Bóg Ojciec: Doskonałemu Rajowi utraconemu zostanie przywrócona jego dawna świetność

środa, 26 lutego 2014, godz.16.26

Moje dzieci, słuchajcie Mnie, gdy do was Wołam i wyznaję Moją głęboką i niezmienną Miłość do was wszystkich. Pośród prób, smutku, okrucieństwa i nikczemności, i — w rzeczy samej — radości i pokoju — wszystko znajduje się pod Moją Komendą.

Dojrzał już czas, aby nasilić Oczyszczenie, ale z tych czasów nie wyniknie nic poza dobrem. Myślcie o tych czasach jak o chorym dziecku, przykutym do łóżka i dotkniętym chorobą, która czyni je słabym, bezsilnym, pozbawionym energii i substancji odżywczych, i mającym bardzo wysoką gorączkę. Nie odzyska ono zdrowia, dopóki gorączka nie minie, choć przecież to gorączka jest tym, co uwalnia od choroby.

Oczyszczenie ludzkości zostało przepowiedziane i Ja na nie pozwalam, aby uwolnić ludzkość od choroby, która chłoszcze serca i dusze tych, którzy prawdziwie Mnie nie znają. Podziały w świecie się wzmogą, zanim w końcu nie przeminą. Wojny zanikną — po tym jak wybuchną i wywołają zniszczenia — i zapanuje pokój. Apostazja ogarnie wiele dusz, ale potem większość Moich dzieci rozpozna Prawdę i przybiegnie do Mnie — dzięki miłości dla Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, jaka stanie się ich udziałem.

Moje Stworzenie stanie się doskonałe, kiedy szatan i każdy demon, który skaża Ziemię, zostaną wygnani. Światło stanie się jaśniejsze, Doskonałemu Rajowi utraconemu zostanie przywrócona jego dawna świetność, a ludzkość stanie się we Mnie Jednym.

Staniecie się świadkami spełnienia się Mojej Obietnicy sprowadzenia was z powrotem do Raju, który został stworzony dla każdego jednego z was, zanim jeszcze zaczerpnęliście swój pierwszy oddech. Każdy z was ma to prawo z urodzenia. Przygotujcie się. Zostaniecie przyciągnięci do Mojego Raju dzięki miłości, którą zaszczepię w waszych sercach, i za przyczyną Łask, które otrzymają wasze dusze. Ani jedna dusza pomiędzy wami nie będzie mogła powiedzieć, że nie dałem jej każdej możliwej szansy, każdego możliwego znaku, każdej możliwej nagany. Módlcie się, abyście posiedli łaskę przyjęcia chwalebnego życia, które wam przygotowałem — życia w świecie bez końca.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy