Matka Zbawienia: Mój Ojciec wstrząśnie światem — tak fizycznie, jak i duchowo

sobota, 8 lutego 2014, godz.16.00

Moje drogie dziecko, tak samo jak Duch Święty — Dar od Boga — zstąpił na apostołów Mojego Syna, tak samo zostanie on w tych czasach wylany na tych wszystkich, którzy kochają Mojego Syna.

Mój Ojciec ma wiele planów i tak je rozegra, aby ocalić pojedynczo każde z Jego dzieci. Plany te obejmują wiele cudownych wydarzeń, łącznie z wylaniem specjalnej Łaski — objawień, które będą wam dane poprzez te Orędzia, aby mieć pewność, że Boże dzieci nie będą tułały się po bezdrożu — oraz wielu innych interwencji. Niektóre z tych interwencji przyjmą formę kar ekologicznych. Kiedy kary te staną się bardzo regularne, wtedy człowiek nie będzie już mógł mówić, że powodzie, trzęsienia ziemi, tsunami, wybuchy wulkanów i huragany mają miejsce na skutek zaniedbań, jakich człowiek dopuścił się wobec Ziemi.

To Bóg ma Ziemię pod kontrolą, bo to On ją stworzył. On zadecyduje o jej losie — nikt poza tym — gdyż wszelka Władza należy do Niego.

Mój Ojciec wstrząśnie światem — tak fizycznie, jak i duchowo, podczas gdy w każdym narodzie będą rozkwitały plany i nikczemne uczynki diabła. Wszelkie akty profanacji, skierowane przeciwko Bogu, spotkają się z Jego odwetem w postaci uwolnienia odpowiednich kar, które będą nie do zniesienia. Ludzki grzech będzie przez Mojego Ojca zawzięcie zwalczany — człowiekowi nigdy nie wolno nie doceniać Mocy Bożej.

Miłość Boga nie może służyć czyjejkolwiek korzyści. To, że Miłość Boga do Jego dzieci jest niezgłębiona — nigdy nie może być postrzegane jako przejaw Jego słabości. Jego Miłosierdzie jest wielkie i ci wszyscy, którzy kochają Boga, zostaną podczas ucisku oszczędzeni — uścisku, w który ludzkość zostanie pochwycona, ponieważ Bóg zostanie odrzucony na margines na rzecz fałszywych bożków i ze względu na obsesję, jaką ludzkość ma na własnym punkcie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, ponieważ wszystko, co zostało przepowiedziane w związku z przygotowaniami na Powtórne Przyjście Mojego Syna, teraz się rozpocznie. Wydarzenia będą następować błyskawicznie, a armia szatana przypuści szturm na Kościoły Mojego Syna — ale w sposób na tyle umiarkowany, że tylko niewielu to zauważy. Potem nie będą już się ukrywali, gdyż w krótkim czasie zwiodą tak wielu i tak wielu pochwycą w swoje szpony, że już dłużej nie będą musieli ukrywać swoich prawdziwych intencji.

Wy, Moje drogie dzieci, musicie teraz się przygotować, zachowując spokój i robiąc wszystko, o czym zostaliście pouczeni, i się modląc. Trzymajcie się razem. Zanoście innym duszom Prawdę i módlcie się żarliwie o nawrócenie tych, którzy nie wierzą w Boga, i za tych, którzy uwłaczają pamięci o Moim Synu, Jezusie Chrystusie.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.