Matka Zbawienia: Zaprezentują nową, czerwoną książeczkę, z głową kozła wytłoczoną na okładce

wtorek, 11 marca 2014, godz. 20.39

Moje drogie dziecko, urodziłam Mojego Syna, co oznacza, że Ja nie tylko porodziłam Syna Człowieczego, Zbawiciela Świata, ale także wywołałam nowy początek. Świat został odkupiony dzięki narodzeniu Mojego Najdroższego Syna, a ludzkość otrzymała bardzo szczególny Dar. Dar ten został odrzucony, ale ludzkość dzisiaj ciągle z niego korzysta, ponieważ tak wielu przyjęło Prawdę.

Narodzenie Mojego Syna zwiastowało narodzenie Jego Kościoła na Ziemi, jako że zarówno On, jak i Kościół narodzili się ze Mnie, zwykłej służebnicy Pańskiej. To będę Ja — niewiasta obleczona w słońce — która zostanę wygnana przez węża na pustynię, wraz z Kościołem Mojego Syna. Każdy ślad po Mnie, Matce Boga, zostanie wymazany. Przypisywane Mi objawienia zostaną wyśmiane, a ludzie zostaną pouczeni przez wrogów w Kościele Mojego Syna, aby odrzucili wszelką wiarę z nimi związaną. Wtedy odrzucą Kościół Mojego Syna wraz z tymi, którzy są prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. Msze Święte ustaną i podczas gdy to wszystko będzie się działo, wąż rozprowadzi swoje sługi, a ci zażądają swoich miejsc w każdym chrześcijańskim Kościele. To zagarnięcie będzie miało taką skalę, że prawdziwie wierzących tak to zaskoczy, że, bojąc się o własne życie, staną się zbyt wystraszeni, aby powstać i zaprotestować przeciwko profanacji, której będą świadkami.

W tym to czasie Reszta należąca do Mojego Syna zgromadzi się w każdym narodzie na całym świecie i w czasie, kiedy będzie trwała ta straszna plaga, poprowadzi zagubionych i zdezorientowanych. Armii tej zostanie przyznana wielka moc nad złem — i staną się oni świadkami w ramach tego, co kiedyś było Kościołami Mojego Syna. Będą oni, z Mocą Ducha Świętego, głosić Prawdę — Prawdę Ewangelii — Prawdziwe Słowo, dane światu w Świętej Biblii. Zaś Biblii zostanie przez oszustów w chrześcijańskich Kościołach otwarcie rzucone wyzwanie i zakwestionują oni każde Nauczanie, przestrzegające przed niebezpieczeństwem grzechu. Zmanipulują oni treść tego Nauczania i zaprezentują nową, czerwoną książeczkę, z głową kozła wytłoczoną na okładce, ukrytą wewnątrz symbolu krzyża.

Dla zewnętrznego świata niewierzących wyda się to być rewolucją i to taką, która będzie ich fascynować i podobać się tym, którzy odrzucają Istnienie Boga. Wielkie uroczystości rozpoczną się pośród wielu narodów. Świętowanie wolności od wszelkich zobowiązań moralnych — w imię jedności globalnej — oraz świętowanie praw człowieka zostanie przez nich ochoczo przywitane.

Światło Obecności Mojego Syna będzie trzymane wysoko jak latarnia morska przez tych, którzy poprowadzą Resztę Armii Mojego Syna. Światło to będzie nadal zewsząd przyciągało dusze, pomimo szerzenia się pogaństwa we wszystkich kościołach każdego wyznania, za wyjątkiem dwóch świadków — chrześcijan i żydów, którzy pozostaną wierni Woli Bożej.

I wtedy, kiedy po przeminięciu straszliwych trzech dni ciemności, zaświta wielki dzień — wielka Światłość pojawi się nad Ziemią. Światłość ta otoczy Mojego Syna i słońce, które świecić będzie z największą swą mocą i zstąpi na świat — jedno i drugie w tym samym czasie. Nie będzie nikogo, kto nie doświadczy tego nadprzyrodzonego spektaklu. Zapowiadający to ryk będzie słyszany przez wszystkich za pośrednictwem każdego znanego człowiekowi rodzaju komunikacji. Dlatego też wszyscy będą oczekiwać wielkiego wydarzenia, ale nie będą znać czasu — godziny czy daty. A następnie ci, których imiona są wymienione w Księdze Życia, zostaną zgromadzeni.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby świat nie odrzucił przygotowań, które są potrzebne, zanim ludzkość będzie mogła ujrzeć Światłość Oblicza Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia