Miesięczne archiwum: marzec 2014

Bóg Ojciec: Trzęsienia ziemi uderzą w wasze miasta

poniedziałek, 31 marca 2014, godz. 14.00

Moja najdroższa córko, nadszedł czas, w którym człowiek — który tak długo grzeszył i plamił siebie samego w Moich Oczach — zatopi się teraz w ostatnich głębinach deprawacji, gdy będzie dążył do zniszczenia wszystkiego, co jest dla Mnie święte.

Wszelkie życie pochodzi ode Mnie. Życie duszy należy do Mnie. Życie ciała też jest ode Mnie. Niech żaden człowiek nie ingeruje ani w jedno, ani w drugie — żeby jego własne życie nie zostało mu odebrane przeze Mnie. I jednego możecie być pewni: Każda forma życia, która wyszła spod Mojej Dłoni, zostanie pozbawiona życia rękoma nikczemnych ludzi. Odbiorą oni życie tym w łonach matek i oświadczą, że jest to wyrazem praw człowieka. Wy, Moje dzieci, nie macie prawa do niszczenia życia Moich dzieci — ani przed, ani po ich narodzeniu — a jeżeli tak będziecie postępować, to ucierpicie straszliwą karę. Bez pojednania i z powodu braku pokuty za ten obrzydliwy grzech — Ja was zniszczę oraz zniszczę te kraje, które zachęcają do tego zła. Jeżeli niszczycie swoje własne życie, to Mnie obrażacie, gdyż ono nie należy do was, i wyłącznie Ja mam prawo — w ustalonym przez Mnie czasie —  życie dawać i je odbierać. Manipulując życiem ciała fizycznego, ingerujecie w Moją Boskość, a Ja nigdy nie będę stał bezczynnie i ignorował takiego uwłaczania Mojemu Stworzeniu.

Gdy odbieranie życia nie będzie człowiekowi już wystarczało, człowiek przebiegle zaatakuje życie duszy, przynosząc śmierć Mojemu Świętemu Słowu, które będzie deptał tak długo, aż rozkruszy każdą Jego część, tak że stanie się Ono jak żwir pod jego stopami. Potem człowiek, arogancki i pełen swoich własnych, wypaczonych poglądów na temat swoich możliwości, podejmie próbę odnalezienia nowej planety, aby znaleźć nowy dom dla ludzkości, chociaż to jest niemożliwe. Dar ziemi, na której umieściłem człowieka, zostanie uznany za niewystarczający dla ludzkich potrzeb. I tak będzie postępował ten marsz w kierunku samozniszczenia. Człowiek stanie się inicjatorem swojej własnej śmierci. Będzie on systematycznie niszczył wszystko to, co jest dla Mnie święte.

Dar życia, dany przeze Mnie każdemu Mojemu stworzeniu, zostanie Mi przez człowieka skradziony — bez odrobiny wyrzutów sumienia. Zaaprobuje on wszystkie swoje mordercze zamiary, ogłaszając, że odbieranie życia jest dobrą rzeczą. Śmierć przez aborcję jest największą ze wszystkich zniewag i Ja ostrzegam ludzkość, że Moja Sprawiedliwość weźmie górę, gdyż nie będę już dłużej zezwalał wam na to, abyście Mnie w ten sposób przeklinali.

Trzęsienia ziemi uderzą w wasze miasta i za każdy naród, który aprobuje odbieranie życia, odczujecie przypływ Mojego Gniewu, gdyż Ja uderzę w wasze ciężkie i nienawistne serca. Ci, którzy poszukują skruchy za to wykroczenie, zostaną oszczędzeni, ale wiedzcie o tym, że nie ma pomiędzy wami takiego narodu, który by tej kary nie uniknął.

Śmierć Mojego Kościoła nie będzie tolerowana, gdy człowiek wraz ze swoimi przywódcami, których niewolniczo naśladuje, zniszczy Sakramenty i tak je odtworzy na nowo, że one zanikną. Zniszczę wasze świątynie i wasze kościoły, jeżeli będziecie nadal bezcześcić Ciało Mojego Syna. Ubiczowaliście Go, wydrwiliście Go i prześladowaliście Jego wyznawców, aż wreszcie — krzyżując Go — bestialsko Go zamordowaliście. I nie wyciągnęliście z tego żadnej nauki. Brak pokornego oddania z waszej strony — oddania wobec Tego, Który dał wam życie, Który przyniósł wam Odkupienie i Który obecnie usiłuje przygotować was na Wielki Dzień — budzi Moją odrazę.

Jestem przygnębiony. Jestem Zasmucony i Rozgniewany, bo udało się wam wreszcie dojść do tego, że zabijacie każdą formę życia, jaką wam dałem. Chodzi Mi tu o obie formy życia: życie ciała i życie duszy. Życie, które wam dałem, już wam nie wystarcza; więc Dnia Ostatniego zabiorę je z powrotem tym, którzy nim we Mnie rzucili. Podczas gdy ten wojenny akt, skierowany przeciwko Mnie, Stwórcy Świata, Stwórcy wszystkiego, co istnieje, będzie trwał nadal, Ja zezwolę, aby wasze nikczemne, niszczycielskie dokonania trwały jedynie przez bardzo krótki czas.

Daję wam teraz czas, żebyście dokładnie przyjrzeli się grzechom ludzkości przeciwko wszystkiemu, co jest dla Mnie święte, tak abyście mogli podjąć pokutę za grzechy świata. Ostatnia bitwa się rozpoczęła i wiele życia — Dar stworzonego przeze Mnie życia — zostanie zniszczone przez człowieka. I za to ześlę na świat karę.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

O biada tym wybranym przez Pana do służenia Mu w dniach ostatnich, ponieważ nie obudzą się na Moje Wołanie

niedziela, 30 marca 2014, godz. 20.00

Moja wielce umiłowana córko, nigdy nie wolno wam brać sobie Moich Słów zbyt lekko, ponieważ są One wam dane jako Akt Wielkiego Miłosierdzia. Nie są One dane światu dlatego, że człowiek jest tego godzien, ale raczej dlatego, że jest on głodny Słowa.

Każdy Dar przekazywany człowiekowi od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu, dzięki wstawiennictwu Mojej Matki miał pomóc wszystkim grzesznikom, aby przygotować się na Wielki Dzień. Moja Matka zaakceptowała Bożą Wolę Mojego Ojca, kiedy porodziła Mnie, Zbawiciela i Odkupiciela świata. W zamian została ona wyznaczona jako pośredniczka pomiędzy człowiekiem a Boską Sprawiedliwością Boga. Jej rolą jest wstawianie się w imieniu grzeszników, aby ich ostrzec i przygotować, aby przyjęli Mnie, Jej Syna, w ostatnim Dniu.

Każde jedno objawienie Mojej umiłowanej i Błogosławionej Matki, które miało miejsce na świecie, miało Autorytet Mojego Ojca. Wszystko to, co Ona przepowiedziała, obecnie nastąpi, i wszystko to, co ogłosiła, zostało zapomniane przez większość z Moich wyświęconych sług, którzy zdecydowali się zignorować Jej ostrzeżenia.

O biada tym wybranym przez Pana do służenia Mu w dniach ostatnich, ponieważ nie obudzą się na Moje Wołanie. Głusi i ślepi — podążą za rozwodnioną wersją Księgi Mojego Ojca i zamiast owocu, do przyniesienia którego zostali powołani, nic poza zgniłym owocem nie wydobędzie się z ich ust. Butni i aroganccy — odrzucili wstawiennictwo Mojej Matki, Jej objawienia i Jej wołanie, by ich zgromadzić, aby udostępnić im mądrość Niebiańskiej Hierarchii, gdzie króluje Prawda. Prawda się im wymknęła i zamiast paść w czystej pokorze przed Tronem Boga, podążają oni drogą ludzkich norm — norm omylnego człowieka, który nie zna Prawdy o Obietnicach, złożonych przez Boga Jego ludowi.

Dzisiejszy świat może i dokonał wielkich postępów w medycynie, technologii i w zakresie wiedzy, ale wymienił mądrość, która jest konieczna, aby wejść do Mojego Królestwa, na pieniądze, bogactwo i władzę. Wszystkie rzeczy tego świata — pieniądze, władza, majętności i władza tych zajmujących stanowiska w rządzie — są niczym w Moich Oczach. Mogę je zmieść jednym ruchem Mojej Dłoni. Respekt dla ludzkiej wiedzy i dla postępów w nauce jest bezwartościowy, gdyż talenty te nie pochodzą od was — są to talenty dane człowiekowi przez Boga z powodu Miłości, jaką odczuwa On do Swoich Dzieci. Gdyby On je wam odebrał — wraz z wszelkimi materialnymi wygodami, które posiadacie — to co by wam wówczas pozostało? Nic.

Ci, którzy znają Mnie prawdziwie, nie będą troszczyć się o nic, ponieważ wiedzą, że są Moi, i kiedy całkowicie Mi zaufają, odczują ulgę, ponieważ wiedzą, że Ja ich nigdy nie opuszczę, pozostawiając ich samemu sobie. Dlaczego więc szukacie rzeczy, które nie są ode Mnie — rzeczy, które nigdy was nie nasycą? Im usilniej Mnie odrzucacie i poszukujecie pustych obietnic, tym silniej będziecie odczuwać swoje odizolowanie, gdy przyjdzie dla Mnie czas, aby oddzielić ziarno od plewy.

Jedynym wyborem, jakiego możecie dokonać, jest pozostać prawdziwym dzieckiem Boga; Boga, bez Którego jesteście niczym. Nie liczy się to, kim jesteście, jaką macie życiową pozycję, jaką rolę odgrywacie. To tylko dlatego, że jesteście kochani przez Boga, będziecie zbawieni. Żaden człowiek nie jest godzien, by stać przede Mną. Żaden człowiek nie jest tak czysty na duszy, żeby mógł osiągnąć świętość. Żaden z was nie może być wyniesiony do Mojego Królestwa na podstawie swoich zasług. To jedynie z powodu Mojego Miłosierdzia staniecie się warci tego, aby żyć Życiem Wiecznym

Wasz Jezus

Przez następne dwa lata ludzie nauki będą zadawali sobie wszelki trud, aby podważyć Istnienie Boga

sobota, 29 marca 2014, godz. 14.30

Moja wielce umiłowana córko, przez następne dwa lata ludzie nauki będą zadawali sobie wszelki trud, aby podważyć Istnienie Boga. Będą niezgodnie z prawdą twierdzić, że człowiek potrafi podtrzymywać życie na innych, pozaziemskich planetach.

Ziemia jest jedyną wypełnioną życiem okolicą wszechświata, stworzoną przez Boga dla Jego Dzieci. Ale nie będzie to wyłącznym powodem, przy którym będą obstawać, by udowodnić, że Bóg nie Istnieje. Będą propagować wielkość człowieka; jego inteligencję i jego postępy w nauce, aby osłabić pogląd, że człowiek jest stworzony przez Boga. Największą zniewagą będzie zaś, że ogłoszą, że człowiek został stworzony w efekcie naukowego cudu. Dołożą wszelkich starań, aby udowodnić, że człowiek jest niepokonany, a jednak nie będą posiadać odpowiedzi, co dzieje się po fizycznej śmierci ciała, z którą każdy człowiek zostanie skonfrontowany. To zagadnienie zostanie zignorowane przez tych, którzy kłamią i którzy wypierają się Boga.

Wykpią każdego, kto będzie głosił wiarę w Istnienie Nieba lub też wiarę w swojego Prawdziwego Stworzyciela, Boga Najwyższego. I podczas tych wszystkich publicznych deklaracji przeciwko Prawdzie nie zostanie wypowiedziane ani jedno słowo przez tych, którzy twierdzą, że przewodzą Mojemu Kościołowi. W tych dniach ostatnich religia stanie się pogańskim pojęciem, gdzie gloryfikowanie ziemi, słońca, księżyca i gwiazd stanie się substytutem oddawania czci Bogu.

Większość żyjących na świecie zwróci się do pogaństwa i sprowadzi śmierć na swoje dusze. Pomimo wszelkich Interwencji Mojego Ojca, zwrócą się w inną stronę. Oto jest powód, dla którego Mój Ojciec obiecał światu Księgę Prawdy, która rozszyfrowuje Księgę Apokalipsy — po to, aby ocalić wasze nędzne dusze. Człowiek jest uparty. Człowiek jest pyszny, próżny i im większe postępy robi w zakresie nauki, tym mniej wie i tym bardziej oddala się od Prawdy.

