Jeżeli wola człowieka i Wola Boga stoją ze sobą w sprzeczności, to obie strony cierpią wielki ból

niedziela, 23 lutego 2014, godz. 16.03

Moja wielce umiłowana córko, jeżeli wola człowieka i Wola Boga stoją ze sobą w sprzeczności, to obie strony cierpią wielki ból. Dar wolnej woli został człowiekowi przyznany przez Mojego Ojca, dlatego też człowiek jest wolny, jeśli idzie o podejmowanie w swoim życiu decyzji, które są zgodne z jego życzeniami, a Bóg nigdy nie będzie z wysokości Nieba na to wywierał wpływu. Jednakże dla tych, którzy chcieliby Mi służyć w sposób doskonały — gdyż chcieliby Mi pomóc ratować dusze innych ludzi, oddawszy Mi z powrotem swój Dar wolnej woli — dla nich będzie to bardzo trudna podróż.

Jeżeli oddajecie Mi swoją wolną wolę, aby czynić to, co jest konieczne dla zbawienia dusz, to cierpienie, przez które będziecie musieli przejść, będzie bardzo nieprzyjemne. Ponieważ jednak wasza wolna wola nie będzie do was już należała, a ludzka natura jest taka, jaka jest, oznacza to, że miejsce będzie miała walka pomiędzy wolną wolą człowieka i Wolą Boga. Wielu ludzi, którzy Mnie kochają i pragną w swoim życiu postępować zgodnie z Wolą Bożą, będzie w ciągłej rozterce. Aby wypełniać Wolę Bożą, dusza musi porzucić wszelkie poczucie dumy oraz potrzebę zaspokajania swoich własnych pragnień. Tylko wtedy możecie prawdziwie służyć Bogu, jeżeli w pełni Mu ufacie i — dla dobra wszystkich — oddajecie Mu wasze utrapienia i cierpienia.

Ludzie mający dobre intencje i służący Bogu oraz starający się żyć tak, jak On ich nauczał — jeżeli tylko utracą Łaskę, jest im tego wstyd. Zmartwieni, że unikali Boga i że Go zawiedli przez swoje samolubstwo, poczucie własnej wartości i arogancję, ukrywają swoje twarze przed Światłością Boga. Nawet jeżeli oświeciła ich Prawda, takie dusze mogą niespodziewanie i bez uprzedzenia zacząć powątpiewać w swoją wiarę. Przez jedną minutę kochają Boga i całkowicie Mu się powierzają, a już przez następną odcinają się od Źródła Światłości. To jest więc tak, jakby ta osoba dyktowała Bogu — kierując się ludzkim intelektem — co ona jest gotowa zrobić, aby Bogu służyć, a to przeradza się zazwyczaj w stawianie swoich własnych warunków. A zatem ta dusza mówi być może do Boga: „Będę Ci służyła, ale pod tym warunkiem, że mi wyświadczysz taką to a taką przysługę.” Czyż nie wiecie, że nie możecie służyć dwóm panom, bo istnieje tylko jeden Bóg, i to On ma decydujący głos? Bóg jest Panem wszystkiego, co jest i co będzie. Człowiek istnieje, aby Bogu służyć, choć przecież Bóg uczyni wszystko, co może, aby Swoim dzieciom dodać otuchy.

Jeżeli zauważycie, że zaczynacie powątpiewać w Boga lub zaczynacie tracić zaufanie do Jego Miłości i Jego Obietnicy, wtedy musicie odmówić tę modlitwę Krucjaty Modlitwy, znaną jako modlitwa o odrodzenie się.

Krucjata Modlitwy (137) — Modlitwa o Odrodzenie się na nowo

O Jedyny Wszechpotężny Boże, Boże Najwyższy, spojrzyj na mnie, Twojego pokornego sługę z Miłością i Współczuciem w Twoim Sercu. Przywróć mnie z powrotem Twojej Światłości.

Stań się ponownie dla mnie przychylny. Napełnij mnie Twoją Łaską, abym zawierzył Ci się w pokornym oddaniu i w zgodzie z Twoją Świętą Wolą.

Uwolnij mnie od grzechu pychy i od wszystkiego, co Ciebie obraża, i dopomóż mi Ciebie pokochać, z głębokim i niezłomnym pragnieniem, aby służyć Ci przez wszystkie moje dni i na wieki wieków. Amen.

Proszę, nie zapominajcie, że łatwo jest się odwrócić od Boga; i że wystarczy jedna jedyna osoba, aby zasiać w waszej duszy zwątpienie w Dobroć Boga i Jego Wielkie Miłosierdzie dla wszystkich Jego dzieci.

Pozostanie wiernym Słowu Bożemu wymaga wiele odwagi i odporności, więc jeżeli nie poprosicie Go o Łaskę, aby Mu właściwie służyć, sami z siebie nie będziecie do tego zdolni.

Wasz Jezus