Miesięczne archiwa: marzec 2014

Bóg Ojciec: Trzęsienia ziemi uderzą w wasze miasta

poniedziałek, 31 marca 2014, godz. 14.00 Moja najdroższa córko, nadszedł czas, w którym człowiek — który tak długo grzeszył i plamił siebie samego w Moich Oczach — zatopi się teraz w ostatnich głębinach deprawacji, gdy będzie dążył do zniszczenia wszystkiego,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

O biada tym wybranym przez Pana do służenia Mu w dniach ostatnich, ponieważ nie obudzą się na Moje Wołanie

niedziela, 30 marca 2014, godz. 20.00 Moja wielce umiłowana córko, nigdy nie wolno wam brać sobie Moich Słów zbyt lekko, ponieważ są One wam dane jako Akt Wielkiego Miłosierdzia. Nie są One dane światu dlatego, że człowiek jest tego godzien,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Medalik Zbawienia – co to takiego

Tak wygląda Medalik Zbawienia: Na awersie są słowa „NUMISMA SALUTIS” (góra) i „MATER SALUTIS” (dół), czyli „MEDALIK ZBAWIENIA” i „MATKA ZBAWIENIA”. Na rewersie zaś inicłał „MS” od „Mater Salutis”. Opis dalszych detali jest tutaj: Medalik Zbawienia – opis. Informacje na

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Przez następne dwa lata ludzie nauki będą zadawali sobie wszelki trud, aby podważyć Istnienie Boga

sobota, 29 marca 2014, godz. 14.30 Moja wielce umiłowana córko, przez następne dwa lata ludzie nauki będą zadawali sobie wszelki trud, aby podważyć Istnienie Boga. Będą niezgodnie z prawdą twierdzić, że człowiek potrafi podtrzymywać życie na innych, pozaziemskich planetach. Ziemia

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Dając się poganom zastraszyć, sami staną się jak poganie

czwartek, 27 marca 2014, godz. 14.30 Moja wielce umiłowana córko, jest Moim Pragnieniem, aby Moi wyznawcy, łącznie z chrześcijanami wszystkich konfesji, spędzali teraz więcej czasu w Moim Towarzystwie. Jeżeli nawet jesteście przekonani, że jesteście blisko Mnie, diabeł podejmie wszelki wysiłek, aby

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Oni są Moimi. Ja Jestem ich. Tak będzie zawsze. Kocham ich wszystkich. To jest takie proste

środa, 26 marca 2014, godz. 14.52 Moja wielce umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich wyznawców na całym świecie, aby zjednoczyli się we Mnie w jedno, by modlić się za dusze tych, którzy oddzielili się ode Mnie. Wzywam zwłaszcza Moje Grupy Modlitewne

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Krucjata Modlitwy (143) O ochronę dla Misji Zbawienia

Krucjata Modlitwy (143) O ochronę dla Misji Zbawienia O Matko Zbawienia, chroń tę Misję, dar od Boga, aby wszystkim Bożym dzieciom wszędzie na świecie przynieść Życie Wieczne. Prosimy, wstawiaj się w naszym imieniu u Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Matka Zbawienia: Poproście Mnie, waszą umiłowaną Matkę, abym udzieliła wam siły, by kontynuować i chronić Misję Zbawienia

wtorek, 25 marca 2014, godz. 15.30 Moje drogie dzieci, skoro Bóg wybrał Mnie na Matkę Swego Jednorodzonego Syna, to stało się to, abym mogła oddać Bogu chwałę, służąc Mu i przynosząc światu długo oczekiwanego Mesjasza. Byłam wtedy po prostu pokorną

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Seminarium na temat Orędzi Ostrzeżenia

Seminarium na temat Orędzi Ostrzeżenia na terenie Beneluxu, Niemiec i Austrii w dniach 28-30.03.14 Ulotka (proszę klinkąć powyżej) jest w języku niemieckim, seminarium zaś — po angielsku i po niemiecku.

Napisano w Bez kategorii

Bóg Ojciec: Głód, który da się światu we znaki, kiedy Trzecia Pieczęć zostanie złamana, nie będzie wynikał jedynie z braku pożywienia

poniedziałek, marzec 24, 2014 godz. 15.33 Moja wielce umiłowana córko, głód, który da się światu we znaki, kiedy Trzecia Pieczęć zostanie złamana, nie będzie wynikał jedynie z braku pożywienia dla ciała. Głód, o którym mówię, będzie głodem duchowym, gdyż każdy

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Bo co by to Mi dało, gdyby człowiek — wierzgając nogami — był zaciągany przed Moje Oblicze? To byłoby bezcelowe

niedziela, 23 marca 2014, godz. 11.30 Moja wielce umiłowana córko, jest ważne, abyście miłość, jaką każdy z was ma dla swojej rodziny, rozszerzali poza granice swoich domów. Nalegam na was wszystkich, abyście spoglądali zarówno na tych, których znacie, jak i

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Krucjata Modlitwy (142) Przygotowanie do śmierci

Krucjata Modlitwy (142) Przygotowanie do śmierci Mój najdroższy Jezu, przebacz mi moje grzechy. Oczyść moją duszę i przygotuj mnie, tak abym wszedł  do Twojego Królestwa. Obdarz Mnie Łaskami, które przygotują mnie na zjednoczenie z Tobą. Pomóż mi pokonać wszelki strach.

