Dzienne archiwum: 12 lutego 2014

Dla nich Moje Drugie Przyjście oznacza czczą gadaninę

środa, 12 lutego 2014, godz. 23.00

Moja wielce umiłowana córko, co myśli człowiek — że jak długo bym czekał, zanim bym z nim przed Moim Drugim Przyjściem nie nawiązał kontaktu? Czy myśli on, że uczyniłbym to na rok przedtem? Miesiąc? Tydzień? Czy może on uważa, że Ja bym go w ogóle nie ostrzegł?

Przed Moim narodzeniem światu został obiecany Mesjasz. Mój Ojciec przemawiał przez proroków, tak aby ludzkość otrzymała nadzieję, mądrość oraz Łaskę akceptacji Słowa Bożego — i aby była gotowa na Moje Przyjście. Czy oni jednak posłuchali? Wielu tak, i przygotowali się na Mój Czas. Niestety jednak wielu nie; i kiedy się narodziłem, oni nie byli gotowi. Potem Słowo im przekazał Jan Chrzciciel i ich napomniał, aby się przygotowali. I czy byli gotowi? Nie, bo jemu nie uwierzyli. A jednak wielu zostało ocalonych, ponieważ dzięki Mojej Śmierci na Krzyżu — spowodowanej tym, że Mnie odrzucili — odkupiłem ich w Oczach Mojego Ojca.

Tak wielu walczyło wtedy przeciwko Mojej Misji, a jednak tak wielu za Mną podążało. Teraz świat jest ponownie przygotowywany dzięki Miłości Mojego Ojca do wszystkich Jego dzieci. Ale tym razem będzie to trudniejsze. Pomimo bowiem całej ich wiedzy na Mój temat, oni nadal nie będą chcieli zaakceptować, że Bóg interweniuje i przygotowuje ich przez Swojego proroka. Im bardziej oddalają się oni od Boga, tym mniej zdają sobie sprawę z Mojej Obietnicy. Dla nich Moje Drugie Przyjście oznacza czczą gadaninę.

Tym razem nie będą mieli prawie żadnej innej możliwości, jak ujrzeć znaki, których naocznymi świadkami będą musieli się stać, ponieważ Ja ujawnię wszystko. Gdy powiem, że coś się wydarzy, to kiedy to nastąpi, oni nadal będą zaprzeczali, że proroctwo to było zawarte w Słowach, wypowiedzianych Moimi Wargami. Kiedy ujrzą zawirowanie Ziemi, wstrząsy i inne kary, które na nich spadną, nadal będą argumentować, że istnieje tego naukowa przyczyna.

Wielki upadek wiary pochłania świat i miażdży chrześcijaństwo na korzyść pogaństwa — ale czyż oni nie powiedzą, podczas kiedy to się dzieje, że jest to dobra rzecz? Odpowiedź brzmi: tak. Skoro jednak tak wielu w coraz mniejszym stopniu czci Moją Obecność, to jaka jest szansa, aby świat przeciwstawił się szatanowi? To jest właśnie powód, dla którego Mój Ojciec przygotowuje was teraz, ponieważ On nigdy nie zrezygnuje z przygotowania Swoich dzieci na Jego Wielkie Miłosierdzie.

Przygotowywanie ludzkości będzie trwało nadal i światu zostanie przekazana Prawda, aby człowieka ocalić od ostatecznego zniszczenia. Mój Czas jest blisko i cała ludzkość musi znaleźć czas, który jest potrzebny, aby przygotować swoje dusze. Podczas kiedy się przygotowujecie, aby Mnie powitać — czas nie może być w żadnym wypadku marnotrawiony. Nigdy nie wolno wam odrzucać Słowa, przekazywanego prorokowi Boga. Jeżeli tak postępujecie, to zadajecie Mnie, waszemu Jezusowi, cios prosto w Twarz.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Matka Zbawienia: Wkrótce modlitwy „Zdrowaś Maryjo” nie będzie się słyszało ani wewnątrz, ani na zewnątrz Kościoła Mojego Syna

środa, 12 lutego 2014, godz. 22.45

Moje dziecko, tak jak Wizerunek Mojego Syna, Jego Słowo i Jego Obietnica, że powróci — zostaną zlekceważone, a następnie wytępione — tak też nie będzie inaczej, jeśli chodzi o Mnie, waszą ukochaną Matkę.

Wkrótce modlitwy „Zdrowaś Maryjo” nie będzie się słyszało ani wewnątrz, ani na zewnątrz Kościoła Mojego Syna. Także ci, którzy odwiedzają Moje Święte Sanktuaria, oraz Grupy Maryjne będą z wielu powodów krytykowani, a wszystko to bez głębszego uzasadnienia. Nic nie będzie słychać o jakimkolwiek uznaniu dla autentyczności Moich Objawień — Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej. Wszystko, co się do Mnie odnosi, nie będzie mile widziane ze względu na przebudowaną strukturę Kościoła Mojego Syna na Ziemi. Pod rządami nowo powstałego reżimu, który zostanie zaprowadzony w przyszłości, Nabożeństwa do Mnie w wielu kościołach zostaną zniesione. Zostanę także zapomniana i następnie wzgardzona — przez tych, którzy będą twierdzić, że reprezentują nowy, współczesny, „all-inclusive” kościół, który niewiele ma wspólnego z Kościołem, który został wybudowany na skale przez miłowanego przez Mojego Syna Apostoła Piotra.

Kiedy zobaczycie, że wszystkie Nabożeństwa do Mnie, Świętej Matki Bożej, będą w ten sposób traktowane, zdajcie sobie, proszę, sprawę, że te nowe reguły weszły w życie na rozkaz diabła. Diabeł Mną pogardza, tak samo jak się Mnie boi. On wie, że kierowane do Mnie przez dusze nabożeństwa krzyżują jego podłe plany i że odmawianie Mojego Najświętszego Różańca jest dla niego jak chłosta i czyni go bezsilnym. Wszyscy, którzy Mnie kochają, będą musieli przetrzymać te nadchodzące dni, a nastąpi jeszcze czas, kiedy więź Kościoła z Moimi Przybytkami zostanie zerwana. Kiedy to się stanie, będziecie wiedzieli, że ma to miejsce, aby Boże dzieci odseparować od Mojego wpływu, który będzie konieczny w tych czasach, skoro mam pomóc w przyciągnięciu was do Mojego Syna.

Moja Rola polega na tym, aby was przygotować na wielki Dzień Powtórnego Przyjścia Mojego Syna. Moim zamiarem jest nadal wzywać Moje dzieci, aż do tego dnia. Moim pragnieniem jest tylko i wyłącznie przyprowadzenie dusz do Mojego Syna, aby mógł On im ofiarować Wieczne Zbawienie. Przede wszystkim chodzi więc o Zbawienie dusz, ale diabeł będzie podejmował wszelkie wysiłki, aby to udaremnić.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia