Dzienne archiwum: 4 marca 2014

Ja Jestem Wszech-Miłosierny. Nie szukam zemsty

wtorek, 4 marca 2014, godz. 21.25

Moja wielce umiłowana córko, pamiętaj, że Bóg zawsze osądza na korzyść uciśnionych. Nigdy nie będzie On wywyższał tych, którzy się sami wywyższają. Za każdego człowieka, który się wywyższył, najniższy z najniższych zostanie wywyższony w Moim Królestwie. Prześladowcy z waszego świata staną się prześladowanymi w Ostatnim Dniu Sądu.

Ja Jestem Wszech-Miłosierny. Nie szukam zemsty. Nie udzielam wam nagany, naśladując nieprawość, jaką wyrządziliście innym, nienawiść, jaką innym okazywaliście, albo bestialstwo, z jakim innych osądzaliście. Tak wielka jest Moja Miłość, że przebaczę wam każdy grzech, za wyjątkiem grzechu wiecznego, którym jest przeklinanie Słowa Bożego. Zawsze wam przebaczę, bez względu na to, jak krzyżujecie Mnie czy Moje sługi, którzy zostali wysłani, abyście się odkupili. Nigdy, od czasu Mojego Ukrzyżowania, ludzkość nie była świadkiem takiej Mojej Interwencji jak ta teraz, gdy przynoszę wam Księgę Prawdy.

Blisko jest teraz czas, kiedy zgromadzę wszystkie narody, aby znów je ostatecznie ze sobą połączyć. Zabiorę tych, którzy są Moimi — poprzez swoje działania, swoje słowa i swoje uczynki — do nowego początku, który stanie się nowym światem, Nowym Rajem. Moje Królestwo — waszym będzie. Zgromadzę Mój lud, z każdego zakątka Ziemi. Niektórzy będą Moimi, podczas gdy inni będą karani za swoją nikczemność. Ci, którzy są wezwani, jak i ci z was, którzy zostali wybrani od początku czasu — staniecie się jak lwy. Odwaga zostanie wam dana z Nieba, a będziecie jej potrzebować, aby pokonać nienawiść, która będzie wam okazywana.

Proszę, nigdy nie obawiajcie się Moich wrogów. Omijajcie ich jak truciznę. Ich głosy mogą ryczeć, a ich wrzaski mogą być ogłuszające, ale nie mają oni nad wami żadnej władzy. Jeżeli prawdziwie Moimi jesteście, to ogień piekła was nie przemoże.

Wasz Jezus

Wojny będą eskalować, aż wypowiedziana zostanie Wielka Wojna

wtorek, 4 marca 2014, godz. 17.00

Moja wielce umiłowana córko, jest ważne, żeby ludzie na całym świecie się w tym czasie do Mnie zwrócili i Mnie poprosili o ochronę przed udręką wojny.

Wojny będą eskalować, aż wypowiedziana zostanie Wielka Wojna, i wówczas największy wróg — a jest nim komunizm — wywoła wielkie zamieszanie wśród wszystkich narodów. Władza i głód władzy rodzą się z egoizmu. Ale ci, którzy dążą do władzy — kiedy staną przede Mną — żadnej władzy mieć nie będą. Ci zaś, którzy prześladują słabych i bezbronnych, będą cierpieli swoje własne prześladowanie — trzy razy gorsze niż to, które zadali innym.

Wojny te zakończą się chaosem. Wielu utraci życie, ale wtedy wojna na wschodzie wywoła jeszcze większą wojnę. W czasie tej wojny zginą miliony. I kiedy wszystko będzie się wydawało beznadziejne, pojawi się człowiek pokoju, i wtedy nastąpi początek końca.

Moje Istnienie — Moja Obecność — sprawi, że nadzieja, miłość i modlitwa przetrwają, aby w tym czasie złagodzić udrękę dzieci Bożych. Wszystkie wojny, o tym was zapewniam, będą krótkie. Krótko więc będą trwały te wszystkie budzące postrach wydarzenia; ale wiedzcie, że kiedy się wydarzą, to one wszystkie nastąpią w takim czasie, w jakim muszą się wydarzyć, gdyż „timing” (koordynacja czasowa) leży w Rękach Mojego Ojca.

Wasz Jezus