Baczcie teraz na Moje Słowo, gdyż wkrótce wszystko, czego was nauczałem, będzie stopniowo, krok po kroku, usuwane z Moich Kościołów na Ziemi. Słowo zostanie wam zabrane, ale Ja was nigdy nie opuszczę i zawsze pozostanę z wami, prowadząc was, nauczając was i wypełniając was Moją Miłością. Zawsze będziecie w Moim Sercu i to za przyczyną waszej Miłości do Mnie będę w stanie ocalić tych, którzy są zgubieni. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście ogniwem, które łączy Mnie z dziećmi Bożymi, i wasze modlitwy umożliwiają Mi zabiegi o zjednoczenie świata. Oto dlaczego nie wolno wam popadać w rozpacz, nawet jeżeli wszystko wydawać się będzie beznadziejne.

Was Jezus

Dając się poganom zastraszyć, sami staną się jak poganie

czwartek, 27 marca 2014, godz. 14.30

Moja wielce umiłowana córko, jest Moim Pragnieniem, aby Moi wyznawcy, łącznie z chrześcijanami wszystkich konfesji, spędzali teraz więcej czasu w Moim Towarzystwie.

Jeżeli nawet jesteście przekonani, że jesteście blisko Mnie, diabeł podejmie wszelki wysiłek, aby was kusić do wszelkiego rodzaju nieprawości. Żaden z was nie ma tak silnej wiary, by przetrzymać wpływ złego ducha. Musicie starać się o to, aby spędzać więcej czasu na modlitwie, i to codziennie, i wykorzystać ten czas na zbudowanie wokół siebie pancerza, który jest wam potrzebny, aby się ochronić, o ile chcecie pozostać wiernymi Mnie. Jeżeli ze Mną nie rozmawiacie — poprzez Modlitwę i Sakramenty — osłabi was to i doprowadzi do tego, że nie będziecie pewni swojej Miłości do Mnie, co z kolei uczyni was podatnym na wątpliwości co do Mojego Nauczania, Moich Obietnic i Moich Możliwości. Próby — którym zostaniecie poddani, a które nadejdą wraz z nastaniem terroru, staną się udziałem Moich prawdziwych Wyznawców, którzy pozostaną zagorzale wierni Świętemu Słowu Bożemu — i próby te będą bardzo trudne.

Wolna wola została wam dana przez Boga jako wasze naturalne prawo, dane wam wraz z narodzinami, a jednak ci oszuści, którzy wtargną do Mojego Kościoła, będą usiłowali wam ją odebrać. Zostaniecie zmuszeni do akceptacji nieprawdy, zaprezentowanej wam pod pozorem nowych interpretacji Świętych Ewangelii, i jeżeli odważycie się to zakwestionować, zostaniecie oddaleni w nimbie niesławy. Tak wielu z was z powodu tchórzostwa, zaślepienia i błędnie rozumianego oddania wobec tych, co do których wierzycie, że prowadzą Moją trzodę, odnajdzie się, przyjąwszy tę fałszywą doktrynę.

Ta fałszywa doktryna, która zostanie wprowadzona, zostanie starannie zakamuflowana słowami miłości. Będą trzy sposoby, aby rozpoznać, że doktryna ta nie pochodzi ode Mnie. W pierwszej kolejności w centralnym punkcie umieści ona potrzeby grzeszników, głosząc, że musicie się modlić, żeby podnieść rangę praw człowieka, tak aby mógł on grzeszyć przed Panem. Po drugie zostaniecie poproszeni, aby przyznać, że grzech jest naturalną rzeczą oraz że nie wolno wam z jego powodu obawiać się przyszłości, gdyż Bóg nigdy nie odrzuci grzesznika, oraz że wszystkie Jego dzieci wejdą do Raju. Po trzecie zostanie wam powiedziane, że Sakramenty, które mają swój własny chrześcijański rodowód, muszą zostać tak dostosowane, aby przemówiły do pogan, którym się należy, aby ich prawa człowieka zostały uwzględnione w Oczach Bożych. Kiedy te rzeczy się wydarzą, będzie to oznaczać tylko jedno: Człowiek zaprezentuje na ołtarzach, wszędzie w Moich Kościołach, własną interpretację tego, jakie Zasady ustanowione Przez Boga mu odpowiadają, a jakie nie. Następnie będzie on oczekiwał, że Bóg nagnie się do jego wymagań. Więc w istocie to człowiek będzie wydawać polecenia Bogu, ponieważ będzie on wierzył, że jest większy ode Mnie.

Odrzucę te dusze ode Mnie precz, gdyż one już dłużej nie będą mogły nazywać siebie chrześcijanami. Dając się poganom zastraszyć, sami staną się jak poganie. Nie ma w Moim Królestwie miejsca dla tych, którzy się Mi tak nie zawierzają, jak ich tego nauczałem, kiedy chodziłem po Ziemi. W nadchodzących latach będzie wam trudno pozostać wiernym Mojemu Nauczaniu, ponieważ ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, wprowadzą was w poważny błąd, jak to jest przepowiedziane. Bądźcie ostrożni. Zważajcie, o zaakceptowanie czego — jako substytutu dla Mojego Świętego Słowa — zostaniecie poproszeni. Ci z prawdziwym rozeznaniem, udzielonym im z Mocy Ducha Świętego, natychmiast będą wiedzieć, kiedy te rzeczy mają miejsce. Inni nie będą pobłogosławieni, ponieważ nie zwracali uwagi na wszystko to, czego ich nauczałem. Znajdą się oni w bardzo ciemnym i samotnym miejscu, pozbawionym Mojej Obecności, Oświetlającej drogę Prawdy. Czas ten przybliża się bardzo szybko.

Wasz Jezus

Oni są Moimi. Ja Jestem ich. Tak będzie zawsze. Kocham ich wszystkich. To jest takie proste

środa, 26 marca 2014, godz. 14.52

Moja wielce umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich wyznawców na całym świecie, aby zjednoczyli się we Mnie w jedno, by modlić się za dusze tych, którzy oddzielili się ode Mnie. Wzywam zwłaszcza Moje Grupy Modlitewne Krucjaty Modlitwy, wszędzie, oraz wszystkich tych, którzy za sprawą Księgi Prawdy odpowiadają na Moje Wołanie, aby się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was miłuję. Pozbądźcie się tego, co was różni — o ile takie różnice się pojawią; zignorujcie podziały — o ile się one wyłonią; i nie zwracajcie uwagi na nienawiść szatana i tych dusz, które on zwiódł, na nienawiść, którą one wam okazują, gdyż jest to Moja ostatnia Misja, przygotowująca do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Musicie zrozumieć, że celem Mojego Planu jest zbawienie świata poprzez Księgę Prawdy. Plan ten polega na ocaleniu wszystkich dusz, wszędzie, bez względu na to, kim one są, w co wierzą, jak bardzo grzeszą, jak w stosunku do siebie postępują oraz jakie są ich poglądy. Oni są Moimi. Ja Jestem ich. Tak będzie zawsze. Kocham ich wszystkich. To jest takie proste.

Jeżeli kiedykolwiek bylibyście prześladowani w Moje Imię, zawsze wznoście się ponad to i módlcie się za dusze, które was przeklinają, ponieważ Moje Serce pęka z ich powodu. Za takie dusze straszliwie cierpię. Sprowadzajcie je do Mnie, tak aby mogły otworzyć swoje serca na Miłość, jaką mam dla nich. Pomóżcie Mi dotrzeć do ich smutnych i złamanych dusz i ich zatwardziałych serc, gdyż beze Mnie i bez Mojej Interwencji oni zmarnieją i umrą. Nie takim zaś jest Moje Pragnienie. Przyjdźcie, wy wszyscy. Wzywam tych wszystkich, którzy są we Mnie i ze Mną. Wzywam tych wszystkich, którzy Mnie w rzeczywistości nie znają, choć myślą, że Mnie znają. Wzywam tych wszystkich, którzy nie są wierni Moim Naukom. Wzywam tych wszystkich, którzy odrzucają tę Misję i głoszą, że jest ona fałszywa. Nie opuszczajcie Mnie, gdyż Ja was nie opuściłem. Nie obawiajcie się Mnie, gdyż Ja nie jestem waszym wrogiem, i pragnę waszej duszy, tak abyście mogli się stać częścią Mnie, bo wtedy znajdziecie pokój w waszych sercach.

Oto nadszedł obecnie ten Mój Czas, że was prowadzę, otwieram wasze serca i przypominam wam Prawdę o Moim Słowie, które nigdy się nie zmienia. Czas na Moje Przyjście jest blisko i jest ważne, abyście przygotowali wasze dusze oraz tych, z którymi wchodzicie w kontakt. Moje Przybycie będzie nagłe i nie otrzymacie żadnego poprzedzającego go ostrzeżenia*. Nie zaniedbujcie waszych dusz, ponieważ musicie być przygotowani na ujrzenie Światłości Mojego Oblicza i na stanięcie przede Mną, jeżeli chcecie wkroczyć do Mojego Królestwa.

Zawsze będę was kochał, jeżeli służycie Mi z całego serca. Zawsze będę was kochał, jeżeli Mnie odrzucacie i potępiacie Moją Misję czy też oczerniacie innych w Moje Imię — nie wiecie bowiem, co czynicie. Kiedy nadejdzie ten Dzień, będę was przywoływał, jednego po drugim, a potem wezmę was w Moje Ramiona, aby dać wam pociechę, której potrzebujecie. Bo właśnie tego Dnia zespolę ze Mną w jedną całość tych wszystkich, którzy Mnie kochają, i ogłoszę, że otwarte są Bramy, by wpuścić Dzieci Boże z całego świata, łącznie z tymi, którzy pomarli, a którzy powstaną z martwych. Wtedy, nareszcie, Wola Mojego Ojca się wypełni.

Wasz Jezus

* Nie mylić z cudem Ostrzeżenia (przez duże „O” ), na który obecnie czekamy. Chodzi tu o to, że samego Powtórnego Przyjścia Jezusa nie poprzedzą żadne ostrzegające znaki.

Krucjata Modlitwy (143) O ochronę dla Misji Zbawienia

Krucjata Modlitwy (143)

O ochronę dla Misji Zbawienia

O Matko Zbawienia, chroń tę Misję,
dar od Boga,
aby wszystkim Bożym dzieciom
wszędzie na świecie
przynieść Życie Wieczne.
Prosimy, wstawiaj się w naszym imieniu
u Twojego umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa,
aby dał nam On odwagę,
żeby o każdym czasie wypełniać nasze
obowiązki w służbie Bogu,
a szczególnie wtedy,
gdy cierpimy z tego powodu.
Dopomóż tej Misji, aby,
zgodnie ze Świętą Bożą Wolą,
nawróciła miliardy dusz
i dokonała przemiany
w tych mających serca z kamienia,
tak aby stali się
miłującymi sługami Twojego Syna.
Daj nam wszystkim,
którzy służymy Jezusowi w tej Misji,
siłę, aby przezwyciężyć nienawiść
i przeciwstawić się szykanowaniu Krzyża
oraz aby — ze szczodrością serca
i w pełni akceptując to,
co może jeszcze nadejść —
powitać cierpienie,
które temu towarzyszy.

Amen.

Matka Zbawienia: Poproście Mnie, waszą umiłowaną Matkę, abym udzieliła wam siły, by kontynuować i chronić Misję Zbawienia

wtorek, 25 marca 2014, godz. 15.30

Moje drogie dzieci, skoro Bóg wybrał Mnie na Matkę Swego Jednorodzonego Syna, to stało się to, abym mogła oddać Bogu chwałę, służąc Mu i przynosząc światu długo oczekiwanego Mesjasza. Byłam wtedy po prostu pokorną służebnicą, taką samą, jaką Jestem obecnie.

Zawsze pamiętajcie o tym, że kiedy służycie Bogu, uczestnicząc w Jego Planie przyniesienia światu Wiecznego Zbawienia, to jesteście po prostu Jego sługami. Służenie Bogu wymaga głębokiej pokory. Inaczej nie jest to możliwe. Misja ta, ostatnia już, zatwierdzona przez Mojego Ojca w Jego Planie przyniesienia ostatecznego zbawienia Swoim Dzieciom, przyciągnie miliony dusz, i będą Mu one służyły. Będą one pochodzić z każdego zakątka Ziemi. Wielu nie będzie świadomych, że są wezwani, dopóki nie zaczną odmawiać Krucjat Modlitwy. To za sprawą odmawiania Krucjat Modlitwy Duch Święty doprowadzi te dusze do zachwytu, a wówczas będą one gotowe, aby nieść Krzyż Mojego Syna.

Jeżeli prawdziwie służycie Mojemu Synowi i chcecie Mu przyjść z pomocą — aby mógł On dać zbawienie każdemu grzesznikowi — to musicie zaakceptować ciężar Krzyża. Jeżeli jednak służycie Mojemu Synowi, a potem czujecie się pokrzywdzeni cierpieniem, jakie wam to przynosi, to spowoduje to, że diabeł przełamie zaporę, która was przed nim chroni.

