Jako że wzrasta liczba tych, którzy podążają za szatanem, to poczynią oni daleko idące starania, aby publicznie ogłosić swój kult diabła

poniedziałek, 3 lutego 2014, godz. 21.00

Moja wielce umiłowana córko, Moich uczniów rozpoznacie nie tylko ze względu na ich wiarę, ale i po ich dziełach. Nie ma żadnego sensu mówić, że Mnie kochacie, jeżeli nie żyjecie swoją wiarą w waszych myślach, słowach i uczynkach. To jedynie dzięki owocom, które przynosicie, możecie prawdziwie powiedzieć, że jesteście Moimi oddanymi uczniami. Kiedy twierdzicie, że Mnie kochacie, to nie możecie odrzucać tych, którzy wzywają waszej pomocy — tych, którzy pilnie potrzebują z waszej strony pocieszenia. Jeżeli bowiem prawdziwie jesteście Moi,nie będziecie unikali niesienia innym pomocy — tym, którzy są prześladowani albo cierpią. I jeżeli wierni jesteście Moim Naukom, nie będziecie wyrażać się bezlitośnie czy nieżyczliwie o innej duszy.

Zarazem będziecie w stanie wyraźnie odróżnić tych, którzy oddają hołd Mnie — dzięki przynoszonym przez nich owocom. Oni zawsze mówią Prawdę, nigdy nie będą mówić źle o innych i będą pierwszymi, aby nieść ulgę chorym, potrzebującym i tym, którzy poszukują Prawdy. Oni zawsze przedłożą potrzeby innych ponad ich własne; okażą cierpliwość, kiedy są prowokowani w Moje Święte Imię oraz zachowają milczenie, kiedy będą cierpieli prześladowanie z powodu okazywanej Mi lojalności. Będą się oni zawsze modlić za dusze innych i błagać o Miłosierdzie dla całej ludzkości. I podczas gdy w takich duszach znajduję wielkie ukojenie i pocieszenie, to walczę przecież jedynie o przyciągnięcie do Mojego Miłosierdzia tych dusz, które są spowite kotarą kłamstwa, co spowodowane jest wpływem szatana na ich życie.

W czasie Mojego oczekiwania na Wielki Dzień — kiedy to odzyskam Mój Tron — muszę znosić cierpienie i przyglądać się bestii, szatanowi — siedzącemu na swoim tronie, z pysznie rozluźnionymi ramionami, rozkraczonymi stopami, z głową kozła, gdy pławi się w pochlebstwach, które są mu dobrowolnie ofiarowywane przez tych, których dusze usidlił. Kozioł jest symbolem jego plagi, poprzez którą pochłania on ciała i dusze tych wszystkich, których opętuje poprzez grzech niemoralności seksualnej. Jego pierwszym celem jest skalanie ludzkiego ciała przez zachęcanie dusz, aby się upodliły na wszelkie sposoby przy pomocy swych zmysłów. Jego wpływ rozciąga się wszędzie, a symbol kozła i jego rogów stanie się widoczny w każdym z gestów. Jego arogancję będzie można wkrótce zauważyć poprzez symbole, do eksponowania których zachęca on swoich wyznawców, aby w ten sposób demonstrowali łączącą ich z nim — we wszystkich dziedzinach życia — więź.

Jako że wzrasta liczba tych, którzy podążają za szatanem, to poczynią oni daleko idące starania, aby publicznie ogłosić swój kult diabła; każdy zaś, kto wierzy, że jest to nieszkodliwe, postąpiłby mądrze, gdyby natychmiast się powstrzymał. Muszą oni Mnie, Jezusa Chrystusa, błagać, abym im dopomógł pokonać moce zła, które będą nacierały na świat z powodu władzy, jaką szatana będzie sprawował w tych czasach.

Za każdy akt buntu przeciwko Mojemu Kościołowi Mój Ojciec ukarze winowajców. Za każdy akt profanacji, jaki popełnią w Świętych Świątyniach Boga, będą ogromnie cierpieć. Lecz w dniu, w którym zbezczeszczą Moje Ciało — Najświętszą Eucharystię — spadnie na Moich wrogów wielka kara — kara, jakiej nigdy przedtem nie widziano.

Błagam wszystkich, którzy wierzą we Mnie, waszego umiłowanego Jezusa Chrystusa, aby byli świadomi tej największej obrzydliwości, jaka w obecnym czasie jest planowana, aby zniszczyć Boże dzieci. Nikczemny plan zwiedzenia dusz — aby zaparły się Boga, sprzedając siebie ciałem i duszą bestii — jest przebiegle aranżowany poprzez świat muzyki rockowej, filmu, polityki i religii.

Nadszedł czas, aby świat poznał plagę, tkwiącą we wnętrzu Świątyni Bożej. Podczas gdy wielu ludzi odrzuci tę ohydę — która zostanie im przedstawiona w otwarty sposób — to prawda jest taka, że wielu z nich nie okaże się za grosz mądrzejszymi. Ale kiedy symbole satanistyczne zostaną ulokowane w kościołach, to oddziaływać będą one swoją mocą na niewinnych — i bez waszych modlitw, ofiar i cierpienia zostaną Mi oni odebrani.

Kiedy w przyszłości nastanie ten czas, owe dusze nie będą wierzyć tym z was, którzy znają Prawdę. Z kolei, kiedy rdzeń Bożej Obecności zostanie zaatakowany przez Jego własny Kościół na Ziemi, skutki tego odczuje cała planeta. Wówczas Światło Boże osłabnie, ponieważ Boża Obecność zostanie zgaszona. Jedynie ciemności przenikną.

Proszę was, Moi wierni słudzy, abyście wykonywali swoje obowiązki i pozostali czujni na wszystkie sprawy, co do których zostaliście ostrzeżeni. Moim wyświęconym sługom, którzy wkrótce jasno zrozumieją, co się dzieje na ich oczach, mówię, co następuje: To Ja będę wami Dowodził, pouczając was, jak wykonywać wasze święte obowiązki, aby zbawić tyle dusz, ile tylko możecie, pozostając wiernym Mojemu Słowu i karmiąc Moją Owczarnię, dopóki nie dam Siebie poznać tego Wielkiego Dnia.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.