Trzech na czterech się Mnie wyprze

czwartek, 2 stycznia 2014, godz. 20.40

Moja córko, prawie że nastał już czas, kiedy uznawanie Mnie za Tego, Kim Ja naprawdę jestem, na forum publicznym — będzie niczym ledwie migotający płomyk świecy, której knot wypalił już się do końca.

Ci, którzy twierdzą, że należą do Mnie, nie będą na Mój temat prawie zabierać głosu. Ci, którzy są Mi wierni, będą zszokowani, kiedy ujrzą tak wielu, którzy się Mnie wyprą. Czas, kiedy wierni zostaną oddzieleni od tych, którzy zostaną wprowadzeni w ciężki błąd, jest praktycznie tuż, tuż. W nadchodzących dniach ci, którzy są ślepi, głusi oraz ci, którym nie udało się zachować czujności, jeśli idzie o Prawdziwe Słowo Boże, będą się miliardami gromadzić i przyjmować doktrynę — która nie będzie pochodziła ode Mnie.

Kiedy usłyszycie, że się mówi o nowej, odnowionej przysiędze wiary, która przyjmie formę Sakramentu Bierzmowania, niech będzie wam wtedy wiadome, że jest to wytwór człowieka. W Moich Oczach będzie to bez znaczenia. Zostanie to przedstawione przez fałszywego proroka jako część jego globalnego planu zjednoczenia wszystkich religii świata. Moja Boskość zostanie usunięta do lamusa, a Moje Słowo zapomniane i pogrzebane, podczas gdy Moje Nauki zostaną zniekształcone, aby zobligować wiernych do przyjęcia nowej formy „ewangelizacji”.

Niemniej jednak Moje Słowo pozostanie żywe, ponieważ ci, którzy pozostaną w Moim Kościele — takim, jakim został On założony od samego początku — Mnie się nie wyprą. Ale trzech na czterech się Mnie wyprze. Jedynie Moja Reszta przylgnie do Mnie i zachowa Moje Słowo, jednak wielu z nich będzie zdezorientowanych. Te biedne dusze, które pozostaną w Moim Kościele — gdy ten zostanie opanowany przez nową doktrynę — nie będą wiedzieć, dokąd się skierować. Oto, co Ja im mówię: Bądźcie silni. Bądźcie niewzruszeni. Nie wypierajcie się Mnie. Módlcie się o Moje Kierownictwo i nadal Mi usługujcie, tak jak to zawsze czyniliście. Kiedy ci, którzy twierdzą, że działają w imię dobra wszystkich — wszystkich religii — poproszą was, aby się Mnie wyprzeć — odwróćcie się plecami, bo zostaniecie poproszeni o przyjęcie pogaństwa, które zostanie upozorowane na chrześcijaństwo.

Kiedy ci oszuści, wrogowie Boga, wedrą się do Mojego Kościoła — w łonie jego hierarchii — Ojciec Mój ześle straszliwe kary. Przechyli On świat i żaden mężczyzna, kobieta czy dziecko nie będzie w stanie zignorować tych wstrząsów. Kiedy Moi wrogowie zaatakują Moje Mistyczne Ciało, spowodują wiele szkód, wiele zamieszania i odwiodą wielu od Prawdy. Ale oni Mojego Kościoła nigdy nie zniszczą, ponieważ Moja Reszta Armii nigdy Prawdy nie zostawi odłogiem ani nigdy nie da sobie narzucić przysięgi na szatana i jego agentów.

Spotęguje się obecnie wiele wojen, a sztormy i trzęsienia ziemi będą przybierać na sile, aż Zgiełk Gniewu Mojego Ojca nie stanie się odczuwalny wszędzie.

Wy zaś, Moi wrogowie — ci, którzy przebywają pomiędzy wami i którzy wprowadzają w błąd Mój Kościół — wiedzcie o tym: Ja nigdy wam nie pozwolę zdobyć tych dusz, za które oddałem Moje Życie. Wasza arogancja będzie krótkotrwała, wasze nikczemne działania zostaną zastopowane, a waszym usiłowaniom, aby zranić wyznaczone przez was dusze, zostanie znienacka położony kres. Nigdy bezkarnie nie podniesiecie ręki na Słowo Boże — zawsze dosięgnie was Boża Interwencja. Wasze posłuszeństwo wobec diabła skończy się katastrofą dla was i dla każdego, kogo uda się wam oszukać. Kiedy będziecie próbowali przecisnąć się do przodu, w kierunku Bram Niebios, chełpiąc się swoim oddaniem wobec szatana, zostaniecie powaleni, skuci łańcuchami i wtrąceni do czeluści, bez okazywania wam jakiegokolwiek Miłosierdzia.

Idźcie teraz — ci wszyscy spośród was, którzy staniecie się naocznymi świadkami tych rzeczy, które mają nadejść — i bądźcie cały czas czujni. Musicie nadal Mi służyć, ponieważ Mistrz może być tylko jeden.

Wasz Jezus