Szatan nigdy nie będzie się zajmował tymi, którzy podążają za fałszywymi wizjonerami czy ich naśladowcami, ponieważ on wie, że nie przyniesie to żadnego owocu. Natomiast zaatakuje on autentyczne misje, i to z wielkim okrucieństwem. Wykorzysta on słabe dusze, porażone grzechem pychy, aby napastowały prawdziwych uczniów Mojego Syna. Dla tych, którzy Mnie, Matce Zbawienia, odpowiedzą, jego nienawiść stanie się najbardziej ewidentna, kiedy Medalik Zbawienia będzie dostępny dla całego świata.

Medalik Zbawienia nawróci miliardy dusz i dlatego diabeł będzie podejmował każdy wysiłek, aby jego rozpowszechnianie powstrzymać. W tych atakach stanie się dla was widoczny czysty jad, który będzie się wylewał ze złego i z każdego z jego agentów, gdyż on nie chce, aby ten Medalik był dany Bożym dzieciom. Dzieci, nie wolno wam ugiąć się pod naciskami i nikczemnością, jakie będą emanować od tych, którzy odłączyli się od Mojego Syna. Postąpić tak  oznaczałoby poddać się szatanowi. Zamiast tego musicie poprosić Mnie, waszą umiłowaną Matkę, abym — w tym okresie rocznicy Zwiastowania — udzieliła wam siły, by kontynuować i chronić Misję Zbawienia.

Musicie odmawiać tę Krucjatę Modlitwy (143) O ochronę dla Misji Zbawienia

O Matko Zbawienia, chroń tę Misję, dar od Boga, aby wszystkim Bożym dzieciom wszędzie na świecie przynieść Życie Wieczne. Prosimy, wstawiaj się w naszym imieniu u Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dał nam On odwagę, żeby o każdym czasie wypełniać nasze obowiązki w służbie Bogu, a szczególnie wtedy, gdy cierpimy z tego powodu. Dopomóż tej Misji, aby,  zgodnie ze Świętą Bożą Wolą, nawróciła miliardy dusz i dokonała przemiany w tych mających serca z kamienia, tak aby stali się miłującymi sługami Twojego Syna. Daj nam wszystkim, którzy służymy Jezusowi w tej Misji, siłę, aby przezwyciężyć nienawiść i przeciwstawić się szykanowaniu Krzyża oraz aby — ze szczodrością serca i w pełni akceptując to, co może jeszcze nadejść — powitać cierpienie, które temu towarzyszy. Amen.

Moje drogie dzieci, nigdy nie dopuśćcie, abyście się bali służyć Bogu i aby ten strach stał się dla was przeszkodą na drodze głoszenia Jego Świętego Słowa. Strach pochodzi od szatana, a nie od Boga. Odwaga i siła, połączone z pokorą i pragnieniem, aby dostosować się do Woli Bożej, pochodzą zaś wyłącznie od Boga.

Dzisiaj, w tę rocznicę Zwiastowania, dziękuję Mojemu umiłowanemu Ojcu, Bogu Najwyższemu, za Dar, jaki dał On światu, kiedy poprosił Mnie, abym porodziła Jego umiłowanego Syna, aby odkupić ludzkość i doprowadzić świat do Jego Wiecznego Królestwa.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Bóg Ojciec: Głód, który da się światu we znaki, kiedy Trzecia Pieczęć zostanie złamana, nie będzie wynikał jedynie z braku pożywienia

poniedziałek, marzec 24, 2014 godz. 15.33

Moja wielce umiłowana córko, głód, który da się światu we znaki, kiedy Trzecia Pieczęć zostanie złamana, nie będzie wynikał jedynie z braku pożywienia dla ciała. Głód, o którym mówię, będzie głodem duchowym, gdyż każdy ślad, wskazujący na Prawdę, zostanie zatarty za sprawą wrogów, którzy infiltrują Kościół, stworzony na ziemi przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, w jedności z Jego Ciałem.

Wkrótce Prawda stanie się pogmatwana, a Duch Święty zostanie zastąpiony duchem zła. Na tych, którzy pod nową formą będą rozpowszechniać fałszywą ewangelizację, spocznie odpowiedzialność za to, że wstrzymane zostanie przekazywanie Pokarmu Życia Moim dzieciom. Jeżeli się wam odmawia Prawdy, to pozostaje wam niewiele z tego, co jest pokarmem dla waszej duszy, i z czasem popadniecie w pogaństwo. Ja będę jednak Interweniował na każdym kroku tego procesu, w czasie którego będziecie wprowadzani w błąd. Podejmę każdy wysiłek i — za sprawą Miłosierdzia Mojego Syna — sprowadzę na Jego wyświęcone sługi Łaski, których potrzebują, aby odróżnić Prawdę od fikcji.

Podczas kiedy będę odciągał was z dala od wroga, wielu z was będzie trudno zachować wierność Słowu Bożemu. Będą was dręczyły wątpliwości, brak odwagi, by trwać przy Świętym Słowie, i widmo zgrozy, żeby nie zostać uznanym za zdrajcę Kościoła. Walka o dusze będzie równie intensywna, jak podczas pobytu Mojego Syna na Ziemi. Największa trudność będzie miała swoje źródło w tym, że ze strony świętych Sług Mojego Syna nie zostanie rozpoznane oszustwo w ich własnych szeregach. I przez to, z powodu ich letniej wiary i braku rozeznania, wielu doprowadzi swoich duchowych współbraci do poważnego błędu, tak jak to jest przepowiedziane.

Oświadczam wam, że czasu jest mało. Nie będziecie mieli do dyspozycji wystarczająco dużo czasu, aby Moje wszystkie Dzieci pociągnąć w Miłosierne Ramiona Mojego Syna. To wy jesteście uprzywilejowani otrzymaną Łaską — Łaską rozpoznania Daru Księgi Prawdy — i dlatego to od was wiele będzie się oczekiwać. To dzięki waszej wierze i zaufaniu, jakie pokładacie we Mnie, waszym umiłowanym Ojcu, pomożecie w sprowadzeniu Moich dzieci, tak aby ochoczo przyjęły Interwencję Ostrzeżenia, kiedy Mój Syn obejmie Świat Promieniami Swojego Wielkiego Miłosierdzia.

Te czasy są właśnie przy was i nadszedł czas, abyście wdziali swoją zbroję i walczyli, aby Prawdziwe Słowo — Prawda — została zachowana.  Bez Prawdy życie nie istnieje.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

Bo co by to Mi dało, gdyby człowiek — wierzgając nogami — był zaciągany przed Moje Oblicze? To byłoby bezcelowe

niedziela, 23 marca 2014, godz. 11.30

Moja wielce umiłowana córko, jest ważne, abyście miłość, jaką każdy z was ma dla swojej rodziny, rozszerzali poza granice swoich domów. Nalegam na was wszystkich, abyście spoglądali zarówno na tych, których znacie, jak i na tych, których nie znacie, i na waszych wrogów, i na tych, którzy są wam bliscy — takim spojrzeniem, jakim byście na nich spoglądali, gdyby byli oni waszym prawdziwym rodzeństwem. Tak wielu ludzi zapomniało, jak kochać innych — tak kochać, jak Ja was umiłowałem. Kochać obcych to nie jest rzecz łatwa, lecz Ja wam powiadam : Bądźcie dla innych życzliwi i okazujcie im szacunek, nawet jeżeli oni was odrzucają. Nade wszystko musicie okazywać im miłosierdzie. Musicie się tak troszczyć o innych, jak gdybym to Ja sam wam ich przysłał, abyście się nimi zajęli.

Kiedy przekazywałem wam Moje Słowo, było Moim Pragnieniem, aby wszystkie dusze zostały zbawione. Ale jeżeli chcecie zostać ocaleni, nie wolno wam być egoistami i zajmować się tylko waszą własną duszą. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście zobowiązani, aby dzielić się z innymi Darami, które poprzez te Orędzia Ja teraz wam przynoszę. Dzielcie się Moją Miłością z innymi, a w szczególności z waszymi wrogami. Módlcie się za tych, którzy potrzebują Mojej Interwencji. Traktujcie ich z cierpliwością. Przekazawszy im Moje Dary, Moje Modlitwy i ochronną Pieczęć Boga Żywego, musicie się wycofać i dać im czas, aby się do Mnie zwrócili.

Ja nie wydaję wam polecenia, abyście zmuszali ludzi do przyjęcia Księgi Prawdy. Ze względu na ich wolną wolę oni sami dokonają wyboru, czy chcą, czy też nie chcą Mnie słuchać. Zapewnijcie tych ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, podejmę każdą możliwą Interwencję, aby pozyskać ich dusze. Na Moje Wołanie w jakiś sposób odpowie także ten najsłabszy pośród nich. Ci, którzy w swoich duszach mają dla Mnie nienawiść, na pewnym etapie odczują, że ich serca miękną — i nie będą rozumieli, dlaczego tak się dzieje. Więc zawsze musicie Mi sprowadzać dusze poprzez miłość i cierpliwość.

Bo co by to Mi dało, gdyby człowiek — wierzgając nogami — był zaciągany przed Moje Oblicze? To byłoby bezcelowe. Krucjaty Modlitwy, które dałem światu, są tak potężne, że dzięki Bożej Miłości do wszystkich dusz, za które się modlicie się, zostanie im przeze Mnie okazana wielka Miłość, Współczucie i Miłosierdzie. Wszystko, co musicie uczynić, to dać im te Modlitwy i Mnie poprosić, abym przyciągnął te dusze do Siebie. Ja bowiem nigdy nie odrzucę grzesznika, który najbardziej potrzebuje Mojego Miłosierdzia.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (142) Przygotowanie do śmierci

Krucjata Modlitwy (142)

Przygotowanie do śmierci

Mój najdroższy Jezu,
przebacz mi moje grzechy.
Oczyść moją duszę i przygotuj mnie,
tak abym wszedł  do Twojego Królestwa.
Obdarz Mnie Łaskami,
które przygotują mnie
na zjednoczenie z Tobą.
Pomóż mi pokonać wszelki strach.

Obdarz mnie odwagą,
abym tak przygotował
mój umysł i moją duszę,
żebym był zdolny stanąć przed Tobą.

Kocham Ciebie.
Ufam Tobie.
Powierzam siebie Tobie
ciałem, umysłem i duszą na wieczność.
Niech Twoja Wola stanie się moją
i uwolnij mnie od bólu,
zwątpienia oraz od zamętu.

Amen.

Jeżeli dusza raz została stworzona przez Mojego Ojca, to będzie istnieć wiecznie

sobota, 22 marca 2014, godz. 14.00

Moja wielce umiłowana córko, nigdy nie należy bać się śmierci — jeżeli akceptujecie Moją śmierć na Krzyżu. Śmierć to jedynie moment przejścia z tego świata do Domu w Królestwie Mojego Ojca. Bać się śmierci to zaprzeczać Mojemu Miłosierdziu, ponieważ Ja ocalę każdą duszę, która się do Mnie przyzna i która Mnie poprosi, abym jej przebaczył jej grzechy.

Jeżeli dusza raz została stworzona przez Mojego Ojca, to będzie istnieć wiecznie. Będzie posiadać Życie Wieczne, jeżeli pozwoli Mi rościć do siebie prawo. W przeciwnym razie — jeżeli się Mnie wyprze, wiedząc, Kim Ja Jestem — dojdzie do jej utraty na rzecz szatana.

Śmierć dla duszy na Ziemi jest tak naturalna, jak naturalne są narodziny. Kiedy dusza opuszcza ciało i przychodzi do Mnie, jest napełniana obfitością Łask i włączana do Rodziny Mojego Ojca — do Jego Królestwa, przepełnionego wielką miłością, radością i szczęściem, jakiego nigdy nie będzie można zaznać na Ziemi. Wielu z was, którzy doświadczyliście miłości, radości i szczęścia w swoim życiu, posmakowało tylko drobnego kęska z tego, jak smakuje Życie Wieczne. Musicie zawsze — z radością w waszych sercach — wyczekiwać tej chwili, w której wkroczycie do Królestwa Mojego Ojca, bo należy ją serdecznie powitać — a nie się jej bać.

Jeżeli grozi wam śmierć lub jeżeli dotknęła ona kochaną przez was osobę, to zawsze zwracajcie się do Mnie, waszego Jezusa, o pomoc. Kiedy to zrobicie, podniosę was na duchu, obetrę wasze łzy, odegnam wszelki strach z waszych serc — odmówcie tylko tę modlitwę:

Krucjata Modlitwy (142) Przygotowanie do śmierci

Mój najdroższy Jezu, przebacz mi moje grzechy. Oczyść moją duszę i przygotuj mnie, tak abym wszedł  do Twojego Królestwa.

Obdarz Mnie Łaskami, które przygotują mnie na zjednoczenie z Tobą. Pomóż mi pokonać wszelki strach.

