Ode Mnie pochodzi każde słowo, które wypowiadasz w ramach tej Misji. I ode Mnie pochodzi każda akcja, którą podejmujesz

piątek, 17 stycznia 2014, godz. 20.42

Moja wielce umiłowana córko, nie martw się zawsze wtedy, kiedy napotykasz na wiele przeszkód, z którymi ty i Moi wyznawcy — na co dzień — musicie uporać się w tym Dziele dla zbawienia dusz.

Pamiętaj zawsze, że szatan nigdy nie przestanie pastwić się nad tą i innymi misjami — bo są one autentyczne, gdyż pochodzą od Boga. Autentycznemisje, które Ja dzisiaj błogosławię, oraz te, które błogosławiłem poprzez wieki, zawsze cierpiały z powodu opozycji.

Jedynie te misje, które prawdziwie pochodzą od Boga, przyciągają taką nienawiść. Nienawiść ściągają na siebie tylko prawdziwi prorocy. Mojżesz, Eliasz, Noe i Jan Chrzciciel, i inni tacy jak oni, przyciągali nienawiść, co powoduje wpływ, jaki szatan ma na słabe dusze. Ale wyłącznie Ja, Jezus Chrystus — jeden z setek proroków za czasów Mojego Pobytu na ziemi — przyciągałem ten rodzaj nienawiści i stałem się jej ofiarą. A teraz tylko ty, Mój ostatni prorok, będziesz ściągać na siebie nienawiść tego rodzaju — a jest to taka nienawiść, jaka od dawna nie była widziana — chociaż inni, podobnie jak ty, ucierpieli z jej powodu w ostatnich czasach.

Kiedy musisz znosić ten sprzeciw w Imię Boże, to wiedz, że on będzie najgorszy wtedy, kiedy Święta Trójca przedstawia Słowo dla ludzkości za pośrednictwem proroka. Gdyby nie to, że udzielone jest ci Boskie Wsparcie, uciekłabyś w przerażeniu. Mój Ojciec cię chroni, Moja maleńka, tak więc musisz przeć naprzód, wiedząc, że pragnie On dusz za każde słowo, które wypowiadają twoje wargi, za każde słowo zapisane twoją dłonią i dla każdej duszy, do której docierasz. Całe to cierpienie sprowadzi Mi więcej dusz.

Zapewniam cię, że czas Mojego powrotu, aby odzyskać Mój Tron, jest bliski, a w miarę, jak przybliża się ten dzień, miejsce będzie miało wiele zagrywek taktycznych, których celem będzie przyłapanie cię w ramach tej Misji na pomyłce. Oskarżą cię o każde kłamstwo, cisną w ciebie każdym kamieniem, każda udręka stanie się twoim udziałem i każdy z wrogów Boga umieszczony zostanie na każdej ze ścieżek, gdziekolwiek się nie udasz. Ale Ja — jako Odkupiciel ludzkości — sprawię, że każdy cierń zostanie ostrożnie usunięty, każdy kamień rzucony na pobocze, każda ścieżka tak wysprzątana, żebyś odniosła sukces, dostarczając Moje Słowo światu w czasie, gdy Ja będę prawie całkowicie zapomniany.

Idę z tobą, Moja córko. Kładę Moją Dłoń na twoim lewym ramieniu, aby uchronić cię od złego, i ciebie prowadzę. Ode Mnie pochodzi każde słowo, które wypowiadasz w ramach tej Misji. I ode Mnie pochodzi każda akcja, którą podejmujesz. Każde cierpienie, które znosisz, jest Moje. Twoja wola jest Moja, ponieważ ją Mi oddałaś i teraz Ja przebywam w Tobie w pełni. Kiedy oni cię ranią, wtedy Mnie obrażają. Kiedy kpią sobie z ciebie, zaprzeczają Prawdzie. Ale kiedy zaprzeczają Słowu, zaprzeczają Mnie; kiedy jednak przyjmują Moje dane tobie Słowo, to stają się częścią Mnie, a zatem także im zostanie udzielona Moja Ochrona.

Idź teraz, Moja córko, i nigdy się nie denerwuj, kiedy w ramach tej Misji okazywana jest ci nienawiść, gdyż ty i ci wszyscy, którzy słyszą Moje Wołanie, nie będą mieć żadnych wątpliwości, Kim jest ten, wobec którego podnoszą oni sprzeciw. To nie ciebie, lecz Mnie, Jezusa Chrystusa, odpychają. Kiedy jesteś dla Mnie, ze Mną i we Mnie i głosisz Moje Słowo, wtedy naprawdę jesteś dzieckiem Bożym.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.