Ludzie, którzy żyją w dzisiejszym świecie, nie są inni niż ci, którzy żyli tysiące lat temu

sobota, 11 stycznia 2014, godz. 10.48

Moja wielce umiłowana córko, pragnę, aby świat się dowiedział, jak bardzo kocham każdego człowieka; kocham bowiem nawet tych najzwyklejszych, najbardziej udręczonych i najmniej zasłużonych. Jeżeli ktoś z was myśli, że faworyzuję jakiegoś jednego człowieka bardziej niż innego, to Mnie nie zna. Być może pewne dusze — w szczególności dusze wybrane — obdarzam pewnymi przywilejami, ale nie kocham ich ani mniej, ani więcej niż dusz nieszczęśliwych.

Spoglądam na każdą duszę z Miłością w Moim Sercu. Lgnę do każdego z was, gdyż pochodzicie ode Mnie — od Mojego Ojca. Pomimo że wasze słabości mogłyby Mnie obrażać i mógłbym być na was zły za wasze złe intencje i pożądania, to Moja Miłość do was nigdy nie umiera. Wszyscy grzesznicy są kochani przez Boga — bez względu na to, co uczynili. Bóg ma ostateczną Władzę nad losem każdej duszy i jest to Jego własna Władza.

Wyłącznie Ja posiadam Autorytet, aby Sądzić. Żaden człowiek pomiędzy wami nie został do tego uprawniony. Kiedy ktoś orzeka, że ktoś inny jest winny grzechu, to może on taką osobę ukarać jedynie poprzez narzucenie pokuty, ale nie przez śmierć. Żaden człowiek, sędzia, przywódca polityczny czy członek Mojego Kościoła na ziemi nigdy nie może skazać człowieka na śmierć z powodu jego grzechów — bez względu na to, jak ciężkie by one były. Żaden człowiek nie może potępić kogoś innego, skazując go na piekło, bo jeżeli ktoś głosi, że jakaś dusza jest potępiona — to w zamian za to on sam zostanie potępiony, niezależnie od tego, ile świętych uczynków, dokonanych w Moim Imieniu, ma on na swoim koncie.

Ileż czasu marnujecie, potępiając się nawzajem, zamiast przyjąć Dar, który wam dano — Dar wzajemnej miłości. Miłość jest Darem, który wszystkim został dany przez Boga i który dlatego jest wam należny, aby go przekazywać zgodnie z waszym życzeniem — o ile jest on tylko zgodny z Wolą Mojego Ojca. A jednak tak wielu z tych, którzy Mnie, Jezusa Chrystusa, kochają, uważa, że Ja bym rozgrzeszył każdy postępek, który zaognia wzajemną nienawiść. Ponadto musicie wiedzieć, że Ja po prostu chcę, abyście się wzajemnie kochali i pozostawali wierni zasadom Słowa Bożego, które jest zawarte zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie.

Słowo jest odwieczne, Ono się nie zmienia — nigdy. Ludzie, którzy żyją w dzisiejszym świecie, nie są inni niż ci, którzy żyli tysiące lat temu.Możecie posiadać więcej wiedzy i mieć więcej informacji, ale nie macie przewagi nad jakimkolwiek z pokoleń, które nadeszło przed wami. Człowiek jest śmiertelny. I nic w tym względzie się nie zmieni, dopóki Ja nie przyniosę wam Życia Wiecznego.

Zatrzymajcie się i zastanówcie. Moje zalecenia są ciągle takie same, jak te dane ludzkości podczas Mojego pobytu na ziemi. Jedyna różnica polega dzisiaj na tym, że z powodu postępów w nauce wielu ludzi wierzy, że są więksi od Boga. Wielu tak bardzo wierzy w swoją nieśmiertelność, że zdecydowali się, aby nie akceptować tego, że przez Boga zostali stworzeni. Wielu myśli, że jest na tyle władnych, że mogliby spisać na nowo Boże Prawa.

Wielu też się zdecydowało, by wznieść nową wieżę Babel; lecz kiedy to zrobią, zawali się ona przy pierwszym zamachu, jak uczyni Ręka Mojego Ojca. Wówczas człowiek zda sobie sprawę, że życie może istnieć jedynie z Bogiem i dla Boga, w zgodzie z Wolą Bożą. Bez Boga — życie nie istnieje.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.