Obdarz mnie odwagą, abym tak przygotował mój umysł i moją duszę, żebym był zdolny stanąć przed Tobą.

Kocham Ciebie. Ufam Tobie. Powierzam siebie Tobie ciałem, umysłem i duszą na wieczność. Niech Twoja Wola stanie się moją i uwolnij mnie od bólu, zwątpienia oraz od zamętu. Amen.

Przywitam serdecznie wszystkie dusze, które odmawiają tę modlitwę — bez wyjątku. Moje Miłosierdzie się rozszerzy, szczególnie zaś na te dusze, które stoją w obliczu śmierci, ale które we Mnie nie wierzą — jeżeli tylko będą przez swoje ostatnie dni odmawiały tę modlitwę trzy razy dziennie.

Wasz Jezus

Powstanie przerażająca armia — taka, jakiej nigdy przedtem nie widziano

czwartek, 20 marca 2014, godz. 21.42

Moja wielce umiłowana córko, świat znajduje się na krawędzi wielu wojen, a wojny te będą miały wielorakie konsekwencje dla tego, w jakim tempie eksploduje Kościół. Dojdzie do tego pod koniec licznych negocjacji pokojowych, które będą miały miejsce po ogromnej masakrze oraz zniszczeniach, kiedy wielu ludzi poczuje się bezsilnych, samotnych, przerażonych i pozbawionych jakiegokolwiek faktycznego przywództwa. To z powodu słabych powiązań politycznych świat stanie się w największym stopniu podatny na zranienie. Na skutek tego powstanie przerażająca armia — taka, jakiej nigdy przedtem nie widziano. Tak jak świat rozpadnie się na kawałki, tak i rozpadnie się wiele kościołów. I kiedy wszystko wyda się beznadziejne, zostanie utworzona jednolita grupa, składająca się z przywódców politycznych i przywódców kościołów chrześcijańskich, w ramach jednej-światowej organizacji, z której to wyrośnie nowa ohyda obrzydliwości — nowa jedna-światowa religia.

Wszystkie te wydarzenia będą następować etapami. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście zobligowani wobec Mnie, ponieważ Ja wam przewodzę i ponieważ istnieje tylko jedna droga do pokoju i bezpieczeństwa, a wiedzie ona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Poprowadzę was poprzez ciernie, ból i horror ohydy spustoszenia. Będziecie bezpieczni, jeżeli do Mnie przylgniecie.

Bądź silna, Moja umiłowana córko, podczas tych trudnych prób, gdyż to dzięki twojej sile i odwadze będę w stanie ukazywać Drogę Prawdy, gdy świat zostanie wywrócony na drugą stronę — na skutek nikczemności, spowodowanej przez miłość do władzy i przez korupcję, które to wywołają te wojny, a następnie Wielką Wojnę.

Działajcie szybko i zadbajcie o to, aby wasze życie było poświęcone modlitwie o ochronę Mojego Kościoła na Ziemi. Moje Dary zapewnią każdemu z was ochronę; i zawsze odpowiem tym, którzy — w tym nadchodzącym okresie wielkiego zamieszania — będą Mnie szukali. Kiedy dokonają się te wydarzenia, Moja Armia na Ziemi się rozrośnie. Ci, którzy przeciwstawiają się tej Misji, podążą za Mną, gdyż wtedy nie będą już w stanie odrzucać Prawdy — kiedy okaże się, że oni także będą cierpieć prześladowania, które wszędzie staną się udziałem chrześcijan, kiedy będą musieli znosić panowanie Smoka. Na tym etapie jedyną ich nadzieją będzie podążanie za Mną, ich Jezusem, gdyż jedynie za Moim pośrednictwem będą w stanie dojść do Królestwa Mojego Ojca.

Wasz Jezus

Ci, którzy Mnie przeklinają, zostaną przeklęci

środa, 19 marca 2014, godz. 16.05

Moja wielce umiłowana córko, kiedy mówię o Moich wrogach, zawsze mam na myśli tych, którzy przy użyciu pokrętnych metod próbują skraść Mi dusze. Nawiązuję tu w szczególności do tych, którzy posługują się fasadą świętości, aby celowo wprowadzać dusze w błąd i przywodzić je do grzechu. Jeżeli ktoś próbuje bałamucić inną duszę — chcąc, aby uwierzyła w błędne mniemania na temat Mojego Świętego Słowa, przekazanego światu poprzez Księgę Mojego Ojca — to wówczas staje się on Moim wrogiem.

Najwięcej bólu znoszę z rąk tych, którzy utrzymują, że są Moimi gorliwymi naśladowcami i którzy szczycą się swoją wiedzą na Mój temat. Kiedy tacy ludzie próbują ranić innych i, nic sobie z tego nie robiąc, napominają ich w Moje Imię, to to jest dla Mnie najboleśniejsze. Ja sam odnajduję gotowe Mi się oddać dusze i przyciągam je do Siebie na wiele sposobów, ale nie ograniczam się tylko do tych, które są już częścią Mojego Kościoła na Ziemi. Zawsze w pierwszej kolejności poszukuję tych dusz, które się rozproszyły, które są zagubione i które nie widzą. To są właśnie dusze, których poszukuję w pierwszej kolejności, i to one są tymi, które w nieodpowiednich rękach mogą zostać i zostaną wprowadzone w błąd.

Proszę was, abyście w waszych modlitwach — zawsze — pamiętali o tych narodach i tych religiach, które we Mnie nie wierzą. Proszę, powitajcie ich tak samo, jak bym to Ja uczynił. Nigdy nie próbujcie narzucać im waszego punktu widzenia ani nie zastraszajcie ich w Moje Imię. Zawsze wychodźcie im naprzeciw, okazując im miłość i wspaniałomyślność, są oni bowiem dla Mnie tak samo ważni, jak ci najbardziej pobożni pośród was. Do kogo byście nie próbowali dotrzeć — wiedzcie, że żaden z was nie jest bardziej od innych zasłużony, ponieważ wszyscy jesteście grzesznikami.

Wszystkie dzieci Boga z czasem naocznie doświadczą Jego ostatecznej Prawdy, zawartej w Planie o spełnieniu się Przymierza. Każdy osobiście rozpozna Prawdę, a wtedy będzie im łatwiej przyjąć Moją Dłoń Miłosierdzia. Tego Dnia ludzie ze wszystkich religii, wyznań, ras i narodowości ujrzą dowód na Moje Istnienie. Ci, którzy pozbędą się barier, które umieścili pomiędzy sobą samym a swoim Stwórcą, będą płakać, pełni wdzięczności, ponieważ w końcu doświadczą Miłości Boga. I skoro robicie plany na te nadchodzące czasy i się do nich przygotowujecie, to wiedzcie, że nie jest ważne, jakie przeszkody są przed wami umieszczane podczas tego marszu w kierunku Wiecznego Zbawienia,  bo Moi wrogowie zostaną potraktowani z największą surowością.

Ci, którzy Mnie przeklinają, zostaną przeklęci. Ci, którzy zwalczają Plan Mojego Ojca, by ocalić dusze, zostaną pokonani. Ci zaś, którzy prześladują Boże dzieci i stają Panu w drodze, sami będą prześladowani przez sługę, któremu opłacali się swoim posłuszeństwem. Nic nie stanie Mi w Drodze, gdyż jest to niemożliwe. Bożą Mocą unicestwiony zostanie każdy wróg, a wszyscy ci, którzy propagują słowa, czyny i działania antychrysta, zostaną odrzuceni precz, i wtedy stanie się Królestwo Boże.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (141) O ochronę przed prześladowaniem

Krucjata Modlitwy (141)

O ochronę przed prześladowaniem

Drogi Jezu,
wspieraj mnie w mojej walce,
aby za wszelką cenę
pozostać wiernym Twojemu Słowu.
Chroń mnie przed Twoimi wrogami.
Strzeż mnie przed tymi,
którzy mnie prześladują
z Twojego powodu.

Dziel ze mną mój ból.
Ulżyj mojemu cierpieniu.
Wznieś mnie do Światłości
Twojego Oblicza
aż po ten Dzień,
w którym znowu przyjdziesz,
aby światu przynieść Zbawienie.

Przebacz tym, którzy mnie prześladują.
Weź moje cierpienie,
aby zadośćuczynić ich grzechom,
tak by mogli odnaleźć
pokój w swoich sercach i —
ze skruchą w swoich duszach —
powitać Ciebie w Dniu Ostatecznym.

Amen.

Dużo lepiej jest znosić cierpienie w Moje Imię, niż być wychwalanym przez grzeszników za robienie tego, co jest grzeszne w Moich Oczach

wtorek, 18 marca 2014, godz. 16.20

Moja wielce u miłowana córko, niech żaden człowiek nie czuje się zażenowany z powodu prześladowań, jakie mogą go spotkać, kiedy — jako chrześcijanin — staje w Mojej obronie. Nigdy nie wolno się wam obawiać prześladowań ze względu na Moje Święte Imię — bo niech każdy z was wie: Kiedy jesteś krytykowany za mówienie Prawdy, wtedy jesteś Moim prawdziwym sługą.

Jedynie ci, którzy są we Mnie i ze Mną, cierpią dla Mojego Imienia z powodu kpin czy nienawiści. Ci z was, którzy są prawdziwie Moimi i którzy poddają Mi swoją wolę, tak iż staje się ona Moją — cierpią najbardziej. Niech to będzie dla was zawsze zrozumiałe: Jeżeli nienawiść wobec któregokolwiek z Moich wyznawców jest wyjątkowo intensywna, to możecie być pewni, że Moja Obecność właśnie wtedy jest najsilniejsza. Dużo lepiej jest znosić cierpienie w Moje Imię, niż być wychwalanym przez grzeszników za robienie tego, co jest grzeszne w Moich Oczach.

Moi Najdrożsi wyznawcy, pozwólcie Mi was zapewnić, że Moja Dłoń kieruje wami w każdym dniu tej Mojej ostatniej Misji na Ziemi. Moje Słowo poruszy wasze dusze i dusze tych całych miliardów, które pójdą w wasze ślady — gdyż niebawem świat usłyszy Mój Głos. Niechaj wasza droga — kiedy o Mnie mówicie — będzie wolna od przeszkód; i kiedy przypominacie ludziom Moje Nauczanie; i kiedy Moim świętym sługom przypominacie o ich zobowiązaniu, aby pozostać wiernym Mojemu Słowu, zawartemu w Świętych Ewangeliach.

Jeżeli się wam zaproponuje, żebyście Mnie potępili — czy to poprzez Świętą Eucharystię, czy poprzez zmodyfikowaną wersję Pisma Świętego — musicie odmówić, i to otwarcie i bez żenady. Musicie bronić Słowa, odmawiając przyjęcia kłamstw — ze względu na Moje Imię. Aby uchronić się przed prześladowcami, którzy przyniosą ujmę Mojemu Kościołowi oraz tym wszystkim, którzy pozostaną wierni Słowu Bożemu, proszę, odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy.

Krucjata Modlitwy (141) O ochronę przed prześladowaniem

Drogi Jezu, wspieraj mnie w mojej walce, aby za wszelką cenę pozostać wiernym Twojemu Słowu. Chroń mnie przed Twoimi wrogami. Strzeż mnie przed tymi, którzy mnie prześladują z Twojego powodu.

Dziel ze mną mój ból. Ulżyj mojemu cierpieniu. Wznieś mnie do Światłości Twojego Oblicza aż po ten Dzień, w którym znowu przyjdziesz, aby światu przynieść Zbawienie.

Przebacz tym, którzy mnie prześladują. Weź moje cierpienie, aby zadośćuczynić ich grzechom, tak by mogli odnaleźć pokój w swoich sercach i — ze skruchą w swoich duszach — powitać Ciebie w Dniu Ostatecznym. Amen

Chodźcie i znajdźcie pociechę w nadziei, że wszystkich Moich wrogów i tych, którzy kogokolwiek z was prześladują z powodu Mojego Imienia, zabiorę do Przystani Mojego Wielkiego Miłosierdzia.

Wasz Jezus

Raj, jaki Mój Ojciec stworzył dla Swoich dzieci, wreszcie zostanie im zwrócony w całej swej pierwotnej Świetności

niedziela, 16 marca 2014, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, kiedy — za sprawą Moich Narodzin — Słowo stało się Ciałem, oznaczało to, że Święte Słowo Boże się zmaterializowało, tak jak było to przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.