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Jeżeli dusza raz została stworzona przez Mojego Ojca, to będzie istnieć wiecznie

sobota, 22 marca 2014, godz. 14.00 Moja wielce umiłowana córko, nigdy nie należy bać się śmierci — jeżeli akceptujecie Moją śmierć na Krzyżu. Śmierć to jedynie moment przejścia z tego świata do Domu w Królestwie Mojego Ojca. Bać się śmierci

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Powstanie przerażająca armia — taka, jakiej nigdy przedtem nie widziano

czwartek, 20 marca 2014, godz. 21.42 Moja wielce umiłowana córko, świat znajduje się na krawędzi wielu wojen, a wojny te będą miały wielorakie konsekwencje dla tego, w jakim tempie eksploduje Kościół. Dojdzie do tego pod koniec licznych negocjacji pokojowych, które

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Ci, którzy Mnie przeklinają, zostaną przeklęci

środa, 19 marca 2014, godz. 16.05 Moja wielce umiłowana córko, kiedy mówię o Moich wrogach, zawsze mam na myśli tych, którzy przy użyciu pokrętnych metod próbują skraść Mi dusze. Nawiązuję tu w szczególności do tych, którzy posługują się fasadą świętości,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Krucjata Modlitwy (141) O ochronę przed prześladowaniem

Krucjata Modlitwy (141) O ochronę przed prześladowaniem Drogi Jezu, wspieraj mnie w mojej walce, aby za wszelką cenę pozostać wiernym Twojemu Słowu. Chroń mnie przed Twoimi wrogami. Strzeż mnie przed tymi, którzy mnie prześladują z Twojego powodu. Dziel ze mną

Napisano w Krucjata Modlitwy

Dużo lepiej jest znosić cierpienie w Moje Imię, niż być wychwalanym przez grzeszników za robienie tego, co jest grzeszne w Moich Oczach

wtorek, 18 marca 2014, godz. 16.20 Moja wielce u miłowana córko, niech żaden człowiek nie czuje się zażenowany z powodu prześladowań, jakie mogą go spotkać, kiedy — jako chrześcijanin — staje w Mojej obronie. Nigdy nie wolno się wam obawiać

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Raj, jaki Mój Ojciec stworzył dla Swoich dzieci, wreszcie zostanie im zwrócony w całej swej pierwotnej Świetności

niedziela, 16 marca 2014, godz. 18.00 Moja wielce umiłowana córko, kiedy — za sprawą Moich Narodzin — Słowo stało się Ciałem, oznaczało to, że Święte Słowo Boże się zmaterializowało, tak jak było to przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca. Słowo Boże

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Szatan wkroczy do Mojego Kościoła tylko wtedy, gdy Święta Eucharystia zostanie całkowicie usunięta

sobota, 15 marca 2014, godz. 20.10 Moja wielce umiłowana córko, podczas gdy odstępstwo rozchodzi się falami w Moim Kościele, przed wielką próbą staną ci, którzy wewnątrz Kościoła Mi służą. Kryzysy w Moim Kościele na Ziemi będą oznaczały, że wielu duchownych

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Nowa, czerwona książeczka z dziwnym symbolem na okładce

Dlaczego na okładce do najnowszego, poprawionego wydania niemieckiego, standardowego mszału-modlitenika umieszczono ten symbol? Porównaj z: Matka Zbawienia: Zaprezentują nową, czerwoną książeczkę, z głową kozła wytłoczoną na okładce

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Krucjata Modlitwy (140) O Ochronę ze strony Hierarchii Aniołów

Krucjata Modlitwy (140) czwartek, 13 marca 2014 O Ochronę ze strony Hierarchii Aniołów Najdroższy Ojcze, Boże, który jesteś Panem całego Stworzenia, Boże Najwyższy, obdarz mnie Łaską i Ochroną ze strony Hierarchii Twoich Aniołów. Uczyń mnie zdolnym, aby skupić się na

Napisano w Krucjata Modlitwy

Bóg Ojciec: Bo jest to ostatni okres — ostatni rozdział, aby wypełniła się Moja Święta Wola

czwartek, 13 marca 2014, godz. 20.45 Moja najukochańsza córko, Moja Ochrona na rzecz wszystkich Moich dzieci na całym świecie jest właśnie obecnie rozszerzana. Robię to z rozmachem z powodu zagrożeń, na jakie narażona jest ludzkość w obecnym czasie historycznym. Wy,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Moje Łzy ustaną do tego czasu, ale Mój Smutek nigdy nie ustanie

