Matka Zbawienia: Wszystko, co się odnosi do piekła, zostało usunięte i człowiek został wprowadzony w błąd — fałszywe poczucia bezpieczeństwa

niedziela, 23 lutego 2014, godz. 16.28

Moje dziecko, jak długo na Ziemi ma miejsce panowanie szatana, Prawda będzie zawsze tłumiona.

Od czasu śmierci Mojego Syna na krzyżu każda próba szerzenia Jego Słowa była zwalczana. I od czasu, kiedy rozprzestrzenia się chrześcijaństwo, pojawiła się niejedna rysa, i Nauka — ustanowiona przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, za pośrednictwem Jego uczniów — została dopasowana. Prawda była już zawsze manipulowana, ale mimo tego Słowo Boże jest w świecie jeszcze żywotne i Obecność Mojego Syna poprzez Najświętszą Eucharystię została zachowana.

Prawda co do istnienia szatana i tego, czym jest piekło, jest od wielu dziesięcioleci tłumiona, co miało szkodliwy wpływ na sprawę zbawienia ludzkości. Wszystko, co się odnosi do piekła, zostało usunięte i człowiek został wprowadzony w błąd — fałszywe poczucia bezpieczeństwa. Tak więc obecnie, na dzień dzisiejszy, tylko niewielu ludzi wierzy w istnienie diabła czy też piekielnych czeluści. To kłamstwo było dla ludzkości katastrofalne i w konsekwencji wiele dusz zostało utraconych, ponieważ istnienie piekła zostało zakwestionowane. Grzech śmiertelny nie jest już uważany za coś realnie istniejącego, a przez to nie podejmuje się wysiłku, aby się przed nim ustrzec. Ci, którzy służą Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, w Jego Kościele, mają obowiązek przygotowywać dusze, aby były one zdolne wejść do Królestwa Niebieskiego.

Piekła można uniknąć poprzez zrozumienie konsekwencji grzechu śmiertelnego, jednak ani słowem o tym się nie wspomina. Dusze są zgubione, ponieważ nigdy nie zostały pouczone, jak unikać grzechu i jak szukać skruchy. Aby stać się godnym wejścia do Królestwa Mojego Syna, musicie w czasie tego życia żyć według Słowa Bożego. Proszę, nie lekceważcie Prawdy, bo kiedy to zrobicie, będziecie zgubieni.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ludzie zaakceptowali, że szatan istnieje — bo dopóki tego nie zrobią, nigdy prawdziwie nie zaakceptują Obietnicy Odkupienia, danej przez Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Ten wpis został opublikowany w kategorii Orędzia Ostrzeżenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.