Słowo Boże jest bardzo jasne i nie ulega zmianie. Będzie trwać Ono na wieki. Każdy, kto rozdziera Słowo Boże na strzępy i Je zmienia, tak żeby jemu samemu lub innym Ono odpowiadało, winny jest herezji. W czasie, gdy przychodziłem na świat, Boże dzieci — a w szczególności wykształcone sługi Boga w Jego Świątyniach na Ziemi — znali proroctwa zawarte w Księdze Mojego Ojca. Nie było żadnym sekretem, że Mój Ojciec wysyła Swojego Mesjasza, aby odkupić ludzkość, i o tym fakcie nauczano w Świątyniach, jak i przypominano o nim przy okazji każdego czytania Pisma Świętego. Wszystko, co pochodzi od Mojego Ojca, jest Prawdą. On nie kłamie. Słowo Boże jest niezniszczalne. To, co Mój Ojciec powiedział na samym początku, to się wydarzy. To, co obiecał, zostanie spełnione, niezależnie od tego, czy ludzkość ten fakt akceptuje, czy też nie.

Mój Ojciec dał światu Swoje Słowo, a następnie — poprzez Moje Narodziny — Swoje Ciało, Swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa — i potem obiecał człowiekowi Wieczne Zbawienie. Każde Słowo zawarte w Piśmie Świętym, takie, jakim zostało Ono przekazane w swoim oryginalnym kształcie, włącznie z Księgą Apokalipsy, jest Prawdą. Dlatego też Obietnicy Mojego Ojca dla świata, że wyśle On ponownie Swojego Syna — tylko że tym razem, aby sądził żywych i umarłych — nigdy nie wolno odrzucać. Okres poprzedzający ów Wielki Dzień będzie burzliwy, a szczegóły dotyczące tego czasu, wiodącego do Mojego Drugiego Przyjścia, zawarte są w Księdze Apokalipsy, tak jak zostały podyktowane Janowi przez Anioła Pańskiego.

Mówić, że akceptujecie jakąś jedną część Księgi Mojego Ojca, ale jakiejś innej już nie, jest zaprzeczaniem Słowu Bożemu. Nie możecie przyjąć jakiejś jednej części Prawdy i głosić, że pozostałe Słowo Boże jest kłamstwem. Księga Prawdy została przepowiedziana Danielowi, a następnie jej część przekazana Janowi Ewangeliście. Wiele z tego, co jest zawarte w Księdze Apokalipsy, ma dopiero nadejść. Ponieważ zaś tej zawartości obawia się wielu ludzi, będą usiłowali jej zaprzeczyć, Prawda bowiem to gorzka pigułka. A jednak Prawda, jeżeli się Ją zaakceptuje, staje się czymś łatwiejszym do pojęcia, gdyż wraz z tą akceptacją przychodzi klarowność. Klarowność ta oznacza, że możecie się o wiele łatwiej przygotować, i to zachowując pokój w swojej duszy i radość w sercu, ponieważ wiecie, że Ja przychodzę, aby odnowić świat. Będziecie wiedzieć, że Raj, jaki Mój Ojciec stworzył dla Swoich dzieci, wreszcie zostanie im zwrócony w całej swej pierwotnej Świetności.

Nikt nie potrafi właściwie zrozumieć Księgi Apokalipsy, bo nie tylko, że nie wszystkie wydarzenia są tam odnotowane w szczegółach czy też wedle kolejności następowania — ale też wcale nie miały być. Wiedzcie jednak o tym: Możecie być pewni, że jest to ten okres, kiedy władza szatana umiera; a skoro nadchodzi jego koniec, zada on Mi każdą możliwą udrękę. Uczyni to, przenikając do Mojego Kościoła na Ziemi od wewnątrz. Będzie on kradł Mi dusze i bezcześcił Moje Ciało — Najświętszą Eucharystię. Jednak to Ja Jestem Kościołem i Ja poprowadzę Mój lud. Szatan nie może Mnie zniszczyć, gdyż jest to niemożliwe. Może on jednak zniszczyć wiele dusz, tak je oszukując, aby uwierzyły, że on jest Mną.

Tak jak świat został przygotowany na Moje Pierwsze Przyjście, tak i jest teraz przygotowywany na Moje Drugie. Niech ci, którzy sprzeciwiają się Mi w Moich Wysiłkach dla ocalenia dusz i którzy obejmują Moich wrogów, wiedzą o tym: Nigdy nie pokonacie Mocy Boga. Nigdy nie zniszczycie świata. Nigdy nie zbezcześcicie Mojego Ciała i nie pozwoli się wam ustać na nogach.

Kiedy proroctwa zawarte w Księdze Apokalipsy się urzeczywistnią, nigdy nie wolno wam popadać w rozpacz, możecie bowiem być pewni, że Miłość Boga do Jego Dzieci oznacza, że surowo On się rozprawi ze Swoimi wrogami i będzie walczył, aby sprowadzić wszystkie Jego dzieci, które Mnie uznają za Jego jedynego Syna, do Pokoju Jego Boskiego Nieba.

Wy, którzy jesteście pobłogosławieni Darem widzenia, nie obawiajcie się Moich wrogów, ale Gniewu Bożego, kiedy spada On na tych, którzy próbują kraść te dusze, które nie są w stanie pojąć, co się dzieje.

Miłość Boga jest Wszechmogąca, a Jego Oddanie, umożliwiające każdemu przetrwanie — jest nieograniczone. Ale Kara, oczekująca na Jego wrogów, jest nie do pohamowania i jest ostateczna.

Wasz Jezus

Szatan wkroczy do Mojego Kościoła tylko wtedy, gdy Święta Eucharystia zostanie całkowicie usunięta

sobota, 15 marca 2014, godz. 20.10

Moja wielce umiłowana córko, podczas gdy odstępstwo rozchodzi się falami w Moim Kościele, przed wielką próbą staną ci, którzy wewnątrz Kościoła Mi służą. Kryzysy w Moim Kościele na Ziemi będą oznaczały, że wielu duchownych będzie cierpieć, kiedy staną w obliczu strasznego dylematu. Wiara wielu z nich została już wstrząśnięta i wielu z nich będzie się musiało zdecydować, czy chcieliby, czy też nie chcieliby przyjąć nowego substytutu jako doktryny, która zastąpi Słowo Boże, czy woleliby pozostać wierni Prawdziwej Wierze. Nawet ci najpobożniejsi spośród nich poczują się przytłoczeni donośnymi głosami oszustów i zaczną stawiać pod znakiem zapytania znaczenie Moich Nauk w dzisiejszym świecie, gdzie grzech zostanie ogłoszony jako rzecz niemająca już jakiegokolwiek znaczenia.

Obecnie trwają przygotowania, aby dokonać zasiewu, i syn szatana będzie wkrótce gotowy do objęcia nowego, fałszywego kościoła. Mój Kościół będzie znosił straszliwie mroczny okres i przez Moje Ukrzyżowanie będzie przechodziła każda dusza, która pozostanie Mi wierna. Moi wrogowie będę wygłaszać wywierające wrażenie i radykalne opinie i zażądają, aby wszystko, co obraża Moje Święte Imię, zostało w oczach Mojego Kościoła uznane za możliwe do przyjęcia. Bardzo niewielu spośród kleru będzie walczyło przeciw tej profanacji z powodu grzechu tchórzostwa, ale wiedzcie, że jeżeli przyczynią się oni do fałszywych ofiar, do fałszywych sakramentów i do fałszywych nauk, które następnie spróbują po kryjomu narzucić Moim wiernym wyznawcom, uznam ich za nienadających się już, aby przede Mną stanąć.

Wiele krzywd wyrządzonych zostanie zwykłym ludziom rękami tych, którzy wkroczyli do Mojego Kościoła drogą oszustwa. Jeżeli powiedzą wam, że Moje Ciało oznacza coś innego niż Moje Ciało fizyczne, to wiedzcie, żekomunia święta”, którą będziecie przyjmować, nie będzie Mną. Nigdy nie możecie dopuścić do tego, aby zmienili znaczenie Świętej Eucharystii. Szatan wkroczy do Mojego Kościoła i go przejmie tylko wtedy, gdy Święta Eucharystia zostanie całkowicie usunięta. Będzie to dzień, kiedy się dowiecie, że świat polityki połączył się wszędzie z kościołami chrześcijańskimi, i Ja już dłużej nie będę w nich Obecny. Niemniej jednak Mój Kościół nigdy nie może umrzeć, tak więc Moja Reszta podtrzyma Moje Światło, tak aby jaśniało, i Moją Obecność, tak aby była żywa, a wielu będzie poszukiwać ukrytych kościołów i tych Moich wyświęconych sług, którym za przyczyną Łaski Bożej uda się utrzymać Mój Kościół nienaruszonym.

Nigdy nie zakładajcie, że syn szatana, antychryst, pojawi się jako agresor lub jako zły dyktator, bo to nie byłoby w jego stylu. Wręcz przeciwnie, będzie miał on wielu przyjaciół. Będzie go uwielbiać zarówno wiele rządów, jak i wielu wrogów w łonie Mojego Kościoła, którzy głośno będą oklaskiwać wszelkie jego poczynania, aż otrzyma on w Moim Kościele honorową pozycję. Kardynałowie, biskupi i inni członkowie Mojego Kościoła będą nieustannie o nim mówić oraz wychwalać go w swoich kazaniach. Jego uwodzicielska moc będzie tak wielka, że będzie hipnotyzować. Za przyczyną nadnaturalnej mocy szatana będzie przyciągał do siebie tych wszystkich, którzy podejmują decyzje w łonie Mojego Kościoła — tak długo, dopóki nie pokłonią się przed nim, jakby był on Mną.

To z powodu ambitnych członków kleru — którzy upadli w swojej wierze, ale którzy przecież mimo wszystko nadal będą obdarzeni darem Święceń Kapłańskich — antychryst zyska nadzwyczajną moc. Odbierze on im, tym oszukanym nieszczęśnikom, którzy Mnie zdradzili, ostatni segment władzy wewnątrz Mojego Kościoła, aby w rezultacie kościół był gotowy na jego wkroczenie jako jego nowego przywódcy. Podczas tego całego okresu ciemności Moi wrogowie będą się odznaczali nadzwyczajną umiejętnością, aby w przymilny i czarujący sposób przedstawiać kłamstwa jako Prawdę. Jedynie ci, którzy nadal będą modlili się o ochronę i którzy będą wyrzekali się szatana na wszelkie możliwe sposoby, o jakich zostali pouczeni, będą w stanie wymknąć się ze szponów antychrysta.

Wasz Jezus

Krucjata Modlitwy (140) O Ochronę ze strony Hierarchii Aniołów

Krucjata Modlitwy (140)

czwartek, 13 marca 2014

O Ochronę ze strony Hierarchii Aniołów

Najdroższy Ojcze, Boże,
który jesteś Panem całego Stworzenia,
Boże Najwyższy,
obdarz mnie Łaską i Ochroną
ze strony Hierarchii Twoich Aniołów.
Uczyń mnie zdolnym,
aby skupić się na Twojej Miłości
dla każdego z Twoich dzieci
bez względu na to,
jak one Ciebie obrażają.
Dopomóż mi bez lęku w moim sercu
szerzyć wieść
o Twoim Ostatnim Przymierzu,
aby świat przygotować
na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.
Udziel mi Twoich szczególnych
Łask i Błogosławieństw,
abym wzniósł się ponad prześladowania,
zadawane mi przez szatana,
jego demony i jego agentów na Ziemi.
Nigdy nie dopuść,
abym się bał Twoich wrogów.
Daj mi siłę, abym
miłował moich nieprzyjaciół i tych,
którzy mnie w Imię Boga prześladują.

Amen.

Bóg Ojciec: Bo jest to ostatni okres — ostatni rozdział, aby wypełniła się Moja Święta Wola

czwartek, 13 marca 2014, godz. 20.45

Moja najukochańsza córko, Moja Ochrona na rzecz wszystkich Moich dzieci na całym świecie jest właśnie obecnie rozszerzana. Robię to z rozmachem z powodu zagrożeń, na jakie narażona jest ludzkość w obecnym czasie historycznym.

Wy, Moje dzieci, musicie się modlić dosłownie za każdego spośród tych, którzy są dla Mnie zgubieni. Ja umieram za nimi z tęsknoty. Tęsknię za ich miłością. Płaczę z ich powodu. Wyczekuję tego dnia, kiedy zrozumieją Przymierze, jakie zostało przeze Mnie od początku zawarte. Bo jest to ostatni okres — ostatni rozdział, aby wypełniła się Moja Święta Wola. To ze względu na Moje Przymierze dałem ludzkości czas , jaki był potrzebny, aby oprzytomnieć i rozpoznać siebie samego jako to, czym się jest i czym się nie jest. Człowiek został stworzony Moją pełną miłości Ręką, na Moje Własne Podobieństwo. Napełniłem jego duszę Moją Miłością, dałem mu całkowitą wolność, ofiarując mu Mój Dar wolnej woli i swobodnego wyboru. Nigdy nie chciałem, aby człowiek odwzajemniał Mi się swoją miłość — kierując się strachem przede Mną. Chciałem tylko, żeby Mnie kochał, tak samo jak Ja go kochałem. Moje Anioły stworzyłem jeszcze przed człowiekiem, aby Mi służyły, ale ze względu na Moją Miłość dla nich, również im dany został Dar wolnej woli.

