Jeżeli w duszy istnieje choćby odrobina pychy*, to Duch Święty nigdy do niej nie wejdzie

sobota, 5 stycznia 2014, godz. 19.34

Moja wielce umiłowana córko, kiedy Ogień Ducha Świętego wchodzi do czyjejś duszy, to pierwszą reakcją są łzy. Druga reakcja jest jednym oszołomieniem. Trzecią reakcją jest uprzytomnienie sobie czegoś zadziwiającego — że posiadło się wewnętrzne zrozumienie pochodzącej od Boga Prawdy i tego wszystkiego, czego On sobie życzy — co jest dla tej wybranej duszy zaskoczeniem. Nagle przychodzi pokój i zarazem przejmujące zrozumienie tajemnicy Boskiej Egzystencji — Miłości Boga. Wszystko, co jest zgodne ze Słowem Bożym, staje się jasne.

Wyłącznie ci, którzy zawierzyli swoją wolę Bogu i którzy odrzucili wszelkie ludzkie ambicje (*w oryginale: pride) i ludzki intelekt oraz Mu je oddali, są w stanie przyjąć ten Dar — Ducha Świętego. Jeżeli w duszy istnieje choćby odrobina pychy*, to Duch Święty nigdy do niej nie wejdzie.

Jedynie ci, którzy prawdziwie wierzą, że Bóg jest Wszechmogący i że człowiek jest niczym, i że człowiek nie jest godzien, aby przed Nim stanąć — potrafią zawierzyć swoją wolę. Jedynie ci, którzy są gotowi, aby zrobić wszystko, co jest od nich wymagane, aby czynić Wolę Boga według Jego Słowa, mogą otrzymać Dary, dzięki którym będą mogli głosić Słowo, osiągając jakiś widoczny rezultat.

Żaden człowiek, który twierdzi, że głosi Prawdę, i mówi, że jest prowadzony przez Ducha Świętego, nigdy nie będzie chełpił się własną wielkością. Nigdy nie będzie on kierował czyjejś uwagi na swoje (otrzymane) dary, na swoje uzdolnienia, na swoją wiedzę, swoją świętość czy swoją pokorę. A jeżeli jakiś człowiek to robi, (niby to) w Święte Imię Boże, to on nie został pobłogosławiony Duchem Ognia — Płomieniem, który rozpala ludzkie serca, tak iż reagują one na Słowo Boże z miłością.

Podczas Mojego pobytu na Ziemi jasno dałem wam wszystkim do zrozumienia, że ten, kto się przede Mną wywyższa, zostanie wygnany na pustkowie. Ten zaś, kto się przede Mną uniża, będzie wywyższony.

Wasz Jezus

* Drodzy Czytelnicy, w języku angielskim (a także w wielu innych językach) nie ma tak wyraźnego zróżnicowania pomiędzy dumą i pychą. Dlatego też angielskie „pride” oznacza wszelką wyniosłość i może być, w zależności od kontekstu, tłumaczone m. in. jako: duma, pycha, zarozumiałość, ambicja.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.