Dzienne archiwum: 31 stycznia 2014

Przygotowujcie się zawsze, każdego dnia, jak gdyby Ostrzeżenie miało być jutro, gdyż nadejdzie ono na was nagle

piątek, 31 stycznia 2014, godz. 16.13

Moja wielce umiłowana córko, słuchaj Mnie teraz, kiedy mówię o nadchodzącym Ostrzeżeniu. Bez Mojej Interwencji większość świata pogrążyłaby się w czeluści bestii i nigdy nie ujrzałaby Światła Bożego. Bez tego cudu miliardy dusz poszłyby do piekła.

Tak więc muszę wam przypomnieć, że musicie przygotować się na to Wydarzenie, gdyż przyniesie ono wielu straszliwy ból i cierpienie. Będzie to tak, jak gdyby wielu spadło do najniższego poziomu Czyśćca, który oczyszcza duszę wielkim żarem i wywołuje straszliwe poczucie wyrzutów sumienia, powodujące cierpienie ciała.

Wiele dusz będzie doznawać radości; a jednak nawet te dusze, które są blisko Mnie, także odczują ból, kiedy ujrzą w Mojej obecności swoje złe uczynki. Wstyd, jaki odczują, zostanie jednak szybko zapomniany, jako że Światło Mojego Miłosierdzia pochłonie ich i napełni ich Łaskami. Dusze, które Mnie wcale nie znają, będą jak zahipnotyzowane i wielu będzie myśleć, że oni umarli i są osądzani przeze Mnie, jak w Dniu Ostatecznym. Także jednak te dusze będą się radować, gdy Prawda zostanie im objawiona. Natomiast te biedne, nędzne dusze, które lubują się w swoim grzesznym życiu, będą ogromnie cierpieć. Niektóre załamią się i legną u Mych Stóp, zasłaniając swoje oczy przed Moim Światłem, ponieważ ból, jaki będą odczuwały, stojąc przede Mną — samotnie i nie mogąc się obronić — będzie dla nich nie do zniesienia. One nie poproszą o Moje Miłosierdzie, ponieważ ich nienawiść do Mnie jest głęboko zakorzeniona.

Wreszcie te dusze, które zupełnie się Mnie wyrzekły i oddały się duszą i ciałem diabłu, będą cierpieć jeszcze większą udrękę — tak, jakby pełzały w głębinach piekła. Wielu nie będzie w stanie znieść Mojej Obecności i padną oni przede Mną martwi jak kamień. Inni będą usiłowali Mnie zawołać, ale zostaną ode Mnie odwleczeni przez diabła.

Po tym, jak ta Moja potężna Interwencja będzie miała miejsce, nawrócą się jednak miliardy, i także i oni przyłączą się do Mojej Reszty Kościoła, by znosić pokutę za te dusze, które zupełnie odcinają się od Mojego Miłosierdzia — żeby ich dusze pomóc Mi uratować.

Wszystko będzie dobrze, ponieważ w końcu to Ja Jestem Wszelkim Miłosierdziem, Wszelką Dobrocią i Wszelką Miłością. Ci, którzy Mnie kochają, otrzymają Dar Mojej Miłości w obfitości. Moja Miłość rozpali w nich Obraz Mojej Męki, a to zachęci ich do złożenia wielkich ofiar w zadośćuczynieniu za grzechy dusz zgubionych, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia.

Przygotowujcie się zawsze, każdego dnia, jak gdyby Ostrzeżenie miało być jutro, gdyż nadejdzie ono na was nagle.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Pamiętajcie, że szatan lży przeciwko tej Misji, ponieważ utraci on z Jej powodu miliardy dusz

piątek, 31 stycznia 2014, godz. 15.27

Moje drogie dzieci, nie pozwólcie, aby nienawiść do tej Misji zaprzątała wasze serca. W zamian pochylcie wasze głowy w dziękczynieniu za to, że w tych niespokojnych na Ziemi czasach dany jest wam Dar Księgi Prawdy.