To z powodu zdrady Lucyfera stało się, że człowiek cierpiał. On, Lucyfer, był przeze Mnie kochany i faworyzowany. Został obsypany niezwykłymi talentami i mocami i wielu aniołów było mu podporządkowanych. Kiedy stworzyłem człowieka, Lucyfer wpadł w szał zazdrości. Nie mógł znieść, że kocham Moje dzieci aż w takim stopniu, i przystąpił do działania, aby oddzielić Mnie od Moich dzieci. Skusił Adama i Ewę, a to oznaczało, że pod wpływem swojej własnej wolnej woli odrzucili oni Moją Władzę i pomyśleli — tak samo jak Lucyfer — że mogliby Moją Władzę posiąść i przejąć część Mojej Boskości.

Lucyfer został wraz ze swymi lojalnymi aniołami — a wszyscy ci aniołowie dopuścili się w przeszłości okrucieństw przeciwko Moim dzieciom i dopuszczają się ich dzisiaj — na wieczność wrzucony do otchłani. Ale posiadali oni wolną wolę — dobrowolnie przeze Mnie im podarowaną z powodu Miłości do ludzkości — i nigdy nie zażądałem zwrotu. A zatem zawarłem Przymierze, aby odzyskać ich dusze — poprzez Moje Plany, mające na celu ich odkupienie. Otrzymali oni ode Mnie nadzwyczajne dowody łask. Posyłałem proroków, aby ich przestrzec przed niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą uleganie diabelskim pokusom. Dałem im Dziesięć Przykazań, aby ich poprowadzić i im dopomóc żyć zgodnie z Moją Wolą. Wysłałem do nich Mojego jedynego Syna, pochodzącego z Mojego własnego Ciała, aby przynieść im wyswobodzenie od piekła. Nie zechcieli oni wprawdzie tego przyjąć, ale Jego Śmierć na Krzyżu była punktem zwrotnym w Moim Planie Ostatniego Przymierza.

Księga Prawdy jest ostatnią częścią Mojej Interwencji przed Dniem Sądu Ostatecznego, w którym zbiorę Moje wszystkie dzieci i przeniosę je z powrotem do Raju, który od samego początku dla nich stworzyłem. Ci, którzy dają posłuch Prawdzie i którzy pozostają wierni Mojemu Świętemu Słowu, spotka z Mojej strony wielka przychylność. Ci zaś, którzy mimo tego nie spotkają się z Moją przychylnością: Dzięki życiu, jakie prowadzą, miłości, jaką innym okazują, i dzięki czystości ich duszy — powitam ich przychylnie, jeżeli przystaną na to, aby przyjąć Miłosierną Rękę, którą wyciągnie do nich Mój Syn.

Ten ostatni etap wypełniania się Mojego Przymierza będzie bolesny. Z powodu wpływu, jaki posiada szatan i jego demony, wielu ludzi będzie zwiedzionych, przez co będą jemu i jego sługom, którzy przebywają pośród was, oddawać cześć. Cierpienie, znoszone przez dusze, i trudności, które będzie musiało znosić wielu niewinnych ludzi, będą przeze Mnie tolerowane, ale tylko przez krótki czas. Wówczas zmiotę Moich wrogów z powierzchni Ziemi. Obiecuję wam, drogie dzieci, że złagodzę wasz ból, wasze łzy i wasz lęk, udzielając wam potężnych Łask i Błogosławieństw. Będziecie chronieni przez Hierarchię Moich Aniołów.

Jeżeli chcecie Mnie uprosić, abym rozproszył wasze obawy i otarł łzy, i zapewnić sobie oswobodzenie od prześladowań, proszę was o odmawianie tej modlitwy:

Krucjata Modlitwy (140) O Ochronę ze strony Hierarchii Aniołów

Najdroższy Ojcze, Boże, który jesteś Panem całego Stworzenia, Boże Najwyższy, obdarz mnie Łaską i Ochroną ze strony Hierarchii Twoich Aniołów. Uczyń mnie zdolnym, aby skupić się na Twojej Miłości dla każdego z Twoich dzieci bez względu na to, jak one Ciebie obrażają. Dopomóż mi bez lęku w moim sercu szerzyć wieść o Twoim Ostatnim Przymierzu, aby świat przygotować na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa. Udziel mi Twoich szczególnych Łask i Błogosławieństw, abym wzniósł się ponad prześladowania, zadawane mi przez szatana, jego demony i jego agentów na Ziemi. Nigdy nie dopuść, abym się bał Twoich wrogów. Daj mi siłę, abym miłował moich nieprzyjaciół i tych, którzy mnie w Imię Boga prześladują. Amen.

Dzieci, musicie w tym czasie być silne. Nigdy nie dopuszczajcie do siebie nienawiści i jadu, które, z powodu nadchodzącej plagi, pokryją Ziemię. Jeżeli to zignorujecie, będziecie potrafili Mi służyć w najbardziej pożyteczny sposób, nie złorzecząc w waszych sercach.

Przygotujcie się, gdyż wiele jest gniewu, mającego niebawem na świecie wybuchnąć; gniewu, który będzie wymierzony we Mnie, Boga Najwyższego, i w Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Módlcie się za tych, którzy zostaną wessani w próżnię Kłamstw, które nie przyniosą im nic poza cierpieniem.

Pozostańcie we Mnie, ze Mną i dla Mnie.

Wasz Umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

Moje Łzy ustaną do tego czasu, ale Mój Smutek nigdy nie ustanie

środa, 12 marca 2014, godz. 21.08

Moja wielce umiłowana córko, kiedy człowiek oddziela się ode Mnie, Ja podążam za nim, aż po krańce Ziemi, aby go przyciągnąć z powrotem ku Sobie. Może on Mnie obrażać, popełniać straszliwe okrucieństwa oraz posunąć się tak daleko, że będzie czcił wszelkie zło, łącznie z tym, że zrobi z siebie niewolnika diabła — ale Ja nigdy się nie poddam.

Będę ingerował w jego życie na wiele sposobów. Wniosę do jego życia prawdziwą miłość; otworzę jego serce na miłość do innych ludzi; szarpnę jego sumieniem; dopuszczę, aby cierpiał z rąk innych — tylko po to, aby uczynić go pokornym, a co za tym idzie, bardziej otwartym na Mnie, Jezusa Chrystusa. Pozwolę, aby ujrzał prostotę świata w całym jego chwalebnym pięknie — tak jak stworzył go Mój Ojciec — aby odciągnąć go od zafałszowań, które niszczą jego życie. Pokażę mu na przykładzie małych dzieci, jak ważne jest przedkładanie potrzeb tych, którzy są zdani na niego, ponad swoje własne. Doprowadzę go do śmiechu, ukażę mu wspaniałe akty dobroci, dokonujące się za przyczyną czystych dusz, oraz pokażę mu przykłady jego własnych słabości, tak aby wiedział, że nie jest on większy niż Bóg. Mogę dopuścić, aby stał się chory, jeżeli to doprowadzi go tego, że się Mi zawierzy — i w takich wypadkach Moje Miłosierdzie będzie największe. Bo jest najbardziej prawdopodobne, że właśnie takie dusze zwrócą się do Mnie, a w konsekwencji mogą zostać i zostaną przeze Mnie ocalone.

Jakże bardzo się staram, Ja, wasz umiłowany Jezus Chrystus, aby każdego z was przywieść do bezpiecznego portu Moich Ramion — w Moje Schronienie. Ale jak jeszcze bardzo wielu z was będzie należało do tych, którzy pójdą w inną stronę i Mnie zignorują.

Interweniuję poprzez orędzia, przekazywane prawdziwym widzącym i wizjonerom — a nawróciły one miliony. Zsyłam znaki; wylewam Łaski z niebios; przynoszę wam Dary poprzez Święte Sakramenty — i miliony zostały nawrócone. Niestety, nie dość wielu zwróciło się do Mnie, i właśnie dlatego nie spocznę i nie przyjdę sądzić, zanim nie wyczerpią się wszelkie możliwe znaki, wszelkie cuda, wszelkie Dary, wszelkie proroctwa i wszelkie możliwe Interwencje.

Będzie to smutny dzień, skoro ci, którzy odrzucają Moje Dary i Moją Interwencję, staną w tym Wielkim Dniu przede Mną i nadal będą się Mnie wypierali. I nawet wtedy, kiedy dam im szansę, aby odrzucili swoją pychę i przyszli do Mnie, oni nadal będą odmawiali. W takiej sytuacji nie będzie już niczego, co mógłbym uczynić, aby przynieść im Życie Wieczne, skoro nie będzie to przez nich mile widziane. Możecie się zastanawiać, dlaczego tak jest, a zatem udzielę wam wyjaśnienia.

Kiedy diabeł kusi duszę, zabiera to jemu trochę czasu, zanim nie zadomowi się on na dobre w danym człowieku. Ale kiedy już raz go pochłonie, to kieruje każdym ruchem, który ten człowiek podejmuje — dyktuje mu to, jak ma myśleć, jak ma się komunikować z ludźmi, jak ma grzeszyć oraz to, jakiemu rodzajowi grzechu dusza ta ma, zgodnie z jego wolą, się oddawać. Najgorszym potrzaskiem, w jakim szatan trzyma dusze, jest narzucenie im przekonania, że Bóg jest zły. Szatan będzie duszę przekonywał, że to on jest bogiem, a że Bóg jest w rzeczywistości diabłem. To są metody, jakimi te dusze zostaną przez diabła zniszczone — za pomocą podstępnych wybiegów i poprzez diaboliczną manipulację. Tak ciemnymi będą te dusze, że stanięcie w Moim Świetle będzie dla nich rozdzierającą boleścią i zakryją one przede Mną swoje twarze. Moje Łzy ustaną do tego czasu, ale Mój Smutek nigdy nie ustanie.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Zaprezentują nową, czerwoną książeczkę, z głową kozła wytłoczoną na okładce

wtorek, 11 marca 2014, godz. 20.39

Moje drogie dziecko, urodziłam Mojego Syna, co oznacza, że Ja nie tylko porodziłam Syna Człowieczego, Zbawiciela Świata, ale także wywołałam nowy początek. Świat został odkupiony dzięki narodzeniu Mojego Najdroższego Syna, a ludzkość otrzymała bardzo szczególny Dar. Dar ten został odrzucony, ale ludzkość dzisiaj ciągle z niego korzysta, ponieważ tak wielu przyjęło Prawdę.

Narodzenie Mojego Syna zwiastowało narodzenie Jego Kościoła na Ziemi, jako że zarówno On, jak i Kościół narodzili się ze Mnie, zwykłej służebnicy Pańskiej. To będę Ja — niewiasta obleczona w słońce — która zostanę wygnana przez węża na pustynię, wraz z Kościołem Mojego Syna. Każdy ślad po Mnie, Matce Boga, zostanie wymazany. Przypisywane Mi objawienia zostaną wyśmiane, a ludzie zostaną pouczeni przez wrogów w Kościele Mojego Syna, aby odrzucili wszelką wiarę z nimi związaną. Wtedy odrzucą Kościół Mojego Syna wraz z tymi, którzy są prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. Msze Święte ustaną i podczas gdy to wszystko będzie się działo, wąż rozprowadzi swoje sługi, a ci zażądają swoich miejsc w każdym chrześcijańskim Kościele. To zagarnięcie będzie miało taką skalę, że prawdziwie wierzących tak to zaskoczy, że, bojąc się o własne życie, staną się zbyt wystraszeni, aby powstać i zaprotestować przeciwko profanacji, której będą świadkami.

W tym to czasie Reszta należąca do Mojego Syna zgromadzi się w każdym narodzie na całym świecie i w czasie, kiedy będzie trwała ta straszna plaga, poprowadzi zagubionych i zdezorientowanych. Armii tej zostanie przyznana wielka moc nad złem — i staną się oni świadkami w ramach tego, co kiedyś było Kościołami Mojego Syna. Będą oni, z Mocą Ducha Świętego, głosić Prawdę — Prawdę Ewangelii — Prawdziwe Słowo, dane światu w Świętej Biblii. Zaś Biblii zostanie przez oszustów w chrześcijańskich Kościołach otwarcie rzucone wyzwanie i zakwestionują oni każde Nauczanie, przestrzegające przed niebezpieczeństwem grzechu. Zmanipulują oni treść tego Nauczania i zaprezentują nową, czerwoną książeczkę, z głową kozła wytłoczoną na okładce, ukrytą wewnątrz symbolu krzyża.

