosierdzie. Otwórzcie wasze serca, aby przywitać Mnie, waszego umiłowanego Ojca. Przygotujcie się, aby Mnie powitać, i wzywajcie Mnie za każdym razem, kiedy strach wkrada się do waszych myśli i kiedy próbujecie zrozumieć te Orędzia. Orędzia te są unikalne. Są One przedstawiane światu przez Trójcę Świętą. I są one przeze Mnie traktowane jak najważniejsza ziemska Misja od czasu, kiedy wysłałem Mojego Syna, aby was odkupić.

To Moje Słowo powinno zostać przyjęte z łaskawym i wdzięcznym sercem. Życzliwie wychodźcie Moim Słowom na spotkanie. Bądźcie zadowoleni, skoro wiecie, że wszystko, co jest, pozostaje i zawsze pozostanie pod Moją Komendą. Ja Jestem wszystkim, co Jest i co będzie. Wszelkie decyzje, dotyczące przyszłości ludzkości, i losy nadchodzącego świata zależne są ode Mnie. Ja bym was, dzieci, nigdy celowo nie straszył. To, co zrobię, to będzie przygotowanie was na Moje Nowe Królestwo, tak abyście mogli do Niego wejść, kiedy już nie będzie jakiegokolwiek bólu i cierpienia.

Trwajcie w pokoju, Moje piękne, upragnione dzieci. Jesteście dla Mnie wszystkim. Włączam w to wszystkie z was. Wszystkich grzeszników. Wszystkich tych, którzy się do Mnie nie przyznają. Wszystkich tych, którzy czczą szatana. Wszystkie Moje wierne dzieci. Te, których dusze zostały wydarte. Należycie do Mnie, tylko i wyłącznie. Nie pozwolę, aby choć jedna dusza uszła Mojej uwadze w tym Moim ostatnim wysiłku, aby przygotować świat na Powtórne Przyjście Mojego Umiłowanego Syna.

Nie będzie wśród was nikogo, kto by nie został dotknięty Moją Dłonią Miłosierdzia. Pobłogosławię was Moją Dłonią — pozwólcie Mi tylko otworzyć wasze serca.

Powiedzcie do Mnie: „Najdroższy Ojcze, dotknij mojego ciała i mojej duszy Twoją Dłonią Miłosierdzia. Amen.” Odpowiem na wasze wezwanie natychmiast.

Idźcie przed siebie, Moje maleństwa, i trwajcie w pokoju, gdyż Moja Interwencja stanie się waszą Łaską ocalenia, bez względu na to, jak trudny będzie ten leżący przed wami okres. Będę czekał, aby otworzyć Bramy Mojego Nowego Raju, przepełniony Miłością w Moim Sercu, i zapraszając was, abyście przyszli do Mnie, waszego Ojca.

Czekałem cierpliwie przez bardzo długi czas, aby zgromadzić Moje dzieci na nowo w Świątyni Mojej Świętej Woli*. Dzień ten jest blisko i Moje Serce się cieszy, oczekując na ten moment, kiedy człowiek powróci na swoje należne mu miejsce obok Mnie.

Wasz kochający Ojciec

Bóg Najwyższy

* W oryginale: w Mojej Świętej Woli

Ruszył plan, aby usunąć wszelkie Moje ślady

niedziela, 26 stycznia 2014, godz. 15.00

Moja wielce umiłowana córko, nigdy nie dopuść, aby ci, których serca przepojone są goryczą, stali się przeszkodą dla tej Mojej Misji ratowania dusz.

Jakież to ma znaczenie, że ty i Moje umiłowane, wierne dusze — które nie godzą się na odchodzenie od Słowa Bożego — jesteście odrzucani? Jakież to ma znaczenie, że jesteście czy też nie jesteście obrzucani szyderstwami? Ich ludzkie opinie, które odrzucają Słowo Boże, nie mają znaczenia dla waszego dążenia do zdobycia Wiecznego Zbawienia. Jeżeli okazujecie Mi chwałę i czcicie Moje Święte Słowo, będziecie kuszeni ze wszystkich stron, aby odwrócić się do Mnie plecami.

