Czyż nie wiecie, że po tym, jak odbędzie się Moje Powtórne Przyjście, wasza dusza będzie istnieć na wieczność?

poniedziałek, 10 lutego 2014, godz. 15.43

Moja wielce umiłowana córko, blisko jest Mój Czas — i Niebo przygotowuje się na wielki bankiet, kiedy to Niebo złączy się z Ziemią i staną się jednym.

Wiele przygotowań jest w toku, zaś Mój umiłowany Ojciec planuje, aby przynieść wiele Darów tym, którzy Go nie znają. Wszyscy aniołowie i święci się zjednoczyli, aby modlić się za wszystkie dusze — w nadziei, że do wszystkich ludzi, a szczególnie do tych, którzy nic nie wiedzą o istnieniu Nieba i Piekła, dotrze Prawda.

Kiedy duszom prezentowane jest Słowo Boże, to one nie zawsze przyjmują Je z zadowoleniem. One wręcz unikają Słowa, a przecież jest Ono dla nich jedynym środkiem, prowadzącym do zbawienia. Dlaczego człowiek jest tak uparty i koncentruje się jedynie na tym, aby wierzyć w to, co uznaje on za stosowne i co daje zadowolenie jego własnemu ego? Dlaczego człowiek nie zauważa związku pomiędzy grzechem w jego życiu, a stanem niezadowolenia, który odczuwa i który jest spowodowany jego brakiem akceptacji dla faktu, że jest on niczym? To wyłącznie dzięki Miłości Mojego Ojca do świata i do wszystkich Jego dzieci człowiekowi zostało danych tak wiele szans, aby mógł stać się całością. Jednakże człowiek by wolał żyć połowicznie, umieszczając Boga tylko w pewnych obszarach — i to tam, gdzie mu to pasuje.

Ja, Jezus Chrystus — już wkrótce — otworzę umysły tych, którzy w tych Orędziach nie rozpoznają Słowa Bożego. Pociągnę ich serca i napełnię je tęsknotą za Prawdą. Jeżeli się was karmi fałszerstwami, oferuje wam nieprawdę i faszeruje się was kłamstwami na temat grzechu i na temat tego, jak jest on postrzegany Oczami Boga — to Ja stanę jako barykada, aby was bronić. Wielu doprowadzę do frustracji, ponieważ Ja się tak łatwo nie poddaję, gdy człowiek lekceważy Dar Ducha Świętego. Stanę się jak cierń w waszym boku, jak piekący ból, kiedy alkoholem poleje się otwartą ranę. Bardzo niewielu Mnie zlekceważy, jednak nie wszyscy zaakceptują Mój Ostatni Dar Wiecznego Zbawienia.

Niestety, wielu odrzuci Moje Ostatnie Wołanie i zamiast tego podąży za bestią; a to oznacza, że przepadną na wieczność. Czyż nie wiecie, że po tym, jak odbędzie się Moje Powtórne Przyjście, wasza dusza będzie istnieć na wieczność?

Będziecie musieli dokonać wyboru: Życie Wieczne ze Mną albo wieczne potępienie z diabłem. Po środku nie ma nic. Każdy człowiek sam zadecyduje, jaką ścieżkę wybrać.

Wasz Jezus

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.