Dla nich Moje Drugie Przyjście oznacza czczą gadaninę

środa, 12 lutego 2014, godz. 23.00

Moja wielce umiłowana córko, co myśli człowiek — że jak długo bym czekał, zanim bym z nim przed Moim Drugim Przyjściem nie nawiązał kontaktu? Czy myśli on, że uczyniłbym to na rok przedtem? Miesiąc? Tydzień? Czy może on uważa, że Ja bym go w ogóle nie ostrzegł?

Przed Moim narodzeniem światu został obiecany Mesjasz. Mój Ojciec przemawiał przez proroków, tak aby ludzkość otrzymała nadzieję, mądrość oraz Łaskę akceptacji Słowa Bożego — i aby była gotowa na Moje Przyjście. Czy oni jednak posłuchali? Wielu tak, i przygotowali się na Mój Czas. Niestety jednak wielu nie; i kiedy się narodziłem, oni nie byli gotowi. Potem Słowo im przekazał Jan Chrzciciel i ich napomniał, aby się przygotowali. I czy byli gotowi? Nie, bo jemu nie uwierzyli. A jednak wielu zostało ocalonych, ponieważ dzięki Mojej Śmierci na Krzyżu — spowodowanej tym, że Mnie odrzucili — odkupiłem ich w Oczach Mojego Ojca.

Tak wielu walczyło wtedy przeciwko Mojej Misji, a jednak tak wielu za Mną podążało. Teraz świat jest ponownie przygotowywany dzięki Miłości Mojego Ojca do wszystkich Jego dzieci. Ale tym razem będzie to trudniejsze. Pomimo bowiem całej ich wiedzy na Mój temat, oni nadal nie będą chcieli zaakceptować, że Bóg interweniuje i przygotowuje ich przez Swojego proroka. Im bardziej oddalają się oni od Boga, tym mniej zdają sobie sprawę z Mojej Obietnicy. Dla nich Moje Drugie Przyjście oznacza czczą gadaninę.

Tym razem nie będą mieli prawie żadnej innej możliwości, jak ujrzeć znaki, których naocznymi świadkami będą musieli się stać, ponieważ Ja ujawnię wszystko. Gdy powiem, że coś się wydarzy, to kiedy to nastąpi, oni nadal będą zaprzeczali, że proroctwo to było zawarte w Słowach, wypowiedzianych Moimi Wargami. Kiedy ujrzą zawirowanie Ziemi, wstrząsy i inne kary, które na nich spadną, nadal będą argumentować, że istnieje tego naukowa przyczyna.

Wielki upadek wiary pochłania świat i miażdży chrześcijaństwo na korzyść pogaństwa — ale czyż oni nie powiedzą, podczas kiedy to się dzieje, że jest to dobra rzecz? Odpowiedź brzmi: tak. Skoro jednak tak wielu w coraz mniejszym stopniu czci Moją Obecność, to jaka jest szansa, aby świat przeciwstawił się szatanowi? To jest właśnie powód, dla którego Mój Ojciec przygotowuje was teraz, ponieważ On nigdy nie zrezygnuje z przygotowania Swoich dzieci na Jego Wielkie Miłosierdzie.

Przygotowywanie ludzkości będzie trwało nadal i światu zostanie przekazana Prawda, aby człowieka ocalić od ostatecznego zniszczenia. Mój Czas jest blisko i cała ludzkość musi znaleźć czas, który jest potrzebny, aby przygotować swoje dusze. Podczas kiedy się przygotowujecie, aby Mnie powitać — czas nie może być w żadnym wypadku marnotrawiony. Nigdy nie wolno wam odrzucać Słowa, przekazywanego prorokowi Boga. Jeżeli tak postępujecie, to zadajecie Mnie, waszemu Jezusowi, cios prosto w Twarz.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Jezus Chrystus