Ruszył plan, aby usunąć wszelkie Moje ślady

niedziela, 26 stycznia 2014, godz. 15.00

Moja wielce umiłowana córko, nigdy nie dopuść, aby ci, których serca przepojone są goryczą, stali się przeszkodą dla tej Mojej Misji ratowania dusz.

Jakież to ma znaczenie, że ty i Moje umiłowane, wierne dusze — które nie godzą się na odchodzenie od Słowa Bożego — jesteście odrzucani? Jakież to ma znaczenie, że jesteście czy też nie jesteście obrzucani szyderstwami? Ich ludzkie opinie, które odrzucają Słowo Boże, nie mają znaczenia dla waszego dążenia do zdobycia Wiecznego Zbawienia. Jeżeli okazujecie Mi chwałę i czcicie Moje Święte Słowo, będziecie kuszeni ze wszystkich stron, aby odwrócić się do Mnie plecami.

Tak wielu będzie odrzucało tę Misję — do czasu, aż wyłoni się przed nimi straszna prawda, kiedy staną się świadkami bluźnierstw przeciwko Bogu, jakie wyleją się z ust fałszywego proroka. Jeżeli ktoś, kto zaprzecza istnieniu Trójcy Świętej, waży się pod dachem Mojego Kościoła nosić szaty arcykapłana, a potem próbuje was przekonać, że to, co do tej pory braliście za prawdę, prawdą już nie jest — to będziecie wiedzieć, że zły duch pochłonął Mój Kościół od wewnątrz.

Jeżeli jesteście konfrontowani z nowymi ideologiami, nowymi naukami i jeżeli się wam mówi, że w dzisiejszych czasach ludzkość oczekuje tych zmian, to są to czasy, kiedy życzeniom Boga nie wychodzi się naprzeciw. Natomiast — jeżeli wymyślone przez ludzi, pełne błędów i wypaczeń doktryny mówią, że grzechu już nie ma — to przybliża to czas, abym Ja, tak jak przepowiedziane, zniszczył Moich wrogów.

Wielu innych pośród was się przebudzi, dostrzegłszy prawdę i dostrzegłszy straszną hańbę, która dotknie Mnie, Jezusa Chrystusa, w Moim Kościele na ziemi. Owi wierni słudzy dostrzegą tę nikczemność i wtedy wielu z nich ucieknie. Ale kiedy nadejdzie ten czas i kiedy będziecie musieli dokonać wyboru, wielu Mnie — niestety — opuści i odda się pogańskim praktykom.

Ruszył plan, aby usunąć wszelkie Moje ślady. Prawda, wyrażona Moimi słowami, zostanie usunięta z waszych konstytucji, z waszych szkół, aż wreszcie zostanie Ona zarzucona w Moim Kościele. Mylą się ci z was, którzy są przekonani, że to nigdy by się nie mogło wydarzyć — że Bóg nigdy by nie mógł do tego dopuścić. Te ohydztwa są dozwolone w okresie ostatniego oczyszczenia rasy ludzkiej, przed Moim Drugim Przyjściem. Jeżeli nie zachowacie czujności — niezależnie od tego, jak bardzo Mnie kochacie — to zostaniecie wciągnięci, aby uczestniczyć w szeregu ceremonii, które jednak nie Bogu oddają cześć. A jeżeli one nie oddają Mi czci, to musicie siebie samych zapytać: Dlaczego tak jest? Dlaczego dokonano tych zmian i dlaczego tak szybko? Odpowiedź brzmi: jest zbyt mało czasu.

Odbywający się po obu stronach wyścig, aby pozyskać dla siebie dusze, przerodzi się w zaciekłą walkę. Jedna strona będzie was przekonywała, aby odrzucić Słowo Boże na rzecz ohydnych praktyk, oddających hołd szatanowi. Zwiodą oni nawet tych, którzy są dobrze obeznani z Moim Świętym Słowem — tak przebiegły będzie ich podstęp, aby usunąć Mnie z Mojego Kościoła. Ta druga strona będzie cierpiała z powodu swojego oddania, i to nie tylko na rzecz tych orędzi, ale i oddania Prawdziwemu Słowu Bożemu, które zostało dane światu w Księdze Mojego Ojca.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.