Tak wielu będzie odrzucało tę Misję — do czasu, aż wyłoni się przed nimi straszna prawda, kiedy staną się świadkami bluźnierstw przeciwko Bogu, jakie wyleją się z ust fałszywego proroka. Jeżeli ktoś, kto zaprzecza istnieniu Trójcy Świętej, waży się pod dachem Mojego Kościoła nosić szaty arcykapłana, a potem próbuje was przekonać, że to, co do tej pory braliście za prawdę, prawdą już nie jest — to będziecie wiedzieć, że zły duch pochłonął Mój Kościół od wewnątrz.

Jeżeli jesteście konfrontowani z nowymi ideologiami, nowymi naukami i jeżeli się wam mówi, że w dzisiejszych czasach ludzkość oczekuje tych zmian, to są to czasy, kiedy życzeniom Boga nie wychodzi się naprzeciw. Natomiast — jeżeli wymyślone przez ludzi, pełne błędów i wypaczeń doktryny mówią, że grzechu już nie ma — to przybliża to czas, abym Ja, tak jak przepowiedziane, zniszczył Moich wrogów.

Wielu innych pośród was się przebudzi, dostrzegłszy prawdę i dostrzegłszy straszną hańbę, która dotknie Mnie, Jezusa Chrystusa, w Moim Kościele na ziemi. Owi wierni słudzy dostrzegą tę nikczemność i wtedy wielu z nich ucieknie. Ale kiedy nadejdzie ten czas i kiedy będziecie musieli dokonać wyboru, wielu Mnie — niestety — opuści i odda się pogańskim praktykom.

Ruszył plan, aby usunąć wszelkie Moje ślady. Prawda, wyrażona Moimi słowami, zostanie usunięta z waszych konstytucji, z waszych szkół, aż wreszcie zostanie Ona zarzucona w Moim Kościele. Mylą się ci z was, którzy są przekonani, że to nigdy by się nie mogło wydarzyć — że Bóg nigdy by nie mógł do tego dopuścić. Te ohydztwa są dozwolone w okresie ostatniego oczyszczenia rasy ludzkiej, przed Moim Drugim Przyjściem. Jeżeli nie zachowacie czujności — niezależnie od tego, jak bardzo Mnie kochacie — to zostaniecie wciągnięci, aby uczestniczyć w szeregu ceremonii, które jednak nie Bogu oddają cześć. A jeżeli one nie oddają Mi czci, to musicie siebie samych zapytać: Dlaczego tak jest? Dlaczego dokonano tych zmian i dlaczego tak szybko? Odpowiedź brzmi: jest zbyt mało czasu.

Odbywający się po obu stronach wyścig, aby pozyskać dla siebie dusze, przerodzi się w zaciekłą walkę. Jedna strona będzie was przekonywała, aby odrzucić Słowo Boże na rzecz ohydnych praktyk, oddających hołd szatanowi. Zwiodą oni nawet tych, którzy są dobrze obeznani z Moim Świętym Słowem — tak przebiegły będzie ich podstęp, aby usunąć Mnie z Mojego Kościoła. Ta druga strona będzie cierpiała z powodu swojego oddania, i to nie tylko na rzecz tych orędzi, ale i oddania Prawdziwemu Słowu Bożemu, które zostało dane światu w Księdze Mojego Ojca.

Wasz Jezus

Rola Mojej Matki jako Współodkupicielki zostanie nareszcie dobrze i właściwie zrozumiana

piątek, 24 stycznia 2014, godz. 20.19

Moja wielce umiłowana córko, musisz wiedzieć, że kiedy Moja Matka objawi się po raz ostatni w miejscach objawień Maryjnych, to świat się odmieni i w końcu do Mnie przybiegnie. To dzięki Mojej umiłowanej Matce zostanie do Mnie przyprowadzonych więcej dusz. Jej rolą zawsze było, aby Mi służyć — dla dobra człowieka. A teraz Rola Mojej Matki jako Współodkupicielki zostanie nareszcie dobrze i właściwie zrozumiana.

