Bóg Ojciec: Nie ma niczego, czego bym nie zrobił dla Moich dzieci. Żadna ofiara nie jest za wielka

niedziela, 9 lutego 2014, godz. 19.00

Moja najdroższa córko, nie ma niczego, czego bym nie zrobił dla Moich dzieci. Żadna ofiara nie jest za wielka.

Uniżam Sam Siebie, tak aby położyć Moje Serce u ich stóp, a jednak oni nadal będą po Nim deptać. Korzę się, wołając do nich poprzez te Orędzia, a oni wyśmiewają Mnie i ze Mnie szydzą.

Pozwoliłem im ubiczować i zamordować Mojego Syna, a oni nie doceniają tej Wielkiej Ofiary, jaką dla nich poniosłem, by dać im życie i uwolnić ich z niewoli złego.

Błagam ich, aby zmienili swoje drogi, a oni Mnie ignorują. Wysłałem dusze wybrane, aby do nich mówiły i głosiły Moje Słowo, a oni napluli im w twarz.

Zesłałem na nich kary, a oni nie wyciągnęli z tego nauki. Wręcz przeciwnie, twierdzą, że one były jedynie zrządzeniem losu i że nie mają ze Mną nic wspólnego.

Przekazałem im Moją Miłość poprzez cudowne Dary, dane wizjonerom, widzącym, świętym i prorokom — ale tylko niewielu z nich skorzystało. Zapamiętajcie sobie teraz Moje Słowa: Księga Prawdy jest największym Darem, ofiarowanym przeze Mnie światu od czasu, kiedy wysłałem Mojego jedynego Syna, aby was odkupić. Wręczam wam ten Drogocenny Dar, aby otworzył wasze serca, uwolnił waszą duszę od jej przywiązania do diabelskich pokus i aby wam pomóc przygotować się na Moje Królestwo.

Moja Potężna Interwencja w tym czasie oznacza, że tempo, w jakim Moje Słowo będzie się rozchodziło — licząc od dnia dzisiejszego — zaszokuje i zdziwi wielu. Gdy usłyszycie Moje Słowo, wypowiadane w każdym języku — do czego w niewielkim stopniu przyczynia się to, co organizowane jest ludzką ręką — otrzymacie dowód Mocy Ducha Świętego.

Sprawię, że Moje Dzieło przetrwa. Zdepczę tych wszystkich, którzy będą usiłowali powstrzymać Moją Dłoń. Zepchnę na pobocze tych, którzy są prowadzeni przez złego ducha i zagłuszę brzmienie ich żałosnych głosów.

Jednym ruchem Mojej Dłoni uciszę tych, którzy próbują Mnie zatrzymać, gdyż Ja jedynie pragnę zbawić każdą pojedynczą duszę. Zdecydowałem, by nie dopuścić do tego, aby zignorowano to Dzieło, kiedy bowiem raz udzieliłem tej Misji Swojego Autorytetu, to możecie być pewni, że ludzka władza jest w porównaniu z tym niczym.

Bądźcie spokojne, drogie dzieci, i Mi ufajcie — Mnie, waszemu umiłowanemu Ojcu. Moja Miłość jest tak wielka, że nie może zostać osłabiona, niezależnie od tego, jak ciężkim jest wasz grzech. Zezwalam na te próby i udręki oraz na te nikczemne plany, aby wymazać wszelkie ślady Mojego Syna — lecz tylko na krótki czas.

Nigdy nie obawiajcie się Moich Planów, gdyż one posiadają swój cel, a jest nim zgładzenie wszelkiego zła i przyniesienie wam wszystkim życia w Chwale, zgodnie z Moją Świętą Wolą. Spełni się wiele waszych oczekiwań. Wszystko, o co was proszę, to abyście się modlili i kierowali się tym wszystkim, co wam w tym czasie dałem poprzez tę Moją Świętą Misję, mającą na celu przynieść wam wszystkim ten najwyższy, bezcenny Dar, który dla was stworzyłem w postaci Mojego Nowego Nieba i Nowej Ziemi — Mój Nowy Raj — takim, jakim miał on być, kiedy stworzyłem Adama i Ewę.

Zawsze, kiedy czujecie się słabi i przewrażliwieni, pamiętajcie o Mojej Miłości do was wszystkich, bo Ona jest tak wielka, że przekracza to wasze wyobrażenia.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.