Dla zewnętrznego świata niewierzących wyda się to być rewolucją i to taką, która będzie ich fascynować i podobać się tym, którzy odrzucają Istnienie Boga. Wielkie uroczystości rozpoczną się pośród wielu narodów. Świętowanie wolności od wszelkich zobowiązań moralnych — w imię jedności globalnej — oraz świętowanie praw człowieka zostanie przez nich ochoczo przywitane.

Światło Obecności Mojego Syna będzie trzymane wysoko jak latarnia morska przez tych, którzy poprowadzą Resztę Armii Mojego Syna. Światło to będzie nadal zewsząd przyciągało dusze, pomimo szerzenia się pogaństwa we wszystkich kościołach każdego wyznania, za wyjątkiem dwóch świadków — chrześcijan i żydów, którzy pozostaną wierni Woli Bożej.

I wtedy, kiedy po przeminięciu straszliwych trzech dni ciemności, zaświta wielki dzień — wielka Światłość pojawi się nad Ziemią. Światłość ta otoczy Mojego Syna i słońce, które świecić będzie z największą swą mocą i zstąpi na świat — jedno i drugie w tym samym czasie. Nie będzie nikogo, kto nie doświadczy tego nadprzyrodzonego spektaklu. Zapowiadający to ryk będzie słyszany przez wszystkich za pośrednictwem każdego znanego człowiekowi rodzaju komunikacji. Dlatego też wszyscy będą oczekiwać wielkiego wydarzenia, ale nie będą znać czasu — godziny czy daty. A następnie ci, których imiona są wymienione w Księdze Życia, zostaną zgromadzeni.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby świat nie odrzucił przygotowań, które są potrzebne, zanim ludzkość będzie mogła ujrzeć Światłość Oblicza Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Domaganie się praw dla chrześcijan będzie równoznaczne z łamaniem prawa

poniedziałek, 10 marca 2014, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, już wkrótce od oszustów, którzy przeniknęli do Mojego Domu na Ziemi, usłyszysz szereg zapowiedzi. Herezje, które wytoczą się z ich ust oraz ich działania zaowocują nowymi prawami, które będą profanacją Słowa Bożego i które zostaną narzucone tym, którzy Słowu są wierni.

Będzie mniej Sakramentów, a ilość Mszy powoli będzie się kurczyć, a w końcu rzadko będzie się je odprawiać. Posłuży temu każda możliwa wymówka, a wszystko to po to, aby ukryć ich prawdziwe motywy działania. Na waszych oczach, Moi umiłowani wyznawcy, odbywa się wszystko, co Moja umiłowana Matka przepowiedziała w La Salette i w Fatimie. Musicie pojąć, że w planie jest profanacja każdego Kościoła Bożego, zanim antychryst, w całej swej haniebnej chwale, nie zasiądzie na tronie w Mojej Świątyni. Ci, którzy będą żądali odpowiedzi, zostaną zlekceważeni, a następnie wykpieni, ponieważ odważą się zaprzeczyć tym, którzy twierdzą, że przewodzą Mojemu Kościołowi na Ziemi.

To wszystko, co jest grzechem w oczach Boga, przestanie w końcu być za grzech uznawane. Nie tylko, że wszelki grzech zostanie zakwestionowany, ale będzie on w każdej odrażającej formie prezentowany na Moim Ołtarzu. Unieważnienie grzechu uwidoczni się w indoktrynacji, jaka będzie miała miejsce w zakresie edukacji dzieci. Szczególnie właśnie dzieci będą na siłę karmione herezjami. Zostanie im powiedziane, że jeżeli nie zaakceptują tych nauk, to staną się winne srogiego osądzania tych, którzy będą głosić, że grzech jest dobrą rzeczą. Dzieci zostaną pouczone, aby w obecności innych otwarcie nigdy nie głosiły Słowa Bożego — ze strachu, aby nie zostać oskarżonym o sprzeniewierzanie się prawom człowieka.

Każdemu wysiłkowi, aby w jakikolwiek sposób krzewić moralność wśród młodzieży, będzie towarzyszył gwałtowny sprzeciw i będzie to potępiane. Chrześcijanie oraz ci, którzy publicznie głoszą prawo do realizacji chrześcijańskiego Nauczania, zostaną rozgromieni i uciszeni. Ich głosy staną się szeptami, a ludzie będą wstydzić się przyznawać, że są chrześcijanami. I podczas gdy zachowane zostaną prawa niechrześcijan, to prawa ateistów ogłoszone zostaną jako te posiadające nadrzędne znaczenie. Tak jak to wam powiedziałem, nasili się nienawiść przeciwko chrześcijanom na zewnątrz Mojego Kościoła. Wtedy to jego wnętrze zostanie rozebrane kawałek po kawałku, aż nic już nie zostanie — poza zewnętrzną powłoką. Cegły i zaprawa pozostaną na swoim miejscu, ale Mój Kościół na Ziemi, taki, jakim Go znacie, zostanie zmieniony nie do poznania.

Mój lud jest Moim ludem — to są ci, którzy podtrzymają Święte Słowo Boże i którzy nadal korzystać będą ze Świętych Sakramentów, które będziecie mogli otrzymywać dzięki tym Moim mężnym i odważnym, wyświęconym sługom, którzy nigdy Mnie nie opuszczą.

Jeżeli usłyszycie, że Moje Słowo — zawarte w Słowie spisanym i przekazywanym poprzez wieki w Księdze Mojego Ojca — jest podważane i analizowane, i że towarzyszy temu pragnienie, aby spisać Je na nowo, to wtedy musicie się dowiedzieć, co następuje: Ja nie uznaję tej herezji. Potępiam tych zdrajców z powodu dusz, które sprowadzą na manowce. Wam także nie wolno dawać posłuchu nikomu, kto wam powie, żebyście wyparli się Mojego Słowa.

Wkrótce ujrzycie, jak w waszych krajach i kościołach zmienia się każde prawo, aby przychylnie powitać każdy rodzaj grzechu oraz jego prawną legalizację. Oba ustawodawstwa, kościelne i państwowe, zleją się w jedno, aż w końcu Słowo Boże nie będzie już dyskutowane ani przestrzegane. Domaganie się praw dla chrześcijan będzie równoznaczne z łamaniem prawa i będzie to pod wieloma względami karalne. Ci z was, którzy nie wierzą, że te rzeczy mogą się wydarzyć, przekonają się o tym niestety w ciągu własnego życia; i tak, jak to jest przepowiedziane.

Ilu z was pozostanie wiernym Mojemu Słowu? Mojemu Nauczaniu? Nie będzie to wielu. A jednak to ci, którzy dziś twierdzą, że oddają Mi cześć, i którzy poświęcają się na rzecz Mojego Kościoła, będą pierwszymi, którzy odwrócą się od Prawdy.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Po Ostrzeżeniu pojawi się wielkie pragnienie, aby Bogu oddawać chwałę

niedziela, 9 marca 2014, godz. 17.25

Moje dzieci, w czasie trwania tej Misji będziecie zawsze pod Moją Obroną, jeżeli będziecie wzywać Mnie, waszą Matkę Zbawienia. Służę Bogu — i Moim Zadaniem jest służyć Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, i pomagać Mu w Jego poszukiwaniu dusz, tak aby pokryć nimi całą Ziemię. Ani jeden naród nie zostanie przez Niego pominięty. Plany Mojego Syna, aby przygotować świat, obejmują każdy naród, każdą rasę, każde wyznanie — i każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko będą sobie zdawali sprawę, że On przychodzi, aby im pomóc. Robi On to ze względu na głęboką miłość, jaką Bóg ma w Swoim sercu dla Swoich dzieci.

Także wielu ludzi, którzy nie praktykują żadnej religii, nie będzie mogło zlekceważyć tej światowej Interwencji Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Będą obezwładnieni i na początku nie będą mogli pojąć tego niezwykłego duchowego przeżycia, które odczują każdą cząstką swojego serca i swojej duszy. Ale jakąż radością będzie dla wielu ludzi Ostrzeżenie, skoro przyniesie ono dowód na Istnienie Mojego Syna! Dzięki temu Darowi wielu będzie przepełnionych pokojem, jakiego wcześniej nigdy nie odczuwali, a także wielką tęsknotą, aby znaleźć się w towarzystwie Jezusa.

Mimo jednak że z umysłów tych, którzy są ślepi na Prawdę Słowa Bożego, ulecą wszelkie wątpliwości co do Istnienia Mojego Syna — wielu będzie potrzebować duchowego kierownictwa, kiedy już Prawda Ostrzeżenia zostanie objawiona. Po Ostrzeżeniu pojawi się wielkie pragnienie, aby oddawać chwałę Bogu. Będzie to okres wielkich prób, ponieważ wrogowie Boga uczynią wszystko, aby świat przekonać, że Ostrzeżenie — Oświetlenie Sumień — w ogóle nie miało miejsca.

Jeżeli Bóg Sam się uniża, aby wezwać Swoje dzieci, i jeżeli je błaga, aby Go posłuchały, jest to z Jego strony jeden z najbardziej wspaniałomyślnych Uczynków. Dzieci, przyjmijcie to Ostrzeżenie z wielką Łaskawością, bo dla wielu będzie to lina ratunkowa, której potrzebują, aby żyć w świecie bez końca. Nigdy nie odrzucajcie wielkich aktów czy też cudów pochodzących z Nieba, ponieważ są one dla dobra wszystkich, tak aby zbawienie zapewnić całym masom, a nie tylko kilku wybranym.

Bądźcie zawsze wdzięczni za Wielkie Miłosierdzie Mojego Syna. Dotarło już do was, jak jest On Wspaniałomyślny, a wkrótce przekonacie się o Skali Jego Miłosierdzia — która obejmie cały świat.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

Krucjata Modlitwy (139) O siłę, aby pokonać zło

Krucjata Modlitwy (139)

O siłę, aby pokonać zło

Drogi Jezu, chroń mnie od zła
pochodzącego od diabła.
Osłoń Swoją Najdroższą Krwią
mnie i wszystkich,
którzy w jego obecności
stają się słabi i bezbronni.
Daj mi odwagę, by się go wyrzekać
i pomagaj mi każdego dnia
odrzucać każdą jego próbę
zwerbowania mnie na jego usługi.

Amen.

To pod wpływem diabła stajecie się w Moich Oczach nieczyści

sobota, 8 marca 2014, godz. 13.37

Moja wielce umiłowana córko, dzięki tym orędziom Moc Ducha Świętego jest w tym czasie na świecie najsilniejsza. Tak jak nasiliła się nienawiść, którą szatan pała dla żyjącej na świecie ludzkości, tak też wzmogła się Moc Ducha Świętego, i z wielką siłą uderzy On w jądro zła.

Nigdy nie zapominajcie, że bitwa, która ma miejsce pomiędzy Bogiem i szatanem, toczy się o ludzkie dusze. I podczas gdy każda moc oraz łaska wylewane są przez Mojego Ojca na ludzkość — przez złego popełniany jest w stosunku do dusz każdy możliwy nikczemny czyn i każde nikczemne działanie. Wielu ludzi jest nieczułych na to, co się dzieje, i niestety — wielu dobrowolnie oddaje się szatanowi, otwierając swoje dusze i pozwalając mu, żeby do nich wszedł.

Zanim szatan rzeczywiście ujawni się w duszach, może to trochę potrwać; jeśli zaś chodzi o tych, którzy nieustannie przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, poszukują pojednania — otrzymają oni Łaski, aby stawić mu czoła, żeby się uchronić i nie ulec działaniom, które mogą prowadzić do całkowitej deprawacji. Nalegam na was wszystkich, abyście modlili się za dusze, które stały się ofiarami podłych knowań i zamysłów szatana. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę:

Krucjata Modlitwy (139) O siłę, aby pokonać zło

Drogi Jezu, chroń mnie od zła pochodzącego od diabła. Osłoń Swoją Najdroższą Krwią mnie i wszystkich, którzy w jego obecności stają się słabi i bezbronni. Daj mi odwagę, by się go wyrzekać i pomagaj mi każdego dnia odrzucać każdą jego próbę zwerbowania mnie na jego usługi. Amen.

Proszę, nie lekceważcie Mojego ostrzeżenia o niebezpieczeństwach, jakie niesie ze sobą zadawanie się z diabłem, powiązane z uleganiem jego złym namowom. Jeżeli przyswajacie sobie jego przymioty — takie jak kłamstwo, zaspokajanie swoich żądz, zadawanie innym bólu i oczernianie swoich bliźnich — to wiedzcie, że on was pochłonął i że tylko dzięki Mnie i Łaskom, których wam udzielam, będziecie w stanie wydostać się z uchwytu, w którym on was trzyma.

Wzywajcie Mnie, Jezusa Chrystusa, zawsze wtedy, kiedy w swoim sercu wiecie, że to właśnie pod wpływem diabła stajecie się w Moich Oczach nieczyści.