Dam każdej duszy szansę na przeżycie Mojej Interwencji, tak abym mógł ich nawrócić. Poprzez nawrócenie ocalę miliony. Złożyłem Obietnicę Zbawienia i wypełniłem ją poprzez Moją Śmierć na Krzyżu. Teraz zgromadzę dusze i przyciągnę je do Siebie, dzięki tej Misji i rozpowszechnieniu wszędzie Prawdy Mojego Słowa.

Tym, którym Prawda nigdy nie była przekazana, zostanie Ona zaprezentowana po raz pierwszy. Ci, którym Prawda została przekazana, ale którzy o Niej zapomnieli, Moja Obietnica zostanie przypomniana. Ci, którzy znają Prawdę, ale którzy Ją zmienili — po to, aby znalazła się na usługach ich upodobań — zostanie przypomniane, że Prawda może być tylko jedna.

Przynoszę ludzkości Prawdę w czasie, kiedy ludzkie umysły uległy dezorientacji, a dusze rozdarte są zwątpieniem — i rozproszę ich obawy. Tylko Ja, Jezus Chrystus, posiadam Moc, aby w ten sposób zainterweniować. Jedynie Ja mam Moc, aby przynieść im pokój i sprowadzić zbawienie, które słusznie im się należy.

Wszystkie nici tej Misji złączą się ze sobą, aby uformować wzór. Następnie, kiedy różnorodne fragmenty będą ze sobą łączone — jak części układanki — wtedy wszystko zacznie się układać w jedną całość i końcowy obraz stanie się przejrzysty. Dostrzeżecie Moją Obecność wszędzie — we wszystkim, co się łączy z każdą autentyczną, świętą misją, daną światu przez Mojego Ojca — aż ostatecznie cała Prawda stanie się dla każdego wyrazista.

Mój Ojciec obiecał, że objawi światu całą Prawdę — poprzez Księgę Prawdy, tak jak to przepowiedzieli prorocy Daniel i Jan Ewangelista. I choć Ojciec Mój przynosi wam w tym obecnym czasie Prawdę, to robi On to cząstka za cząstką, stopniowo, dopóki ostatnia część nie dopełni całości. Dopiero wtedy Księga Prawdy nabierze sensu. Tylko kiedy ostatnie przeszkody zostaną pokonane, wtedy większa część ludzkości będzie śpiewać i cieszyć się w oczekiwaniu na Moje Powtórne Przyjście. Dopiero kiedy Moja Misja dobiegnie końca, światu zostanie ogłoszony Wielki Dzień.

Idźcie w pokoju i wiedzcie, że kiedy Mi się całkowicie zawierzycie, będę mógł sfinalizować ostatnią część Przymierza Mojego Ojca i zabrać was do Wymiaru Jego Wszechwładnego Królestwa.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Objawienia te rozpoczną się tej wiosny, tak jak zalecił Mój Syn

piątek, 24 stycznia 2014, godz. 20.05

Moje drogie dziecko, niech będzie wiadomo, że Ja ukażę się raz jeszcze we wszystkich grotach Maryjnych, gdzie miały miejsce objawienia, które przez wieki zostały zatwierdzone przez Kościół Mojego Syna.

Dam się poznać w Świętych miejscach, do których należą Lourdes, Fatima, La Salette i Guadalupe. Ukażę się także w Garabandal. Objawienia te rozpoczną się tej wiosny, tak jak zalecił Mój Syn.

Będą Mnie widzieć dusze wybrane — ze słońcem widocznym za Moją Głową. Dwanaście gwiazd będzie otaczało i oplatało koronę cierniową, którą nosił Mój Syn podczas Ukrzyżowania, a która umieszczona zostanie na Mojej Głowie jako znak dla wszystkich, aby szli za Moim przykładem. Moją rolą jest prowadzenie wszystkich Bożych dzieci po Ścieżce Prawdy i przyprowadzenie ich do Mojego Syna.

Kiedy te objawienia będą miały miejsce, nie będzie żadnych wątpliwości — zwłaszcza wśród tych, którzy oddają Mi cześć — że mówię Prawdę, gdy twierdzę, że wkrótce ostatnia Ścieżka, jaka w tych czasach ostatecznych będzie was prowadziła do Mojego Syna, będzie wiodła poprzez Księgę Prawdy.

