Kiedy Mój Kościół podtrzymuje Słowo Boże, musicie pozostać Mojemu Kościołowi posłuszni

wtorek, 14 stycznia 2014, godz. 16.53

Moja wielce umiłowana córko, jeżeli Moi słudzy, Moi wyznawcy i wszyscy ci, którzy deklarują, że są Moi, mówią, że Mnie kochają, oznacza to dwie rzeczy. Kochają Mnie, ponieważ przyjmują Moje Słowo, i czczą Mnie poprzez wyznawanie Prawdy.

Jeżeli Mnie kochacie, to musicie pozostać wierni Mojemu Świętemu Słowu. Oznacza to okazywanie posłuszeństwa Mojemu Słowu we wszystkim, co ma związek z Prawdą. Jeżeli, jako Moi wyświęceni słudzy, stajecie po stronie Prawdy Mojego Słowa — musicie zachować posłuszeństwo Słowu Bożemu.

Kiedy Mój Kościół podtrzymuje Słowo Boże, musicie pozostać Mojemu Kościołowi posłuszni. Ale jeżeli nadejdzie dzień, że ci posiadający prestiż w Moim Kościele już dłużej nie będą głosić Prawdy, wtedy musicie pozostać posłuszni wyłącznie Mnie. Ponieważ to Ja Jestem Kościołem. Beze Mnie, waszego Jezusa, nie ma żadnego Kościoła.

Jeżeli Moim Słowem się manipuluje, a następnie się Je adaptuje, to już nie jest ono Moim Słowem. Jeżeli podążycie za nową, stworzoną przez ludzi doktryną, która zastąpi Moje Święte Słowo w Moich Kościołach na całym świecie, to wówczas ci, którzy staną się odpowiedzialni za to świętokradztwo, się Mnie zaprą. Zachowajcie posłuszeństwo tym, którzy głoszą Słowo Boże, bo gdy nie jest to Moje Słowo, to nie jest ono od Boga.

Słowo Boże jest nietykalnym Sacrum. Nie może być Ono zmieniane przez nikogo. Posłuszeństwo Mojemu Kościołowi jest ważne. Posłuszeństwo Słowu Bożemu przesądza, czy jesteś w ogóle chrześcijaninem. Dzień, w którym zastąpicie Słowo Boże na erzac ludzkiego pochodzenia, jest dniem wypowiedzenia posłuszeństwa Słowu Bożemu.

W Moich Oczach możecie pozostać posłuszni Mojemu Kościołowi na Ziemi tylko wtedy, kiedy Prawda jest podtrzymywana. Nigdy nie wolno wam się bać głosić Prawdy, gdyż jedynie Prawda was wyzwoli.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.