Wasz Jezus

To, co złe, będzie postrzegane jako prawe, a to, co prawe, jako złe

czwartek, 6 marca 2014, godz. 13.45

Moja wielce umiłowana córko, kiedy ludzie próbują zachęcać innych do grzechu, posługują się różnymi metodami; nie wszystkie z tych metod wydają się być łatwe do przejrzenia.

Pokusa, aby grzeszyć, jest nęcąca, a jej ofierze zawsze będzie trudno się z tego wyrwać. W przypadku kradzieży grzesznik będzie czuł się kuszony główną wygraną, która będzie należeć do niego, o ile pozwoli on sobie na kradzież. W przypadku napaści fizycznej i zadania komuś innemu obrażeń cielesnych, ofiara grzechu jest uwodzona przez nienawiść, jawiącą jej się jako dobra rzecz. Będzie ona przekonana, że po prostu wymierza karę, która jest konieczna w imię sprawiedliwości. W innych wypadkach ofiara jest wciągana w grzech i nie będzie widziała w tym nic złego, ponieważ tak ponętny będzie jego powab.

Grzech oraz pokusa, aby się weń zaangażować, będzie zawsze przedstawiana jako coś dobrego, nieszkodliwego, a w wielu wypadkach będzie on brany za rzecz słuszną. To, co złe, będzie postrzegane jako prawe, a to, co prawe, jako złe. Każda sytuacja, w którą szatan jest zaangażowany, a w szczególności, gdy kusi on człowieka, ukazując mu każdy z wyobrażalnych powodów, aby odwrócić się od Boga, będzie miała opaczny przebieg. Wszędzie tam, gdzie szatan jest obecny, będzie zamieszanie. Nic nie będzie tak, jak być powinno. Jego skażenie nie może przynieść nic dobrego. Dusze, które uczestniczą w jego intrygach, będą — w trakcie i po popełnieniu grzechu — cierpieć z powodu do głębi niepokojących wyrzutów sumienia. Ważną nauką jest więc, aby unikać sytuacji, które narażają na pokusę. Żeby to osiągnąć, musicie modlić się o siłę, aby pozostać w stanie Łaski.

Nikt nie powinien wierzyć, że ma wystarczającą siłę woli, aby oprzeć się naciskom, wywieranym na niego przez złego ducha. Jeżeli wierzycie, że tak jest, to upadniecie nagle i nieoczekiwanie. Musicie pozostać czujni w każdej minucie, każdego dnia, gdyż nigdy nie wiecie, czy nie stoi za tym diabeł. Jest on bardzo przebiegły i bardzo ostrożny. Wielu z was nie ma najmniejszego pojęcia, jak działa szatan, ale jedna rzecz jest oczywista. Nie przyniesie on wam nic innego poza nędzą i bólem. Dlatego też musicie każdego dnia modlić się tą modlitwą do Świętego Michała (przytaczamy obie wersje polskojęzyczne – przyp. red.):

Wersja 1:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce; a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Wersja 2:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Szatan i każdy krążący po ziemi demon zadają sobie bardzo wiele trudu, aby w tym czasie was Mnie odebrać — więcej trudu, niż kiedykolwiek indziej, od kiedy chodziłem po Ziemi. Wasze oczy muszą być utkwione we Mnie i musicie Mnie słuchać, tak abym mógł was nadal chronić.

Wasz Jezus

Ja Jestem Wszech-Miłosierny. Nie szukam zemsty

wtorek, 4 marca 2014, godz. 21.25

Moja wielce umiłowana córko, pamiętaj, że Bóg zawsze osądza na korzyść uciśnionych. Nigdy nie będzie On wywyższał tych, którzy się sami wywyższają. Za każdego człowieka, który się wywyższył, najniższy z najniższych zostanie wywyższony w Moim Królestwie. Prześladowcy z waszego świata staną się prześladowanymi w Ostatnim Dniu Sądu.

Ja Jestem Wszech-Miłosierny. Nie szukam zemsty. Nie udzielam wam nagany, naśladując nieprawość, jaką wyrządziliście innym, nienawiść, jaką innym okazywaliście, albo bestialstwo, z jakim innych osądzaliście. Tak wielka jest Moja Miłość, że przebaczę wam każdy grzech, za wyjątkiem grzechu wiecznego, którym jest przeklinanie Słowa Bożego. Zawsze wam przebaczę, bez względu na to, jak krzyżujecie Mnie czy Moje sługi, którzy zostali wysłani, abyście się odkupili. Nigdy, od czasu Mojego Ukrzyżowania, ludzkość nie była świadkiem takiej Mojej Interwencji jak ta teraz, gdy przynoszę wam Księgę Prawdy.

Blisko jest teraz czas, kiedy zgromadzę wszystkie narody, aby znów je ostatecznie ze sobą połączyć. Zabiorę tych, którzy są Moimi — poprzez swoje działania, swoje słowa i swoje uczynki — do nowego początku, który stanie się nowym światem, Nowym Rajem. Moje Królestwo — waszym będzie. Zgromadzę Mój lud, z każdego zakątka Ziemi. Niektórzy będą Moimi, podczas gdy inni będą karani za swoją nikczemność. Ci, którzy są wezwani, jak i ci z was, którzy zostali wybrani od początku czasu — staniecie się jak lwy. Odwaga zostanie wam dana z Nieba, a będziecie jej potrzebować, aby pokonać nienawiść, która będzie wam okazywana.

Proszę, nigdy nie obawiajcie się Moich wrogów. Omijajcie ich jak truciznę. Ich głosy mogą ryczeć, a ich wrzaski mogą być ogłuszające, ale nie mają oni nad wami żadnej władzy. Jeżeli prawdziwie Moimi jesteście, to ogień piekła was nie przemoże.

Wasz Jezus

Wojny będą eskalować, aż wypowiedziana zostanie Wielka Wojna

wtorek, 4 marca 2014, godz. 17.00

Moja wielce umiłowana córko, jest ważne, żeby ludzie na całym świecie się w tym czasie do Mnie zwrócili i Mnie poprosili o ochronę przed udręką wojny.

Wojny będą eskalować, aż wypowiedziana zostanie Wielka Wojna, i wówczas największy wróg — a jest nim komunizm — wywoła wielkie zamieszanie wśród wszystkich narodów. Władza i głód władzy rodzą się z egoizmu. Ale ci, którzy dążą do władzy — kiedy staną przede Mną — żadnej władzy mieć nie będą. Ci zaś, którzy prześladują słabych i bezbronnych, będą cierpieli swoje własne prześladowanie — trzy razy gorsze niż to, które zadali innym.

Wojny te zakończą się chaosem. Wielu utraci życie, ale wtedy wojna na wschodzie wywoła jeszcze większą wojnę. W czasie tej wojny zginą miliony. I kiedy wszystko będzie się wydawało beznadziejne, pojawi się człowiek pokoju, i wtedy nastąpi początek końca.

Moje Istnienie — Moja Obecność — sprawi, że nadzieja, miłość i modlitwa przetrwają, aby w tym czasie złagodzić udrękę dzieci Bożych. Wszystkie wojny, o tym was zapewniam, będą krótkie. Krótko więc będą trwały te wszystkie budzące postrach wydarzenia; ale wiedzcie, że kiedy się wydarzą, to one wszystkie nastąpią w takim czasie, w jakim muszą się wydarzyć, gdyż „timing” (koordynacja czasowa) leży w Rękach Mojego Ojca.

Wasz Jezus

Miłość może przezwyciężyć każdą niedolę, jaką znosi ludzkość

poniedziałek, 3 marca 2014, godz. 23.37

Moja wielce umiłowana córko, myśl o Mnie z miłością w swoim sercu, gdyż to jedynie z powodu Miłości komunikuję się ze światem poprzez Księgę Prawdy.

Z Nakazu Mojego Ojca gromadzę Jego wszystkie drogocenne dzieci jako jedno z Nim i w Nim. To właśnie Miłość pozwala na tę Boską Interwencję. Ojciec Mój znosi Ból, Gniew, Zniecierpliwienie i Frustrację z powodu zmazy grzechu, która skaża dusze każdego z Jego dzieci. Lecz to Jego odwieczna Miłość do każdego z was podtrzymuje promieniowanie Światła Bożego na Ziemi.

Bez tego światła panowałaby jedynie ciemność, nie tylko ta duchowa, ale ta na samej Ziemi. Nie byłoby światła dnia. Słońce by nie świeciło ani księżyc by nie rozjaśniał nocy. Gwiazdy by zniknęły. Jednak wszystkie te dary pozostają na swym miejscu dzięki Miłości Boga. Gdy Miłość ta jest odwzajemniona, sprawia ona wielką radość Mojemu Ojcu, ponieważ On wie, że jeżeli raz duch miłości zadomowi się w duszach, to może on pokonać wszelki mrok duszy.

Miłość może przezwyciężyć każdą niedolę, jaką znosi ludzkość. Wzajemna miłość zniszczy zło. Miłość do Boga unicestwi panowanie szatana nad człowiekiem. Wierność Bożym przykazaniom udoskonali duszę, a to z kolei ocali rasę ludzką od wygnania i oddzielenia od Boga.

Jeżeli zachowane jest Światło Boże w waszych sercach oraz gdy Miłość Boża do siebie nawzajem obecna jest w waszych duszach, to każde zło może zostać pokonane. Jeżeli miłujecie Boga, odczujecie w waszym wnętrzu głęboki pokój, ponieważ, gdy okażecie Mu swoją miłość, to napełni On was Swoimi Łaskami. Zawsze musicie znajdować pocieszenie w potężnej Miłości, którą Bóg ma dla każdego z was w Swoim Sercu. Kimkolwiek byście nie byli, jakiejkolwiek krzywdy byście Mu nie wyrządzili i bez względu na to, jak nikczemne są wasze grzechy, On wam wybaczy — zawsze. Wszystko, co musicie zrobić, to Go zawołać, prosząc Mnie, Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, abym zainterweniował w waszym imieniu poprzez akt pojednania.

Przyjdźcie do Mnie z waszą modlitwą i powiedzcie: „Jezu, otocz mnie Swoją Ochroną i zabierz mnie do Mojego Ojca, i przynieś mi Wieczne Zbawienie”.

Kiedy przychodzicie do Mnie z prawdziwą skruchą w waszej duszy, waszym będzie Królestwo Niebieskie.

Wasz Jezus

Jeżeli macie Mnie — macie wszystko

niedziela, 2 marca 2014, godz. 20.14

Moja wielce umiłowana córko, istnieją czasy walki, kiedy ludzie mogą czuć się bezsilni. Istnieją czasy tragicznych wydarzeń, kiedy ludzie czują się przerażeni. I są takie czasy, kiedy człowiek rozpacza i z jego życia znika cała nadzieja. Ponadto istnieją czasy niedoli, gdy człowiek odcina się od tych, których kocha — kiedy ma on wrażenie, że życie jest dla niego zbyt ciężkie do zniesienia. Apeluję do tych, którzy znoszą taki ból, aby Mnie, waszego Jezusa, wezwali i poprosili, abym odebrał wam całe wasze cierpienie. Ofiarujcie Mi wszystkie wasze ciężkie doświadczenia, kiedy jest ich zbyt wiele, aby je udźwignąć. Dokonuje się to w momencie, kiedy przekazujecie Mi swój straszny lęk, tak iż unoszę chmurę, która zaciemnia waszą duszę i umysł; i która powoduje chaos w waszej głowie.

Nigdy nie załamujcie się cierpieniem. Nigdy nie ulegajcie wrażeniu, że wszystko pozbawione jest nadziei, ponieważ — jeżeli macie Mnie — macie wszystko. Ja Jestem waszą podporą w tym życiu i tylko Ja mogę wam pomóc. Człowiek musi zawsze starać się przetrwać, walczyć z niesprawiedliwością, stać na straży cnót i nigdy nie bać się głosić Prawdy. Ale gdy to, co was spotyka, przynosi wam wielki ból i cierpienie, na skutek niesprawiedliwości — to jedynie Ja mogę was wesprzeć podczas takich udręk.

Nic z tego, co ma wam do zaoferowania świat, nie może wam w tym czasie niedoli przynieść prawdziwego pocieszenia. Jedynie Ja, Jezus Chrystus, mogę wam udzielić wewnętrznego spokoju; i siły, i odwagi, aby znieść nienawiść, niesprawiedliwość, prześladowanie i izolację. To Ja muszę być waszym pierwszym wyborem w czasach, w których musicie Mnie wezwać. Jedynie Ja przyniosę wam wyciszenie, spokój i uwolnienie od obaw, ponieważ Ja Jestem Miłością; a kiedy miłość mieszka w waszej duszy, możecie dokonać wszystkiego.

Wasz Jezus