Mój umiłowany Syn, Jezus Chrystus, był podczas Jego Misji głoszenia Prawdy, w czasie Swojego Pobytu na Ziemi, dręczony, wzgardzany i obrzucany obelgami. Ci, którzy znali Słowo Boże, odmówili uznania Tego, Który był przyrzeczonym Mesjaszem, podczas kiedy On stał przed nimi. Jego Słowa zostały rozdarte na strzępy, lecz, wbrew pozorom, nie zostały one zlekceważone. Kiedy Bóg przemawia przez Swoich proroków — a w przypadku Mojego Syna przez Prawdziwego Mesjasza — wtedy jest niemożliwe, aby człowiek lekceważył Słowo. Dla tych, którzy nie przyjmują Słowa Bożego, gdy spływa Ono z ust proroków, stanie się niemożliwe ich zignorowanie. W zamian za to będzie dręczyła ich nienawiść i nie odczują w swoich sercach ani przez chwilę pokoju.

Podczas Ukrzyżowania Syn Mój był brutalnie traktowany i torturowany z odbierającym godność okrucieństwem, czego ci, którzy zostali ukrzyżowani wraz z Nim tego samego dnia, nie musieli znosić. Ale to przecież oni byli skazanymi przestępcami, podczas gdy jedynym przestępstwem Mojego Syna było to, że mówił Prawdę. Kiedy Prawda — Słowo Boże — jest wypowiadana przez proroków, jest Ona jak obosieczny miecz. Niektórym przyniesie Ona radość i specjalne Łaski, ale u innych wywoła strach, który może przerodzić się w nienawiść. Tak więc, kiedy widzicie nienawiść, przejawiającą się podłymi postępkami, kłamstwami i celowym przeinaczaniem Słowa — wiedzcie, że taka Misja pochodzi od Boga. Wielu fałszywych proroków, którzy przemierzają w tym czasie Ziemię, nie prowokuje takiej reakcji, gdyż oni nie przychodzą od Boga.

Pamiętajcie, że szatan lży przeciwko tej Misji, ponieważ utraci on z Jej powodu miliardy dusz. Dlatego też dla tych, którzy za Nią podążają, będzie to bardzo trudna ścieżka. Nalegam, abyście zdali sobie sprawę, że są tacy, którzy mówią, że przychodzą w Imieniu Mojego Syna, a następnie oświadczają, że właśnie to Słowo Boże pochodzi od szatana. Popełniają oni jeden z najcięższych błędów — bluźniąc przeciwko Duchowi Świętemu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te biedne dusze. Nie bądźcie na nich zagniewani. Dla ich dusz musicie jednak błagać o Miłosierdzie.

Proszę was, abyście — po to, żeby zachować tę Misję od nikczemności szatana — rozpoczęli odmawianie tej potężnej Modlitwy w celu wyrzeczenia się szatana. Jeżeli będziecie odmawiali tę Krucjatę Modlitwy przynajmniej dwa razy w tygodniu, to dopomożecie w ochronie tej Misji Zbawienia i sprowadzicie więcej dusz w do Sfery Królestwa Bożego.

Krucjata Modlitwy (132) Wyrzeczenie się szatana dla ochrony tej Misji

O Matko Zbawienia, przybądź na pomoc tej Misji. Dopomóż nam, Reszcie Bożej Armii, wyrzec się szatana. Błagamy Ciebie, abyś Swoją piętą zmiażdżyła głowę bestii i usunęła wszystkie przeszkody na drodze naszej Misji ocalania dusz. Amen

Dzieci, musicie pamiętać, że nigdy nie jest to łatwe, kiedy pomagacie Mojemu Synowi dźwigać Jego Krzyż. Jego cierpienie staje się waszym, kiedy oferujecie Mu swoją wierność. Stajecie się silniejsi, jeżeli całkowicie Mu ufacie i trwacie w waszej podróży, by pomóc ocalać Mu dusze. Otrzymacie odwagę, siłę i godność, aby wznieść się ponad kpiny, bluźnierstwo i pokusy, które codziennie będą waszym udziałem, aż do Dnia Powtórnego Przyjścia Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Idźcie w pokoju. Zawierzcie się Mojemu Synowi i zawsze przyzywajcie Mnie, waszej ukochanej Matki Zbawienia, abym przybyła wam ku pomocy w waszej Misji niesienia duszom zbawienia.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia