Jezus dla Ludzkości – Litania Modlitwy 6: O Dar Łask

O Dar Łask

O najdroższy Jezu,

mój ukochany Zbawicielu,

Napełnij mnie Twoją Miłością.

Napełnij mnie Twoją Mocą.

Napełnij mnie Twoją Mądrością.

Napełnij mnie Twoją Wytrwałością.

Napełnij mnie Twoją Pokorą.

Napełnij mnie Twoją Odwagą.

Napełnij mnie Twoją Żarliwością.

Amen.