środa, 12 marca 2014, godz. 21.08 Moja wielce umiłowana córko, kiedy człowiek oddziela się ode Mnie, Ja podążam za nim, aż po krańce Ziemi, aby go przyciągnąć z powrotem ku Sobie. Może on Mnie obrażać, popełniać straszliwe okrucieństwa oraz posunąć się

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Matka Zbawienia: Zaprezentują nową, czerwoną książeczkę, z głową kozła wytłoczoną na okładce

wtorek, 11 marca 2014, godz. 20.39 Moje drogie dziecko, urodziłam Mojego Syna, co oznacza, że Ja nie tylko porodziłam Syna Człowieczego, Zbawiciela Świata, ale także wywołałam nowy początek. Świat został odkupiony dzięki narodzeniu Mojego Najdroższego Syna, a ludzkość otrzymała bardzo

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Domaganie się praw dla chrześcijan będzie równoznaczne z łamaniem prawa

poniedziałek, 10 marca 2014, godz. 15.30 Moja wielce umiłowana córko, już wkrótce od oszustów, którzy przeniknęli do Mojego Domu na Ziemi, usłyszysz szereg zapowiedzi. Herezje, które wytoczą się z ich ust oraz ich działania zaowocują nowymi prawami, które będą profanacją

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Matka Zbawienia: Po Ostrzeżeniu pojawi się wielkie pragnienie, aby Bogu oddawać chwałę

niedziela, 9 marca 2014, godz. 17.25 Moje dzieci, w czasie trwania tej Misji będziecie zawsze pod Moją Obroną, jeżeli będziecie wzywać Mnie, waszą Matkę Zbawienia. Służę Bogu — i Moim Zadaniem jest służyć Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, i pomagać Mu

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Krucjata Modlitwy (139) O siłę, aby pokonać zło

Krucjata Modlitwy (139) O siłę, aby pokonać zło Drogi Jezu, chroń mnie od zła pochodzącego od diabła. Osłoń Swoją Najdroższą Krwią mnie i wszystkich, którzy w jego obecności stają się słabi i bezbronni. Daj mi odwagę, by się go wyrzekać

Napisano w Krucjata Modlitwy

To pod wpływem diabła stajecie się w Moich Oczach nieczyści

sobota, 8 marca 2014, godz. 13.37 Moja wielce umiłowana córko, dzięki tym orędziom Moc Ducha Świętego jest w tym czasie na świecie najsilniejsza. Tak jak nasiliła się nienawiść, którą szatan pała dla żyjącej na świecie ludzkości, tak też wzmogła się

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

To, co złe, będzie postrzegane jako prawe, a to, co prawe, jako złe

czwartek, 6 marca 2014, godz. 13.45 Moja wielce umiłowana córko, kiedy ludzie próbują zachęcać innych do grzechu, posługują się różnymi metodami; nie wszystkie z tych metod wydają się być łatwe do przejrzenia. Pokusa, aby grzeszyć, jest nęcąca, a jej ofierze

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Ja Jestem Wszech-Miłosierny. Nie szukam zemsty

wtorek, 4 marca 2014, godz. 21.25 Moja wielce umiłowana córko, pamiętaj, że Bóg zawsze osądza na korzyść uciśnionych. Nigdy nie będzie On wywyższał tych, którzy się sami wywyższają. Za każdego człowieka, który się wywyższył, najniższy z najniższych zostanie wywyższony w

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Wojny będą eskalować, aż wypowiedziana zostanie Wielka Wojna

wtorek, 4 marca 2014, godz. 17.00 Moja wielce umiłowana córko, jest ważne, żeby ludzie na całym świecie się w tym czasie do Mnie zwrócili i Mnie poprosili o ochronę przed udręką wojny. Wojny będą eskalować, aż wypowiedziana zostanie Wielka Wojna,

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Miłość może przezwyciężyć każdą niedolę, jaką znosi ludzkość

poniedziałek, 3 marca 2014, godz. 23.37 Moja wielce umiłowana córko, myśl o Mnie z miłością w swoim sercu, gdyż to jedynie z powodu Miłości komunikuję się ze światem poprzez Księgę Prawdy. Z Nakazu Mojego Ojca gromadzę Jego wszystkie drogocenne dzieci

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia

Jeżeli macie Mnie — macie wszystko

niedziela, 2 marca 2014, godz. 20.14 Moja wielce umiłowana córko, istnieją czasy walki, kiedy ludzie mogą czuć się bezsilni. Istnieją czasy tragicznych wydarzeń, kiedy ludzie czują się przerażeni. I są takie czasy, kiedy człowiek rozpacza i z jego życia znika

Napisano w Orędzia Ostrzeżenia
marzec 2014
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
marzec 2014
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Wszystkie wpisy

Nasz adres kontaktowy:

 

Ostrzezenie Marii Bozego Milosierdzia

poczta.ostrzezenie@posteo.pl

www.ostrzezenie.net