Jeżeli podążycie za Mną, waszą Matką, ujmę was i poprowadzę do Mojego Syna. Syn Mój obiecał wiele cudów, aby otworzyć wasze oczy na proroctwa, które On dał światu poprzez Moje własne Misje. Wielu nie akceptuje, że Ja objawiłam się w tych szczególnych miejscach i odrzuca wagę tych objawień dla zbawienia dusz.

Kiedy objawię się w tych miejscach po raz ostatni i przedstawię Siebie jako Matkę Zbawienia, wtedy się dowiecie, że to jest Moja ostatnia Misja i że wszystkie objawienia prowadzą do tego jednego, ostatecznego celu — do przyniesienia światu Zbawienia, które jest nabytym poprzez narodziny prawem każdej poszczególnej jednostki.

Radujcie się, gdyż dni te są blisko i kiedy usłyszycie o tych rzeczach, wtedy się przekonacie, że to proroctwo, skoro się wypełnia, może pochodzić jedynie ode Mnie, waszej umiłowanej Matki, Matki Zbawienia, Matki Bożej.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Przepraszamy za trudności w ładowaniu strony

Drodzy Czytelnicy!

Mieliśmy ostatnio pewne trudności z naszym serwerem i musieliśmy dokonać pewnych zmian. Bardzo za to przepraszamy.

Obecnie strona powinna funkcjonować bez zarzutu. Ponieważ jednak niektórzy providerzy przechowują starą wersję, dla niektórych widoczne są jeszcze komunikaty, że strona nie działa. W takim wypadku należy jakiś czas odczekać i manualnie załadować „www.ostrzezenie.net”.

Bóg Ojciec: Wolna wola — jaka dana została ludzkości — sprawiła, że wiele z Moich dzieci zostało ode Mnie odwiedzionych

wtorek, 21 stycznia 2014, godz. 15.44

Moja najdroższa córko, Moja Wola zostanie wypełniona, jako że czas, kiedy człowiek miał wolny wybór, aby czynić to, co jest zgodne z jego własnym upodobaniem, dobiega końca.

Ja dałem człowiekowi wolną wolę. Ona jest Darem. Dar ten, wraz z wieloma innymi darami, sprezentowałem Moim dzieciom. I chociaż wybrały one podążanie za swoją własną wolą — wznosząc się ponad to, czego Ja dla nich pragnąłem — Ja nadal ich wolną wolę szanuję.

Kocham Moje dzieci — bezwarunkowo. Nigdy nie mógłbym ich nie kochać, chociaż obrażają Mnie one na tak wiele sposobów. Wolna wola — jaka dana została ludzkości — sprawiła, że wiele z Moich dzieci zostało ode Mnie odwiedzionych na rzecz połyskliwych obietnic, którymi codziennie są kuszone; a to sprawia, że pożądają piękna, bogactwa, sławy i władzy — czyli tego wszystkiego, co je ode Mnie oddala.

Ja Jestem ich Ucieczką, ale oni tego nie rozumieją. We Mnie znajdą oni początek i koniec wszystkiego, co może im przynieść jakąkolwiek przyjemność, pokój i miłość.

I chociaż diabeł wykorzystał daną przeze Mnie człowiekowi wolną wolę, aby ich zwieść — Ja zabiorę wszystkich grzeszników z powrotem do Mojego Królestwa, kiedy tyko sobie uświadomią, że to wszystko, czego poszukiwali, i co miało przynieść im pokój, nie dało im zaspokojenia. Blisko jest czas urzeczywistnienia się Mojego Królestwa. Kiedy ten czas nadejdzie, dusze — Obiecuję wam to — poczują przymus, aby przybiegnąć do Mnie, ich umiłowanego Ojca. Wtedy zrzucą pajęczyny ze swoich oczu i twarde pancerze ze swoich serc, i porzucą mrok w swoich duszach, i Mnie odszukają.

Moje dzieci, zawsze ufajcie w Moją Wielką Miłość do każdego z was, bo jakże by mogło być inaczej? Jesteście Moje — jak fragment Mojej tkanki, jak część Mojego Serca. Odepchnąć was i wygnać byłoby dla Mnie, jak utracić część Samego Siebie. Tak więc, kiedy